Etikett: Svenska krigsbrott

  • Afghanistan stjälper de rödgröna?

    Alliansen ställer sig positiv till att öka det svenska deltagandet av soldater i Afghanistan, man säger det med tillägget – om säkerhetsläget så skulle kräva. Man bortser från det faktum att folket i Afghanistan inte vill ha några ockupationstrupper där och att det inte är ”säkerhetsläget” som kräver mer trupp, det är USA. DN: ”Alliansens […]

  • Sanningen om Afghanistan?

    Det folkliga missnöjet bland Afghanistans befolkning skrivs det väldigt lite om i svenska tidningar, och det är inte svårt att förstå varför. Afghanerna vill inte vara ockuperade av utländska trupper och det är inte bara talibaner som motsätter sig ockupationen som man lätt kan få intryck av när man läser svenska tidningar. DN: ”Nederländerna avslutar […]