Etikett: Staffan Dopping

  • Staffan Dopping in i fläkten!

    Försvarsmaktens i stora stycken helt obegripliga annonskampanjer under de senaste åren får nu en delförklaring, den är upphandlad under former som kan liknas vid jäv, det fanns ingen annan att köpa reklamtjänsterna av hävdar Dagens Eko. Ekot: ”I och med övergången till ett yrkesförsvar anser försvaret att man måste lägga stora summor på rekryteringskampanjer. Därför […]