Anders

Är FN och andra internationella organisationer objektiva?

Att den syriska regeringen använder våld för att försvara staten och landet mot en utlandsstöd intervention, där en stor andel av de stridande kommer från andra länder är inte så konstigt. Det har landet också all rätt till enligt bl.a. FN-stadgan. Det finns starka belägg för att påstådda massakrer av den syriska regeringen i själva…

Kapitalet går till angrepp – vinsten är en ödesfråga

Ulf Karlström har skrivit detta gästblogginlägg. Ulf har tidigare publicerat inlägg här om miljö och ekonomi, om så kallad ”humanitär intervention”, ”Är du teknikberoende min vän?”, om Borgs budget, om Södertäljerättegångarna om religion och om EU senast 17/11. Han är fil dr, miljöexpert (Macoma Miljöutredningar), skriver facklitteratur och var ordförande i De Förenade FNL-Grupperna (DFFG)…

Svenska massmedia tiger om det massiva stödet för Kuba mot USA i FN!

Jag har glädjen att denna gång få införa ett gästblogginlägg av Zoltan Tiroler, yngre broder till Gabor Tiroler, som tidigare skrev gästblogginlägg om Kuba. Zoltan Tiroler har tidigare skrivit blogginlägg här om Assange, liksom brodern. Zoltan är aktiv i Svensk-Kubanska Föreningen (www.svensk-kubanska.se). Detta är det andra av tre blogginlägg om Kuba av Zoltan. Det första…

Billie Holiday, märkliga frukter och Bashar al-Assad

Dagens gästbloggare är Hans Öhrn. Han är frilansjournalist med inriktning på internationella frågor och som i maj besökte Syrien och bland annat intervjuade företrädare för oppositionen. Tillsammans med mig har han publicerat artikeln ”Syrien – en bricka i USA:s spel mot Kina” i FIB-Kulturfront nr 8 2012. (http://www.fib.se.) 31 augusti publicerade han här inlägget ”Etnicitet…

Äntligen bra information om Syrienkonflikten!

Vi har denna blogg diskuterat Syrienfrågan många gånger. Det har saknats en aktuell och bra beskrivning av konflikten i olika avseenden. Nu har den kommit i form av en broschyr från föreningen Syriensolidaritet. Den som läser broschyren blit inte alls överraskad av uppgifter i TV Rapport i kväll att al-Qaida värvar svenska ”jihadister” för att…

Klimatfrågans lösning?

Världsbankens rapport att en temperaturökning på katastofala 4 grader kanske kommer att uppnås redan om 40 år sprids över världen. Rapporten innehåller inga stora nyheter utan bekräftar Sternrapporten och tidigare forskning. En temperaturökning med 4 grader kommer att hota vattenförsörjningen för hälften av jordens befolkning, utrota hälften av dagens växt- och djurarter och sätta tättbefolkade…

Dean arabiska våren i Egypten är en höst

Vid årsskiftet 2010-2011 skedde folkliga, obeväpnade resningar i Tunisien och Egypten, vilket var mycket positivt. Man talade om den arabiska våren och en del reportrar i våra massmedia använde till och med ordet ”revolution”. Men det framgick egentligen redan under protesterna på Tahirtorget att det inte handlade om någon revolution. Den ekonomiska strukturen i samhället…

Basbehov tillfredsställda på Kuba

Jag har glädjen att denna gång få införa ett gästblogginlägg av Zoltan Tiroler, yngre broder till Gabor Tiroler, som tidigare skrev gästblogginlägg om Kuba. Zoltan Tiroler har tidigare skrivit blogginlägg här om Assange, liksom brodern. Zoltan är aktiv i Svensk-Kubanska Föreningen (www.svensk-kubanska.se). Detta är det första av tre blogginlägg om Kuba av Zoltan. Det kan…