Regeringen tänker inskränka tryckfriheten i Sverige


I DN Debatt 25/3 hävdade två advokater under rubriken ”Fotografers arbete kan kriminaliseras av ny lag” att ”Moderaterna driver en mediepolitik som minskar yttrandefriheten”. Deras artikel innehåller mycket allvarlig kritik mot justititedepartementet. De skrev:

* ”Det moderatledda justitiedepartementet under Beatrice Ask arbetar stegvis med att krympa vad medborgarna får veta genom massmedierna.En utredning tillsatt av justitieministern presenterade nyss ett förslag som hotar att kriminalisera utrikeskorrespondenters rapportering från krigs-­ och oroshärdar, SOU 2012:95.(Se nedan) Samtidigt tar nu riksdagen ställning till ett lagförslag som utarbetats inom justitiedepartementet och som oberättigat kommit att kallas kränkande fotografering.”
Beatrice Ask untitled

* ”Vi tror att konsekvensen av ett förbud blir färre bilder i nyhetsrapporteringen. Justitie­ministern försöker dämpa farhågorna med ordvändningar om att förbudet är tänkt att träffa endast de mest klandervärda fallen. Det finns goda skäl att förhålla sig tvivlande till värdet av sådana försäkringar.”
* ”Avslöjanden präglas av att någon eller några, ofta viktiga personer i samhällsledande ställning, inte vill att uppgiften ska spridas. Det kan vara åt det enklare hållet, som när en statsminister snattar godis, eller mer brännande bilder.”
* ”Det finns i dag en tydlig beredskap bland polis och åklagare att åtala medarbetare i massmedieföretag.”

* ”När justitieministern ifrågasätter om yttrandefriheten är avvägd på ett rimligt sätt mot andra intressen är det knappast mindre än ett uttryck för att friheten att yttra sig i press radio och tv ska minskas.”
* ”Det förslag som nu presenterats för riksdagen begränsar grundläggande rättigheter till informationsfrihet och yttrandefrihet. Tio ledamöter i riksdagen bör kunna ta ett initiativ för att bordlägga frågan. Ett sådant beslut ger tid till den eftertanke som krävs för att riksdagen ska avvisa propositionen.”
Justitia 1 90px-Statue_of_Themis

I sin debattartikeln nämner de två advokaterna Ulf Isaksson och Erik Wassén den statliga utredningen ”Spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet” (SOU 2012:95). För knappt 2 veckor sedan 14/3 diskuterade jag här den föreslagna inskränkningen av yttrandefriheten gällande krigsförhållanden som föreslagits i denna utredning. Mitt blogginlägg utgick från en artikel i Expressen av Nils Funcke är tryckfrihetsexpert, före detta sekreterare i Yttrandefrihetskommittén och chefredaktör för Riksdag och Departement.

Funcke skrev bland annat ”Att utredningen tagit lätt på yttrandefrihetsintresset återspeglas också på flera andra sätt”.
Jag summerade utifrån Funcke:
1. Enligt utredningen ”är det svårt att bedöma det praktiska behovet” av nya tryck- och yttrandefrihetsbrott. Behovet brukar ha avgörande betydelse vid nya bestämmelser, särskilt om de påverkar grundläggande rättigheter. Utredningen har inte försökt att uppskatta behovet.
2. Enligt utredningen är det ”inte osannolikt att en främmande makt eller sammanslutning” skulle kunna utnyttja grundlagsskyddet för att komma över ”uppgifter som omfattas av den föreslagna kriminaliseringen”. Resonemanget är obegripligt.
3. Utredningen har inte övervägt om det kan vara tillräckligt att utöka/kärpa sekretessen för uppgifter för att uppnå samma mål som införandet av brottet utlandspionage med sina stränga påföljder.
4. Utredningen ger sken av och söker legitimitet för sina förslag genom att skriva att den ”samrått med Yttrandefrihetskommittén”. Något dokumenterat samråd i den bemärkelsen att Yttrandefrihetskommittén fått ge sin syn på utredningens förslag har inte skett.
5. Utredningen berör inte den utökning av Sveriges skyldighet att lämna rättsligt bistånd till andra länder som följer av förslaget. Med de nya brotten har andra länder rätt att förvänta sig att svenska myndigheter efterforskar och håller förhör med uppgiftslämnare i Sverige, som har lämnat uppgifter om det andra landets enheter och soldaters agerande i en internationell militär insats.
6. Frågan om vilka följder förslaget får när det gäller möjligheten att använda tvångsmedel, som hemlig telefonavlyssning och husrannsakan mot redaktioner, berörs inte.
8assange1

Nils Funcke skriver avslutningsvis ”Utredningens förslag utgör en fara för en granskande krigs- och utlandsrapportering. En sådan journalistik förutsätter ibland att även uppgifter som skulle kunna utgöra ”allvarligt men” för insatsen eller kommande samarbete dras fram i ljuset.”

Jag har tidigare beskrivit minskningen av yttrandefrihet och demokrati i USA, främst baserat på kritik från jurister i USA.
Är vi på väg åt samma håll i Sverige>?

Medborgare, demokrater, vänner & organisationer som vill främja sanning och tryck- och yttrandefrihet – upp till kampen mot detta förslag till inskräning av våra demokratiska rättigheter!


i Andra om: , , ,, , , , , , , ,

DN Debatt 25/3 Expressen N Funcke JuridikbloggenHenrisk Alexanderssons blogg Manning Nobelpriskandidat Mannings modiga uttalanden vid rättegångenSvT 24 SvD 5 mars DN 28/2 Henrik Alexandersons blogg Dagens Arena 14/3 Guardian SvD 20/10 DN 20/10 Hayden i Afghanistan.nu nr 2 2011 ”Tankbilen” Chossudovsky i Globalresearch 15/10 Counterpunch 15/10 DN Wolodarski ledare 12/10 DN 14/10 DN 12/10DN:s ledare 12/10 Folkrörelsen nej till EUMotvallsbloggen 12/10
SvD 12/10 Aftonbladet 12/10Expressen.seSvT 12/10 Nobelpriset till NATO 2013 – Counterpunch 12/10

  7 comments for “Regeringen tänker inskränka tryckfriheten i Sverige

 1. NSUN
  27 mars, 2013 at 18:47

  Det skulle vara intresant om du kunde ge ett konkret exempel på en artikell som har publiserats som skulle bli frågan om utlands spionage med den nya lagen.

 2. 27 mars, 2013 at 21:42

  Ointressant om jag kan det eller inte. Här finns förslag om inskänkning av yttrandefriheten och demokratin, vilket redan skett i USA, ditt favoritland trots allt?

  • NSUN
   27 mars, 2013 at 22:35

   Om du inte har et enda exempel på en artikel som nu är publiserad som skulle omfattas av lagstiftningen så har jag lite svårt att ta dina två artiklar på allvar. Detär trots allt mycket verksamhet i Sverige som omfattas av sekretess och det är inget som hindrar kritisk granskning eller publisering, så varför skulle det vara ett problem med verksamhet utförd i utlandet?

   På vilket sätt påvisar mitt kritiska ifrågasättande av din artikel min uppfattning om USA? Svårt att se någon koppling överhuvudtaget. Hur konstigt det än låter har jag ingen fixering vid USA, inte heller är min uppfattning om USA den enda referensramen jag har i min världsbild. Jag vet att det är märkligt men så är det ialla fall.

 3. 28 mars, 2013 at 03:42

  Klart att vi är på väg åt samma håll som USA. Det har vi väl varit de senaste 35 åren, i vissa fall ännu längre. Urholkas demokratin i USA, som ju är fallet nu och det med råge, så måste den förstås urholkas här också. Det börjar helt enkelt bli ute med demokrati, och media har ju i själva verket stött den utvecklingen och ivrigt verkat för den under lång tid nu.

  • NSUN
   28 mars, 2013 at 08:17

   På vilket sätt är det klart? Kan du ge exempel på politiska reformer i Sverige som minskat demokratin som har varit inspirerade av USA.

 4. 28 mars, 2013 at 08:29

  Det handlar on utredningar som föreslår möjligheterna för detta framöver!

  • NSUN
   28 mars, 2013 at 09:46

   Kommentaren var till Kerstin, och syftade på de senaste 35 årens utveckling

Comments are closed.