Anders

Ökande kapitalexporten – ökande globalisering och imperialism

I en artikel på DN Debatt 12/5 med titeln ”Fortsatt kapitalexport slår ut investeringarna” skriver den ledande svenske nationalekonomen Assar Lindbeck att ”Sverige som nation har årligen under loppet av femton år använt drygt 6 procent av de samlade produktionsresurserna för kapitalexport i stället för att göra realinvesteringar i ungefär samma storleksordning i Sverige.” Han…

Vad gör det muslimska brödraskapet i Syrien?

Aron Lund (AL) är ansedd som en av Sveriges främste ”Syrien-experter”. Han har skrivit boken ”Drömmen om Damaskus” (2010) och Syrien brinner (ej utkommen). Vidare har han skrivit rapporten ”Divided they stand” om oppositionen till det socialdemokratiska Palmecentret för ett år sedan. Vi har i tidigare blogginlägg presenterat den värdefulla rapporten ”Syria’s salafa insurgents: The…

New York Times: USA använder tortyr i strid mot internationell lag

FN:s förre rättschef Hans Corell behandlar idag den minskning av medborgerliga rättigheter som skett i världen på DN Debatt och som inte minst USA bär ansvar för. Han nämner det öppna och utbredda bruket av tortyr som ett exempel. I en artikeln 16 april med 705 kommentarer påpekar New York Times att en obunden, oberoende…

New York Times – stödet till rebellerna i Syrien har ökat kraftigt.

I en artikel 24 mars ger New York Times många belägg för kraftigt ökat vapenstöd från USA och allierade till rebellerna i Syrien, vilka domineras av religiösa extremister. Jag har redan tidigare här givit flera belägg för detta från olika källor, bland andra från Föreningen Syriensolidaritet. Möjligen finns någon läsare som till äventyrs har större…

USA avviker genast från fredsplanerna. Surprise?

Imorse kunde man läsa att en fredsplan tagits fram av utrikesministrarna för USA och Ryssland. Vg se mitt blogginlägg om detta från i morse, där det också finns en kort historik. Under dagen har kommit rapporter om att ledningen för den USA-initierade ledningen för en rebellkoalition tagit avstånd från planen, och senare att USA bytt…

Sveriges regering – stöd freden och FN-stadgan och fördöm krigshandlingar!

Föreningen Syriensolidaritet är en religiöst, etniskt och partipolitiskt oberoende ideell förening. Som medlem arbetar du för solidaritet med det syriska folket och dess rätt att demokratiskt utforma sin framtid fritt från militära påtryckningar från USA/Nato och dess allierade i enlighet med det generella aggressionsförbudet i artikel 2(4) av FN-stadgan. • Ett fritt, enat och självständigt…

Fredssamtal om Syrien?

Denna blogg har gång efter annan argumenterat för fredlig lösning på konflikten i Syrien och för uppslutning kring FN:s fredsplan, trots FN:s brister och upplevda partiskhet i en del frågor. Många blogginlägg har avslutats med följande: Förslag: Trots osäker och motstridig information bör Vänstern och de flesta kunna enas om: 1. Fredlig lösning av konflikten.…

EU kräver att Sverige försämrar läkarutbildningen!

Dagens Nyheter publicerade 12 mars debattartikeln ”Slopad AT-tjänstgöring ger snabbare läkarlegitimation”. En lockande, positiv titel – men det handlar om en kraftig försämring av läkarutbildningen. Regeringens särskilda utredare Stefan Lindgren skriver ”Vårt utredningsförslag innebär att utbildningen förlängs med en termin och att kraven för läkarexamen skärps. Samtidigt slopas kravet på så kallad AT-tjänstgöring, vilket betyder…

Röda Malmö, Israel & Syrien och jag. Socialistpartiets falsarier.

Jag publicerade 4/5 ett blogginlägg som dels bestod av ett blogginlägg från bloggen ”Röda Malmö”, som står trotskistiska Socialistpartiet mycket nära och dels den kommentar, som ”Röda Malmö” ej publicerade. Varför vet jag inte. Jag beklagar detta. Det är viktigt med att vi försöker att seriöst diskutera denna viktiga fråga. Igår 5/5 publicerade Röda Malmö…