Var är scientologi?


Ulf Karlström har skrivit detta gästblogginlägg (men bilden föreställer inte honom utan Scientologins grundare Hubbard). Ulf har tidigare publicerat inlägg här i flera olika ämnen. De har behandlat miljö och ekonomi, och så kallad ”humanitär intervention”, ”Är du teknikberoende min vän?”, om Borgs budget, om Södertäljerättegångarna, om religion. Han har skrivit om Willy Silberstein och AS i Sverige, om ”Det själviska samhället” och om ”Den irrationella kapitalismen”. Han har skrivit om EU, tex. ”Varför angriper David Cameron EU”? om bankunionen, senast 13/7. Han har skrivit om kanon, unga vuxna och tidigare om privatisering av vården samt som science och fiktion. Detta inlägg handlar om scientologi. Jag instämmer själv i kritiken. Detta innnebär inte automatiskt att bloggen är ateistisk, och den/jag är alls inte ointresserad av religion, tvärtom.

Han är fil dr, miljöexpert (Macoma Miljöutredningar), skriver facklitteratur och var ordförande i De Förenade FNL-Grupperna (DFFG) 1968-70, efter Sköld Peter Matthis. Han är också med i styrelsen för ”Folkrörelsen Nej till EU”. Föregående inlägg handlar om Srebenica och Jugoslavien-frågan. Han har nyligen tillsammans med Anders Romelsjö kommit ut med en ny bok ”USA som världspolis. Amerikansk ekonomi och utrikespolitik efter 1945”, vilket påstås vara riktigt bra och prisvärd (Se annons)

Blogginlägget
”Scientologin bygger på den av amerikanen Ron Hubbard utvecklade s k dianetiken. Det beskrivs som en andligt helande teknik för ge människor ett nytt självmedvetande. Centralt i denna process är den så auditeringen, dvs en process och relation mellan en person och en handledare (auditör). Processen skall leda till att den sökande blir ”clear” och anses då fri från mentala blockeringar. Individen kan då fullt ut använda sina förmågor. I början av 1950-talet utvecklades det hela till en slags religion, baserad på reinkarnation. Scientologkyrkan framstår som en mycket bisarr företeelse, med missionerande verksamhet och ytterst med en tanke att frälsa mänskligheten.
Hubbard 2 imagesCA13TWUW

Stolligheterna är legio inom rörelsen, som att t ex människorna härstammar från rymdvarelser (thetaner), vilka blev utstötta från sin ursprungliga planet. Så här långt kan man inte säga scientologin avviker från andra religioner. Vi finner ju generellt hur religionerna bygger på sagor och vidskepelse, såsom att man med jämna mellanrum dricker sin guds blod och käkar upp hans kött (kristendomen) eller divese hokus pokus om inkarnation och sagoväsen (buddism och hinduism).

Den science fiction-artade delen av scientologkyrkan gör lätt att man bara rycker på axlarna inför fenomenet. Emellertid finns det en allvarligare sida som handlar om ekonomiskt utnyttjande, slavliknande arbetsformer, fostran till lydiga, avtrubbade medlemmar och en ren sekttillvaro. Sekten håller sig med hemliga riter eller skrifter, gör avgrundsvid skillnad på vi och dem.

Scientology

Amerikanskan Jenna Miscavige Hill växte bokstavligen upp i scientologkyrkan och med hjälp av journalisten har hon/de skrivit boken ”Bortom tron, Min uppväxt inom scientologin och min dramatiska flykt” (ICA Bokförlag 2013). Huvudpersonens farfar drog in hela släkten i kyrkan och en farbror kom att efterträda skaparen, Ron Hubbard, som enväldig patriark.

Kyrkan är extremt hierarkisk, med vanliga medlemmar, diverse organisationstillhörighet och slutligen deras elit, ”Sjöorganisationen”, med uniform, grader och privilegier beroende på ställning. De paramilitära inslagen förenas med en strikt lydnadskultur. Patriarken (kommendören) har kring sig CMO, ”Commodores Messenger Organization”, inom vilken finns en särskilt Moralenhet, en hemlig polis, med syfte att övervaka, tillrättavisa, korrigera och bestraffa medlemmarna.

Angiveri uppmuntras genom ständig förhör, med frågor om man undanhåller något. Mitt i denna förhörsverksamhet intar någon typ av lögndetektor en helt avgörande roll. Inom hela kyrkan går ett slags kvasivetenskapligt drag igenom, vilket också namnet redan från början angav.

För att finansiera verksamheten, inkl ledarkoryféernas lyxtillvaro sker ett ständigt jagande efter pengar, med dyrbara, föreskrivna studier i många nivåer, och gratisarbete med rent slavliknande drag, inklusive barnarbete. Det senare vittnar huvudpersonen mycket konkret om. På stängsel- eller muromgärdade rancher eller baser måste man ibland tillkalla externa hantverkare/specialister för arbeten. Vid ett tillfälle uppfattar huvudpersonen hur en hantverkare förskräcks över det tunga barnarbete han bevittnar.

Boken vittnar starkt om den ständiga övervakningen, förhören, indoktrineringen och rena terrorn, i syfta att skapa lydiga, robotartade individer, som slavar för extremt låga löner. Lydnadskulturen, med systematiskt angiveri, ger obehagliga associationer.

Sammantaget ger den en mycket skrämmande bild. Den reflektion man gör efter läsningen av boken är om detta är ett typiskt
amerikanskt fenomen? Naturligtvis förekommer religiösa sekter över hela världen. Ändå kan jag inte befria mig ifrån tanken att det politisk-religiöst sjuka amerikanska samhället måste vara ypperlig mylla för att skapa en penningfixerad, auktoritetstroende, dogmatiskt och bekännelse/angiveri fixerad sekt som scientologkyrkan.


i Andra om:,, ,, ,, , ,
, , , kapitalism, , ,

DN 15/5 Humanistbloggen Nina Björk DN 19/9 2012DN Debatt 22/9 2013 DN 10/12 2010 Wikileaks avslöjar scientologer SvD 20/6 20111 AB 25/7 2013 Apg29-bloogen Bloggen Allt mellan himmel och jord

  5 comments for “Var är scientologi?

 1. jan mellring
  16 november, 2013 at 10:34
 2. Claes Engelbrand, Saltsjö-Boo.
  16 november, 2013 at 15:09

  Varför bara Scientologin ? Varianter av primintiv religion finns ju överallt. Det är ju bara att besöka ett gym så ser ni andakterna pågå för fullt. Man får omedelbart kontakt med gud som skänker en välbefinnande och fritar en från nervös överskottsenergi. I motsats till t ex svenska kyrkans övningar som förutsätter ett mer långsiktigt perspektiv. Det är därför som man finner uttalade idealister och tänkande intelektuella i kyrkan, både f.d. statskyrkan och fria församlingarna. Men dessa människor är mer sällsynta inom kyrkor som Friskis & Svettis . Dvs intilligenta människor finns överallt. Intelektuella däremot är inte så vanliga.

  Sen finns det ju en uppsjö av tillbedjandeinrättningar som tillfredsställer alla möjliga behov. Den flod av specialtidningar som började omkring 1980 är ett ex på detta. Pluralism i åsikter och intressen kan tyckas vara frihet. En frihet som är ett tveeggat svärd. Det är ingen tillfällighet att ( för att nu ta ett extremt men icke felaktigt exempel), Adolf Hitler förordade stor frihet åt de undertryckta folken.

  Dvs friheter som var menlösa och navelskådande. Han gjorde det för att göra människorna odugliga till att koncentrera sig på en huvuduppgift; att störta Adolf Hitler. Läs Bordssamtal i Fuhrerhögkvarteret i urval av Stig Hadenius. Borde tillhöra upplysta människors obligatoriska litteratur eftersom den visar likheterna mellan fascismen och vulgärliberalismen.

 3. Ola Inghe
  16 november, 2013 at 17:37

  Kinas Falun Gong är inte så mycket bättre. Birger Schlaug bloggade bra om det för ett antal år sedan:

  http://schlaug.blogspot.se/2008/01/vad-vet-du-om-himmelska-gat-och-gong.html

 4. Peter Grafström
  16 november, 2013 at 22:38

  Scientologins inflytande(inte nödvändigtvis dess existens) är ett av många exempel på att USA söker invadera andra länder och binda upp människor i sekter som de (USA) kan påverka. CIA mfl maktnoder stöder genom ett mycket stort antal stiftelser på omvägar(som inte är lätta att avslöja) alla samfund som kan utnyttjas för att skapa kontrollerad/splittrad opposition till USAs fördel. Hur många sk frireligiösa samfund kom hit från USA på 1800-talet? Falun Gong är vill jag minnas ett exempel på en USA-stödd rörelse avsedd att splittra Kina.
  I stället för att Europeer skulle ha ett mindre antal religiösa samfund finns det ett myller av både traditionell religion och mer exotiska typer som scientologin. Total splittring råder. Precis som inom vänstern. Det gör det mycket svårare för demokratiskt sinnade människor att bilda starkt enigt motstånd mot angloamerikanernas världsherravälde.

 5. Anders seven
  20 november, 2013 at 12:34

  Det är bra att ta upp Scientologin men det finns en liknande företeelse som är tio gånger värre och till skillnad från Scientologin mera allmän accepterad. Scientologin har trots allt ett mycket dåligt rykte.

  Homeopaterna kan liknas vid en internationell maffia och de försöker infiltrera universitet och sjukhus. De omsätter i miljard euro bara i EU. De försöker manipulera fram vetenskapliga bevis för att homeopati fungerar. De har egna sjukhus och universitet. Allt är bluff rakt igenom. De har lyckats övertyga okunniga politiker att tro på dem.

  Scientologin är ett litet problem i jämförelse med homeopatin. Homeopaterna parasiterar dessutom på fattiga människor i tredje världen. Många har dött därför att de trott på alternativmetoder istället för riktig medicin.

Comments are closed.