Vem vill kunna använda kemiska vapen?


Syrien skulle avveckla sin kemiska vapen till sommaren 2014. Vapeninspektörer och vapendestruktörer kom snabbt på plats. USA lovade 1997 att avveckla sina kemiska vapen inom 10, högst 14 år. Nu vill man ha 10 år till på sig. Så tekniskt överlägsna USA behöver 26 år på sig för något som mindre tekniskt kunniga Syrien ska klara på mindre än ett år. Hur kan det komma sig?
Det kan väl inte bero på att USA åter vill kunna använda kemiska vapen som man gjorde i Irakkriget för några år sedan? Man använde då vit fosfor, samt med all sannolikhet utarmat uran. Dessa två stridsmedel har en kemisk effekt, men klassificeras inte som kemiska vapen, med all sannolikhet beroende på USA:s ställning som världens enda supermakt, med den bland stater mest aggressiva och antidemokratiska utrikespolitiken.

Ännu är inte de kemiska vapnen förstörda. USA, med sin vidsträckta areal, och sina kemiska vapen, har pläderat för att lilla,lilla landet Albanien ska ta hand om detta – vilket kan ses som ett uttryck för en slags neokolonialisk syn. Men Albainen vill inte.
Assad 8al-assad

Och 31 oktober, rekordsnabbt, kunde FN:s OPCW rapportera att Syrien verkligen förstört sina kemiska vapen. OPCW:s medarbetare hade inspekterat 39 av 41 anläggningar med gott resultat, men ej kunnat besöka två av säkerhetsskäl.

*Bilden nedan föreställer dock en del av USA:s kemiska vapen vid Pueblo Depot Acitivity i 155 mm granater enligt Wikipedia.* Och Isarel använde vit fosfor i anfallet på Gaza 2008. Men det ska man förstås inte tala om. Massmedia gör sin plikt och tiger som muren om detta.

Kemiska vapen 799px-155mmMustardGasShells

Berättelsen eller sagan om massförstörelsevapen som kan skickas mot västerländska mål inom fyrtiofem minuter har passerat bäst-före datum, och den transatlantiska krigs- och lögnindustrin har kunnat fokusera på sitt senaste villebråd, Syrien och dess kemiska vapen.

President Assad i Syrien har bara i år vid fem tillfällen angripits av Israel har uppgivit att hans vapen var rent defensiva, och man har bedömt att de skulle kunna vara avskräckande mot Israels kärnvapen. Liknande resonemang har USA använt tidigare. Skillnaden är att Assad förstör kemiska vapen rekordsnabbt medan USA inte gör något sådant, (men upprustar kärnvapen i Europa och på andra håll).

En historisk tillbakablick.
Och 28 mars 1990 rapporterade Los Angeles Times att ”USA:s regering överväger att tvinga två trotsiga kemiföretagen att sälja en viktig ingrediens till Pentagon för att producera nervgas” för att man behöver kemiska vapen för att avskräcka Sovjet för att använda kemiska vapen under en icke – nukleär konflikt i Centraleuropa” – vilket även förre försvarsministern Dick Cheney kallade för osannolik.

Detta var fem månader efter Berlinmurens fall 9 november 1989 och femton månader efter att dåvarande president Gorbatjov hade lovat i FN att minska Sovjets trupper med 500.000 man samt dra tillbaka betydande militär närvaro i Östeuropa. En utsträckt hand till försoning med USA…

Enligt artikel i LA Times ville de två företagen Occidental Chemical Corp. och Mobay Corp inte bidra till spridning av kemiska vapen, och hänvisade till sin policy och etik. Men Pentagon åberopade en gammal lag och tvang dem att lämna ifrån sig det önskade ämnet till en dödlig nervgas rapporterar Globalresearch. Varför var detta så angeläget för USA:s regering och Pentagon i juni 1990. För att avskräcka ryssarna? Nej det handlade om Irak som, ekonomiskt på knäna som måltavla för allt hårdare och illegala sanktioner från USA och andra sedan slutet av Iran – Irak-kriget (September1980 – August1988) där USA hade backat Irak, och beväpnat båda sidor. I konflikten med Kuwait, som kraftigt överskridit OPEC:s produktionskvoter och underminerat OPEC hade Irak krav på betydande ersättning som inte kom.

Henry M. Schuler, chef för energisäkerhet program vid Centrum för strategiska och internationella studier i Washington, menade från den irakiska synvinkel agerade Kuwaits regering aggressivt.

Efter USA:s beslut om förstärkning den egna arsenalen av kemiska vapen var det en återkommande retorik om Saddam från Washington och Whitehall om att ” han gasar ihjäl sitt eget folk ” etc., och krigstrummorna hördes allt starkare.

I själva verket hjälpte USA: s försvarsminister Donald Rumsfeld tidigare Saddam Hussein att bygga upp sin arsenal av dödliga kemiska och biologiska vapen. Som sändebud från president Reagan ordnade han en enorm militär hjälp för Iraks krig med Iran. En senatskommitté i USA upptäckte att i mitten av 1980-talet, efter Rumsfeldts möte med Saddam så skeppades dussintals biologiska vapen till Irak under licens från handelsdepartementet .
Obama hök untitled

Och varför har Israel fått bygga upp ett förråd på kanske 100 kärnvapen i Mellanöstern medan ”världssamfundet” (=den ekonomiska och politiska eliten i USA och dess allierade, samt de privatäga massmedia med sitt ofta strömlinjeformade jasägeri) håller tyst? Och godtar USA:s och EU:s olagliga sanktioner mot Irans planer på att utveckla ett tillåtet kärnenergiprogram?
8bn.jpg Netanyahu

I ett tal vid månadsskiftet september-oktober om den syriska krisen och kemiska vapen överraskade Putin med att nämna Israels kärnvapenarsenal, vilket normalt är ett närmast förbjudet område för de välputsade ja-sägarna till USA:s ej sällan brutala utrikespolitik. Ja Putin försökte rentav koppla frågan om Syriens kemiska vapen till Israels kärnvapen då han nämnde att de har fungerat som ett medel mot hotet från Israels kärnvapen. Han menade till och med att Mellanöstern borde bli en kärnvapenfri zon.

Den ryske presidenten fortsätter att hävda att syriska regeringen inte har ansvar för attacken med kemiska vapen förra månaden och presenterade bevis för detta. Visserligen finns inga som helst bevis för att Syriens regering bar skulden för detta, men den korrekte, upplyste västerlänningen ska förstås ändå tro det.

Putin untitled

I en intervju med Fox News betonade Assad vid denna tid att rebellernas ideologi borde väcka oro inte bara i Syrien utan även i USA. Det är inte ett inbördeskrig, insisterade Assad, men ”en attack av al – Qaida”. Han uttryckte sin regerings vilja att erbjuda en amnesti, ”även för dem vars händer är fläckade av syriskt blod”, som en handling för att främja nationell försoning.

Är inte det geopolitiska målet bakom Vita Huset ambition med Syrien är att beröva Damaskus dess begränsade förmåga till vedergällning mot Israels kärnvapen. Nervgas är kanske inte så mycket att sätta emot ett kärnvapenanfall, men det verkar vara Israels mål att ha absolut strategisk överlägsenhet gentemot arabstaterna och Iran. Tel Aviv är nu ett jättekliv närmare drömmen om att göra alla sina grannar försvarslösa och splittrade.

Den väpnade, hårda kampen mot terorrismen i världen förs de facto idag främst av Syriens regering. Stödet från USA via ”unconventional warfare” (krig genom ombud som rebeller, Saudiarabien och Qatar) och från EU-länder försvagar detta. För alla som vill bekämpa terrorismen är aktuella rapporter om framgångar för Syriens armé mot rebeller i Aleppo och Damaskus förstås glädjande, vare sig man gillar Assad(s regering) eller inte.

DN och andra massmedia rapporterar i dessa dagar att den avgörande striden inlett om Aleppo mellan Syriens armé och al-Quaida.
När kommer tackbrevet från Obama?
Eller är det viktigare att brutalt krossa en själv ständig stat än att bekämpa al-Qaida?

Trots olika uppfattning i vissa frågor hoppas jag de allra flesta kan enas om:
1. Fredlig lösning av konflikten.
2. Nej till utländsk intervention.
3. Upphävda sanktioner.
4. Inget svenskt stöd för krig mot Syrien.
5. För ett fritt, enat och självständigt Syrien.
6. Låt det syriska folket bestämma sin framtid – inte Syriens Vänner(=(o)vänner), USA eller al-Qadia.i Andra om: , , , , , , , , , , , , ,, , , ,, ,

OPCW:s rapport Albanien vill inte DN 14/11 -striden om Aleppa Intervju med Putin mm Globalresearch artikelFria Tidningen 13/9 FIB-KulturfrontAron Lund 24/9 Björnbrum 27/9 ISTEAMS Ghoutarapport 16/9Time 16/9 om FN:s rapport Reuters 16/9 SvD 3/9 DN 27/8 DN 28/8 DN 2 28/8 SvD 24/3 Cold Lazarus Expressen Washington Post 24/3 DN 25/3 Nyhetsbanken om gaskrig Nyhetsbanken om kidnappning av FN-observatörer EU fördömer terrorister DN 23/3 DN 19/3 AFP China Daily Common Dream DN 24/3 SvD 24/3 Björnbrum Kildén & ÅsmanDN 21/3 SvD 22/3Svensson-bloggen Guardian Independent Amnesty SvD 15/3 Knut Lindelöfs blogg Aron Lund SKP-bloggen AFP V:s uttalande SvD 13/3 om Amnesty SvT Karen Leukefeld i Junge Welt Sunday Times 3/3 NyhetsbankenBjörnbrum Foto-Lasse Tipping Point Moska-mötet DN 2/3 Globalresearch om John Kerry Intervju med Assad 3/3 i Sunday Times New York Times 26/2 SvD 28/2 NY Times 28/2 kl 9.30 DN Dagens Industri 26/2 Wall Street Journal 25/2Daily Star Carl Bildts bloggTrend Nyhetsbanken 25/2 Kildén & Åsman SKP-bloggen 26/2 GlobalresearchSvD Nyhetsbanken Björnbrum Läkartidningen kommentarer Läkartidningen Syrien-artikel VoltairenetNyhetsbanken DN 14/2 SVD 14/2 P Giraldi EU om Syrien 18/2 SvD Clark i Democracy Now Middle East Online 18/2 Reuters AB 10/2Expressen 11/2 DN 10/2 SvT Agenda 10/2 kl 21.15SvD Telegraph Guardian Croneman NY Times DN 7/2SvD 9/2 Unconventional warfare dokument UW dokumentDN 22/1 Nyhetsbanken FIB-KulturfrontFIB-Kulturfront Profil Online DN 24/1 Björnbrum Veterans for Peace 19/12 Veterans for peace om Syrien Carla Stea i Globalresearch Hela pingstenSKP-blogg -uttlande från Syriens kommunistparti 5/1 Tarpleys artikel Pepe Escobars artikel Agrab Aron Lunds artikel på engelska USA-bloggen DN 25/12Björnbrum 23/12 SKP-bloggen DOHA-protokollet DN 26/12 SvD 25/12 SvD Clearinghouse SvD 20/12 ClearinghouseSvD 20/12 DN 20/12 SvT 20/12 FIB-KulturfrontCornucopia DN 16/12SvD 16/12 Michel Chossudovsky 14/12SvD II 14/12 Pakistan Observer 16/12 SvD 16/12 SvD 14/12 AB 14/12 Kommunisternas blogg 13/12New York Times 13/12 SvD 16/12 Russia Today 6/12 Turkish Weekly Syrian Perspective DN 11/12 SvD 12/12 Independent USA-bloggen 8 dagar8 dagar 11/12 Globalresearch 8/12 Proletären Flamman 28/11 FredsinitiativetPepprat och Rödgrönt DN 5/12 SvD 5/12 Worldcrunch Russia Today 3/12 Replik i AB 3/12 Einarsprachenvaria Aftonbladet 30/11 Anders Svenssons blogg Ulf Gudmundsson ledare i SvD 1/12 DN 1/12Bilderblogg M Omars blogg Åtta dagar. Stefan Lindgren USA-bloggen Björnbrum SvT om al-Qaida-svenskar Nyhetsbanken Sunday Express 19/11 New York Times 16/11 Folket i Bild Kulturfront Mohamed Omars tal på hans blogg Syriensolidaritets hemsida Stefan Lindgrens blogg New York Times 31/10 Washington Post 1/11 Bill Auken Countercurrents 2/10 Konflikt 27/10 S Hersh i The New Yorker 2007 Aftonbladet – Bildts strategiråd FolkrättsbevakningenDN 12/10Anförande av Rysslands ambassadör

  5 comments for “Vem vill kunna använda kemiska vapen?

 1. 17 november, 2013 at 10:39
 2. Thomas Åkerblad
  17 november, 2013 at 19:08

  Din beskrivning av all syrisk opposition som Al-Qaida verkar något överdriven
  http://www.globalsecurity.org/wmd/library/news/syria/2013/syria-131114-voa02.htm?_m=3n%2e002a%2e960%2ems0ao008gf%2evm0

  • 17 november, 2013 at 20:12

   Det verkar mycket väl belagt att al-Qaida och al-Qaidaassoicerade organisationer dominerar bland rebellerna på marken. Detta rapportera såväl New York Times, som al-Assad, som Aron Lund m.fl. Din källa motsäger inte detta på något sätt.

 3. Peter Grafström
  18 november, 2013 at 00:14

  Ställer mig frågande inför nedanstående men tycker att det är intressant att bredda debatten.
  Barry Shamish hävdade att USAs tidigare planerade anfall mot Syrien var avsett att skada Israel genom att provocera fram en attack från Syrien med deras då 100000 kemprojektiler. Israel skulle därefter beräknas svara med sina massförstörelsevapen. När han skrev det ansåg han att washington ville framkalla en ny förintelse.
  Eftersom de neokonservativa hetsade för ett sånt anfall skulle alltså – logiskt sett – dessa neokonservativa enligt honom vilja Israel illa. I andra sammanhang säger han att inflytelserika judar i USA under naziperioden agerade för att (de då mestadels ickezionistiska) judarna skulle utplånas i Europa.
  Det sistnämnda är han inte ensam om att hävda och logiken var ju att det krävdes ett martyrskap för bildandet av Israel. Det lär tom finnas artiklar i USAs dagspress från 1918-19 om att det skulle krävas 6 milj döda judar.

 4. 21 november, 2013 at 08:50

  Syrien ska avveckla sin kemiska vapen till sommaren 2014. Vapeninspektörer och vapendestruktörer är redan på plats. USA lovade 1997 att avveckla sina kemiska vapen inom 10, högst 14 år. Nu vill man ha 10 år till på sig. Så tekniskt överlägsna USA behöver 26 år på sig för något som mindre tekniskt kunniga Syrien ska klara på mindre än ett år. Hur kan det komma sig? Det kan väl inte bero på att USA åter tänker använda kemiska vapen som man gjorde i Irakkriget för några år sedan.

Comments are closed.