Värdlandsavtalet – och nu?


Denna gång har jag åter glädjen att presentera en artikel av Björn Backengård, som är pensionerad lärare i matematik och fysik. Han var en gång i tiden aktiv i FNL-grupperna, och tycker att det är det bästa han har gjort. Jag har tidigare publicerat hans brev till den politiska eliten, hans fina lilla informationskort ”Syrieninformation”, inlägget ”Syrien – nu och då” och en artikel om NATO. Han hemsida heter www.folkrattsbevakningen.se. Han medverkade senast 10 juli NATO-frågan
NATO - militärer
Artikeln.
Vi släpper inte värdlandsavtalet, utan tvärtom bör vi arbeta för att avtalet ska rivas upp.

Här är anledningen:

1. VÄRDLANDSAVTALET ÄR FARLIGT FÖR OSS.

a) En Nato-bas i Sverige kan komma att användas för att angripa ett annat land. Därefter kan Sverige bli krigsmål. Punkterna 3.4 och 3.5.

b) Ett Nato-land i Sverige kan begära svensk hjälp till krig i annat land. Då kan Sverige dras in i krig på Natos sida. Punkterna 2.1 och 3.4.

c) Naturligtvis kan det bli så att provokativ Nato-politik förvärrar läget i världen ännu mer, och att Sverige samtidigt har en äventyrlig regering som är svag inför påtryckningar utifrån. Som en säkerhetsåtgärd bör vi se till att den dagen finns inte värdlandsavtalets möjligheter att placera Nato-baser här.

d) Till framtiden hör också att avtalet är bristfälligt. Tilläggsdokument kommer, och kanske ändringar. Punkt 11.1.

Dessutom:

2. a) Sverige bör verka för att inte ge Nato mer makt. Det finns i stället något som heter FN.

b) Att avtalet rivs upp blir ett bidrag till

avspänning kring Östersjön.

Alltså: Inga Nato-baser här – riv upp värdlandsavtalet!

Kommentarer: Hela värdlandsavtalet med en del kommentarer finns hos www.folkkampanjenmotnato.se

En socialdemokratisk distriktskongress i Göteborg antog den 9 april följande uttalande, vilket skulle skickas till partiets riksdagsgrupp:

− att begära av partiets folkvalda att de stödjer fredsrörelsernas krav om att skjuta på beslutet om värdlandsavtal med Nato i minst ett år under vilken tid en massiv folkbildningsinsats ska initieras så att det blir tydligt vad både politiker och svenska folket vill när Riksdagen fattar beslut

Ledande personer i S har tydligen viftat bort denna och liknande opinionsyttringar.

Men om någon eller några kända och respekterade socialdemokrater stiger fram och kräver att avtalet rivs upp, så kan saken komma i ett helt annat läge. Då kan den kritiska opinion, som såg sig bortviftad, samla nytt mod och växa i betydelse. Den kan börja höras mer, och detta kan utvecklas till ett rejält muller som hörs och påverkar även utanför partiet.

Varför ville Nato ha detta avtal? Det är Nato – inte Ryssland – som pressar på och skapar ett spänt världsläge. Sett från Nato innebär Sverige som värdland att Natos resurser ökar. Nato får fler baser, och svenskt stöd till Nato-insatser utomlands underlättas.

Låt oss verka för att värdlandsavtalet rivs upp, vilket kan göras enligt avtalet.
En växande fredsrörelse kommer att delta i det, och då blir det inte möjligt för Nato-kramarna att fortsätta att bluffa om avtalets verkliga innebörd.

Tillägg Majoritet vill inte ha värdlandsavtalet
Omkring 2000 personer deltog i ett protestmöte mot värdlandsavtal på Sergels Torg 21/5
Nej till NATO affisch

Opinionsundersökningen.


En opinionsundersökning av SIFO, beställd av Aktionsgruppen Nej till NATO som genomfördes mellan den 15-19 februari visar en bred majoritet av de tillfrågade avvisar värdlandsavtalet efter information om vad det innebär i form av närvaro av NATO trupper på svenskt territorium, eventuellt med kärnvapen, och hot mot vår alliansfrihet. Av de tillfrågade var 56 procent negativa till konsekvenserna av värdlandsavtalet, 26 procent accepterade det och 16 procent var osäkra. Efter uppvägning anges att 1000 personer besvarat intervjun.
http://www.nejtillnato.se/sifo-undersokning/
NATO - Aktionsgruppen Nej till NATO
* Det finnas klara könsskillnader, då avtalet accepterades av 39 % av männen och endast 13 % av kvinnorna.
* Bland männen var andelen positiva högst i åldern 15-29 år (46 %), medan den bland kvinnor var lägst (3 %) i denna ålder. Antalet individer i olika åldersgrupper bland könen är ganska litet.
* Bland de röd-gröna väljarna säger 70 procent nej till värdlandsavtalet medan 14 procent är positiva.
* Av de borgerliga väljarna säger 45 procent nej till värdlandsavtal medan 39 procent är positiva.

intressant.se Värdlandsavtal, , , , , , , ,

SIFO-undersökningen


Ett svar till “Värdlandsavtalet – och nu?”

  1. Hemlig bilaga i militärt avtal med USA

    ”Avsiktsförklaringen, Statement of Intent (SOI), om utökat militärt samarbete mellan Sverige och USA innehåller även en hemlig bilaga med detaljer om hur avtalet ska genomföras, kan SvD rapportera.

    Till skillnad från själva avtalet är bilagan inte diarieförd i försvarsdepartementet”.
    http://www.svd.se/hemlig-bilaga-i-militart-avtal-med-usa