Majoritet vill inte ha Värdlandsavtalet – Sergels torg kl 15 idag!


Igår överlämnade 10 aktivister från Aktionsgruppen Nej till Nato resultatet av den namninsamling som bedrivits. UD fick motta 41 300 namnteckningar som samlats in runt om i landet. För representanter för UD redogjorde Staffan Ekbom om det intensiva arbete som Nej till Nato utfört. UD:s Kommunikationschef Anna Björkbom blev också informerad om den opinionsundersökning som SIFO utfört på uppdrag av Nej till Nato.
Nej till NATO affisch

Opinionsundersökningen.


En opinionsundersökning av SIFO, beställd av Aktionsgruppen Nej till NATO som genomfördes mellan den 15-19 februari visar en bred majoritet av de tillfrågade avvisar värdlandsavtalet efter information om vad det innebär i form av närvaro av NATO trupper på svenskt territorium, eventuellt med kärnvapen, och hot mot vår alliansfrihet. Av de tillfrågade var 56 procent negativa till konsekvenserna av värdlandsavtalet, 26 procent accepterade det och 16 procent var osäkra. Efter uppvägning anges att 1000 personer besvarat intervjun.
http://www.nejtillnato.se/sifo-undersokning/
NATO - Aktionsgruppen Nej till NATO
* Det finnas klara könsskillnader, då avtalet accepterades av 39 % av männen och endast 13 % av kvinnorna.
* Bland männen var andelen positiva högst i åldern 15-29 år (46 %), medan den bland kvinnor var lägst (3 %) i denna ålder. Antalet individer i olika åldersgrupper bland könen är ganska litet.
* Bland de röd-gröna väljarna säger 70 procent nej till värdlandsavtalet medan 14 procent är positiva.
* Av de borgerliga väljarna säger 45 procent nej till värdlandsavtal medan 39 procent är positiva.
NATO - militärer
Fråga 1 Känner du till Sveriges Värdlandsavtal med Nato, ett Samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd, som skall tas upp i Sveriges riksdag för omröstning och beslut, under våren 2016 eller känner du inte till avtalet? . Svar: Endast 45 % känner till ”Värdlandsavtalet” som odemokratiskt nog skrevs på i slutet av valrörelsen, i september 2014.
Fråga 2 Tycker du att Riksdagen skall godkänna Sveriges värdlandsavtal med Nato som bland annat betyder, att om Sverige beslutar sig att bjuda in Nato, kan det resultera i att Nato baser och trupper stationeras i Sverige och att Nato kan göra anfall mot tredje land med vapen som inte utesluter kärnvapen? Svaren finns i första stycket.
Fråga 3 Tycker du att Riksdagen skall godkänna Sveriges Värdlandsavtalet med Nato om kraftigt utökat militärt samarbete med Nato, ifall det resulterar i förlust av Sveriges alliansfrihets och neutralitet? Svar: Här svarade 27 % Ja, och mer än dubbelt så många, 56 %, svarade Nej medan 16 % var tveksamma.


7 svar till “Majoritet vill inte ha Värdlandsavtalet – Sergels torg kl 15 idag!”

 1. Majoriteten tror inte heller på att det är Ryssland som hotar oss. Majoriteten fick vatten på sin kvarn när det visade sig att är mest sannolikt att det var något teknisk/mänsklig fel och att mastsabotagen har ingen samband. Vad kommer de politiker, journalister/media och allehanda ”Rysslandkännare”, ”krig kännare”, ”terrorkännare”, som frossade över ”Ryssland”, mm att få abstinens problem? Stackare!

 2. Det är mycket allvarliga anklagelser dessa experter spyr ur sig. Uppvigling och provokation samt krigshets.
  Är det något som är ett hot mot rikets säkerhet så är detta just denna propaganda och ställningstagande.
  De bör stå till svars och straffas dessa handlingar.

  • Svenska pinsamheter staplas på varandra. Först var åtskilliga ubåtskränkningar?, nu är det sabotage som gäller

 3. Det stämmer att Telia kraschade och orsakade haveriet. Men det var Ryssland och/eller Putin som låg bakom kraschen, enligt terrorexperten som intervjuades i ansedda lögnexpress.

  Den svenska borgarklass, politiker och medieeliten ligger bakom rysshetsen och propaganda kriget mot Ryssland. Man vill få oss in den Nord Atlantiska Terror Organisationen [NATO] med skrämsel taktik.

  I en dokumentär som inte fick visas i yttrandefrihetens Sverige och dess statliga medieorgan SvT, avslöjas en hel del om detta.

  http://www.globalresearch.ca/cia-nato-and-swedish-military-plotted-regime-change-in-sweden-in-1980s/5508970