Vad kan man rösta på?


Nu är det 2 veckor kvar till valet. De allra flesta har bestämt sig. Andelen osäkra väljare var 18 % i maj enligt SCB och drygt 7 % i slutet av juli enligt Novus. SCB och Novus.
Glödjande nog går SD bakåt i undersökning nyligen.

Hur det är bland denna bloggs läsare vet jag förstås inte. Själv är jag socialist, antiimperialist, antikapitalist vill ha ökad demokrati, säger Nej till Sveriges USA-anknutna utrikespolitik, och till vinster i välfärden samt vill ha betydligt kraftigare åtgärder mot de avgörande orsakerna till klimathotet.

Valet 2018. Bild från Sveriges Radio
Valet 2018. Bild från Sveriges Radio

En utgångspunkt är förstås att se på hur riksdagspartier och andra partier ställer sig i de frågor man anser vara viktigast. Antiimperialisten Knut Lindelöf diskuterar valet med utgångspunkt från riksfdagspartiers inställning inom 5 viktiga områden och skriver som andra ”I år är det dessutom mer som står på spel än på mycket länge p g a den parlamentariska kris vi står inför i och med de gamla etablerade partiernas (inklusive MP) sjunkande förankring i folkdjupet.” Låt oss först se hur han gått tillväga.
Knut Lindelöf

Enligt Knut Lindelöf är dessa de fem viktigaste frågorna: Jag bygger vidare på dem.

1. Sveriges självbestämmande; EU-utträde/EU-avveckling, inte minst för att trygga folkförsörjningen i kris, krig och avspärrning.
2. Demokrati och yttrandefrihet; Inga inskränkningar i yttrandefriheten genom lagar om organisations- och åsiktsförbud.
3. Försvars-/utrikespolitik; Nej till Nato- och USA-samarbete, nej till Patriot-systemet, ja till ett territorialförsvar på djupet med värplikt och hemvärn. Ratifisera FN:s kärnvapenförbud, upprätta normala förbindelser med alla länder inklusive Ryssland, ta hem alla svenska soldater under Nato-befäl. Satsa på FN.
4. Ekonomisk politik; Riksbanken ska ha monopol på att skapa pengar, nationellt ekonomiskt oberoende, nej till marknadisering av offentliga sektorn.
5. Skolan; avskaffa friskolorna och det fria skolvalet inom grundskolan, skolan ska finansieras över statsbudgeten, närmaste skola ska duga åt alla.

Kunt Lindelöf ger med tvekan godkänt till SD på punkt 1 (EU-frågan troliogen) och med tvekan godkänt till V i punkt 3 (Nej till Nato och värdlandsavtalet) vid en genomgång för de sju riksdagspartierna.

Han skriver ”Endast två partier; V och SD, får varsitt plustecken med tvekan. Och när det gäller de två för mig okompromissbara frågorna 1 och 2 är båda partierna mycket opålitliga. SD vet man inte vad de tycker, de ändrar sig stup i kvarten, och när det gäller V så är de svårt influerade av diverse anarkistiska och antidemokratiska idéer, de stöder t o m USA (via kurderna) i nordvästra Syrien och det svenska deltagandet i Libyenbombningarna.”
Jag vill tillägga att Mp också säger Nej till Nato och vill att Sverige ratificerar kärnvapenkonventionen. DN 17/8

Jag anser att Vården bör in i anslutning till punkt 5. Här kan man ge V godkänt.

Doktor Romelsjö funderar
Doktor Romelsjö funderar

6. Migrantpolitiken. Den har varit mest generös i Europa och tämligen ansvarsfull inom ramen för det (o)möjliga i nyliberal kapitalism. Ur klassynpunkt har främst arbetarklassen drabbats av invandringens nackdelar som hög kriminalitet hos en liten grupp invandrare samt ökad konkurrens om jobben och bidrag. Den generösa migrantpolitiken gällande flyktingar och ”ekonomiska migranter” har bidragit till att splittra arbetarklassen och ökat antalet arbetare som prioriterar SD. Delar av Vänstern tycks ha en annan uppfattning. Invandringspolitik bör innebära restriktivitet i nuläget, samt bra omhändertagande. Här ligger S och V bäst av riksdagspartierna.

7. Socialism/kapitalism. Jag anser att alla partier, även V är prokapitalistiska i sin aktuella politik. V har en del reformkrav som är bra för arbetarklassen och strävar efter socialism enligt sitt partiprogram. Men huvudllinjen är stöd till den starkt prokapitalistiska socialdemokratiska regeringen. Och i valplattformen på 26 sidor saknas orden ”socialism”, ”kapitalism” och ”imperialism”. Också en slags programförklaring? V:s valplattform
Sverige är det land i OECD där ojämlikheten ökat mest, om än från en jämförelsevis låg nivå. Jan-Erik Wiman skriver ”Låt oss fokusera på väsentligheter i valrörelsen: Medianinkomsttagaren i Sverige har en årsinkomst på 3,4 procent av den allra rikaste tusendelen av befolkningen (motsvarande drygt 4000 personer). Som en följd av detta ökar antalet miljardärer i Sverige. 15 familjer kontrollerar idag bolag vars värde är större än ett helt års BNP. En enda familj, Wallenbergarna, kontrollerar 40 procent. Är det rimligt?Facebook

8. Imperialism. Utrikespolitiska och försvarspolitiska aspekter ryms inom 3, men inte den ekonomiska politiken, där den inhemska ekonomin berörs. Sverige är ett utpräglat imperialistiskt land och storföretagen tjänar miljarder i fattiga länder. Den svenska imperialismen har grundläggande betydelsen för Sveriges utrikes- och betydelse även för landets inrikespolitik.
Kapitalism is not working images
* Under globaliseringens högtidsperiod 1980 och 2008 27-dubblades USA:s, EU:s och Japans direktinvesteringar i utlandet. För svensk del är den siffran en 55-dubbling.
* De svenska storföretagens dotterbolag i utlandet står för två tredjedelar av företagens omsättning. Endast en tredjedel produceras i och exporteras från Sverige.
Kommerskollegium är Sveriges myndighet för att hålla koll på kapitalisternas utrikesintressen. I myndighetens senaste årsrapport finns en intressant siffra gällande direktinvesteringstillgångar i utlandet som andel av BNP, det vill säga hur stora är kapitalisternas tillgångar i andra länder jämfört med värdet på alla varor och tjänster som produceras på hemmaplan.
* Värdet på de svenska kapitalisternas tillgångar i utlandet uppgår till 75 procent av BNP. Det kan jämföras med Storbritannien 55 procent, Frankrike drygt 50 procent, Tyskland knappt 40 procent eller Italien 25 procent. ”Kan den svenska imperialismen klara Sveriges inrikes- och utrikespolitik”

År 2015 fanns 3000 svenska koncerner med dotterbolag utomlands. Totalt 2 miljoner anställda, varav 1,4 miljoner utomlands. Sextio procent av omsättningen var utomlands. Total omsättning år 2015 var 5 000 miljoner SEK. (https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Antal-anstallda-i-svenska-foretag–i-Sverige-och-utomlands/)
Omsättning utomlands 2 600 miljarder SEK.

9. Klimatfrågan Erfarenheten visar att den inte kan lösas under kapitalismen. Har behandlat detta många gånger. Minst dåliga här är Mp och V.

Sammanfattningsvis:
Som socialist, antiimperialist, antikapitalist finner jag inget riksdagsparti att stödja aktivt. Feministiskt initiativ (Fi), ligger nära V, och Alternativ för Sverige (AfS) är ett mer högerinriktat och främlingsfientligt parti än SD och kan inte stödjas.
KP är bättre än dessa partier, men belastas i opinionen av misstag under sina tidigare år. Man har nu en klart bättre politik, men ställer inte upp i riksdagsval. Lilla SKP har en ganska vacker politik i ord, men förefaller alltför sekteristiska, annars skulle de sökt sig till KP. Det vore det bästa SKP kan göra. KP:s och SKP:s valmanifest är tämligen lika.

* Kom ihåg – Den centrala klasskampen för ett bättre samhälle och mot kapitalism, imperialism får som tidigare föras utanför riksdagen. Vi måste höja våra röster.

* Vad ska man då rösta på i riksdagsvalet som vänsterkvinna eller vänsterman? Ja, det beror på ens preferenser.

Några enkla personliga reflexioner bara.
Försök finns ett bra alternativ hellre än att rösta blankt eller ligga på sofflocket!
Rösta på V om du vill stödja en reformpolitik som inte hotar kapitalismen, som stödjer Nej till Nato, men också ger stöd till USA-imperialismens krig i bl.a. Syrien och dess demonisering av Ryssland.
Eller på SKP om du är böjd för vackra ord kopplat till en alltför sekteristisk politik, och anser att riksdagsplats är av liten vikt.
Är du främst av allt nationalist finns inget lämpligt riksdagsparti att rösta på. Alla accepterar imperialismen, om än med vissa reservationer från V. Och regeringen har satt Sverige förankrat i knäet på den största och mest brutala imperialisstaten – USA
Om Du anser att en ”borgerlig regering” är det värsta tänkbara kan Du kanske rösta på V.

* Jag tycker att det är mindre dåligt att vi får en regering bestående av S+Mp+(V) än en öppet borgerlig regering inriktad på Nato-medlemsskap.

Ett alternativt synsätt till majoritetens uppfattning idag
Kapitalismen, baseras på massor av företag, med allt större dominans för storbolagen (Officiell statistik), där var och ett strävar efter allt större vinst. Det är då en fördel med låga löner, få anställda, affärshemligheter i stället för att sprida ny information till mänskligheten att avstå från kostnader för insatser för att förbättra miljön och motverka klimatförsämringar. Behöver inte mänskligheten behöver ett annat, demokratiskt ekonomiskt system där vi gemensamt och planmässigt kan utnyttja jordens resurser här och nu och för framtiden. Detta innebär inte planhushåll i diktatorisk form, utan en kraftig utvecklad demokratisk form av ekonomi. Då kan vi snabbt få bort fattigdomen och reellt ta itu med miljöfrågorna.
Kapitalismen har historiskt på många sätt varit mycket framgångsrik, men dess begränsningar och svagheter framträder allt klarare. Vi behöver en gemensam social, demokratisk och socialistisk värld nu.

Jag tror alltså att ett socialistiskt Sverige med ökad demokrati bättre kan ta itu med de stora, reella problem som nämns ovan. Enligt min uppfattning ska där finnas tros- och yttrandefrihet. Kreativitet ska uppmuntras. Löneskillnader kommer säkert att finnas. Den sociala tryggheten ökar bl.a. genom att arbetslösheten i stort sett avskaffas. Utbildningar och hårt arbete ger högre inkomst som nu, men de stora skillnader i inkomst och förmögenhet reduceras markant, vilket ökar förståelse och samhörighet mellan människor.
Socialismisforever

intressant.se, , , ,, , , , ,, , , , , , , ,


80 svar till “Vad kan man rösta på?”

 1. punkt 3 är viktigast för mig.utesluter ju alliansen.

  jag är gift med en afrikanska så sd passar ju inte

  miljöpartiets klimatpolitik är för dyr

  v eller s får det bli.

  jag tycker stefan löfven sköter sitt ämbete utmärkt.

  • Är det vilket väder som råder för tillfället, som är avgörande vad vissa ska röstar på?
   Vad vet svenska politiker egentligen om klimatet?
   Socialdemokraternas och alla övriga partiers ”klimat”- och energipolitik är ett svek mot svenska folket.
   Inget av de fem institut som levererar global temperaturdata – HadCRUT, GISS, NCDC, RSS eller UAH – har under de senaste 20 åren registrerat någon nämnvärd uppvärmning. Även IPCC medger pausen i uppvärmningen i sin senaste rapport.
   Alla partiledare verkar fullständigt okunniga om verkliga förhållanden. Vad man sysslar med är inget annat än symbolpolitik. Demokratin försvagas med politiska mål som är ouppnåeliga. Särskilt om man flyttar besluten längre bort från människorna för att man misstror vår förmåga att förstå.
   För övrigt har ju världens mainstreammedier inpräntat i folks hjärnor vem som avgör valen i USA, EU och inklusive Sverige och många andra länder.. Så varför bry sig?
   https://russia-insider.com/en/russia-russia-russia-russia-russia-russia-russia-russia-russia-russia-and-russia/ri24555

   • Jaha och då skall vi alltså rösta på SD då Korpen, eller?
    Det blir nästan löjligt när man ser hur klimatfrågan utnyttjas av högerpopulisterna. Varken korpar eller högerspöken har någon aning om vad som kommer att hända med klimatet. Det enda vi vet är att i princip alla klimatforskare tror att förändringen orsakas av människor. Det i sin tur betyder att pausen, som tydligen finns där, passar in i deras simulationer och kalkyler.

    • Om det enda du vet är ”att i princip alla klimatforskare tror att förändringen orsakas av människor” så var det inte mycket till fakta. Vilken förändring menar du har skett?

     • Håller med.
      Mig veterligt har inga belägg alls presenterats för att människan har höjt medeltemperaturen på jorden.
      Klimathysterin används av globalisterna för att driva utvecklingen i en för dem gynnsam riktning.
      Man vill skapa internationella organisationer som står över nationalstaternas lagstiftning.
      Globalisternas slutmål är en värld bestående av ett enda rike med dom själva vid rodret.
      Här är klimatfrågan en del i det stora hela.

      • Globalister är ej sällan avvisande till förkrossande vetenskapliga fakta som stödjer uppfattningen att mänskli aktivitet inom ramen för kapitalismen är huvudorsak till uppvärmningen på jorden och miljförstöringen.

      • Mikael.
       Och där fick vi själva bluffen. Globalisterna består av rikemän som med stor sannolikhet har större intressen av att deras bil och oljeindustri kan fortsätta släppa ut sin skit i luften.
       Det där är ett simpelt bondfångeriknep av högerpopulisterna. Dom är säkerligen till stor del också samma personer som globalisterna som har fattat att dom behöver sprida lite rasism för att lura i folk att deras eget plundrande är invandrarnas fel. Dom vet också att högerpopulisterna aldrig kommer att röra deras vinster.
       Ditt vetenskapsförnekande är dessutom ganska pinsamt, då du inte har bättre fakta än all världens klimatforskare, bara sämre förmåga att bedöma dom.

       • Människan ligger bakom miljöförgiftning är självklar.
        Östersjön är så full av gifter att Konsumentverket rekommenderar
        att bara äta fisk därifrån en gång i veckan.
        Att människan kan påverka om det blir varmare
        eller kallare är bara fånigt att tro.
        Menar ni att våra politiker kan ändra väder, vart
        var regndansen när det var så torrt nu i sommar.
        Jorden tar hand om sig själv. Om det blir varmare
        så smälter Nord och Sydpol och vattnet stiger(syndafloden).
        Vattnet drag sig tillbaka och Syd och Nord börjar frysa till igen.
        Livet börjar igen.

        • Gutta
         Du tycker att det som nästan alla relevanta forskare i världen har kommit fram till är fånigt. Jag antar då att du har en massiv samling forskning, fakta, klimatsimuleringar och annat vetenskapligt arbete till ditt förfogande för att kunna påstå detta. Det bör du redovisa i vetenskapliga publikationer så att världen får ta del av din klokskap. Kan du inte det så vet nog alla vem som är fånig.

      • ”Fråga en klimatforskare.”

       Jag börjar ifrågasätta forskning. Särskilt den som rör samhället. Jag tycker det mer börjar handla om argument än om fakta. Jag minns 68 kommunisterna sen jag var liten. Studerade unga människor ofta i runda glasögon. Man kan undra vad denna ”arbetarklass” tog vägen sedan? Inom tunga kroppsarbeten betvivlar jag starkt. Snarare har de letat sig in i välbetalda smygjobb inom administrationen varav forskningen borde vara en plats som hägrar. Kommunisterna är främst ”kulturmänniskor” men det är faktiskt även Sverigedemokraterna så de har ögonen på sådana här förhållanden. Skulle de komma till makten så kan jag nog lova dig förändring redan nu. Självklart får du genusforska hur mycket du vill om du känner för det men troligtvis inte med hjälp av skattebetalarna pengar. Det blir omprioriteringar. Pengar till genusforskning kan istället bli pengar till Riksantikvarieämbetet.

       • Klasse.
        Nu gjorde du dig verkligen dummare än du behöver vara. Modern forskning är det som har lett fram till alla dom fantastiska grejer vi använder i vardagen. Den utsätts ständigt för prövning och stenhård kritik i det sk. peer to peer systemet. ingen kommer undan med någon bullshit.
        Klimatforskarna är inte undantagna från detta och dom flesta av dom är seriösa nog att vara ödmjuka inför att det är oerhört svårt för någon att veta något med säkerhet om framtidens klimat.

        Här finns dock ett påfallande undantag och det är dom högerstollar som använder klimatfrågan för att propagera för nationalismen. Dom är alltid tvärsäkra och där handlar det mycket tydligt om argument och inte om kunskap.
        Det verkar som om du gör en intellektuell kullerbytta här Klasse och söker dig till dom som agerar på just det sätt du kritiserar.
        Ruska på hövvet Klasse, du tappar bort dig fullständigt nu och högerspökena lurar skjortan av dig.

   • Korp, fulmedias företrädare är livrädda för medier som RT, Sputnik, Russia Insider etc för där är friheten att uttala sig betydligt större än på PK-media. Ryssarna har fattat att det finns mängder med kända väst-journalister som utestängts från västmedia men som nu fått en kanal utan censur för sitt budskap på ovan nämnda ryska medieplattformar. Och folk i väst läser verkligen deras reportage för att få en annan bild än den som ljugmedia rapporterar.

  • Rättelse:

   Vad jag kan förstå så är afrikaner och andra etniciteter varmt välkomna i SD. Det är massinvandringen och islamiseringen de är emot, inte att människor med andra bakgrunder eller andra etniciteter vistas i Sverige om de tar till sig svenska värderingar och skrotar de värderingar som går stick i stäv med yttrandefrihet och demokrati.

   AfS går ett steg längre än SD. De vill påbörja återvandringen, särskilt av de som inte vill integrera sig, är kriminella etc.

   NMR är för återvandringen av så många rasfrämlingar som möjligt och är emot rasblandningar, men de utgör bara en bråkdel av svenskarna. Förra valet fick de endast 0,02% och är uppskattningsvis endast ca 400 individer i Sverige. Sådana partier är betydligt mer framgångsrika i ex. Israel, där den nazi-lika sionismen, som rensar etniskt, har ett stort inflytande på människorna.

   Den stora kritiken mot SD är därför deras Israel-vurm och att det är ett högerparti, men det är de ju alls inte ensamma om idag. Där är ju S-politiker ofta inne på samma bana. SD har dock ännu inte visat så stora imperialistiska tendenser som de andra partierna inkl. V, förutom i NATO-frågan. De har ex. inte röstat för krig.

  • Vad kan man rösta på? Kan man lita på att nästkommande svenska regering slutar ljuga för folket?
   Det arbetande amerikanska folkets drömmar om pension visar sig vara byggt på lögner.
   Det finns $ 210 trillioner av skulder regeringen inte kan betala.
   https://www.forbes.com/sites/johnmauldin/2017/10/10/your-pension-is-a-lie-theres-210-trillion-of-liabilities-our-government-cant-fulfill/#29ce78d65b1f
   USA har två nationella program för att ta hand om äldre. Social trygghet ger en liten pension, och Medicare täcker sjukvårdskostnader. Alla arbetare betalar skatter som förmodligen finansierar de fördelar vi någonsin får. Problemet är att det inte är sant. Att enbart leva på socialförsäkringsförmåner är en ganska mager existens.
   Den federala skulden för Onkel Sam i procent av BNP har nästan fördubblats sedan sekelskiftet. Det stora hoppet inträffade under recessionen 2007-2009, men skulden har fortsatt att växa sedan dess. Det är en följd av både högre utgifter och lägre BNP-tillväxt.
   Det förpliktar inte regeringen att ge dig någonting tillbaka. FICA är helt enkelt en skatt, som inkomstskatt eller någon annan. Beloppet du betalar in räknas in i ditt förmånsbelopp, men kongressen kan ändra den förmånen när som helst som den önskar.
   Återigen, för att klargöra detta: Dina socialförsäkringsförmåner garanteras enligt gällande lag, men kongressen förbehåller sig rätten att ändra lagen. De kan ge dig mer eller mindre eller ingenting alls.

 2. Jag tycker att slutsatsen när man ser Anders genomgång här ovan blir att man ska rösta på dom som tycker att sakfrågorna borde bli utslagsgivande och inte partipolitiken.
  Rösta alltså på dom som vill ha direktdemokrati.
  Den ”demokrati” vi har är föråldrad. Och det med nomenklaturans goda minne.

  • Det finns några få partier för större inslag av beslutande direktdemokrati, likt i Schweiz, Gunnar. Folket gillar ofta den tanken. När du skriver att du vill ha direktdemokrati så gör gärna reklam för dem!

   De får knappast aldrig någon reklam, vare sig på bloggar eller i fulmedierna. Själv är jag grundare av två sådana partier, nämligen Direktdemokraterna (som vi numera inte vet om de har demokrati eller inte, eftersom demokratin har låsts in i en svart digital låda), samt det parti som jag driver idag.

 3. Vi – SKP – bekämpar det kapitalistiska ekonomiska systemet. Vi vill förändra det till ett socialistiskt ekonomiskt system.
  https://val2018.skp.se/

  Alla andra partier är för att verka mer eller mindre inom ett kapitalistiskt ekonomiskt system. Vänsterpartiets ledare sa i en intervju i vintras om att det finns ansvarsfulla kapitalister. Men en ansvarsfull ensamföretagare eller har ett företag med två tre anställda kan inte vara ansvarsfull inom det kapitalistiska systemet. Den kapitalistiska ideologin utgår ifrån girighet – att utnyttja andra människor för att producera en produkt.
  En ansvarsfull företagare kan inte vara socialistisk inom det kapitalistiska systemet. Han/hon är lika fångad i det systemet som alla andra.

  • Om jag inte minns fel sade någon av marxismens klassiker att kapitalismen försvinner sedan när den uttömt sin potential. Detta har visat sig vara en formulering som är både träffande och väldigt svår att acceptera. De som önskar sig en rättvisare och mer balanserad ekonomi och ett jämlikare samhälle vill att världshistorien skall lägga om kursen omedelbart här och nu. Eller åtminstone under den egna livstiden. Men fastän Wall Street jobbat hårt de senaste decennierna på att uttömma kapitalismens potential står den kvar fortfarande. Kantstött med svåra bölder, men dock.

   De som betraktar sig som de sanna kommunisterna gör samma misstag som de kristna gjort i tvåtusen år. De tror att predika moral räcker för omdaning. Redan Stalin förstod att det inte var så. Han underskattade säkerligen vägens längd men han förstod att den skulle bli lång och krokig. Därför utgick han ifrån en successiv utveckling där socialism skulle byggas i ett land först och detta land skulle stöda kolonierna i deras strävan att bli fria. Däremot skulle kapitalisterna inordnas i kategorier. Med de goda skulle bedrivas handel, de onda skulle bekämpas med vapenmakt om det skulle behövas. Sedermera misslyckades även Stalins projekt då efterträdarna mer trodde på moralpredikningar än på praktiska reformer. Därefter kom de kinesiska reformerna som innebar ett långt kliv mot att återinföra kapitalistiska incitament som ekonomins drivkraft.

   Kineserna är inga socialister längre säger förståsigpåare i väst. De väntar på den sanna socialismen som de kristna på Jesu återkomst. Men för att komma framåt måste det till ett nytänkande. Det kan mycket väl hända att kineserna inte är några socialister längre och att även deras modell avstannar i sin utveckling. Deras ekonomi är emellertid redan störst i världen och skiljer sig på väsentliga punkter från den västerländska. Finns det en bättre väg framåt måste någon börja skapa en sådan i praktiken, det kan inte ske genom att predika moral från den höga hästryggen. Att förklara hela världen som förlorad leder ingen vart. När Sovjetunionen stod inför hot om utplåning förstod Stalin att de måste ha prioriteter. Inleda försvarssamarbete med de konstruktiva kapitalisterna i stället för utdöma dem alla kapitalister som likadana skurkar. Samma gäller idag. Prioritera. Lös sådana problem som det finns förutsättningar att lösa. Leta fram de konstruktiva kapitalisterna, för några socialister att tala om finns ju inte.

   • Jan. Visst kommer socialism före kommunism. Men vi ’predikar’ inte mer än högerns sätt att predikar sin övertygelser om att kapitalismen fungerar. Enligt kapitalismen skall det alltid finnas ett klassystem, där kapitalet ska kunna utnyttja sämre lottade människor. Om du är – enligt kapitalets sätt att tänka – fattig har du ingen rätt att stiga i klasserna – även om du är begåvad. De har alltid haft talesättet ’bliv vid din läst’.
    Jag har konstnärliga talanger. Jag målar och tecknar. Det har jag haft sedan barnsben. Men min familj var fattig. De kunde inte låta mig gå på konstnärsskola – trots att jag kunde komma in på arbetsprover. Det blev för dyrt. Givetvis kunde jag ha sökt studielån – men efter studierna, vem skulle vilja anställa mig som konstnär?
    Javisst är Kinas ekonomi störst i världen. Men vad är det för skillnad mellan den och USAs ekonomi? Klassklyfterna i Kina växer i takt med Kinas ekonomi. Det är likadant i USA och i alla andra länder som har ett kapitalistiskt system.
    Vem anser du ska skapa en bättre värld? Höginkomsttagarna? Kapitalet? Eller ska det vara arbetarklassen – folket, och dom fattiga. Majoriteten ska ta makten i produktionen från de få som idag har makten.
    Det är arbetarklassen och dom fattiga som har förlorat på att kapitalet har misslyckats. Det syns alltför väl i dom gamla industriorterna i USA som t ex Detroit. Fattigdomen är enormt stor. Hus står och förfaller. Människor kastas ut på gatorna för att de inte har ett arbete. Det vill säga arbete med lön. Arbeten finns alltid – även här i Sverige – men hur stor är lönen som gör att man kan klara sina räkningar och få lite över för oförutsedda utgifter.
    Både Lenin och Stalin förstod att människor måste ha det drägligt, kunna äta sig mätta innan medborgarna kunde bygga upp landet. Det gjordes med reformer. Detta skedde även i Sverige. Men i Sverige togs reformerna i ett kapitalistiskt ekonomiskt system. I Sovjetunionen togs reformerna i ett socialistiskt ekonomiskt system. Vilket innebar bostäder, kommunikationer, el, sporthallar, etc för en billig peng för alla. Här i Sverige tog vändningen mot det kapitalistiska systemet, t ex kommunikationerna och sporthallar. Den svenska regeringen sålde ut folket ägodelar, och att hålla sig i trim en eller två gånger veckan måste man betala en dyr peng för att få tillgång till t ex en simhall.
    När jag var i Sovjetunionen i mitten av 80-talet kostade en biljett på tunnelbanan eller med trådbussen en kopek. Jag vet inte hur mycket en sådan biljett kostar idag.
    Vad skulle dom fattiga i hela världen idag vinna på att inleda ett försvarssamarbete med kapitalet? Militären och polisen slog ner dom sociala protesterna i Nordirland. Brittiska fallskärmstrupper sköt ihjäl 14 människor i Derry 1972 (Bloody Sunday). Under gruvstrejken i Storbritannien 1983-84 funderade Thatcher på att ge order till militären att ingripa mot arbetarna. Amerikansk militär ingrep i början av 1970-talet mot dom som protesterade mot Vietnamkriget. 2016 ingrep amerikansk militär och polis mot dom som protesterade mot oljeledningen (Standing Rock). För att inte tala om militärens roll i Syd- och Latinamerika under 70-talet. Både militär och polis inom det kapitalistiska ekonomiska systemet är kapitalets verktyg för att förtrycka arbetarklassen och dom fattiga.

   • Jan, runt 2000-talet talade alla väl om den keltiska tigern.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Celtic_Tiger

    Nyliberalism med lånade pengar – och vem fick och får betala kalaset? Jo, det var dom fattiga irländarna. Risken är stor att när kapitalet väl har uttömt Kinas kapitalistiska värde och flyttar ur – vilket de redan har gjort. Både kinesiska och utländska företag. H&M är ett sådant företag. Fabrikerna i Etiopien ägs av kineserna som H&M hyr in sig på. Så länge kapitalet kan utveckla sig – imperialism – så länge går det bra. Men när allt är uttömt, när människor är alltför fattiga för att köpa produkterna – vad händer då?
    Det blir samma sak som i Irland – och USA under börskraschen – men i en mycket större omfattning.

   • Den kinesiska planen för världsdominans är enkel: Det innebär försiktigt att öka Kinas ekonomiska styrka, samtidigt som man tålmodigt väntar på att Amerika ska kollapsa under sina egna motsättningar och inneboende svagheter. Ibland försöker Kinas kloka linjer även att använda den första delen av denna strategi för att ge ett tryck till andra delen, vilket vi ser i Peking nyligen beslutat att internationalisera sin obligationsmarknad.
    http://www.chinadaily.com.cn/a/201808/18/WS5b7784c8a310add14f38676e.html

    USA är en jättelik sten som flyter på ett bottenlöst hav av skuld. Dela av den amerikanska befolkningen, avrundad till 300 miljoner och du får en enormskuld summa på $ 776,666 per person.
    Kollapsen är viss vid någon tidpunkt, och den enda anledningen till att detta har undvikits är att USA är den enda valutafonden i världen. Kinas strategi har därför varit att bygga upp och skapa förtroende för sin ekonomi, samtidigt som man undviker kontroll och dominans från utländska investerare, och då, en gång tillräckligt starkt – som det nu är – att byta till en politik för att ”normalisera” Yuan på de internationella marknaderna för att ge en ”alternativ” reservvaluta till dollarn. Den enda verkliga orsaken till den kinesiska regeringen att göra detta är att i grunden suga bort utländska och amerikanska investerare och obligationsobjektörer från den enorma amerikanska skuldsömen. Processen är väl på gång, och det kinesiska beslutet om att ”liberalisera” och ”internationalisera” sin obligationsmarknad måste ses i ljuset. När det gäller USA finns det ingen väg ut ur hålet som de har grävt sig in, eftersom någon regering som försöker ringa ned skulden kommer att korsfästas av väljarna. Det kinesiska ledarskapet har givetvis inga sådana problem.
    Kort sagt, det amerikanska riket är dömt, och Trump är bara en blip i denna oundvikliga process.

  • Räcker med att se den här filmen så tar jag direkt avstånd. Jag delar vare sig synsätt eller strävanden. Alla borde se den här filmen. För mig är det som reklam för en religiös sekt som uppstod för över hundra år sedan. Ja, jag tycker faktiskt det. För mig helt verklighetsfrånvänt. Som Anders påpekar under punkt två ovan så skulle vi väl inte ha några åsiktsförbud?

   https://www.youtube.com/watch?v=Ei-IpVYHrwc

   • Klasse.
    Det är ju mycket lätt att se i t.ex. Kina hur oerhört mycket effektivare marknadsekonomin är. Det är också mycket lätt att i USA och västvärlden se hur marknadsekonomin driver fram krig, förtryck och i slutändan fascism. Här gäller det att hitta något annat.
    Socialismen i den östliga variant vi sett hittills har mest genererat diktatur och dålig ekonomi, så den går bort, tyvärr Kerstin.
    Nyliberalismen håller som bäst på att avskaffa både demokrati och välfärd, så den går också bort.
    Nationalismen i SD tappning är bara globalisternas egen taktik för att hantera det missnöje dom ställt till med och den måste nog betraktas som det värsta bondfångeri vi sett sedan greven och betjänten, så den går också bort, med eftertryck dessutom.
    Nationalism i den ryska/kinesiska tappningen är visserligen en kraft för fred i dagens värld, men den bär samtidigt med sig en livsfarlig vurm för starka ledare och globalistiska/imperialistiska ambitioner från det hållet. Så, nä, inte den heller.

    Så vad har vi kvar….hmm, frånsett vår egen förträfflighet i att kritisera allt och alla så ser det aningen tunt ut i alternativskåpet. Att årets val skulle erbjuda någon chans till förändring kan vi glömma direkt.
    Det verkar faktiskt inte någonstans finnas politiska partier som står för det som blir kvar. Det ser emellertid ut att vara någon slags variant på den gamla folkhemspolitiken, men den var en följd av organiserad klasskamp som tvingade högerspökena på reträtt. Något sådant finns inte på kartan idag.

    Det enda alternativet verkar vara ett långsamt och inte minst mödosamt arbete, för att stick i stäv mot media och rådande politik återigen organisera folk i demokratiska folkrörelser som kan tvinga överheten bakåt. Man blir genomsvett vid blotta tanken, men va fan, det är väl bara att sätta igång. Vi får ge oss in i dom patetiska fossil till organisationer som fortfarande finns kvar. Hyresgästföreningar, fackföreningar, pensionärsorganisationer och annat och ställa till ett jävla liv, jaga ut sossefanskapen som har förstört dom och försöka få dom att göra det dom egentligen borde göra.

    • Ja, Anders Åberg. Vad har vi kvar? Strunta nu i historien – och blicka in i den närmaste framtiden. Vi kan inte leva så som vi hittills har gjort. Det räcker inte jordens resurser till. Kapitalismen rovdrift skapar naturkatastrofer, miljöförstöring, svält, etc, där få har mycket och många lever under mycket knappa resurser. Dom fattiga har blivit fattigare under de senaste tjugo, trettio åren. Och det gäller inte bara dom fattiga länderna. Även här i Sverige, för att inte tala om i USA. Och det är inte invandrarnas fel. utan det är fördelningen mellan rik och fattig som är det stora problemet. Och storföretagen som utnyttjar hela situationen genom lagar och paragrafer – skapade av den kapitalistiska regeringen och EU.
     Som sagt, vi kan inte leva som vi hittills gjort – och då räcker det inte med att organisera sig i hyresgästföreningar, fackföreningar, etc, även om det är en enormt bra början. Vi måste ha ett nytt hållbart system där människor, djur och natur kan leva utan att exploateras och utnyttjas till sista droppen av några få.
     Här är Finbar Cullen som har en bra vision om samhället:

     https://youtu.be/hqA8ypN3vIg

 4. Enhet blir det troligtvis för mig. Inget av de s.k etablerade partierna är trovärdiga.

  • Partiet Enhet? Jag fick en lapp i handen från det partiet från en annan fru men kollade bara lite hastigt. Ett parti för kvinnor?

 5. ”Ökad demokrati” kommer vi aldrig att få genom det hierarkiskt uppbyggda partiväsendet = gammelpartierna. Istället har vi för varje år fått mindre demokrati genom dem. Vi tillåts gå och lägga en lapp i en låda var fjärde år och får sen hoppas att det går bra. Det är INTE demokrati = i meningen Folkstyre.

  Politikerns största och viktigaste uppgift anser jag är att frigöra människan. Istället har vi ett gäng girigdjävlar som arbetat hårt på att hjälpa bankerna att förslava oss….ett system som dessutom är världshistoriens värsta svindleri av människorna. Detta hjälper dagens partiklättrare till med.
  Någon form av Deltagar-demokrati är av nöden. Dessa finns:
  FOLKSTYRET – https://www.folkstyret.se
  ÄKTA DEMOKRATI – http://www.äktademokrati.se
  DIREKTDEMOKRATERNA – https://direktdemokraterna.se
  med sin idé om:
  FLYTANDE DEMOKRATI – https://direktdemokraterna.se/…/vad-ar-flytande-demokrati/

  Ny Sifo-undersökning:
  Mer än varannan svensk vill ha direktdemokrati
  http://gantrack.com/t/pm/1660549305694/

 6. Vet inte… Jag är lite kluven. Val till riksdagen är dock givet. Landstinget förmodligen Vänsterpartiet. Kommunen? Förmodligen något lokalt parti. Trots vad jag tidigare uppgivit för Anders har jag numera ingen särskild ideologi att sträva för. Sakfrågor och samhällsutveckling är det som avgör mina politiska sympatier. T.ex. är jag för alternativ energi som vindkraft. Syftet är inte politiskt utan snarare för jag ser vindkraft som ett bra och fullt möjligt alternativ med minsta möjliga miljöpåverkan. Vindkraft är också något väldigt gammalt. Olika vindmaskiner, väderkvarnar och dylikt har funnits sedan urminnes tider. Men vindkraft har i modern tid blivit något som tillhör vänstern och som då genast motarbetas från högern. Jag förstår inte alls den politiska motsättningen i vindkraftfrågan.

  Vindkraft beskylls ibland för att vara intermittent. Må så vara, men det blåser oftast på höst, vinter och vår när elkraften behövs som bäst. På sommaren blåser det mindre och ibland inte alls men då är också elbehovet som minst. Men på sommaren är solen som starkast och kan omvandlas till energi så gott som helt utan miljöpåverkan. Man kan gott påstå de olika energi-alternativen samarbetar om man för dagen vill vara lite ’kommunistisk’ :-)

  • Nu är det ju dessvärre så att när kraften behövs som bäst dvs kalla vinterdagar med högtryck så står de flesta vindkraftverk stilla eller ger liten effekt. Ja, det finns statistik på det!..Ett annat problem är nedisning som gör att vindkraft måste stängas av eftersom det kan vara fara för allmänheten med flygande isbitar. Visst hade det varit fint om vindkraften varit en fungerande lösning men som sagt den är intermittent, kräver reglerkraft i mängder och det inte är helt miljövänligt att bygga vindkraft även demontering efter livstiden är miljöbelastande osv. För ett industriland som Sverige vars snart enda fördel i konkurrensen varit tillgång på billig och säkert levererad el kan vindkraft endast vara ett komplement i energimixen. Sveriges el borde även i framtiden till största delen komma från vattenkraft, kärnkraft och man borde även komplettera energimixen med gaskraft för att säkerställa behovet vid toppar. Vind och sol kan bara bidra med en mindre del av behovet. Dessutom så är vindkraft inte lönsamt utan subventioner vilket t ex Kalmar kommun fått lära sig den kostsamma vägen.

 7. Några frågor:

  1. Kommunisterna valsamverkar inte ens med varann. Vad tycker du Anders, och ni andra, om det beteendet?

  2. Vad tycker du Anders, och ni andra, om de mer okända partier som mörkas effektivt i fulmedierna?

  3. Vad tycker du Anders, och ni andra? Behöver vi mer vetenskapligt och moralfilosofiskt grundade, anti-imperialistiska, djupgröna, mer direktdemokratiska och mer vänsternationella, anti-EU och anti-NATO-partier som valsamverkar i valet 2018? Om inte, varför inte?

  • 1. Inte alls bra.
   2. Vet inte vad som menas.
   3. Vi behöver antiimperialistiska partier och partier som är emot Nato och militärt samarbete med USA.

   • 1. Vi är eniga, Anders. Jag tycker inte heller att det är bra. Mitt förslag är att medlemmar i de här partierna som vill ha valsamverkan startar minst ett nytt kommunistiskt parti som valsamverkar och på så vis lockar in många kommunister på en ny och konstruktiv väg framåt. Valsamverkanspartiets lista är fortfarande öppen för dem. Vad anser du om detta?

    2. De mer okända partier som jag anser mörkas har jag listat i min bloggpost som ligger som en pingback precis ovanför min fråga, men du kan även se en hel del partierpå val.se som fick röster förra valet. Jag anser att de kan behöva uppmärksammas, eftersom fulmedierna inte gör det.

    3. Vi är eniga, Anders. jag anser att det är viktigt att vi får upp sådana partier över 4% i valet. Det är, helt evident, livsavgörande. Prata gärna med dina vänner och bekanta om att ena folket för fred genom valsamverkan!

    • 1. Varför inte bygga på existerande Kommunistiska Partiet, som har klart förbättrat en tidigare sekteristisk politik?
     2. Återkom gärna med redovisning efter valet.
     3. Stödjer som sagt antiimperialistiska partier. V har en splittrad inställning. Stödjer USA:s hets mot Ryssland, kritik av Venezuela, USA:s falska narrativ om Syrien, men säger Nej till Nato.

     • 1. Jag är alls inte emot Kommunistiska Partiet, har tvärtom sympati med KP, men jag förstår inte varför de inte vill valsamverka, och ta sig in i Riksdagen. För mig framstår det faktiskt som ett sekteristiskt beteende. Tycker du själv inte det?

      2. Redovisning är i dagsläget ganska meningslös. Småpartierna krossades i valet eftersom 99% av dem saknar modet, IQ:et och EQ:et att valsamverka sig över 4%.

      3. Du säger att du stödjer antiimperialistiska partier. Har du listat dem på din blogg? Har du tagit upp frågan om valsamverkan mellan dem? Om inte så tycker jag att det är hög tid, Anders. Fred, kärlek och förståelse kommer genom repeterade länkningar till de antiimperialistiska partierna och enande texter och blockering av de som saboterar fredlig samverkan. Idag splittrar ondskan KP från SKP, småpartier från riksdagen, män från kvinnor och invandrare från svenskar. Då blir vi inte fokuserade på det viktigaste nämligen samverkan för fred. Hur ska vi lyckas skapa fred om vi inte ens kan skapa fred med de som står oss närmast i värderingar och inte ens vågar lyssna på de som vi utmålar som fienden?

      • Nej jag har inte behandlat valsamverkan mellan partier, förutom att jag i förbifarten föreslagit att KP och SKP försöker gå ihop.

 8. Arbetarklass, var konkret. Vad var det som var så dåligt med SKP:s valfilm? Undrar en som inte är med SKP men väl i K.

  • Catarina, ställer K upp i riksdagsvalet eller bara i kommunvalet?

   • Kerstin Stigsson! K ställer inte upp i riksdagsvalet, men i kommunvalen i Alingsås, Borås, Gislaved, Göteborg, Jönköping, Karlshamn, Karlstad, Kristianstad, Lysekil, Ludvika, Norrköping, Nybro, Robertsfors, Trelleborg, Varberg, Växjö och i Örebro.
    Och SKP ställer upp i riksdagsvalet, eller hur?

    • Ja, Catarina Östlund. Vi ställer upp i riksdagsvalet. Men även i landstings- och kommunvalen där vi har representanter.

  • ”Arbetarklass, var konkret. Vad var det som var så dåligt med SKP:s valfilm?”

   Huvudlösa påståenden så man baxnar. För mig ren kommunistisk indoktrinering.
   Jag är bilmekaniker men vill jag vara med om att äga och ta ansvar för bilfirman jag jobbade på? Nää absolut inte. Det finns dom som haft bättre arbeten men man får skydda sig bäst man kan. Som filmen säjer blev arbetarskyddet bättre men det hänger på en själv också. Det går inte att bara skylla på andra. Så tack för lön och förmåner (inte så stora men ändå..) Nu får andra ta vid. Nu kör jag eget men bara när jag har lust. Lön från staten :-)

   • Arbetarklass! Du verkar ha svårt för att föreställa dig hur det ett socialistiskt samhälle kan se ut, kolla på Robert Mathiassons tal till nationen 2028, det finns här på sidan, och du kommer att förstå vilket slags samhälle vi kommunister strävar efter! Kritisera gärna, men gör det konkret!

    • ”Kritisera gärna, men gör det konkret!”

     Tack för inbjudan. Ser ut att bli ett långt inlägg det här :-)

     Kommunism kan provocera vilket kan göra en lite blockerad men jag lovar återkomma. En sådan propagandafilm är full av påståenden och det går inte kommentera allt på en gång. Dels är det jobbigt och dels blir kommentaren för lång att både skriva och läsa. Jag måste dela upp och då i formen xx.xx minuter och sekunder in i filmen påstås….
     Jag diskuterar gärna politik så mycket jag kan och orkar och så här nära valet är det extra aktuellt. Man kan säja valtemperaturen stiger för varje dag och spänningen är oliiidlig :-)

    • OK, jag ska leta upp Robert Mathiassons tal var det nu finns på den här sidan. Jag måste var upplagd för det men det kommer nog snart. Man är ju lite nyfiken också :-)

 9. S skulle utan problem nå 35 – 40 % om de inte gjort tre självmål.
  1. Invandringen, den dränerar våra gemensamma trygghetssystem, det hjälper inte hur man försöker mörka. Den är orsaken till höjd pensionsålder mm. Detta är huvudorsaken att SD tar väljare från S trots att SD för övrigt har en arbetarfientlig politik. Med S öppna gränser begriper alla att S löften bara är luft för att invandringen kommer att ta alla resurser.
  2. Vinster i välfärden, det finns inget folkligt stöd för att enskilda skall profitera på skattefinansierad verksamhet. Detta är liberal dynga.
  3. NATO samarbetet, det finns inget folkligt stöd för en anslutning till NATO. När det gäller Sveriges NATO anslutning kan man jämföra med Sveriges EU anslutning, vi är nu lika nära en NATO anslutning som vi var en EU anslutning i början på 90 talet. S har bytt fot nu som då.
  Ovanstående frågor är de som slutgiltigt kommer att sänka S till samma nivå som sina systerpartier på kontinenten. Skutan sprang läck redan i slutet på 80-talet med liberalerna Ingvar Carlsson som kapten och Kjell Olof Feldt som styrman och då kan man inte idag göra dessa tre grova felen utan att skutan slutgiltigt går till botten.

  • Andersson.
   Det är inte alls invandringen som dränerar våra trygghetssystem. Det är rikemännens enorma skattesänkningar och deras privatiserande och plundrande av offentlig sektor som gör detta. Du har gått på rasistbluffen, som ju har som syfte att lura folk att vi skall slåss med varandra och inte med dom verkliga tjuvarna.

 10. Benny 26 augusti, 2018 at 14:37

  Hej Benny
  Kul som amatör att få gensvar från en erfaren kommentator MEN den är debatten har du redan förlorat :-) Varför? Jo, därför det är väldigt svårt att kritisera ett schysst arbete. Vindkraften gör ett schysst arbete när den är igång. Ingen kan påstå annat. Problem finns men de är förhållandevis små jämfört all annan energiproduktion.

  ”Nu är det ju dessvärre så att när kraften behövs som bäst dvs kalla vinterdagar med högtryck så står de flesta vindkraftverk stilla eller ger liten effekt. Ja, det finns statistik på det!…………………. Dessutom så är vindkraft inte lönsamt utan subventioner vilket t ex Kalmar kommun fått lära sig den kostsamma vägen.”

  Vindkraftverken är konstruerade att främst ta till vara de små vindarna som oftast förekommer. Vindkraftverken placeras också där de främst gör nytta. Du nämnde Kalmar som du förmodligen läst om på en viss sverigedemokrats blogg. Kunde säja mycket om det men lämnar det därhän nu. Men kort kan jag säja att du får betrakta det som ett pilotprojekt. Både Marviken och Ågesta var knappast lönande på sin tid. Förmodligen slukade de massor av skattebetalarnas pengar. Men när du ändå är inne på Kalmar har E.on en vindkraftpark i Östersjön utanför Kårehamn på östra Öland. Parken producerar ungefär 180 GWh under ett år vilket är mer än Vargöns kraftverk i Göta Älv och det är väl inte så dåligt?

  http://www.aretsbygge.nu/nominerade/vindkraftpark-karehamn/

  Skulle kunna skriva mycket och länge om det här men orkar inte just nu. Nedan är i alla fall en lista på vindkraftens för- och nackdelar som jag under eftermiddagen hittade på webben. Jag tycker den är både saklig och sansad som man gott kan utgå ifrån vad gäller ställningstagandet i den politiska frågan om vindkraft. Sverigedemokraten du förmodligen läst har agiterat mycket mot vindkraft. Jag ser ingen logisk förklaring så något skumt tror jag det är. Han fick heller inte förnyat förtroende av partiledningen. Tänk på det. Han kör en personvalskampanj istället. Hoppas det går åt skogen men med Sverigedemokraterna kan allt hända så man vet aldrig. Bloggposterna där vindkraften kritiseras kommenteras väldigt sparsamt och ofta byter kommentatorerna ämne till Off Topic. Jag har mer att säja om saken men tror jag avstår det nu. Vindkraften är i alla fall accepterad. Folk i allmänhet ser det som något bra. Utom ett litet fåtal som kraftigt är emot. Ungefär som kommunister kritiserar kapitalismen och det rådande systemet.

  http://www.vindkraftverk.se/fordelar-nackdelar/

 11. Trots alla invändningar mot sossarna, särskilt mot Hultqvist, ser jag ingen bättre utrikesminister än Wallström. Anser det därför viktigt att SAP blir största, och därmed regeringsbildande, parti. Jag ligger därför närmare Pierre Schoris bedömning, rent taktiskt, i riksdagsvalet. Annorlunda i landstingsvalet, där Vänsterpartiet förmodligen är ett rimligt val. Och i kommunvalet får vi väl se…

  • Rent pragmatiskt tror jag att Wallström är en mindre dålig utrikesminister än någon från öppet borgerligt parti, fast jag har kritiserat henne så. Och mindre dåligt att vi får en regering bestående av S+Mp+(v) än en öppet borgerlig regering inriktad på Nato-medlemsskap. Pierres Schoris artikel. Pierre Schori: Ödesfrågan i höstens val är kärnvapen
   . ”Valet för mig är som potentiell sistagångsväljare. Det blir främst ett ställningstagande för en kärnvapenfri värld. Om de borgerliga vinner valet innebär det ett säkerhetspolitiskt systemskifte. Synen på nedrustning och Nato skapar en helt ny ordning.” Tyvärr tror jag dock inte att skillnaderna är så stora med denna så USA-tillvända regering.

  • Han är bra Mathiasson och partiets kritik mot samhället är spot on. Tidningen Proletären läser jag med stort intresse, men kommunismen är iallafall inte lösningen och den historiska belastningen är stor.

   Arbetarklassen kommer att försvinna och ersättas av maskiner. Processen är i full gång, även om det just nu finns fler arbetare i världen än någonsin. Proletariatets diktatur ser ut att ha varit ett felaktigt historiskt stickspår.

   Framtiden kräver nytänkande som jag inte förmår prestera själv och inte heller sett någon annan göra än.

 12. Men om kulturbyråkraterna mest består av 68 vänsterns kommunister hur formas kulturen då?
  Jag tror vi står inför en kulturrevolution. Det är som upplagt för ett avgörande. De progressiva kulturyttringarna provocerar. Se bara Pride. Utåt sett kan det se ut som enighet men vad tycker folk egentligen? Idag fittkonst – Om ett år folkdanslag. Så kan det bli om man hårdrar.

  https://www.svt.se/kultur/medier/politikerna-kan-inte-goda-den-kultur-man-gillar-och-svalta-den-man-ogillar

 13. Anders Åberga, ”Det finns en historia om när Walter Reuther, bilarbetarfackets ledare i USA, visades runt i en av Fords fabriker på 1950-talet. Fabrikschefen pekade nöjt på den i hög grad automatiserade produktionen och frågade Reuther om han inte var orolig över hur de där maskinerna ska kunna betala medlemsavgift till facket. Reuther kontrade torrt att det som främst slog honom var hur Ford skulle lyckas sälja bilar till dessa maskiner. ” (Proletären ”Robotar och socialismen”)
  Ta en titt på hur Marx beskriver samhällets utveckling genom tiderna som klasskamp, ända från slavsamhället till dagens kapitalism, och se hur han beskriver att utvecklingen inte skett genom en serie olika tillfälligheter och händelser, utan inbördes samband, utan genom en tydligt urskiljbar lagbundenhet. motsatsernas kamp….efter kapitalismen socialismen, med proletariatets diktatur, i det samhället finns fortfarande klasser, för att, i bästa fall, så småningom gå över till ett kommunistiskt samhällssystem, ett klasslöst samhälle, det andra samhället (ursamhället är det första) då vi alla äger allt gemensamt, den privata äganderätten är avskaffad….Varför förkasta en sådan lysande teori ? Hur ska vi annars klara de enorma problem vi står inför nu, klimatet, miljöförstöringen, 60 miljoner på flykt undan kapitalisternas krig….men utvecklingen sker inte automatiskt, vi har teorin, och nu gäller det att omsätta den i verkligheten och förändra världen!

  • Catarina.
   Ursäkta det med Åberga, det blev ett a för mycket där.
   Problemet med den teorin är att arbetarklassen håller på att försvinna. Att restaurera arbetarrörelsen är ett gigantiskt tidsödande arbete som troligtvis inte hinns med innan dom som fortfarande har ett jobb är att betrakta som en privilegierad medelklass som knappast riskerar det dom har för politiska äventyrligheter.

   Dom exempel vi sett har resulterat i att det kommunistiska partiet har övertagit arbetarklassens tänkta ledande roll. Det har i sin tur lett till diktatur och en byråkratisk överklass som har hämmat ekonomins utveckling jämfört med dom kapitalistiska länderna. Detta dystra arv inspirerar ingen och lär med stor säkerhet förhindra dagens kommunistpartier från att växa sig starka.

   Framtiden är svår att sia om, men en stark revolutionär arbetarklass tror jag blott var en tillfällig passus i industrialismens historia.

   Teknikskiftet riskerar att ställa oss inför oerhörda utmaningar. Knappt någon lär har arbete, kraftigt minskad köpkraft och inga pengar att tjäna på produktion i automatiserade fabriker. Marknaden dödar sig själv helt enkelt.
   Att organisera arbetslösa är ingen lätt sak, speciellt inte med tanke på den totala politiska dominans över både politik och media som högern har idag.
   Jag tror inte dom gamla vänsterteorierna kan hantera detta. Vi borde verkligen försöka organisera oss så gott det går redan idag, men inte runt sannolikt förlegade politiska teorier, utan mer för att kunna bjuda folkligt motstånd mot globalister och nationalister.
   Teoretiskt tror jag det är bäst om vi överger det gamla och så fort som möjligt sätter igång med att forma fungerande teorier för den troliga framtid som väntar.

   • Nej, arbetarklassen håller inte alls på att försvinna. Dess storlek beror på hur den definieras. Dess storlek har bl.a. beräknats av Niklas Eriksson i artikeln ”Arbetare, borgare och mellisar” i Clarté nr 1 2015. Han 816000 var arbetare i produktionen år 2012 jämfört med 1 130000 år 1965.
    De utgjorde 19 % av samtliga förvärvsarbetande. Om man medtar arbetare i cirkulations-, tjänste- och produktionssektorn blir det 1 863 000 år 2012, vilket blir 43 % av samtliga förvärvsarbetande. Siffran är sannolikt en underskattning enligt Niklas Eriksson. Katalys kommer till liknande siffror om jag minns rätt vid denna tid, just hemkommen från resa. 81 % av svenska folket anser att Sverige är ett klassamhälle.

    Och i världen torde arbetarklassens aldrig varit så stor som nu.

    • Jag påpekade själv att det finns fler arbetare i världen än någonsin, men den enkla observationen får inte tekniken att stanna av. Vi närmar oss ett läge där snart allting går att tillverka med maskiner och där maskinerna blir så smarta så att även administration, service och t.om sjukvård kan robotiseras.
     Någonstans på den vägen kommer säkert investeringsviljan att minska, men blickar vi tillbaka så har teknikens utveckling varit historiens röda tråd och dom som inte har hängt med har alltid förlorat.
     Det finns inga tecken på att den relationen har förändrats.
     Vi befinner oss just nu i en högkonjunktur och ser en enorm tillväxt i Asien med den för dagen tillgängliga tekniken. Kanske kan det skapa viss förvirring om detta, men vi bör nog vara mer långsiktiga än så i våra bedömningar.

     • Anders Åberg! Ursäkta, jag kan inte låta bli att retas lite grann med dig, du lever allt långt från verkligheten, tänker på när jag senast såg ett team arbetare vara igång….En byggnadsställning skulle byggas utanför Nordhemsskolan i Göteborg, ett team med arbetare, fick hålla på en bra stund innan de lyckats sätta ihop ställningarna, p g a hur marken utanför skolan såg ut, med den komplicerade terrängen runt skolan, en del av byggnaden låg på utskjutande berg….Ringde en kompis, och vi diskuterade ”kommer någonsin arbetare att kunna ersättas av robotar?” Min kompis, som själv är arbetare gick igång…. Ett exempel, A bor i ett hus, en sotarrobot ska komma och sota skorstenen, men så råkar A bli sjuk och så måste A ringa till sotarroboten och skjuta upp det, för han måste in på sjukhuset. A åker in till sjukhuset, där tar fyra robotar hand om honom, och bestämmer att han måste stanna på sjukhuset, men i hissen går vaktmästarroboten som ska köra upp A till avdelningen sönder, efter en stund dyker reparationsroboten upp, undersöker vaktmästarroboten, och inser att den behöver smörjas, kontaktar så sjukhusverkstan, men därifrån meddelar en robot att det inte finns någon olja hemma, för det blev något fel med leveransen….. det var nämligen så att när den kom med ett stort containerfartyg, med en kapten och styrman, dom var inte robotar, så var det 8 robotar som skulle lasta av lasten, och då hängde en traverskran upp sig, allra högst upp i luften , så då måste tillsynssroboten se till att det kom en robot för att fixa kranen…osv….. och innan vaktmästarroboten får sin olja, då har A hunnit dö och bli begraven sedan länge av en dödgrävarrobot.
      Utan arbetare stannar världen. Och en sak till, om det så har ransonerats bort 1500 arbetare på en fabrik, och det bara finns 150 kvar… vilka har då makten? Jo, de 150. De kan säga, nu sätter vi oss, vi arbetar inte. Så Marx teori håller än idag, det är bara arbetarna som kan förändra världen, dvs stoppa kapitalismens hjul.

      • Tror inte att ditt exempel räcker långt Catarina. Alla dom problemen du beskriver har en teknisk lösning. Arbetsställningar behövs inte om robotar bygger husen och skorstenar kommer nog att bli väldigt sällsynta i framtiden och dom som finns blir anpassade för robotsotning.
       Driftproblem kommer naturligtvis alltid att finnas, men med mer och mer moduluppbyggnad av allting så blir dom sannolikt lättare och lättare att lösa för andra robotar. Moderna sensorer kan säkert ge förvarningar innan grejerna går sönder helt också.
       Hade vi haft så stora problem med tekniken som du beskriver så hade du nog aldrig vågat ta bilen in till stan.

       Problemen för kapitalismen lär ju också komma långt innan den siste arbetaren får sparken. Någonstans på vägen gör profitkvotens fallande tendens att nya investeringar blir ganska ointressanta. Köpkraften försvinner och vinsten i produktion blir för liten.
       Med massiv arbetslöshet kommer knappast dom som har jobben kvar att våga protestera heller så en revolutionär arbetarklass har vi nog sett för sista gången.
       Den enda möjligheten är kanske om det sker någonting snart, som t.ex. att Kinas arbetare tar upp kampen på allvar. Det skulle kunna förändra spelplanen, men troligen så måste vi bita i det sura äpplet och helt enkelt komma på nya teorier för en ny framtid.

       • Antalet arbetare och andra skikt som drabbas är ofantligt mycket större än antalet större kapitalister som gynnas. Betyder väl något?

        • Nej det tror jag inte att det gör, om dom nu inte kan organisera sig till motstånd.
         Som det ser ut så är det dom enkla lösningarna som vinner terräng idag och om inte det ändras radikalt så kommer missnöjet över teknikskiftet antagligen att ta sig fascistiska former och kanske rentav sluta med storkrig.

         Allt hänger på om vanligt folk lyckas skapa demokratiska organisationer till sitt försvar. Därför är det så viktigt att redan nu göra allt som är möjligt för att avslöja högerpopulismens bedrägeri om etnicitet och kanske följa rådet från KP att höja våra röster. Vi måste vägra finna oss i besparingar i vården, nerläggningar av sjukhus, bristfälliga skolor, urusla pensioner, inskränkningar i strejkrätten och annat som överheten ägnar sig åt. Det räcker inte med att skriva bra saker på bloggar, vi måste agera också.
         Tyvärr är väl många av oss som tycker så redan pensionärer som det verkar, men om inget händer så ser nog framtiden rejält dyster ut.

   • Magnus Nilsson tar upp arbetarklassen.
    https://clarte.nu/laes-clarte-pa-naetet/1-2015-klasserna-i-sverige/9205-Fran-klass-i-sig-till-klass-for-sig-92

    Jag kunde inte hitta den Clarté artikel som A Romelsjö refererade till.

    Anders Åberg (och alla andra). Varför går du (ni) inte in på Clarté och läser artiklarna där? På Clarté finns mycket matnyttigt och om arbetarklassen, socialismen, kommunismen, et.

    • Jag frågade Daniel Suhonen om grunden för deras bedömning av arbetarklassens storlek vid första Katalys-seminariet. Man har främst utgått från officiell statistik, och SCB:s rapport om ”Socioekonomisk indelning” (Rapport 1984:4 vill jag minnas).

     Återger ett utdrag från en av mina bättre tidigare artiklar. Siffrorna nedan är från 2011. Trots bättre världsekonomi ger de väsentlig information. Den stora reservarmén utgör olika skikt av arbetarklassen. Andra studer har påvisat en proletarisering av många tjänstemannayrken. Tjänstemän bidrar till förverkliga mervärdet i kapitalismen. Varifrån kommer Apples stora vinster?

     På liknande sätt kommer en stor del av vinsterna för multinationella företag från en enorm utsugning av arbetare i fattiga länder. Det finns en enorm reservarmé av arbetslösa, officiellt bara drygt 200 miljoner, men i realiteten betydlig fler då hundratals andra miljoner är deltidsarbetande etc. Detta framgår av en artikel i Monthly Review november 2011, som rapporteras och recenseras av Åke Kilander i Folket i Bild – Kulturfront i februari 2013. I denna artikel beräknar professorerna JB Foster, R Chesney och doktorand J Jonna att de fast anställda lönearbetande i världens industrier år 2011 uppgick till 1,4 miljarder människor medan arbetskraftsreserven uppgick till 2,4 miljarder.

     De senare fördelas som följer:
     Periodvis anställda i osäkra arbeten 1700 miljoner,
     officiellt arbetsbetslösa 200 miljoner
     Ekonomiskt inaktiva 500 miljoner

 14. ”I Gällivare styr kommunister tillsammans med moderater.”

  ”– Kapitalism, i botten, det är helt klart. Marknadssystem ger välfärd , säger Lars Alriksson moderat kommunalråd i Gällivare.”

  ”– Det spelar ingen roll om man röstar på vänstern eller högern, det blir i princip samma sak, säger Bert Eriksson, Gällivare.”

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/alliansstyre-i-manga-kommuner

  Måhända lokala fenomen men jag vill nog mena att just i en sådan här miljö får partier som Sverigedemokraterna en avgörande betydelse därför de kommer svara för den enda oppositionen. Utan opposition – ingen demokrati. Jag tror valet 2018 kommer bli Sverigedemokraternas verkliga genombrott.

 15. Tydligen är demokrati lika med att försöka klämma in så många av sina ”hjärtefrågor” under ett enda partiparaply som möjligt. Och detta vart fjärde år.
  Ett veritabelt bedrägeri.
  Det är som om vi skulle köra omkring med häst och vagn på våra motorvägar. Utvecklingen går väl framåt.
  Det minsta vi borde kräva är att varje år få säga vad vi tycker om olika sakfrågor, eftersom vi tydligen är tillräckligt myndiga att avkrävas en inkomstdeklaration, som sedan beskattas. En beskattning som vi dessutom anses ha pålagt oss själva. När vi nu fick göra detta. Var det när vi föddes?

 16. Halva arbetarklassen röstar på sd, eftersom s tagit med mp i regering, lägger sten på börda, importerar låglönekonkurrens och delar ut halva pensionen i mellanöstern till krigshetsande terroriströrelser.

  • Andelen är inte alls så hög. Enligt SCB:s undersökning i november 2017 hade 17 % av arbetarna och 20 % bland LO-medlemmar sympati får SD. Medan 45 % av arbetarna och LO-medlemmar hade sympati för socialdemokraterna.