Sveriges militära vanvett


Broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” har inte bara väckt uppmärksamhet i Sverige.
Faktiskt publicerade jag nyligen här en artikel av Jan-Erik Gustavsson. ”Om kriget kommer”. Ska Ryssland ge upp? Farlig svensk politik.

Jag är glad att kunna publicera en artikel av David Swansson, tack vare översättning av Christine Vaple. Tack än en gång Christine. David Swansson
David Swanson är författare, aktivist, journalist och radiovärd. Han är ansvarig för WorldBeyondWar.org och kampanjsamordnare för RootsAction.org. Swansons böcker inkluderar War is A Lie. Han bloggar på DavidSwanson.org och WarIsACrime.org. Han är värd för Talk Nation Radio. Han har nominerats för Nobelprispriset 2015, 2016, 2017.

* Har under de senaste dagarna fått tips om artikeln ovan från läsare, som ”Information eller propaganda ?
Här åsikt och tankar kring ”Om kriget kommer” från Washington’s blog. Washingtons blog (Samma artikel). Tack!

Artikeln.
Sveriges regering har återinfört allmän värnplikt skickat en propagandabroschyr som främjar rädsla, russofobi och krigstänkande till alla hushåll .

Trots mitt svenskklingande efternamn skriver jag detta i USA och kommer utan tvivel att tvingas erkänna att det militaristiska hotet från lilla Sverige knappast går att jämföra med Pentagons. Medan Sverige är nr fem i vapenförsäljning till fattiga länder och nr nio totalt, vet vi alla vem som är nummer ett. Sverige är faktiskt kund hos USAs vapentillverkare, även om landets militära utgifter inte närmar sig USAs, inte ens räknat per capita. Visserligen har Sverige 29 soldater i Afghanistan men det är svårt att föreställa sig att de skulle stå för större delen av skadorna. Och medan Sverige aktivt deltar i NATOs krig, träning och propaganda, är landet fortfarande tekniskt sett inte medlem.
Om kriget kommer
Trots sin primära roll i skapandet av det nya kalla kriget, och dess ledande roll i militarismen världen över, kan USA nu se till Sverige för några av de mest katastrofala potentiella stegen framåt. USA har inte allmän värnplikt, och även om det har kabelnyheter, en twittrande president och kongressresolutioner, har det ännu inte någon tjusig broschyr som instruerar alla om ett korrekt beteende i krig.
Att det fredliga progressiva Sverige har en sådan kan utgöra en slags tröst och en hoppfull väg framåt för krigsprofitörer överallt, när de ser vapentillverkarnas aktier rasa i kölvattnet av toppmötet i Singapore.

Det finns en rörelse bland Demokrater i Washington, som omfattar många av de kongressmedlemmarna som nu kritiserar varje ansats till fred i Korea, som kräver att 18-åriga kvinnor att liksom männen ska registrera sig för en eventuell inkallelse. Tvärtemot den liberala uppfattningen är detta inte en progressiv reform. I motsats till vad även USAs fredsaktivister tror är allmän värnplikt ett steg närmare krig..

Eftersom vi alla har ett intresse av att Japan står fast vid artikel 9 och med hänsyn till alla regeringars ståndpunkt i frågor om fred och krig, bör vi alla vara uppmärksamma på de faror som lurar i Sveriges broschyr ”Om krisen eller kriget kommer”. Naturligtvis är det så att kriget inte bara bryter ut. Kriget har inte alls brutit ut i rika välbeväpnade länder sedan andra världskriget. De har förts i de fattiga länderna i världen, och har ofta frambringat stöd ”hemma” genom att främja rädslan för att krig skulle kunna ”bryta ut”, eller genom att jämställa mindre förbrytelser med krig.

Kommentar: Artikel 9 i Japans konstitution förbjuder krig som medel att lösa konflikt ”ARTICLE 9. (1) Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.
(2) In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.”
Wikipedia

Tragiskt nog har de faktiska krigen frambringat den småskaliga terrorism som används för att rättfärdiga förberedelser för fler krig. Terrorismen har som man kunde vänta sig ökat under kriget mot terrorism (enligt Global Terrorism Index). 99,5% av terrorattackerna sker i länder som för krig och/eller begår övergrepp som frihetsberövande utan rättegång, tortyr eller utomrättsliga mord. De flesta terrorattacker sker i de ”befriade” och ”demokratiserade” länderna Irak och Afghanistan. De terroristgrupper som är ansvariga för mest terrorism (det vill säga icke-statligt politiskt motiverat våld) runt om i världen har vuxit fram ur USA-ledda krig mot terrorism. Dessa krig har gjort att många högt uppsatta amerikanska regeringstjänstemän och till och med några amerikanska regeringsrapporter, beskriver militärt våld som kontraproduktivt, att det skapar fler fiender än det dödar. Peace Science Digest skriver: ”Utplaceringen av trupper i ett annat land ökar risken för attacker från terrororganisationer från det landet. Vapenexport till ett annat land ökar risken för attacker från terrororganisationer från det landet. 95% av alla självmordsattacker utförs för att uppmana utländska ockupanter att lämna terroristens hemland.”

Rekommenderar Sveriges handbok en organiseringen av massor av svenskar för att lobba regeringen att sluta sälja vapen, ta hem svenska trupper från Afghanistan, hålla sig borta från NATO, skriva under det nya fördraget om förbud mot kärnvapen, eller öka utlandsbiståndet? Dessa är i själva verket steg som vanliga människor kan ta för i frågan om krig. Det står ingenting om det i ”Om krisen eller kriget kommer”. Tvärtom varnar den här hjälpsamma broschyren människor för att undvika stora grupper – precis det de borde bilda för att med icke-våld kräva en fredlig politik. I själva verket nämner denna högteknologiska krigsreklam, vid sidan av krig, som något man ska ”motstå” (uppenbarligen på samma generella militariserade sätt) inte bara terrorattacker, och inte bara cyberattacker (så att kriget rättfärdigas av ett påstående att någon hackade en dator), men också ”försök att påverka Sveriges beslutsfattare eller invånare” (så att denna skrift i sig utgör en grund för krig). Broschyren anger också möjligheten och makten att avskaffa medborgerliga rättigheter genom införande av krigslagar.
Hultqvist och Matthis
”Om krisen eller kriget kommer” talar om militära insatser som ”försvar” trots sin kontraproduktiva historia när det gäller att försvara människor, och beskriver ”civilt försvar” som ett ansvar att ”stödja Försvarsmakten”. Inte ett ord om obeväpnat civilförsvar, om icke-samarbete, eller om icke-våldmotståndets verktyg och möjligheter mot tyranni, eller om den överlägsna framgång som icke-våldskampanjer har över våldsamma sådana.
Istället, utan att någonsin namnge Ryssland, målar den svenska broschyren upp ”motstånd” som en våldsam men hjältemodig och intill-döden kamp mot den främmande ondskan under ledning av den lömske Vladimir Putin.

Det främsta resultatet av detta är säkert främjandet av rädsla, vilket skadar förmågan att tänka klart. Ett annat resultat är att likasinnade krigsförespråkare i USA kan peka på Sveriges tal om ”motstånd” som en ärofull insats i nivå med sådant under andra världskriget. Utrikesdepartementets talesman beskrev ju D-Day som ett ögonblick av stor enighet mellan USA och Tyskland. Antalet personer i USA som vet att Sovjetunionen var dess allierade då skulle troligen få rum på en kobbe i Stockholms skärgård.

”Om krisen eller kriget kommer” ger skäl till varning à la Trump om fake news. Den bygger på en tro på en flodvåg av lögner och snedvridningar om Ryssland som inte blir sannare för att de ges utrymme och ständigt upprepas. ”Är det här fakta eller åsikter?” är den fråga den svenska regeringen vill att vi ska ställa oss. Det är ett gott råd.

i Andra om: , , , , , , , , , , , ,


16 svar till “Sveriges militära vanvett”

 1. På grund av jobben har jag under många år varit aktiv inom säkerhetsgruppen för svenska universitetens nätverk.
  För ett par-tre år sedan då det var aktuellt med diskussionerna inför beslutet att ge FRA större övervakningsmöjligheter var jag på en säkerhetskonferens (samma grupp) där en hög polischef blev erbjuden att berätta om (egentligen försvara) beslutet om att ge större övervakningsrättigheter samt lagring av data.
  Jag ställde frågan om han inte tyckte att det bäddade för en situation där informationen skulle samlas in, lagras och sedan efter ett framtida val då högerextrema skulle ta över makten och utnyttja den informationen för att förfölja alla oliktänkande. Hans (skrattretande) svar var i stilen med: Det kan inte hända Sverige för vi har inte en sådan kultur och folk skulle aldrig rösta fram sådana krafter.
  Nu verkar det som att SD snart kommer bli det största partiet i Sverige. Min önskan är att få träffa samma man och kolla hur han skulle motivera det idag (jag är rätt så säker att han inte skulle ändrat uppfattningen).

  De senaste 2 åren har statens indoktrinering med hets mot Ryssland eskalerat drastiskt och numera finns nästan ingen säkerhetskonferens inom offentlig sektor där man inte bjuder in någon Rysslands ”forskare”, säpo representant, försvarsminister, föreläsare från försvarshögskolan m.fl. oftast flera tillsammans som skall sprida skräck mot mönstret från öst. Man har nu infört praxis att inför ”säkerhetsdelen” av en konferens för universitetens anställda (oftast finns flera spår där ett är inriktad till data- infosäkerhetsfolket) låta alla deltagare gå ut och legitimera sig mot deltagarlistan. Observera att det är ca. 80-90% av deltagare samma personer som har varit med i minst 10-20 år samt känner varandra väldigt väl. Den information som sedan presenterats har alltid varit av absolut harmlös karaktär. Men man skall (först börja med att) leka krig. För ca. 2 år sedan började man diskutera ett seriöst förslag att inkludera högskolornas datafolk i någon form att hemvärn/försvarsplikt där man skall bygga upp en organisation som skall öva med att delta i ett nationellt försvar mot (självklart ryssarnas) IT-attacker.
  I och med att jag blev riktigt less på utvecklingen och har bestämt mig att inte slösa mer tid på liknande trams efter många aktiva år har jag slutat gå på sådana konferenser så jag vet inte vad man har hittat på den senaste tiden.

  Utan att ha något vetenskapligt belägg och det kanske bara är en slump (tyvärr troligtvis inte) kan jag hävda att många av de personerna som driver på utvecklingen är kvinnor. Generellt är det betydligt fler kvinnor procentuellt inom infosäkerhetsområdet jämfört med datasäkerhetsområdet. Förenklat kan man säga att den första delen är teori-/reglertung medan den andra är tekniktung och det är ”teoretiker” som är drivande i processen (det gäller oftast även de män som är med i hets-/beslutskretsen).
  Nyligen var jag också på en intervju till ett tyngre IT-jobb. På intervjun var samtliga chefer inom IT kvinnor (3 av 3) i en bransch (även konkret i den organisationen) där kanske 80-90% av IT-folket är män. Jag vågar påstå att min tekniska (IT) kompetens är nog högre än deras sammanlagda tekniska kompetens.
  Jag fick förstås inte jobbet vilket var nog tur för min del av olika skäl (fick emellanåt ett annat jobb i stället).
  För ett par år sedan efter två intervjuer och att jobb gick till en annan person fick jag motiveringen att jag var överkvalificerad för tjänsten (offentlig sektor). Jag blev bokstavligen stum av den förklaringen (jag fick den utan att ens be om att få det) för min bedömning var att det behövdes just en teknisk tung person på positionen (IT-strateg inom en forskningstung organisation med höga krav på välfungerande IT där man höll på att bygga upp).

  Under ett antal år har jag märkt (samt irriterat sig på) hur man allt oftare väljer personer som har lite och ibland nästan ingen teknisk kompetens till tunga positioner inom IT-sektorn i synnerhet inom den offentliga sektorn. Processen brukar progressivt accelerera för det skapar en kedjereaktion då man väljer att rekrytera personer som lika sig själv.
  Det har av någon anledning samtidigt skett ett antal skandaler inom IT som enormt ökade projektkostnader, stora haverier, kraschar, låga förseningar osv. På grund av mitt aktiva jobbsökande har jag de senaste 1-2 åren använt rätt så mycket arbetsförmedlingens söktjänst. Jag skulle säga att det har varit tekniska problem fler gånger än när det var felfritt. Problemen är inte åtgärdade ens idag. Märkligt sammanträffande.

  p.s. Jag har hållit på med IT i 35-36 år sedan de första hemdatorernas intåg samt var den andra generationen av helt ny IT-inriktning på gymnasiet som följdes åt universitetsstudier inom elektroteknik, elektronik, data- och nätverksteknik samt ett antal andra icke tekniska områden (matematik, företagsekonomi, organisationsteori, projektledning, finans).

  • Det största hotet i EU anses ju inte vara främmande makt, det är folket i EU som är hotet. Därför övervakning, därför övar man krig emot den egna befolkningen. Krigsövningen Aurora innehöll flera element av krig emot svenska medborgare.

   Det är inte främmande makt som skrämmer den ekonomiska eliten i Sverige och EU. Det är de egna befolkningarnas missnöje med utsugningen som de är rädda för.

   Fostran av befolkningen genom skrämselpropaganda skall ses i detta sammanhang.
   https://www.europaportalen.se/2013/06/fn-rapport-eu-hotas-av-social-oro

   • Det har du fullkomligt rätt i Martin. EU och hela etablissemanget ar livrädda för att de Europeiska befolkningarna ska börja protestera mot folkutbytet, islamiseringen, nedskärningarna i välfärden, kriminaliteten, krigshetsen mot Ryssland och krigs”äventyren” i 3:e världenländerna.
    Darför har de uprättat European Gendarmeri Force bestående av ”handplockade” poliser från EU-länderna.
    Det största hotet mot Europe’erna är EU, Globalisterna, Muslimska Brödraskapet och massmedia.

    • Nassarna är ju elitens redskap för att hålla sig kvar trots social oro, det har vi tydliga historiska data på, vi ser ju det är på mordbrännarpartiets rövslickande för eliten.

     Visst använder man importarbetskraft för att trycka ned befolkningen, men knappast för att minska social oro.

 2. Om kriget kommer så som MSB (myndigheten för skrämsel och bullshit lite) är det säkrast att flytta till Ryssland för Europa kommer att vara ett stort radioaktivavfall zone.

 3. Som artikeln (skriven i USA, av en amerikan !) säger är det främsta motivet bakom broschyren att injaga en allt konsumerande rädsla i befolkningen som skadar förmågan att tänka klart. Det borde få varje svensk att haja till. Inte ens i USA har myndigheterna tillgripit så drastiska metoder som denna. Det gjorde man där på 50-talet då det fanns kommunister i varje garderob och barnen tog skydd under sina skolbänkar för atombomben. I USA verkar t.o.m. propagandisterna fatta att vad de producerar är nonsens – men nonsens som måste produceras för den goda sakens skull. I Sverige tror myndigheterna och politikerna bokstavligen på smörjan och de är stela av skräck. En skräck som måste bibringas hela svenska folket. En skrämmande likriktningskampanj på fullkomligt falska premisser. Hu, i helsike !

 4. Det är en gammal god protestantisk tradition att vara organiserad, men numera är vi socialistiska individuella ateister. Det här är bara en broschyr som skall föreställa planering och organisation, i själva verket är den till för att blanda bort korten. Vi saknar planering och organisation, alla gamla skyddsrum har havererat och sålts. Socialisterna får alltid slut på andras pengar, hos oss hände det 1980.

  Ryssarna håller på med sin stora oreda igen, det lär ta ett tag.

  • Jag kollade faktiskt via länk på nätet vad mitt närmaste skyddsrum fanns. Döm om min förvåning när jag fann det i en lyxrenoverad större villa som gjordes för några år sedan. Min första tanke var ingen kan tro det finns ett skyddsrum där och min andra tanke var vem som betalat ägarens lyxrenovering. I det nyliberala kölvattnet gäller marknadens lösningar. Statens bombsäkra skyddsrum och sambandscentral på vars kulle jag lekte som barn är idag en igenbommad ruin. Fläktsystemet som skulle hålla fukt och mögel borta stängdes av för drygt tio år sedan. Nu får naturen göra sitt för en rivning av den underjordsanläggningen i metertjock betong skulle bli en enorm kostnad. Anläggningen var topphemlig och ytterst få visste vad som försegick där och de hade edsvuren tystnadsplikt. Regelbundna övningar förekom men vid Berlinmurens fall blev en vändpunkt. Behovet ansågs inte finnas längre. Hemvärnet hade anläggningen som mötesplats några år tills den till slut övergavs helt. Jag vet inte vad den här broschyren har för syfte utöver att försöka skrämma till lydnad? Varför kom den ut till folket i lagom tid till riksdagsvalet?

 5. Den här artikeln e totalt tappad .

  Du verkar vara en av dem där Islam älskande vänster pk-feminazin.
  Du förstår inte att hotet mot Sverige inte enbart kommer från utlandet utan det kommer från Islam och det inbördeskrig som nalkas.

  Jag är en prepper som har gått militär utbildning i Finland (Finsk medborgare), samt har ”jaktlicens” till vardags. Jag är iallafall redo om Ryssen skulle komma eller när samhället går åt helvete pga av Islamistiska fanatiker.

  Det patetiska är att majoriteten Svenskar fortfarande tror på och litar på Nyheter samt staten.

  Det går inte att lita på Nyheter som visas i Tv .. det är bara propaganda , dem har alltid någon agenda, ena dagen är de feminism andra är de multikulturism och immigration,

  Nej Nej Nej.. när ska ni pk-feminaziz vakna och förstå hur illa det är? och hur mycket ni har förstört Sverige?

  Ps; Jag vill tillägga att jag varken är Racist eller Nazist,Jag har ingenting emot hudfärg på folk, utan vad jag är emot är (ISLAM) sen om personen råkar vara ”VIT” ”brun” ”gul” eller GRÖN spelar mindre roll.
  Islamofob det är vad jag är och det står jag för,

  Har inget emot kristna araber , kristna afrikaner eller dylikt,

  Det är religionen (ISLAM) som jag hatar.

  Tack för mig och hoppas ni vaknar upp innan det är för sent.

  • ”Har inget emot kristna araber , kristna afrikaner eller dylikt,

   Det är religionen (ISLAM) som jag hatar.”

   De som tillhör religionen Islam är muslimer. Varför skulle jag hata dem just för de är muslimer? Det är för mig helt otänkbart och otäck rasism. Jag tycker vi ska hjälpa muslimer så gott vi kan men inte genom att tro vi är bättre eller för egen vinning skull. Om du nu måste hata så kanske du borde hata västvärldens politik gentemot Mellanöstern? För det är den självförhärligande och helt vansinniga politiken som har förvärrat splittringen och skapat de stora flyktingströmmarna. Det är inte just dig jag beskyller utan snarare dina politiska, militära och ekonomiska ledare som är orsaken till problemen.

  • Ryssen kan nog komma den dag islam hotar att ta över Sverige och Europa…inte innan dess! Historiskt så har vi räddats av att de östeuropeiska folken vägrat bli en del av islam och man ser i öst med fasa på den slapphet man behandlar islam och jihadister här i väst. Kristendom är högst levande i länder som Polen, Ryssland m.m och man är säkert beredd att ingripa om det behövs i framtiden för att rädda oss från ”våra” politikers inkompetens. Troligtvis med den baktanken att även rädda sig själv från ett alltför mäktigt islam som vill ta över världen.

  • Jag har varit ute per cykel den absolut finfina sommarkvällen. Cyklat staden runt på diverse olika ställen. Gärna parker och naturområden. Det är mycket påtagligt hur migrationspolitiken gjort skillnad. Skillnaden är stor jämfört bara något år sedan. Ingen kommun ska kunna komma undan sa Löfven och det stämmer verkligen. Migrationen märktes inte så mycket i centrum och stadskärnan bland restauranger och inneställen men väl på de ställen man kan njuta gratis och som jag själv gärna besöker. Kunde inte se någon precis gjorde något fel mer än några unga män som grillade vid ett skogsbryn och strandkant. Det får man inte för det är eldningsförbud just nu. Men jag tog en runda dit någon timme senare och då var de borta och allt riktigt släckt. Sedan såg jag de som fiskade och plockade bär, nypon tror jag, från kommunens buskar och det får man. Hur de hittar alla smultronställen vet jag inte men information kanske kommer från kommunens tjänstemän eller dylik personal. Jag hade inget att klaga på men jag kände att mitt Sverige inte längre är lika svenskt som förut. Av politikerna har vi nu blivit påförda avvikande kulturyttringar av sällan skådat slag. Det är inte alls konstigt om människor reagerar. En annan förändring är att man numera så gott som alltid möts av låsta dörrar. I princip överallt. Allt är låst och kan endast öppnas med nycklar eller koder. På vissa ställen tror jag även kommunhusen är låsta. Politikerna låser in sig av säkerhetsskäl liksom personalen på ex. vis socialtjänsten. De måste känna sig hotade och blivit rädda. Samtidigt pratar politikerna sig varma om det öppna samhället. Hur kan man bara tala om det öppna samhället när allt är låst, säkerhetsbolag och vaktbolag har fullt upp att göra. Samt en polismakt som går på knäna och poliser flyr till andra yrken. Jag får inte ihop den ekvationen. Får du?

 6. Ett utdrag ur en text, minns inte varifrån den kom. Men titeln ’EU kollapsar under USA dominans’.

  ”……….Has it ever occurred to anyone that Eurocrats are hand-picked for being particularly weak-kneed, groomed for their lack of creativity, servility, apparently low testosterone levels for men and low estrogen levels for women -and in the leading positions – are people without children or extended familial obligations? It seems that having no family obligations extends outwards and outwards, the extended concentric circles of obligations are not there. Nations and peoples are little more than largely extended families comprised of concentric circles of distant cousins.
  How is it, or why is it, that an entire post-war system was built up on the foundation of a bureaucratic class with the least capacity to raise pertinent issues, with the lowest ability to raise their hands at board meetings when obviously disastrous courses are being proposed? But let’s not digress, shall we continue?
  So in a number of ways, the present disaster was inevitable.
  The US sabotaged the EU economy by spreading its 2007 virus to Europe through the derivatives scandal. The firewall that separated and quarantined the deregulated mayhem of the US speculative economy from the more prudent EU version of the same, came down 10 years ago. We’ve been seeing the wages of this play out ever since.
  Even Eurocrats, even the most sinecure of them all, understood this fact. But their job was to stay quiet. ”

 7. Har nu läst David Swanssons alster både i översättning och på originalspråk och det är tydligt att författaren inte har förstått svenska i broschyren. Låt mig ta några exempel.

  – Han skriver: ”On the contrary, this helpful brochure warns people to avoid large groups — precisely what they should be forming to nonviolently insist on peaceful policies.”
  På sid 7 i broschyren, under rubriken Vid terrorattentat kan man läsa ”Sätt dig själv i säkerhet och undvik folksamlingar.” Detta är enda stycket där det talas om ”large groups” och detta är väl en helt utmärkt taktik vid ett attentat. Det har ju inget med att man inte skall organisera sig i lobbygrupper för att påverka politiken.

  – Han skriver: ”The same brochure also announces the power to erase civil rights by declaring martial law.”
  Enda stycket som jag kan hitta i broschyren som på något sätt skulle beröra den här frågan är sid 13 under rubriken Höjd beredskap där man kan läsa: ”…men vid höjd beredskap kan även andra lagar användas. Staten kan exempelvis ta över privat egendom som är särskilt viktig för totalförsvaret”. Jag tror inte det finns någon stat där inte detta skulle ske vid ett militärt angrepp, Är det någon som tror att t.ex ryska staten inte skulle ta över privat egendom om den skulle behövas för att försvara landet?