Maj Britt Theorin ”Kan man lagstifta mot kärnvapen? – Ställ krav på regeringen!

Jag deltog i Nordiska fredssamtalen i Degerfors. Det var mycket givande och trevligt, fullt med bra föredrag av kunniga talare och livliga diskussioner. Stämningen var optimistisk trots nederlaget för freden och Sveriges folk med Värdlandsavtalet. En del talare var mer kända som de tidigare regeringsledamöterna Maj Britt Theorin och Thage G Peterson, riksdagsmannen Stig Henriksson, skriftställaren Jan Myrdal och regissören Stina Oscarsson medan andra var mer okända för en bredare allmänhet. Jag hoppas kunna återkomma med Youtube-upptagningar av vissa föredrag.
Programmet har presenterats i tidigare blogginlägg Nordiska fredssamtal i Degerfors

Nu återger jag dels en nätartikel om Maj-Britt Theorins föredrag och dels en video om ett föredrag hon höll på ABF-Stockholm 20/10.

Nät-artikeln är skriven av journalisten Leif Tallmyren i lokaltidningen Karlskoga Tidning, som ingår i nwt.se. Nya Wermlands-Tidningen (NWT) är en av Sveriges största landsortstidningar.
Ställ krav på regeringen
Maj-Britt Theorin
Artikeln.
Nordiska fredssamtalen i Degerfors är nu avslutade och sist i talarstolen var Maj Britt Theorin suttit i regeringen i drygt 20 år.
Hon menade att de som nu deltagit i fredssamtalen måste ställa krav på regeringen.
– Kräv att regeringen lägger fram en lag som förbjuder kärnvapen, säger Maj Britt Theorin.

”Det är inte människovärdigt att ge upp”! Det var rubriken på Maj Britt Theorins anförande när hon på söndagen avslutade Nordiska fredssamtalen i Degerfors.

– Det gick fullständigt åt pipan trots allt vårt slit, våra möten, våra brev, våra kontakter med riksdagsledamöterna, säger Maj Britt Theorin. Vi förlorade kampen om värdlandsavtalet trots all tunga argument vi hade. Trots att vi fullständigt smulade sönder borgerlighetens, men också Peter Hultqvists och socialdemokratins försäkringar om att värdlandsavtalet inte innehöll kärnvapen koppling och ett stort steg mot ett Nato-medlemskap.
Maj Britt Theorin uppmanade deltagarna i fredssamtalen fortsätta kampen och ställa krav på regeringen.

Maj Britt Theorins slutanförande på Nordiska fredssamtalen fick stora ovationer.
Fortsätter kampen för fred

– Vi är inte nere för räkning, tvärtom! Vi kan och vi ska fortsätta kampen för en värld i fred, en värld fri från kärnvapen och ett Nato-fritt Sverige, säger Maj Britt Theorin. Kärnvapen är farliga och det går inte att säga att de aldrig kommer att användas. De har redan använts i Hiroshima och Nagasaki och sanningen är den att det inte finns ett vapen som skapats som inte har använts.

– Kräv att regeringen omgående lägger fram en lag som direkt förbjuder kärnvapen, säger Maj Britt Theorin. Kräv regeringen på nytt ta initiativ och för upp frågan om en kärnvapenfri zon i Norden på agendan. Kräv att statsministern i ett tungt säkerhetspolitiskt tal slår fast ett definitivt nej till Nato och deklarera den svenska säkerhetspolitikens utformning.

20/10 framträdde Maj-Britt Theorin på ABF-Stockholm. ”Kan man göra kärnvapen olagliga i Sverige?”
Titel: https://www.facebook.com/events/311041949260725/

År 1984 lagstiftade Sverige om kärnteknisk verksamhet. Är det möjligt att göra ett tillägg i lag 1984:3 för att förbjuda kärnvapen i Sverige? Finland gjorde ett sådant tillägg 1984 men inte Sverige.
Talare: Maj Britt Theorin, fd riksdagsledamot (s) fd svensk nedrustningsambassadör i FN och Anders Österberg, riksdagsledamot (s), ledamot i utrikesutskottet.

Sång och kulning: Stina Bengs.
Moderator: Lars-Gunnar Liljestrand, ansvarig för sajten http://www.alliansfriheten.se/ .

Arrangerad av ABF Stockholm, Nej till NATO, Kvinnor för fred (KFF) och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Stockholmskretsen.


LÄNGD: ca 35 min

i , , , , , , , , , , ,

  6 comments for “Maj Britt Theorin ”Kan man lagstifta mot kärnvapen? – Ställ krav på regeringen!

 1. 14 augusti, 2016 at 20:11

  När ska man som ”socialdemokrat” sluta att ödmjukt kräva fredliga beslut från en partiledning som inte gör att kraven blir verklighet?

  Ska man verkligen som ”socialdemokrat” vara medlöpare till ett parti som, efter Olof Palmes död, verkat för nyliberalism, krig och förödelse i världen?

  När kommer Maj-Britt och andra demokratiska socialister inse att ”Socialdemokraterna” som parti motverkar både socialism och demokrati?

  • Leliah
   15 augusti, 2016 at 02:53

   Det är väl reformisten i henne som tänker och talar. Socialdemokratin har för länge sedan beträtt reaktionens väg, men det har en inbiten socialdemokrat som MB T svårt att förstå.

   Inom socialdemokratin förekommer inga levande samtal kring krig/ fred, Maj-Britt Theorins paradämne sedan årtionden. I och med genomdrivandet av värdlandsavtalet borde det vara uppenbart för varje fredsökande människa att socialdemokratin inte längre har något att erbjuda. Godkännandet av värdlandsavtalet är ett rent förräderi gentemot folkflertalet i Sverige. Socialdemokratin är vår alldeles egna femtekolonn och har så varit i 100 år. Ändå kan man inte annat än beundra Maj-Britt Theorin för hennes uthållighet att försöka påverka (S).

 2. Christer Lundgren
  15 augusti, 2016 at 17:53

  En bred rörelse mot Nato förutsätter enighet med många människor som av skilda skäl är med i olika politiska partier, vad andra aktiva Natomotståndare än må anse om dessa partier och deras ledningar. Det borde vara en självklarhet!

  • 15 augusti, 2016 at 18:08

   Instämmer.

  • Per
   30 augusti, 2016 at 23:22

   Bra talat!

  • Martin Kullberg
   27 oktober, 2016 at 16:36

   Politiska partier är till för att kannibalisera en rörelses kraft. Motstånd emot NATO byggs med fredsvänner och folk utanför politiken. Poängen är att tvinga politikerna att anamma ett NATO motstånd och det gör man inte genom att från början underordna sig dem.

Comments are closed.