Tag Archive for fredssamtal

Maj Britt Theorin ”Kan man lagstifta mot kärnvapen? – Ställ krav på regeringen!

Jag deltog i Nordiska fredssamtalen i Degerfors. Det var mycket givande och trevligt, fullt med bra föredrag av kunniga talare och livliga diskussioner. Stämningen var optimistisk trots nederlaget för freden och Sveriges folk med Värdlandsavtalet. En del talare var mer kända som de tidigare regeringsledamöterna Maj Britt Theorin och Thage G Peterson, riksdagsmannen Stig Henriksson,…

Kom till Nordiska fredssamtal i Degerfors!

Hel­gen den 14 till 16 augusti är det åter dags för Nordiska Fredssam­tal i Degerfors. Och hela evene­manget är öppet för allmän­heten. För varje dag kom­mer det finnas möj­lighet att lösa dag­bil­jet­ter för 50 kro­nor. Nordiska Fredssam­tal inleds klockan 16 på freda­gen med att kom­mun­fullmäk­tiges ord­förande Jan Ask häl­sar välkom­men. Därefter föl­jer en rad intres­santa…

Välkommen till Nordiska fredssamtal i Degerfors 16-18 maj

Inbjudan 2014 är ett märkesår för freden. Det är 100 år sedan första världskrigets utbrott – det dittills största kriget, som kom att kasta sin skugga över det kommande seklet. Det är 200 år sedan Norge antog grundlag och återuppstod som stat i Norden. Sverige inledde en fredsperiod som kom att vara i nästan 200…

Imperialisterna, terroristerna och Sverige fortsätter det cyniska spelet om Syrien

Den 21/2 dog enligt flera massmedia och enligt FN-Arabförbundets fredssändebud i Syrien Lakhdar Brahimi över 100 personer i terroristaktioner i Syriens huvudstad Damaskus, medan omkring 250 personer skadades. Den huvudsakliga bilbomben i centrala Damaskus hade det regerande Baathpartiets huvudkontor och en skola som måltavla. Den dödade 63, inklusive många barn. Man misstänker allmänt att terroristdåden…