Nordiska fredssamtal i Degerfors 12-14 augusti – inte för sent!


Vill åter påminna om Nordiska fredssamtal i Degerfors. Kan rekommenderas. Hög klass de gånger jag varit där. OBS att det går bra att köpa endagsbiljett, billigt.

Inbjudan till Nordiska fredssamtal i Degerfors fredag-söndag 12-14 augusti 2016
Fred och avspänning i Norden blir en allt mer angelägen och brännande fråga. På kort tid har det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde – Nordatlanten, Nordkalotten och Östersjön – skärpts betydligt.
Den säkerhetspolitiska utvecklingen i vårt närområde ökar behovet av ett fördjupat nordiskt samarbete. Men säkerheten i regionen är inte enbart – kanske inte ens i första hand – en fråga om militärt försvar. Det är en politisk fråga, som kräver diskussion och aktivitet inom breda skikt av folket i de nordiska länderna.
Folkets kulturkonf-uppsala
Därför anordnar Folket i Bild Kulturfront för femte året i rad nordiska fredssamtal i Degerfors.
Frågor som kommer …att tas upp är bland andra:
• Vad innebär Natos framflyttade positioner och aktiviteter – däribland utökad aktiv militär verksamhet och ett svenskt värdlandsavtal – för freden och säkerheten i regionen?
• Vilken betydelse har den väststödda statskuppen i Kiev, Ukraina, inbördeskriget i Donbass, västmakternas respektive Rysslands agerande och den ryska annekteringen av Krim för säkerheten och stabiliteten i Europa och Norden?
• Hur bör de nordiska länderna förhålla sig till den USA-ledda insatsen i Irak och Syrien, som sägs syfta till att ”förebygga och besegra terrorism och bekämpa ISIS”?
• Hur kan vi bidra till ett stopp för de nordiska ländernas deltagande i kriget i Afghanistan?
• Hur ska man folkrättsligt se ingripandet i Mali, som de nordiska länderna stödjer med roterande system för transportflygplan?
• Vilken roll spelar FN i pågående konflikter?
• Hur kan Nordens folk och länder försvara FN-stadgans och folkrättens principer, särskilt förbudet mot angreppskrig?

Plats: Folkets hus i Degerfors, Värmland

Deltagaravgift 350 SEK (inkluderar middag på fredag 12 augusti och frukost på lördag 13 augusti och söndag 14 augusti)

Anmälan genom inbetalning FiB/K Stockholmsavdelningen plusgiro nr: 5 16 53-4 (OBS! ange namn på deltagare)

Boende: Bruksgården, billigt, egen sovsäck, anmälan till Jan Ask rodvitner@gmail.com
Möjlighet till boende Campingplats, B&B – kontakta Stina Borjo stickmonster@telia.com

Nordiska fredssamtal 2014 d975d352a3946dff3e435c75b58b4538_L

Frågor till FiB/K Stockholmsavdelningen
hashim.al-malki@comhem.se
christerlundgren5@gmail.com

Preliminära programmet
Fredag 12 augusti
14.00–16.00 Registrering i Folkets hus
16.00 – 19.00 Fred och avspänning i Norden?
Jan Ask, Välkomstanförande
Eva Myrdal, Hälsningar till Fredssamtalen och tack till bidragsgivare
Pelle Sunvisson, Pepp inför fredssamtalen
Stina Oscarsson, Konsten att skapa en ny berättelse
Thage G Peterson, Är siktet inställt på krig eller fred?
Stig Henriksson, Folkrörelsernas möjligheter att påverka parlamentarismen

19.30 – Gemensam middag som fortsätter i fritt samkväm

Lördag 13 augusti
8.00-9.00 Gemensam frukost
9.00-11.30 NATO och Norden – FN och folkrätten (20+5 + Bokpres 10)
Jan Myrdal, Visst kan folket värvas till självförintande krig.
Tine Spang Olsen, Danmark – et krigsførende NATO-land
Pål Steigan, Norden och Nato
Erik Göthe – Freden och folkrätten
Bokpresentation ca 10 min ”Sikkerhetspolitiske veivalg Skjebnefellesskap med USA og NATO?”

11.30-12.00 Fikapaus

12.00–13.00 Gruppsamtal
Tre grupper – samtal under det övergripande temat.

Ca 13.00–14.00 Lunch på sta’n.

14.00–16.00 Pågående konflikter och krig (20+10 min)
Hans Öhrn, Mali: Islamistisk terror eller fransk imperialism – vad hotar Afrika?
Patrik Paulov, Så blev svenskt bistånd stöd till terror i Syrien
Mattias Cederholm, Krigen idag i Mellanöstern – de pådrivande och deras ombud, ett tragiskt pussel med många bitar
16.00-16.15 Fikapaus
16.15–18.00 Gruppsamtal
Tre grupper – samtal under det övergripande temat.

18.00–19.30 Middag på egen hand
19.30 – Kulturafton, med eftersits
Konferencier: Mike Powers

Söndag 14 augusti
8.00–9.00 Gemensam frukost
9.00–11.30 Nordiskt arbete för fred och alliansfrihet
9.00–9.20 Staffan Ekbom, Arbetet mot svenskt Nato-medlemskap
9.20–11.00 Rapporter från fredsfronten i Norden (15 min + 10 min. frågor)
Kerstin Tuomela, Arbete mot Nato-medlemskap i Finland
Hasse Schneidermann, Alternativer til fortsat dansk krigsdeltagelse og oprustning
Aslak Storaker, Norges Syriapolitikk og fredsbevegelsens motsvar
Lars-Gunnar Liljestrand, Utvärdering av Vitboken kring Sveriges krig i Afghanistan

11.00–11.30 Majbritt Theorin – Appell för arbete för fred och alliansfrihet
Moderator: Jan Fredriksson

11:30 Avslut och tack till alla
11.35– Avslutande Kaffe/Té och möjlighet att byta adresser

Mer information tidningen och föreningen Folket i Bild/Kulturfront.
* Folket i Bild/Kulturfront är en av de få tidningarna som inte tar emot mot presstöd. Tidningen lever på prenumeranter (knappt 2000), lösnummerförsäljning och ideellt arbete. Dock finns sedan ett par år en särskild fond för att kunna avlöna skribenter av inrikes reportage. Det vill inte vara någon”vänstertidning”, och vill nå ut brett.
* En startprenumeration på 4 nummer kostar bara 100 kr!!! (Postgiro 704588-3). Lösnummerpris är 49 kr.
* Tidningen har kommit ut sedan 1972 och ägs av föreningen med samma namn.
* § 1 i stadgarna säger ”Föreningens uppgift är att agera till försvar för yttrande- och tryckfrihet, främja en folkets kultur och stödja de antiimperialistiska krafterna.”
* ”Tidningen tar inte partipolitisk ställning. Kring parollerna kan människor ur olika partier och grupper enas. Varje medarbetare redovisar sina egna åsikter och tidningen bör inte innehålla osignerade artiklar.”
* En utmärkt hemsida med flera artiklar varje vecka och ofta intressant debatt.
* Tidningen finns sedan 1972 med denna plattform, men replierar på en tidigare tidning med samma namn.

i , , , , , , , , , , , ,


7 svar till “Nordiska fredssamtal i Degerfors 12-14 augusti – inte för sent!”

 1. […] Jag kom nyss hem från Nordiska fredssamtalen i Degerfors. Det var mycket givande och trevligt, fullt med bra föredrag av kunniga talare och livliga diskussioner. Stämningen var optimistisk trots nederlaget för freden och Sveriges folk med Värdlandsavtalet. En del talare var mer kända som de tidigare regeringsledamöterna Maj Britt Theorin och Thage G Peterson, riksdagsmannen Stig Henriksson, skriftställaren Jan Myrdal och regissören Stina Oscarsson medan andra var mer okända för en bredare allmänhet. Jag hoppas kunna återkomma med Youtube-upptagningar av vissa föredrag. Programmet har presenterats i tidigare blogginlägg Nordiska fredssamtal i Degerfors […]

 2. En programpunkt som fallit bort i det i bloggen publicerade programmet
  är Markus Limmergårds föredrag ”Ukraina, händelseförlopp och
  inverkan på närområdet”:

  https://www.youtube.com/watch?v=4mOndV8tmJA

  Föredraget innehåller en för mig överraskande uppgift, nämligen
  att Janukovitj, efter att han lämnat Kiev på kvällen fredagen
  den 21 februari, tog sig till Krim därför att han ville dit, att
  han därifrån höll en presskonferens [så uppfattar jag
  Markus föredrag], samt att han därifrån begärde militär
  hjälp från Putin för att genomföra folkomröstningen.

  Jag uppfattar Limmergårds kedja av argument på
  följande sätt:
  [med förbehållet att jag inte kan höra vad han säger efter
  26.15, där något som jag inte uppfattar försvunnit från
  Ukraina helt och hållet].

  1) I Donbass pågår ett rent in inbördeskrig.

  2) Inbördeskriget i Ukraina har haft stor vikt
  i Sverige, eftersom det lett till en mediauppblåsning
  i Sverige om det ryska hotet, anslutning till NATO,
  osv.

  3) Uppblåsningen av det ryska hotet i svensk
  massmedia kan i slutändan leda till ett kärnvapenkrig
  mellan USA och Ryssland.

  Det som är mycket överraskande i Limmergårds föredrag är
  att han, trots att han uppehåller sig mycket om Krim, inte
  ens nämner, än mindre försöker analysera, att och
  varför Krims federala distrikt upphörde att existera
  den 28 juli, 2016. [Inte heller Siv O’Neall nämner detta
  i sin gästblogg, trots att den är publicerad två veckor
  efter upphörandet].

  • Tack för intressant information. Bör penetreras. På ”ANTI-EUROMAIDAN” skriver Markus Limmergård ”Kära vänner, jag deltog under Fredsdagarna i Degerfors i helgen, och har där deltagit i påbörjan på ett organiserat och brett arbete för freden och mot svenskt NATO-medlemskap. Jag har deltagit i intellektuella samtal om de krig som formar vår omvärld och hur vi åstadkommer en fredlig värld.

   Många deltagare fanns, och den överväldigande majoriteten gav mig intrycket av att ha en positiv eller neutral inställning till Ryssland, trots att jag inte träffade en enda ryss. En reflektion var att de allra flesta är äldre. Jag skulle vilja uppmana de av er som kan att delta nästa år. En generationsväxling behövs.
   Jag gjorde ett anförande på en halvtimme om Ukraina: orsaker till statskuppen, händelseförlopp, Krim och dess prejudikat, inbördeskriget i Donbass, svensk russofobi och risken av ett storkrig i vårt närområde. Håll till godo. https://www.youtube.com/watch?v=4mOndV8tmJA

 3. […] Jag deltog i Nordiska fredssamtal i Degerfors 12-14/8. Detta arrangerades liksom tidigare av Stockholmsavdelningen av Folket i Bild Kulturfront. Föredragen kommer att återges här under den närmaste tiden. Liksom förra året var det mycket givande och trevligt, fullt med bra föredrag av kunniga talare och livliga diskussioner. Stämningen var optimistisk trots nederlaget för freden och Sveriges folk med Värdlandsavtalet. En del talare var mer kända som de tidigare regeringsledamöterna Maj Britt Theorin och Thage G Peterson, riksdagsmannen Stig Henriksson, skriftställaren Jan Myrdal och regissören Stina Oscarsson medan andra var mer okända för en bredare allmänhet. Jag hoppas kunna återkomma med Youtube-upptagningar av vissa föredrag. Programmet har presenterats i tidigare blogginlägg Nordiska fredssamtal i Degerfors […]

 4. […] Stämningen var optimistisk trots nederlaget för freden och Sveriges folk med Värdlandsavtalet. En del talare var mer kända som de tidigare regeringsledamöterna Maj Britt Theorin och Thage G Peterson, riksdagsmannen Stig Henriksson, skriftställaren Jan Myrdal och regissören Stina Oscarsson medan andra var mer okända för en bredare allmänhet. Jag hoppas kunna återkomma med Youtube-upptagningar av vissa föredrag. Programmet har presenterats i tidigare blogginlägg Nordiska fredssamtal i Degerfors […]

 5. […] Stämningen var optimistisk trots nederlaget för freden och Sveriges folk med Värdlandsavtalet. En del talare var mer kända som de tidigare regeringsledamöterna Maj Britt Theorin och Thage G Peterson, riksdagsmannen Stig Henriksson, skriftställaren Jan Myrdal och regissören Stina Oscarsson medan andra var mer okända för en bredare allmänhet. Jag hoppas kunna återkomma med Youtube-upptagningar av vissa föredrag. Programmet har presenterats i tidigare blogginlägg Nordiska fredssamtal i Degerfors […]

 6. […] Jag deltog i Nordiska fredssamtal i Degerfors 12-14/8. Liksom förra året var det mycket givande och trevligt, fullt med bra föredrag av kunniga talare och livliga diskussioner. Stämningen var optimistisk trots nederlaget för freden och Sveriges folk med Värdlandsavtalet. En del talare var mer kända som de tidigare regeringsledamöterna Maj Britt Theorin och Thage G Peterson, riksdagsmannen Stig Henriksson, skriftställaren Jan Myrdal och regissören Stina Oscarsson medan andra var mer okända för en bredare allmänhet. Jag hoppas kunna återkomma med Youtube-upptagningar av vissa föredrag. Programmet har presenterats i tidigare blogginlägg Nordiska fredssamtal i Degerfors […]