Säkerhetspolitiska vägval tillsammans med USA och NATO?


Liksom förra året deltog jag i Nordiska fredssamtal i Degerfors 12-14/8.
* Detta arrangerades av Stockholmsavdelningen av Folket i Bild Kulturfront *

Liksom förra året var det mycket givande och trevligt, fullt med bra föredrag av kunniga talare, livliga diskussioner i ett utmärkt arrangemang med hjälp på platsen av kommunalrådet Jan Ask och dennes medarbetare.

Stämningen var optimistisk trots nederlaget för freden och Sveriges folk med Värdlandsavtalet. En del talare var mer kända som de tidigare regeringsledamöterna Maj Britt Theorin och Thage G Peterson, riksdagsmannen Stig Henriksson, skriftställaren Jan Myrdal och regissören Stina Oscarsson medan andra var mer okända för en bredare allmänhet. Jag hoppas kunna återkomma med Youtube-upptagningar av vissa föredrag.
Programmet har presenterats i tidigare blogginlägg Nordiska fredssamtal i Degerfors

Bakgrund:
Fred och avspänning i Norden blir en allt mer angelägen och brännande fråga. På kort tid har det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde – Nordatlanten, Nordkalotten och Östersjön – skärpts betydligt.
Den säkerhetspolitiska utvecklingen i vårt närområde ökar behovet av ett fördjupat nordiskt samarbete. Men säkerheten i regionen är inte enbart – kanske inte ens i första hand – en fråga om militärt försvar. Det är en politisk fråga, som kräver diskussion och aktivitet inom breda skikt av folket i de nordiska länderna.
Folkets kulturkonf-uppsala
Därför anordnar Folket i Bild Kulturfront för femte året i rad nordiska fredssamtal i Degerfors.
Frågor som kommer …att tas upp är bland andra:
• Vad innebär Natos framflyttade positioner och aktiviteter – däribland utökad aktiv militär verksamhet och ett svenskt värdlandsavtal – för freden och säkerheten i regionen?
• Vilken betydelse har den väststödda statskuppen i Kiev, Ukraina, inbördeskriget i Donbass, västmakternas respektive Rysslands agerande och den ryska annekteringen av Krim för säkerheten och stabiliteten i Europa och Norden?
• Hur bör de nordiska länderna förhålla sig till den USA-ledda insatsen i Irak och Syrien, som sägs syfta till att ”förebygga och besegra terrorism och bekämpa ISIS”?
• Hur kan vi bidra till ett stopp för de nordiska ländernas deltagande i kriget i Afghanistan?
• Hur ska man folkrättsligt se ingripandet i Mali, som de nordiska länderna stödjer med roterande system för transportflygplan?
• Vilken roll spelar FN i pågående konflikter?
• Hur kan Nordens folk och länder försvara FN-stadgans och folkrättens principer, särskilt förbudet mot angreppskrig?

sikkerhetspolitiske-veivalg
I sessionen NATO och Norden – FN och folkrätten på lördag förmiddag hölls följande presentationer:
Jan Myrdal, Visst kan folket värvas till självförintande krig.
Tine Spang Olsen, Danmark – et krigsførende NATO-land
Pål Steigan, Norden och Nato
Erik Göthe – Freden, FN och folkrätten
Ola Tellesbø – Bokpresentation : Sikkerhetspolitiske veivalg Skjebnefellesskap med USA og NATO?

Denna Youtube återger Ola Tellesbös fördrag:


i , , , , , , , , , , ,


2 svar till “Säkerhetspolitiska vägval tillsammans med USA och NATO?”

 1. Sedan kom nyheten, väl inlindad i en mening:

  ”Partnerskapet med Nato utvecklas och den transatlantiska länken stärks”.
  Att det svenska samarbetet med Nato fortsätter är inget nytt under solen. Att det under året har inneburit ett värdlandsavtal som ger försvarsalliansen rätt att placera ut trupp och materiel under eget befäl på svensk mark, med regeringens godkännande, glömde Löfven bort i hastigheten. Det nya är att den transatlantiska länkens betydelse uttalas i klartext i en regeringsförklaring av en socialdemokratisk statsminister. Längre tillbaka i tiden hade det varit en fullständig otänkbarhet, minns Olof Palmes oförsonliga USA-kritik under Vietnamkriget, må vara att det i hemlighet pågick ett militärt samarbete. Det var inget det talades om utåt.

  Nu öppnade Stefan Löfven den dörren på vid gavel.

  Särskilt överraskande var det ändå inte. Framför allt försvarsminister Peter Hultqvist har drivit på mot ett ökat försvarssamarbete med USA, manifesterat med korsvisa besök över Atlanten och Löfven själv på galamiddag i Vita Huset med Barack Obama i våras.

  http://www.svd.se/lofvens-nya-vagval–fordjupad-forsvarslank-till-usa