Charmige Obama tjänar stora pengar på Wall Street ett år efter sin avgång.


Denna artikel om den så av pressen generellt så omhuldade Barack Obama publicerades för ett år sedan. Denna artikel belyser i korthet hans liv efter detta, och återger en summering av hans insatser som publicerades för ett år sedan.
dollarbeinDollarben – från Pål Steigans blogg
Bloomberg rapporterade i höstas att Obama följer Hillary Clintons fotspår och tjänar stora pengar på Wall Street. BloombergObama har haft framträdanden åt stora hedgefonder och företag som Carlyle Group och Northern Trust Corp. Han har tjänat mer än 400 000 dollar på några av sina framträdande. Tidigare i år har Obama undertecknat ett bokavtal värt 60 miljoner dollar (480 miljoner kronor). Detta bör inte komma som en överraskning. Hans mandatperiod skyddade Wall Street från den största krisen hittills. Bara de banker som ansvarar för den enorma ökningen av fattigdom i USA belönades med den största överföringen av rikedom i USA:s historia, från 99 procent av befolkningen till 1 procent. Obama hjälpte till att skapa en sjukvårdsreform som ökade vinsten från Wall Streets jättar i sjukförsäkring och i läkemedelsindustrin. Offentlig utbildning försvagades starkt under hans presidentskap, och krigen bredde ut sig över hela världen. Barack Obamam går från Vita Huset till Wall Street
Detta är ett utdrag ur en artikel i norska Den är skriven Daniel Haiphong som är en aktivist och radikal journalist i Boston-området. Har publicerats på Creative Commons.

En analys av Trumps insatser under det första året återstår, men läs vidare!

Summering av Obamas insatser.


Idag lämnar Barack Obama över till Donald Trump som president. Jag har redan publicerat ett par artiklar om detta. Vad har Barack Obama uträttat? och Bra video om Obama som presidentÄven etablerade massmedia rapporterar att Obama främst varit en krigspresident som inte bara gått vidare i GW Bush fotspår utan tydligt ökat USA:s aggressiva krigföring, samtidigt som han uppvisar en värdig, välpolerade, vänlig framtoning. Ursäkta, men jag kom just att tänka på uttrycket ”Ulv i fårakläder”.
I Proletären, Sveriges klart främsta anti-imperialistiska tidning Proletären: Bokslut över en krigsherre har i sitt senaste nummer arteln ”Bokslut över en krigsherre” av Patrik Paulov. Samt ”Efterord” av mig.
Obama president_official_portrait_hiresObamas officiella porträtt
Artikeln.
Få trodde att det kunde bli värre efter åren med George W Bush. Men det blev det. Fredspristagaren Barack Obama bör bli ihågkommen som den president som satte Libyen, Syrien och Jemen i brand och spred USA:s soldater världen över.

Nyligen presenterade den New York-baserade tankesmedjan Council of Foreign Relations (CFR) statistik över USA:s bombningar under 2016. Den beskrivs som en försiktig uppskattning utifrån bland andra officiella militära källor.
Kommentar, Anders: CFR anses som USA:s viktigaste tankesmedja och står statsledningen nära.

Enligt denna genomförde USA:s armé 26171 bombattacker. Drygt 12000 skedde i Syrien och Irak. Övriga bomber regnade över Afghanistan, Libyen, Jemen, Somalia och Pakistan, där drönarna spelat en allt viktigare roll.
Antalet attacker 2016 utgör en ökning med drygt 3000 jämfört med året innan.

Att USA för stunden är direkt indraget i krig i sju länder jämfört med fyra under George W Bush är talande för i vilken riktning landet gått under Barack Obama.


När han tillträdde som president 2009 var ledordet ”change”, ”förändring”. I ett symboliskt tal från Kairo lovade han ett nytt USA som söker samarbete med omvärlden istället för konfrontation. Ett halvår senare fick han Nobels fredspris.

Men Obamas agerande blev något annat än de vackra orden. Under de gångna åren har USA satt nya delar av Mellanöstern i brand vilket lett till massdöd, förstörelse och växande terrorism. De mest uppenbara förbrytelserna är angreppet på Libyen, beväpningen av extremistrebeller i Syrien och stödet till Saudiarabiens krig mot Jemen.

Det sistnämnda kriget förtjänar några extra ord då det mestadels pågår i det tysta.
Det är snart två år sedan saudiskt flygvapen började bomba Jemen sönder och samman. I grunden handlar angreppet om att den saudiska kungamakten tillsammans med USA vill föra sina jemenitiska vänner till makten och bekämpa ett påstått iranskt inflytande.

Det är ett fruktansvärt krig. I augusti 2015 vittnade Röda korsets Peter Maurer om att Jemen fem månader efter att saudierna började bomba liknade Syrien efter snart fem års krig.

Det är ett fruktansvärt krig också för att det slår ut befolkningens möjligheter att överleva. Martha Mundy, professor emeritus vid London School of Economics, har rapporterat om att saudierna medvetet bombat jordbruk, boskap, spannmålslager och vattenförsörjning. En krigsförbrytelse enligt Genèvekonventionen.

Vilken roll har då USA under Obama spelat i det krig som skapar hunger och misär i Jemen?
USA har hjälpt vännerna i den saudiska krigsmakten med rådgivning och underrättelser. Och saudiska bombplan har tillåtits tanka på amerikanska hangarfartyg.

USA:s avgörande roll i konflikten är i egenskap av vapenleverantör. Officiell statistik visar att kungadömet Saudiarabien är den överlägset största importören av vapen från USA.

Om Obamas vision om ”ökat samarbete med omvärlden” betydde att sprida amerikanska vapen världen över så har det lyckats. För det är inte bara den saudiska krigsmakten som överöses med klusterbomber och annat krigsmateriel.
Med fredspristagaren som president har USA exporterat mer än dubbelt så mycket vapen som under Bushs åtta år vid makten.

Om Obamas vision om ”ökat samarbete med omvärlden” betydde att placera ut USA-militär i världen så har detta också varit framgångsrikt.
2008 fanns soldater från USA:s elitstyrka Special forces i 75 länder. 2016 fanns styrkan i 135 länder, enligt kommandocentralen SOCOM. En stor del av ökningen utgörs av länder i Afrika. Är det en förberedelse för kommande konflikter på den naturresursrika kontinenten?

Det här är några exempel på vad fredspristagarpresidenten åstadkommit under sina åtta år vid makten.

Och det här är vad Obama nu lämnar över till Donald Trump och hans genomreaktionära administration. Ett land som för krig i sju länder och sprider vapen och soldater över världen som aldrig förr.

Protester mot Trump. (I artikeln i Proletären).
I flera hundra städer runt om i USA mobiliserar olika rörelser till protester fredag den 20 januari när Donald Trump formellt svärs in som USA:s president.
Protesterna i Washington beräknas bli de största. Women’s March räknar med 200000 demonstranter. Andra som arrangerar protester är antikrigsrörelsen Answer Coalition, Occupyrörelsen, radikala studentförbund och olika socialistiska organisationer.
Många av de krafter som manar det amerikanska folket att gå ut på gatorna är lika mycket motståndare till Clinton som till Trump. Målsättningen är att bygga en rörelse för att stoppa den reaktionära politik som Trump och hans administration av stormrika kapitalister och krigshökar väntas genomdriva.

Efterord.
Visst var det bra att Obama benådade Manning och markerat mot Israels bosättningspolitik. Men.
Artikeln kan naturligtvis inte täcka alla Obamas insatser, ens som krigsherre. Här viss komplettering:

* I sitt sista tal i FN som USA:s president uppmanar Obama andra länder att ta emot fler flyktingar. Men ”glömmer” att nämna att den ökade flyktingströmmen främst beror på USA:s krigspolitik, som också kraftigt stärkt terrorismen i världen. Och erbjuder inte att USA ska betala för det, förstås.
* Den behandlar inte olika statskupper mot demokratiskt valda regeringar under Obamas presidentskap, som den i Ukraina 2014, den i Honduras etc. Den utökade kontrollen av invånarna i USA under NSA behandlas inte, och ej heller de olagliga sanktionerna mot Ryssland,Iran och Kuba till exempel. Inte heller revideringen av Vietnamkrigets historia av Obama.
Artikeln är kanske helt enkelt ”för snäll”
* «The Bureau of Investigative Journalism” har samlat detaljerad information om de kraftigt ökade drönarattackerna under president Obama i Pakistan, Jemen, Somalia och Afghanistan. Bara i Pakistan har 213 identifierade civila dödats av drönare under Obamas presidentperiod. För två år sedan i januari 2015 hade 2.465 personer dödats av amerikanske drönare i områden som inte var definierade som krigszoner.
* Obama har förfölt visselblåsare mer kraftfullt än någon annan president, fast han benådar Chelsea Manning. Visselblåarförföljaren Obama benådar Manning
* Väldiga summmor har lagts ned på att modernisera USA:s kärnvapenarsenal.

Är denna bild mer representativ för Obamas insatser än den officiella bilden? Bedöm själv.


Obama krigare syrian-revolution

Er presidenten en krigsforbryter? (Utdrag ur artikeln av Terje Alsnes i Norge Obamas förbrtyelser som jag hittat här)

Krigsforbrytelser defineres som alvorlige brudd på den internasjonale humanitærretten, dvs. de folkerettslige regler som gjelder i væpnede konflikter. Haag-konvensjonene av 1899 og 1907 innledet dette rettslige feltet. Det dreier seg om sedvanerettslige eller traktatfestede regler om forbudte krigføringsmetoder og om beskyttelse av sivile, sårede og syke, krigsfanger og andre særskilte grupper og objekter (12).

Genèvekonvensjonene er andre sentrale rettsregler. De består av fire traktater. Konvensjonen om behandling av krigsfanger (den tredje) og Konvensjonen om beskyttelse av sivile i krigstid (den fjerde) er særlig relevante. Vi har også tre tilleggsprotokoller, hvor Protokoll I inneholder regler om hva som er tillatt i områder der sivile er bosatt. Reglene forbyr blant annet overgrep mot sivile enkeltpersoner og mot sivile som gruppe (13).

Amerikanske presidenter er selvsagt kjent med internasjonale rettsregler. Tanken på at de selv kan bli stilt til ansvar har faktisk streifet dem. I 2002 fikk president George W. Bush et notat om tortur fra sin rådgiver Alberto Gonzales. Han rådet Bush til å oppheve Genèvekonvensjonene, fordi det «vil innebære en betydelig reduksjon av trusselen om hjemlig rettsforfølgelse i henhold til War Crimes Act». Han viste her til den amerikanske loven om krigsforbrytelser fra 1996, som setter streng straff for brudd mot konvensjonene (14).

Rise of the Reaper
Rise of the Reaper

Krigsforbrytere kan stilles til ansvar ved internasjonale straffedomstoler, som Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag. Men USA har ikke sluttet seg til denne domstolen, noe som vanskeliggjør straffeforfølgelse av amerikanske statsborgere (15).

Det kan imidlertid opprettes en ICC-sak hvis forbrytelsen blir begått på territoriet til en stat som har skrevet under på Roma-statuttene (grunnlaget for ICC). Hvis USA hadde begått krigsforbrytelser i Norge under Obamas ledelse kunne han dermed ha blitt tiltalt av ICC. Hadde Pakistan, Afghanistan, Jemen eller Somalia brukt ICC på denne måten ville de i teorien ha mulighet til å reise sak mot Obama.

Obama bør tiltales?
Et grunnleggende folkerettslig prinsipp er at det finnes forbrytelser av så alvorlig karakter at alle verdens stater har et ansvar for å bidra til straffeforfølgelse. For slike forbrytelser har nasjonale domstoler universell jurisdiksjon, det vil si jurisdiksjon som utelukkende er basert på forbrytelsens alvorlige karakter. Det er enighet om at dette omfatter folkemord, forbrytelser mot menneskeheten, krigsforbrytelser og tortur.

Ett eksempel på universell jurisdiksjon fikk vi i 1998. Den spanske dommeren Baltasar Garzón utstedte arrestordre på Chiles tidligere diktator Augusto Pinochet, for brudd på menneskerettigheter under diktaturet. Pinochet ble arrestert i London og satt fengslet til 2000, før han ble utlevert til Chile. Helt til Pinochets død i 2006 førte Chile en rettsprosess mot ham. Neste gang Obama drar utenlands bør en dommer agere på samme måte som Baltasar Garzón gjorde og sørge for at internasjonal rett blir brukt mot verdens mektigste mann.

I Nobelforedraget i desember 2009 sa Obama at «USA må sette standarden for å respektere krigens regler. Det er det som skiller oss fra dem vi kjemper mot.» I dag vet vi at USA bryter alle standarder og regler for krigføring, og at det eneste som skiller USAs terror fra andre terroristers forbrytelser er at amerikansk terror er langt mer omfattende.

intressant.se, , , , , , , , ,, , , , ,

nobelprisen-obama


7 svar till “Charmige Obama tjänar stora pengar på Wall Street ett år efter sin avgång.”

 1. The Beatification of Barack Obama

  With Barack Obama’s exit the US is losing a saint.” writes Simon Jenkins in the Guardian, whilst Ann Perkins praises his “grace, decency and defence of democracy”. Lola Okolosie rhapsodises on his legacy of “warmth, love, resilience”.

  Already the storyline is set – Obama was a good man, who tried to do great things, but was undone by a Republican senate, and his own “sharp intelligence”.

  These people, as much as anybody, reflect the cognitive dissonance of the modern press. “Liberals”, to use their own tortured self-descriptor, now assign the roles of good guy and bad guy based purely on aesthetics, convenience and fuel for their vanity. Actions and consequences are immaterial.

  For the sake of balance, here is a list of Saint Obama’s unique achievements:

  https://off-guardian.org/2017/01/15/the-beatification-of-barack-obama/

 2. Lite av Usas Karl XII, frågan om huruvida han själv eller andra försatte honom att leda alla dessa krig kommer han att ha gemensamt med Karl XII likväl som att lämnat ett land i ekonomisk kaos.

 3. Efter Donald Trumps tal idag och de bilder av protester jag såg ville jag vara där med en skylt som säger ”Give the Dude a chance”. För efter ett sådant välskrivet tal ska ”The Dude” rimligen få en chans. Det var ett tal som var både nationalistiskt, vilket var väntat, men även ett tal som säkert gjorde Bernie Sanders och de demokratiska socialisterna hoppfulla om att få se ett mer jämlikt USA. Trump attackerade eliten och talade om demokrati på ett sätt som verkar mycket lovande. Han verkade dessutom mena det.

  Det verkar motsägelsefullt att USA kommer styras av en republikan som inför mer socialism, men har sossarna i Sverige fört nyliberal idiotpolitik så kan väl även det motsatta inträffa.

 4. ”Den avgående Obama lyckades servera de förfärligaste våldshyllningar i en vänlig förpackning, exempelvis i sitt Nobeltal. Han fattade förvisso en del bra och modiga beslut, som senast frigivningen av Chelsea Manning.

  Under andra förhållanden kunde han ha blivit en fredspresident för han var inte helt utan fredsreflexer, som när han 2013 i sista stund stoppade det planerade storkriget mot Syrien sedan både USA:s kongress och det brittiska parlamentet sagt nej till det kriget just då.

  Ändå kommer Obama att gå till historien som en krigspresident, som inte bara fortsatte krigen i Irak och Afghanistan, som han lovat avsluta, utan också hällde bränsle på brasan i Syrien och i Ukraina och ledde förstörelsen av Libyen.

  Enligt en undersökning av Council on Foreign Relations fälldes enbart under 2016 hela 26 171 bomber på Obamas order. Det är 72 bomber per dag. ”

  Källa: http://www.8dagar.com/2017/01/trumps-ord-ar-mer-blod.html

  Förresten kommer Osama bin Laden dödas för femte gången under Trump?

 5. Förvisso ett svårt brott mot mänskligheten att beväpna den krigförande wahabismen. Belönas med miljarder.