Fredsarbete 1989 – 2029 . Fredsforskaren Jan Öberg från Stockholms fredsseminarium


Detta ingår i rapporteringen från Stockholms välbesökta och mycket uppskattade fredsseminarium 2-3 september, vilket arrangerades av Stockholmsavdelningen av Folket i Bild – Kulturfront.

Det första föredraget hölls av Maj-Britt Theorin och har återgivits här. Jan Öberg höll det andra föredraget.

Jan Öberg, mångårig freds- och konfliktforskare vid Lunds universitet fram till 1989. Därefter står han för fredsarbetet och analyser vid Transnationella Stiftelsen för Freds- och Framtidsforskning (TFF). Transnational Foundation. Han tog år 1989 som utgångspunkt för en möjlig fredlig utveckling som inte förverkligades. Warsawa-pakten avvecklades då med ett samtidigt amerikanskt löfte om att avveckla Nato – vilket aldrig skedde. Jan var dock optimistisk på längre sikt, eftersom det stora amerikanska världsimperiet knakar i fogarna.
Han berättade också om sina erfarenheter från befrielsen av östra Aleppo, hur de omskrivna ”Vita hjälmarna” följde med terroristorganisationen al-Nusra och föreföll okänd bland innevånare som Jan Öberg mötte och om hur fredligt det gick till efter befrielsen – fri lejd av terroristerna enligt avtal. Ingen av de kontaktade etablerade massmedia var intresserat av att höra om Jans unika erfarenheter. Tidningarna närmast beklagade Syriens seger över terroristerna.
Jan Öberg 170815
Han berättade också att antalet döda till följd av terrorism har ökat mer än 80 gånger sedan USA proklamerade ett ”Krig mot terrorismen”, från 400 döda år 2000 till drygt 32 000 döda förra året, enligt officiell statistik.

Föredragen har filmats av Franz Smidek och finns även på hemsidan för Folket i Bild – Kulturfront FIB

Programmet för Stockholms fredsseminarium

Lördag 2 september 14:00–18:00, i Nockebysalen 2 trappor.

14:00-14:40 Maj Britt Theorin – Norden som fredsaktör
14:40-15:40 Jan Öberg – Fredsarbete 1989 – 2029
15:40-16:00 paus
16:00-16:40 Pål Steigan – Nato och det förändrade världsläget efter 1990. (Nato og endringene i verdenssituasjonen etter 1990.)
16:40-17:20 Pelle Sunvisson – Åland 17 – en fredsövning
17:20-18:00 Diskussion

Moderator: Eva Myrdal

Söndag 3 september 10:00-13:00 i Brommasalen 2 trappor.

10:00-10:30 Jan Myrdal – Folken tumlar inte ut i krig; de knuffas ut
10:30-11:00 Ola Tunander – Ubåtshotet – Den djupa staten på grunt vatten
11:00-11:30 Stefan Lindgren – Ryssland och Nato

11:30-11:45 Paus
11:45-12:15 Tine Spang-Olsen – Danmark i NATO – Danmark ud af NATO
12:15-12:45 Henrik Hjelle – Norge och Natos krig, arbetet mot Nato
12:45-13:00 Staffan Ekbom– Varför mobilisera mot Aurora 17

Moderator: Agnes Käll

Arrangör: Folket i Bild/Kulturfront-Stockholmsavdelningen
Vi tar tacksamt emot bidrag/stöd till vårt plusgirokonto 51653-4.
Skriv Fredsseminarium vid betalningen.

Information om tidningen och föreningen Folket i Bild/Kulturfront.
* Folket i Bild/Kulturfront är en av de få tidningarna som inte tar emot mot presstöd. Tidningen lever på prenumeranter (knappt 2000), lösnummerförsäljning och ideellt arbete. Dock finns sedan ett par år en särskild fond för att kunna avlöna skribenter av inrikes reportage. Det vill inte vara någon”vänstertidning”, och vill nå ut brett.
* En startprenumeration på 4 nummer kostar bara 100 kr!!! (Postgiro 704588-3). Lösnummerpris är 49 kr.
* Tidningen har kommit ut sedan 1972, ägs av föreningen med samma namn och replierar på en tidigare tidning med samma namn.
* § 1 i stadgarna säger ”Föreningens uppgift är att agera till försvar för yttrande- och tryckfrihet, främja en folkets kultur och stödja de antiimperialistiska krafterna.”
* ”Tidningen tar inte partipolitisk ställning. Kring parollerna kan människor ur olika partier och grupper enas. Varje medarbetare redovisar sina egna åsikter och tidningen bör inte innehålla osignerade artiklar.”
* En hemsida med flera artiklar varje vecka och ofta intressant debatt. Hemsidan

intressant.se intressant.se Värdlandsavtal, , , , , fred , ,


5 svar till “Fredsarbete 1989 – 2029 . Fredsforskaren Jan Öberg från Stockholms fredsseminarium”