Debatt om Kapitalismen i DN


Såg just att förre Europaparlamentarikern Anders Wijkman och förre statssekreteraren Ulf Dahlsten publicerade en artikel på DN Debatt 5/5 ”DN Debatt. ”Vilket parti vågar styra upp den ohämmade kapitalismen?””

De skriver ”Utmaningarna är många: klimatomställning, en haltande balans mellan demokrati och marknad, globalisering och digitalisering – vad händer när AI slår igenom? Ändå följer partierna traditionella spår. Det är uppenbart att dagens ohämmade kapitalism måste styras upp. Vem vågar tala om detta?”

Vidare skriver de ”Men nu när de globala marknaderna sprungit ifrån politiken tycks politikerna både till höger och vänster ha gett upp, med en växande ojämlikhet som följd och förlorade jobb i vad många upplever som ojuste konkurrens.

En färsk analys inom det Brittiska Parlamentet förutsäger att den rikaste procenten av mänskligheten kommer att äga två tredjedelar av alla tillgångar år 2030. Handelsavtalens brister – både ur social och ekologisk synpunkt – är väl kända. Ändå görs ingenting åt saken. ”

Doktor om kapitalism
Deras lösning

”För oss är det uppenbart att en den ohämmade kapitalismen i sin nuvarande form – där kortsiktig vinstmaximering för enskilda företag sätts före långsiktig balans mellan ekonomi, människa och natur – måste styras upp. Men vem vågar tala om detta?
Dessa är stora frågor utan enkla svar.” … ”Om inte ekonomins ramverk radikalt stöps om inom kort kommer kombinationen av växande obalanser i världsekonomin och allt större finansiella bubblor, sociala spänningar, eroderade ekosystem och ett alltmer instabilt klimat att leda till allt större och svårare kriser. Ytterst står både demokratin och våra barns välbefinnande på spel. Om dessa frågor måste vi tala. Vad är politikens roll om inte att leda diskussionen om vår gemensamma framtid? Väljarna förtjänar mer än en valrörelse som handlar om stuprörspolitik.”

Min snabba kommentar.
Jag tog tillfället i akt och presenterade snabbt ett annat förslag under ”Ifrågasätt” i DN (max 3000 tecken), som direkt publicerade detta. Vet inte vilket genomslag detta har, men DN Debatt har många tiotal gånger fler läsare än denna blogg. Tror ni att detta vänder debatten? Utdrag mest från tidigare bloggartiklar: Kan monopolen avskaffas? Kapitalism/socialism. De flesta ryssarna anser att Sovjetunionens kollaps var dålig. Stark opinion för socialism i Ryssland och USA.

”Det bästa är att helt avskaffa kapitalismen som är ett suboptimalt, ja primitivt och odemokratiskt system. Ägandet har starkt koncentreras under senare år. Några hundra personer och bolag kontrollerar mer än hälften av jordens naturtillgångar och produktionsmedel. Vitali och medarbetare (2011) fann att av 37 miljoner företag i världen att 147 av dessa kontrollerade 40 % av de samlade tillgångarna. Fyrtionio var banker och finansinstitut, av vilka 21 hade säte i USA. Författarna menar att bolags sammankoppling i block kan minska konkurrensen och att finansinstitut med tätt nätverk tar större risker. Fuchs beräknade 2010 att bolag i EU27 med fler än 250 anställda utgör 0,2 % av alla bolag, men har 33 % av alla anställda, 43 % av omsättningen och av vinsten.
* Ägande och beslut om insatser fattas i slutna rum utan demokratisk insyn, och där gjorde uppfinningar hemlighålls i stället för att spridas.

Låt mig nämna dels några aktuella punkter och dels den starka opinionen för socialism i bl.a. USA.
Kapitalistiska pyramiden imagesCAFVRVSE
De centrala produktionsmedlen, kontrollen över naturresurser hamnar i folkets händer, rimligen via valda ombud. Då kan ekonomin planeras långsiktigt. Redan i de mycket fattiga länderna Sovjet och Kina kunde detta ske. Man kan planera in så att alla har arbete (som gick då);
-Kreativitet kan uppmuntras som nu;
-Hårdare arbete och mer studier ger rimligen mer ersättning;
-De som arbetar kan få betydligt större inflytande på arbete lokalt och mer aktivt delta i planeringen och diskussionen om samhällets mål – dvs. ökad demokrati;
-Tryck-, yttrande-, religionsfrihet ska finnas – folk ska inte straffas för sina åsikter (undantag rasism etc som nu);
-Genom att media, eller en stor del av media i alla fall, ägs av samhället blir möjligheterna till en allsidig debatt större än nu, rimligen;
-Om majoriteten så vill (vilket är mycket troligt) blir det ett samhälle med mycket större ekonomisk och social jämlikhet, ingen/liten arbetslöshet och större trygghet.
-Samarbete mellan socialiserade företag gör att kostsamt dubbelarbete (och industrispionage kan minskas);
-Självklart ska man kunna få byta jobb, oklart hur man kommer att vilja sköta det, kanske blir det olika i olika länder;
-Miljö- och klimatfrågan kan hanteras seriöst, inte som nu.
-Saklig och om möjligt vetenskaplig baserad kunskap ersätter vilseledande reklam

För detta behövs massrörelser och mer konkreta program för en demokratisk, socialistisk värld. Det gäller att i fråga efter fråga ge information om och förslag på hur detta ska ske. Vi måste satsa på kamp för en bättre och rättvisare värld och inte inbilla oss att dagens är den bästa möjliga.

YouGov fann i opinionsundersökningar att 43 % av unga (18-24 år) i januari 2016 43% «såg positivt på socialismen» mot 29 % negativt. I en opinionsundersökning 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder 11 % menade att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. 23 %, menade att kapitalismen var fundamental dålig. (Slut 2998/3000 tecken användes).

intressant.se, , , , , , ,, , , ,, , , , , ,


8 svar till “Debatt om Kapitalismen i DN”

 1. DN´s miljöpartister stångar pannan mot verkligheten. Den skittidningen har vi slutat med. Desinformatörer, propagandister och lögnare som kallar sig ”journalister”.

  Lustigt att den röda vågen slutade i grönsallad.

  • Du om någon vet hur det går till när DN förvillar, Anders.

   Det är sannolikt därför som nu monopolkapitalets lakejer publiceras i DN, med lockande retorik. Det är illusionism för de som fortfarande betraktar dyngan att någon gör något, men det stämmer inte. Wijkman gör ingenting vettigt som skapar ekologisk hållbarhet eller rättvisa. Det förefaller f.ö. extremt osannolikt att han kommer göra det.

   De som får synas i DN uppmärksammade ex. inte Ekologiska partiet när det bröt sig ur Miljöpartiet och försökte ge folket ett alternativ till det allt mer miljövidriga ohållbara s.k. ”Miljöpartiet”, ej heller Gröna partiet uppmärksammades för en liknande insats, lika lite som de kommer uppmärksamma Naturens parti, Ekosolid eller någon annan som försöker skapa något som helst rättvist eller ekologiskt hållbart, eftersom det går emot monopolkapitalets dödskult-agenda om tillväxt, vapenskrammel och krig till döds och Wijkman är just en sådan egennyttig parti-karriär-skuttande gammal borgarbracka från bombhögern.

   Borgarbrackan Birger Schlaug har tjatat sig grön om tillväxt-problematiken och kritiserat Miljöpartiet, men gör han något konstruktivt? Icke sa Nicke. Han kallar sig avdankad, men ändå orerar han ständigt, till synes för att pacificera de missnöjda med sin bedjan till de tillväxt-korrumperade i det parti han lämnat.

   De här hycklande illusionisterna kommer sannolikt heller inte uppmärksamma att det pågår en kommunistisk intern migrationsdebatt som kan leda ut ur den hjärnförsmutsning som drabbat stora delar av hela det politiska spektrumet genom just monopolkapitalistiska medier som DN.

   Den demokratiska, socialistiska, ekologiska och nationella revolutionen kommer INTE spridas genom monopolkapitalets fulmedier eller via deras lakejer. Slå det ur hågen, Anders! De bryr sig inte om folket eller evidens. De vaktar sina intressenters förmögenheter och makt. Det står utom allt rimligt tvivel att det enbart är kortsiktig ekonomisk illusionism som pågår som vanligt.

   Wijkman verkar dock ha gjort en miss. Han verkar ha trott att vilseledningen skulle få stå obesvarad i alternativa medier, utan dementier, såsom de får stå i DN. Mer om saken finns i kommentarsfälten här för den intresserade:
   https://newsvoice.se/2018/04/08/anders-wijkman-tystnadskultur-globalisterna/
   https://newsvoice.se/2018/04/08/anders-wijkman-makt-asikter/

   … istället för att ta till sig kritiken eller göra som Ulfkotte, nämligen be om ursäkt och exponera illusionism, så vad gör Wijkman. Han underkastar sig DN, vars chefredaktör säkerligen är Sveriges största förvillare

 2. Det är politiskt omöjligt att presentera det utopiska samhället idag. De som nappar på idén går att räkna på ena handens tumme. Jag menar inte att själva idéerna överlag är felaktiga men jag tror de måste tas ur sitt koncept och presenteras som praktiska lösningar där det är möjligt. Just en sådan möjlighet tror jag är den ekonomiska maktkoncentrationen som saknar folklig förankring.

 3. MEN…. schweizarna har samlat namnunderskrifter sedan 2014 för att få en folkomröstning om bankerna ska få fortsätta med världshistoriens största bedrägeri = att de tillåts tillverka pengar i datorerna vid låneögonblicket och ta dyra räntor betalat för detta. Det är absolut en sensation att detta verkar bli möjligt. Den 10 juni 2018.
  Naturligtvis kommer bankerna göra allt vad de kan för att INTE förlora den möjligheten. Hotet för oss alla ligger förstås i okunskapen hos den breda massan….men kanske, kanske kan något hända av detta.

  ALLA som begriper det stora i detta bör hjälpa till att försöka få media att skriva om detta…så att helst alla i vårt land får insikt om vad som KAN hända i och med denna folkomröstning.
  Här är ett par artiklar:
  http://nordic.businessinsider.com/switzerland-referendum-on-banking-changes-2018-5
  http://www.positivemoney.eu/2018/03/swiss-referendum-money-creation/

  • Bankerna tar dyra räntor? Är det verkligheten idag?
   Då har jag fattat fel. Jag som har levt med uppfattningen att det verkligen udda de senaste decenniet har varit just den väldigt låga räntan. Jag vill minnas det även pratats om minusränta. Folk lånar pengar och konsumerar just därför räntan varit så låg. Ingen mening med att spara på bankkonto det ger väl ingen avkastning alls? Med inflationen blir det ju istället så att man förlorar pengar.

   Hur gör socialistpartierna för att klara sina valfonder ur den situationen? Satsar pengar i aktier och aktiefonder precis som utsugarna de vill förgöra?

   • De tjänar många miljarder på räntor trots eller tack vare detta. Folk lånar mer med låga räntor

 4. Kapitalism är att orättvist fördela rikedom.
  Socialism är att rättvist fördela fattigdom.
  Winston Churchill