Bernie Sanders – (och andras?) demokratiska socialism var på frammarsch


Det är med viss sorg som jag åter publicerar denna artikel, som för första gången publicerades för ett år sedan. Det var ganska nära, men vändes sedan i dubbel besvikelse. Dels att Sanders inte fick bli presidentkandidat, och dels att han sedan valde att sluta upp bakom den korrupta Hillary Clinton som står för en brutal, folkrättsvidrig imperialistisk politik. Inget hade väl direkt förhindra honom att bilda ett demokratiskt socialistiskt parti (förutom risken att snabbt bli skjuten) om han försökte.

Artikeln beskriver inte bara situationen i mars 2016 inför presidentvalet utan presenterar också upprepade opinionsundersökningar som visar tämligen starkt stöd för socialism i USA, liksom reflexioner över förhållandena i Sverige.

Artikeln.
Den demokratiske, 74-årige presidentkandidaten Bernie Sanders fick nyligen 82 % av demokraternas röster i Alaska, 70 % i Hawaii och 72 % i Washington – de tre senaste omröstningarna bland demokraterna. http://www.aftonbladet.se/nyheter/usavalet2016/article22516848.ab
och http://www.nytimes.com/politics/first-draft/2016/03/27/bernie-sanders-challenges-hillary-clinton-to-debate-in-new-york/?_r=0

Det är svårt för någon att förneka att det är vår kampanj som har momentum,skriver Sanders på Twitter.
Favoriten, bankernas favorit, den utrikespolitiska höken Hillary Clinton hade innan nattens nomineringsmöten skrapat ihop 1 229 mot Sanders 933. Men under natten har Sanders lyckats få ytterligare 142 delegationsröster och har nu 1075 röster.
För att vinna nomineringen krävs 2 026 delegater.

Många i min generation som är kvar i vänstern känner oro och besvikelse över försvagningen och splittringen i dagens ”vänster”. Vi är bekymrade över de ökade ekonomiska klyftorna, av den ökade arbetslösheten, av acceptansen för USA:s/NATO:s brutala krig i Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien (via ombud och stöd till terrorister). Nu ser vi en generationskamrat, Bernie Sanders, locka massor av unga väljare och vinna storsegrar över storkapitalets och etablissemangets favorit Hillary Clinton. Sanders har fått kampanjbidrag från 3,7 miljoner – nytt rekord i USA.
Sanders lockar främst unga väljare. Enligt CNN:s vallokalsundersökning fick Sanders 83 % av rösterna i åldern 18-29 år i New Hampshire, medan Clinton fick 55 % i åldern 65 år och äldre.

http://edition.cnn.com/election/primaries/polls/nh/Dem
Bernie Sanders
Jag beskrev tidigare Bernie Sanders politiska plattform http://jinge.se/allmant/vanstersossen-bernie-sanders-usas-naste-president.htm och Demokratiska partielitens drev mot Bernie Sanders (associerar till drevet mot Juholt) http://jinge.se/mediekritik/drevet-mot-bernie-sanders-ar-pa-gang.htm

Pål Steigan skrev efter Sanders första seger i New Hampshire. http://steigan.no/2016/02/10/bernie-sanders-banket-hillary-clinton-i-new-hampshire/ ”Bernie Sanders, som själv kallar sig «socialist», slog knock-out på storbankernas kandidat Hillary Clinton i New Hampshire. Han fick ungefär 60 % av rösterna och Clinton 38,4 %. Nu är New Hampshire en liten stat, men detta är utklassning.

De fem största bidragsgivarna till Hillary Clintons valkampanj är de fyra storbankerna Citigroup Inc, Goldman Sachs, DLA Piper, JP Morgan Chase & Co, Morgan Stanley och den multinationella juristbyrån DLA Piper. Hillary Clinton har dessutom tjänat 25 miljoner norska kronor (och något färre svenska kronor) för att hålla 12 tal för storbankerna.http://steigan.no/2016/02/05/hillary-clinton-tjente-25-millioner-kroner-pa-12-taler-for-storbankene/ Toppchefen i Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, har gått ut och varnat för Bernies Sanders och sagt att «Sanders’ attacks on the «billionaire class» and bankers could be dangerous.»

Hillary Clinton hil_2153539b
De tio största bidragsgivarna till Sanders’ kampanj är fackorganisationer.
I det republikanska partiet var det miljardären Donald Trump som vann. Han fick 35,1% av rösterna, medan John Kasich, som kom närmast fick 15,9%.

Nu skall man naturligtvis ta Sanders «socialism» med en nypa salt. Han har själv anknutit till skandinavisk blandekonomi, Martin Luther King och Franklin D. Roosevelt. Men i ett land där bara ordet «socialism» har varit ett grovt skällsord, är det et uttryck för att folks motstånd mot Wall Street och bankerna är ganska omfattande. Om Wall Street har Sanders sagt If a bank is too big to fail, it is too big to exist. Han går också in för att motverka storkapitalets stöd till politiker.”

Sanders har profilerat sig mot det militär-industriella komplexet i USA, vilket många tycker om att höra. Men i praktiken är inte hans motstånd så konsekvent att det torde spela någon större roll. Sanders är ingen hök, vilket Clinton är, men det är klart att om han mot förmodan skulle bli vald så kommer han att fortsätta att ge militärt stöd till Israel och Saudiarabien.

Synen på kapitalism och socialism.
YouGov har genomfört opinionsundersökningar där man regelbundet frågat folk om deras uppfattning om socialism och kapitalism. Bland unga väljare (18-24 år) var det i januari 2016 43% som «såg positivt på socialismen» mot 26% som «såg negativt» på den.
YouGov skriver också ”Nearly half (48%) of all Americans have an unfavorable opinion of socialism, the poll finds. This is essentially unchanged from a survey conducted in May 2015, when 51% expressed negative feeling about the ideology. 29% now hold a favorable opinion of socialism, up only slightly from 26% over the same period”. https://today.yougov.com/news/2016/01/28/democrats-remain-divided-socialism/

– I en opinionsundersökning 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder (http://www.globescan.com/news_archives/bbc2009_berlin_wall) menade endast 21 % att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. I endast USA och Pakistan tyckte mer än 20 % detta. 23 % menade att kapitalismen var fundamentalt bristfällig och att ”a new economic system” behövdes. En knapp majoritet, 54 %, (en majoritet i 15 av de 27 länderna) menade att Sovjetunionens fall var positivt. Tjugotvå procent, (61 % i Ryssland och 54 % i Ukraina), sa att det främst var en dålig sak. Felmarginalen var 2,2-3,5 %.
En annan opinionsundersökning i USA 2009 med omkring 1000 deltagare fann att endast 53 % av de svarande ansåg att kapitalism var överlägset socialism. Bland dem som var under 30 år föredrog 37 % kapitalism medan 33 % föredrog socialism. (New Poll: Socialism is Gaining Popularity in America. Cleveland Leader, 9 April 2009; http://www.clevelandleader.com/node/9655.) Felmarginalen var 3 %.
-Man kan notera att 45 % av de svarande i en opinionsundersökning i USA år 1987 trodde att det berömda uttrycket Karl Marx Kritik av Gotha-programmet (De tyska socialdemokraternas program 1875) ”från var och en efter dennes förmåga, till var och en efter behov” fanns inskrivna i USA:s författning. (Poll on Constitution Boston Globe Magazine 13 September 1987. Bellamy Foster J. The age of monopoly finance capital. Monthly Review 2010;61:1-13).
-I en frågeundersökning 2011 uppfattade 40 % av tillfrågade i ett representativt befolkningsurval i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism (http://www.politico.com/news/stories/1211/70926.html).
-I representativ undersökning 2012 av Pew Research uppfattade 40 % i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 50 % såg det positivt. Sextio procent 60 % såg negativt på ordet ”socialism”. Två år tidigare var 37 % negativa till ”capitalism” medan 52 % var positiva. (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”).
– En annan undersökning påvisar minskad tilltro till kapitalismen i bl.a. Sovjetunionen. Detta var en klusterbaserad intervjuundersökning med en felmarginal på 4-4,5 %. (Bild nedan).
Pew Research Anniv-of-Fall-of-Soviet-Union-20110044

Sovjetunionen/Ryssland
Tjugofem år efter Sovjetunionens upplösning visar en stor opinionsundersökning att 64 % av ryssarna skulle röstat för bevarandet av Sovjetunionen, medan 20 % röstade Nej. I den ursprungliga folkomröstningen i mars 1991 röstade 78 % för att Sovjetunionen skulle bevaras, vilket ”man” inte tog hänsyn till då ”man” upplöste Sovjetunionen vid årsskiftet 1991/92. (Proletären 24/3).

Sverige
I DN Debatt 26/3 anknöt Daniel Suhonen till Sanders framgångar och den uppenbara acceptansen för ”demokratisk socialism” i artikeln ”Vi ser en renässans för den demokratiska socialismen” http://www.dn.se/debatt/vi-ser-en-renassans-for-den-demokratiska-socialismen/
”Han skriver bland annat Nyliberalismens fria kapitalism visade upp sitt misslyckande i finanskrisen 2008 och den följande recessionen.
Kommunismen har försvunnit som attraktivt projekt för en ung generation. Dagens unga vänsteraktivister drömmer om demokratisk socialism och radikala välfärdsreformer. Socialdemokratins implosion som politiskt projekt. Efter att i 30 år ha anpassat sig till en nyliberal ekonomisk politik har förtroendet och attraktionskraften försvunnit. Fascismen och den nationella revanschismen har återuppstått i olika skrudar i nästan alla länder när människor vaknar upp i kölvattnet av nyliberalismens misslyckande samtidigt som de två traditionella vänsteralternativen står svarslösa.”
Socialismisforever
Jag (Anders) tror att en demokratisk kommunism är en naturlig och nödvändig utveckling av en demokratisk socialism. Ett rättvisare och mer demokratiskt samhälle med åsikts-, yttrande- och religiös frihet där folket kontrollerar de stora och viktigaste produktionsmedlen och naturtillgångarna. Ej förtryck av den typ som fanns i de första socialistiska staterna. Detta är en förutsättning för en hållbar utveckling mot en fredligare värld och för att mänskligheten ska kunna ta itu med klimatfrågan. Alternativet är barbari. Denna avgörande fråga undviker både Sanders och Suhonen.
Suhonen anför 5 punkter som är tilltalande, men föga konkreta:
1. Ekonomisk demokrati. Socialdemokratin måste återuppväcka makt- och ägarfrågorna.
2. Bekämpa ojämlikheten.
3. Välfärdsstatens socialism. En välfärdsstat som skall vara långsiktigt hållbar och generera ett brett stöd i medelklassen kräver en skattekvot på 48-51 procent av BNP. Välfärden bör också skötas utan inblandning från aktörer i den kapitalistiska sfären.
Kommentar: Suhonen presenterar ingen klassanalys. En stor del av dem som ofta räknas till medelklassen är lönearbetare med förhållanden som gör att de rimligen kan räknas till en bred arbetarklass.
4. Klimatfrågan kräver kollektivt kapital. De flesta stora infrastrukturprojekt i modern tid har krävt att den offentliga sektorn är med och står för planering och finansiering.
5. Frihet och goda liv åt alla. … Idag utgör framtiden en hotbild. Det saknas positiva gemensamma förslag samtidigt som hela utvecklingen placeras in i dagens kapitalistiska analysram.

Han avslutar ”Min övertygelse är att en vitaliserad demokratisk socialism kommer bidra till en sådan positiv samhällsutveckling. Frågan är inte om denna förnyelse kommer, utan om de svenska socialdemokraterna vågar vara med, när det händer.”

Kommentar: Suhonens fråga är högst berättigad. Juholt försökte ta upp en del av dessa idéer och fick det borgerligt tänkande socialdemokratiska ledarskiktet mot sig och tvingades avgå. I trettio år har Sveriges politiska elit, från moderata högern till moderata vänstern, importerat högeridéer från USA. Är det nu dags att importera vänsteridéer om demokratisk socialism? Inga tecken syns ännu, i alla inte hos SSU eller V efter vad jag vet. Har jag fel? Så bra i så fall! Vad glad jag skulle bli!

intressant.se, , , , , , , , , ,, , , , ,

Pål Steigans blogginlägg CNN valresultatet YouGov Counterpunch NationsofChange om Sanders sjukvårdsreform
NY Times om Clinton Foundation Sanders om skattefrågor
DN 31/1 Nation of Change Blogg om USA:s valsystem
Jacobin Oxfams rapport Pål Steigan 16/1 Dagens Industri 15/10 Pål Steigan 15/10 Global Wealth Report 2015 DN Debatt 27/8 UNICEF-rapporten Washington Post Pål Steigan 29/10 Oxfams rapportGuardian 29/10 DN recension Romelsjös recension i Läkartidningen Globalresearch 21/1 Dagens Arena ICIJ:s rapport DN 4/4 SvD 4/4 Ab 2/4
Hurun Report Intervju med Noam Chomsky Data från VärldsbankenDN 2/3 Dokument utifrån USA-bloggen DN 13/2 DN 2 13/2SvD Expressen 13/2 Ab 13/2Annarkia Clartes Kinannummer Ab 17/1 Kritikerstorm mot Janne Josefsson DN antal miljardärer i Sverige Old Wolf-bloggen SR Stiglitz i SvD 4/11 2012Wolodarski i DN 4/11 2012 SR 17/10 SvT Rapport 24/9 SvD 26/9 Equality Trust SvT Rapport 24/9 kl 19.30


7 svar till “Bernie Sanders – (och andras?) demokratiska socialism var på frammarsch”

 1. Något är ruttet i USA:s valsystem

  http://www.thegreenpapers.com/P16/NV-D

  Hillery fick här 6,440 delegatröster eller 52.64% men i delegatfördelningen har hon 20 färdiga delegater av 35 st, vilket är 57,14%

  Sanders å sin sida fick 15 delegater i Nevada vilket är 42,85% trots att han fick 5,785 röster och ska ligga på 47.29%

  Det är en skillnad på 14,29%(!) i delegatorer mot i verklighetens 5,35%(!)

  Värre blir det

  Räknar man in superdelegatorerna blir det totalt 43 delegatorer där Hillery får +4 dvs 24 delegatorer och landar på 55,81% och Sanders på 37,20% (!!!) med sina 16 av 43

  Dvs verklighetens röster, med 6,440 för Hillary och 5,785 för Sanders slutar med en skillnad på 55,81%-37,20& = 18,61% eller 8 delegatorer som GES BORT till Hillary trots att folket röstade på Sanders.

 2. Tyvärr verkar Sanders väljare lika våldsbenägna som de vänsterextremister som stör politiska möten i Sverige. Fast vad som helst är bättre än Hillary Clinton.

 3. Mycket bra och mycket informativ bloggpost, Anders.

  Bernie Sanders har sannolikt valt en bra och framkomlig balanserad väg mot mer demokratisk socialism för USAs folk. Ytterligare kliv åt vänster är inte en fråga för dagen, men kan tvärtom vara skadligt, tror jag. Ett steg i taget. Balans.

  Förstörelsen av Socialdemokraterna i Sverige, inkl. morden, sannolikt genom betalda agenter som gjort om partiet till vad det är idag. Drevet och utfrysningen av Juholt, visar oss tydligt vad vi har att göra med för krafter.

  Som dina siffror visar är det den unga generationen som börjar vakna upp nu tack vare Internet. Sanningen kan inte förtigas av Wall streets presstituerade massmedia längre, vare sig i USA eller Sverige. Massmedias mörkningar och lögner fungerar inte tillsammans med Internet.

  Jag vet inte exakt vilket förtryck eller övervakning du talar om i de första socialistiska staterna som vi inte sett liknande av i väst? Stalin befann sig mitt i ett krig mot en invasion från nassarna och fascismen och efter detta krig kastades han in i ett kallt krig mot kapitalismen. USA tog efter kriget över Hitlers roll i världen genom sina kontinuerliga invasioner och förstörelse av fungerande länder, även många demokratier.

  Östtyskland var efter kriget kommunistiskt, men också ett nationellt land, som visserligen hjälpte andra kommunistiska länders människor med utbildning etc., men som i princip hade noll invandring. Tanken på att socialism måste vara internationell på ett sätt som slår sönder ett land inifrån med massinvandring av extrem islamism eller kriminalitet och skapar rasism är alltså inte korrekt. Olof Palme demonstrerade för Vietnams folk och Sydafrikas folk, men inte hade vi massinvandring av Vietnameser eller Sydafrikaner? Vi hade arbetskraftsinvandring av integrerbara jugoslaver och chilenare. Chilenarna var dessutom oftast riktiga flyktingar med märken av den USA-stödde Pinochets tortyr.

  Klimatfrågan kan vara en stor bluff och forskarna är alls inte eniga om klimatbluffen, tvärtom anser de flesta forskare att det saknas bevis för hypotesen. Det enda korrekt vetenskapliga svaret på hur klimatet kommer bli är att vi inte vet och att en stark avkylning sannolikt strax är att vänta om man tittar på diagrammen.

  Planerad folkmängd och resurser för naturen och framtidens generationers väl är ett reellt problem som måste lösas, enligt många vetenskapsmän, och ”tillväxt” är inte lösningen, men nedväxt. Naturligtvis har rätt åtgärder också potential att minska det CO2 som försurar haven och balans kan dessutom skapa en fredligare värld.

  Forskarna bedömer att barbariet kommer öka i takt med att resurserna sinar och folkmängden ökar till en punkt då miljöförstöringen gått så långt p.g.a. detta att nedväxten av populationen börjar ske genom krig, svält och inslag av kannibalism. Artrikedomen kommer då att ta stryk såsom den gjort tidigare i mänsklighetens historia.

  Att en välfärdsstat kräver en skattekvot på 48-51 procent av BNP verkar rimligt, men vad viktigare är, är den progressiva skatteskalan så att ”jämlikheten” kan befinna sig på en någorlunda balanserad nivå, såsom under Olof Palmes tid, anser jag.

  Huruvida välfärden bör skötas utan inblandning från aktörer i den kapitalistiska sfären är jag oenig i. Det borde kunna finnas både privat och offentlig välfärd i en rimlig balans.

  SSU och Socialdemokraterna saknar all trovärdighet i att leda en rättvisare ”socialism” i framtiden. Man kan inte vara för EU och bedriva borgerlig politik och sedan plötsligt kalla sig socialist. Folk kommer skratta sig skogstokiga. :-) Det är sannolikt kört för sossarna.

  Få politiska alternativ erbjuder en intelligent balans idag.

 4. Bernie Sanders fick 56% av rösterna i Wyoming, Hillary Clinton 44 %. En rätt stor seger alltså för Sanders.
  Men läs nu:
  Detta resulterade i att Sanders fick 6 delegater i nomineringen och Clinton fick 11.
  Jodå, ni läste rätt.
  Fastän Sanders vann klart och tydligt förlorade han ändå.
  Detta på grund av själva systemet med så kallade ”Superdelegater”. Dessas röster påverkas inte av själva valresultatet. De är senatorer och lobbyister, dvs köpta röster av kapitalet.

  Hur var det nu han sa Jonas Sjöstedt: ”jag väljer USA framför Kuba på grund av demokratin…”

 5. Hur var det nu han sa Jonas Sjöstedt: ”jag väljer USA framför Kuba på grund av demokratin…”

  Ha ha… Tror faktiskt Sjöstedt inte är så intresserad av Ryssland heller för den delen. Alla socialistiska system har varit auktoritära och har dom det inte så har dom snart fallit. Demokrati som vi känner den är liberal och kapitalistiskt så vänstern kan aldrig leda till socialism då de förblir kapitalets slavar med den antiauktoritativa inriktning de har numera.

  Min uppfattning är att en röst på Sanders var bortkastad därför att tro det går att införa socialism i USA är lika troligt som det går att liberalisera Ryssland. Anledningen är att inte tillräckligt många vill det så därför kommer dylika försök misslyckas. Däremot tror jag de här två stormakterna kan förenas i en socialt inriktad konservatism på bekostnad av Europas rådande liberala demokrati som då kommer att kvävas eller förtvina mellan de två jättemakterna. De närmast kommande allmänna valen i Europa blir mycket intressanta. England har gjort sitt val och tycks vara redo för den nya världsordningen och Krim kan vi nog redan nu betrakta som ryskt likaså Donbass eller delar därav kommer tillhöra ryska sfären i framtiden. Vad som händer med Ukraina känns oklart men framtiden ser allt annat än ljus ut.