Alla människors lika värde Alla folks lika rätt – möte på Stortorget på USA:s nationaLdag 4 juli

På USA:s nationaldag inbjöd som vanligt den Antiimperialistiska 4-julikommittén inbjöd till:
Färgsprakande musikalisk appell på Stortorget, Gamla Stan i Stockholm.
Musik och sång: Jan Hammarlund, Pepe&Mary med flera.

PROGRAM
16.05 Anita, välkommen
16.15 Jan Hammarlund,
16.25 USA;s baser och ”missilförsvar”, Agneta Norberg, Sveriges Fredsråd
16.30 Syrien – när kommer freden, Hans Öhrn, Föreningen Syriensolidaritet
16.35 Pepe & Mary
16.45 Turkiets krig mot kurderna, Kemal Görgü, Artister för Fred
6.50 USA:s brott mot Irak, Sigyn Meder, Irak Solidaritet
16.55 Jan Hammarlund,
17.05 Häv USA:s blockad mot Kuba, Eva Björklund, Svensk-Kubanska
17.10 Ted
17.20 Solidaritet med Venezuela, Ruth Cartaya, Resolver
17.25 Stina Bengs
17.35 USA:s hot mot Latinamerika, Resocal
17.40 Pepe & Mary
17.50 Anita: Slut, tack för idag, vi ses om ett år
4 juli 2016
Flygbladet förtjänar att återges:
Alla människor föds lika. Alla har vissa oförytterliga rättigheter som rätten
till liv, frihet och sökande efter lycka. Det är varje folks rätt att inrätta sin
regering på det sätt som bäst passar dem för att uppnå trygghet och lycka.
Med dessa vackra ord grundades USA för 240 år sedan. Trots dem byggdes världens starkaste
stat upp genom massutrotning av urfolken, sekler av slavhandel och utplundring av andra
länder.
Under 1900-talet växte USA fram som världsmakt och gick efter Sovjetblockets
sammanbrott på hämningslös offensiv för världsherravälde
med mottot: ”Ett enda jordklot,
en enda supermakt”
. USAs globaliserade militarism för att krossa allt de upplever som
hot mot utvidgningen av deras ”livsrum”, har slagit land efter land i spillror, hemsökta
av terrorkrigföring och flyktingkatastrof utan like sedan andra världskriget. Och deras
avlyssning av alla närmar sig Orwells mardrömmar.

Försvagat imperium på aggressiv offensiv i Latinamerika och världen
Kring millennieskiftet började USAs ställning i världen försvagas av den ekonomiska krisen
och moraliskt av krigsbrotten och ansvaret för framväxten av islamistiska terrorgrupper i
Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien och för stödet till Israels folkmordspolitik. Världsmakten
undergrävdes också av de latinamerikanska och karibiska folkens frigörelse med ett eget
förbund av självständiga stater, utan USA. Men Obamas nya taktik efter krigspolitikens
misslyckande har i ökad utsträckning satsat på ”mjuk krigföring”: undergrävande
verksamhet, kommersiella och sociala medier, dollarbistånd till ”regimkritiska”
femtekolonnare, väpnade om så behövs, för regimskifte. I Latinamerika tillämpas taktiken
med så kallade mjuka kupper. Men USA ägnar också ofattbara miljarder för militär
kraftsamling i Asien, Afrika, Latinamerika och Europa.

De fattiga får betala för ekonomisk och klimatkris
IMF, Världsbanken, WTO – helt kontrollerade av USA och EU – har drivit skuldsatta länder
till undergång i tredje världen och försöker nu även i Europa med Grekland som varnande
exempel. De fattiga staternas rätt att driva politik, att kontrollera egna naturtillgångar,
att utveckla jordbruk och industri på egna villkor och begränsa de transnationella
bolagens rörelsefrihet inskränks till de rikas förmån. Följden blir ökade klyftor, massvält,
miljöförstöring, desperation och underutveckling. Världens fattiga folkflertal – även i det
rika Europa – får bära följderna när de så kallade frihandelsavtalen – som TTIP som nu ska
dra in hela EU i USA-bolagens maktsfär – sätter deras rätt före folkens och bolagsvinsterna
före miljön och framkallar klimatkatastrofer.
USA/NATO siktar på världsmakt
Med sin militära och politiska övermakt kväver USA/NATO de förändringar folken kräver.
Med följsamma mediers informationsmonopol, paramilitärer, ”okonventionell” krigföring
sprider USA kaos och terror och bryter sönder hela samhällen. Med EUs benägna stöd har
USA globaliserat sin aggressiva militarism och vänt FN:s fredsprincip och den nationella
suveräniteten till sin motsats för att säkra sitt ”hundraårsrike”: The New American Century.
Förtäckt stöd till terrorgrupper och utomrättsliga avrättningar med förarlösa flygplan har
blivit vardagsmat för en världsmakt som hävdar att dess våld är lag.
Kontroll över världens olja och gas
USAs uppbyggnad av raketbaser i Europa och militarisering av yttre rymden ska stärka den militära övermakten. Ett mål är att säkra tillgången till världens olja, kontrollera
oljeledningar och tankfartygs rutter på internationellt vatten och undanröja hot mot
energitillförseln. Med anfallet på Libyen inledde USA och Europas ledande före detta
kolonialmakter det tredje kriget på tio år mot Arabvärlden. I det fjärde kriget, det mot
Syrien, har de lierat sig med Saudiarabien, andra oljekungadömen och Turkiet men ändå
inte lyckats ta kontroll över Syrien, bara dra in hela Mellanöstern i krigets helvete.

Över 1.000 USA-baser i världen, inringning av Ryssland och Kina
USA/NATO stärker inringningen av Ryssland, Kina och hela eurasiatiska världsdelen. I
Östasien stärks de militära banden med Sydkorea, Japan, Singapore, Australien och nära
nog ständiga krigsövningar pågår – i luften, till havs och på land. USA/NATO har dragit
med Georgien, Ukraina, Azerbadjan, Moldavien i centralasiatiskt samarbete och genomför
stora krigsmanövrer på gränsen till Ryssland. Konflikten i Ukraina måste ses i detta
sammanhang. Liksom kraven att få använda Gotland som avskjutningsramp mot Ryssland
i ”försvar för de baltiska länderna”. I Afrika har USA militärbaser i nästa alla länder.

Finland och Sverige inlemmas stegvis i NATO i ett projekt för världsherravälde som
överträffar Hitlers och deltar i krigsövningar för kontroll över olja och gas under ryska
Arktis.
USA/NATO drog i juni i år samman 40.000 soldater i tre samtidiga övningar i
Östersjön: Anakonda, Baltops, och Saber Strike, från Stockholm till Polen. I Kiruna står
Esrange, världens största nerladdningsstation för satelliter, till tjänst.
Vi lever i en extremt farlig tid och Sverige drivs allt tätare in i NATO med värdlandsavtalet
där USA/NATO från Sverige kan angripa tredje land, operera på egen hand och t.o.m. föra
in kärnvapen.
Återta kontrollen över ”egna” världsdelen
Hemmavid har USA aktiverat sin Fjärde Flotta för patrullering kring Sydamerika och
Karibien, med uppdaterade planer för att ”ingripa” i Venezuela. USAs militärbaser i
Latinamerika inringar ”Världens lunga”, det jättelika Amazonasområdet med en stor del av
världens syre- och sötvattensreserver. Ursprungsfolkens rättigheter och liv hotas. ALBAländerna
demoniseras, folkvalda regeringar undergrävs med hundratals miljoner US-dollar
och störtas med ”mjuka kupper”, och om det inte går, av ett återupplivat militärkuppspöke.
Men de lyckas inte kväva folkens strävan efter fred och frihet.
Kämpa för rättvisa, frihet och bröd
USAs självständighetsförklaring 1776 var en milstolpe för mänskligheten på väg till
FN:deklarationen om mänskliga rättigheter till försvar för jordens utsugna, för nationernas
rätt till kontroll över egna resurser, till en rättvis ekonomisk världsordning, till frihet och
demokrati. Vi firar den 4 juli som en frihetsdag riktad mot USAs världsomfattande brott
och hot mot människorätt, mot folkens självbestämmande och mänsklighetens överlevnad.
Stöd solidaritetsarbetets paroller:
• Stoppa USAs/NATOs krigsupptrappning och USAs raketbasering i andra länder!
• Nej till Nato i Sverige!
• Nej till imperialismens ”humanitära” interventioner!
• Fördöm USAs krigsbrott, brott mot folkrätten och de mänskliga rättigheterna!
• För alla länders okränkbarhet och alla folks självbestämmande!
• För en ny ekonomisk och social världsordning! Stoppa TTIP!
• För folkens rätt till egna resurser och naturtillgångar!
• För ett aktivt och demokratiskt FN!
• För ett fritt Palestina! Erkänn Västsahara! Lämna Venezuela i fred!
• Nej till USAs blockad mot Kuba och omstörtande verksamhet i Latinamerika!

  5 comments for “Alla människors lika värde Alla folks lika rätt – möte på Stortorget på USA:s nationaLdag 4 juli

  1. 4 juli, 2016 at 13:42

    VästSahara är en stat söder om Marocko. Algeriet ska sluta propaganda och manövra mot Västsahara: CORCAS.

Comments are closed.