USA:s baser och ”missilförsvar”

I 42 år har 4-julikommittén manifesterat mot USA:s krigspolitik på Stortorget i Stockholm 4 juli, USA:s nationaldag. Med tal, sång och musik och flygblad även på engelska. Det är gott om turister så här i juli och det blir många samtal. Flera appelltal hölls. Programmet och det innehållsrika flygbladet har presenterats här. Alla folks lika värde – mötet på USA:s nationaldag

Stortorget 170704

4 juli 2016

Detta appelltal hölls för något år seda av Agneta Norberg, ordf. Sveriges Fredsråd. Men är lika giltigt i år!
Den 4 juli firas i USA för att påminna om att landet befriades från den militära armé som Englands kung Georg den tredje hade placerat i USA. Men faktum är att de arméer, vapen och fartyg som USA idag i sin tur har placerat ut runt hela jordklotet på land, på krigsfartyg och ubåtar på alla hav, är ett ofantligt mycket större problem idag och en stor fara för världsfreden. USAs baser betyder också en grov kulturell imperialism, med prostitution, våldtäkter, mord, stöld, ockupation av innevånarnas land, förstörelse av egendomar, lågt flygande jetplans ohyggliga ljudbangar över folks huvuden, störande, nattliga stridsövningar, helikoptrar och krigsplan som kraschar mitt i bybefolkningens bostäder och skolor, miljöförstörelser…. ja Pentagons alla installationer och stridsövningar på land, i luften och till havs är den allra största miljöförstörelsen alla kategorier. Medelhavet, som kan betraktas som USA insjö är totalt nedsmutsat av militären. Denna skandal tas dessutom aldrig med i diskussionerna vid de stora miljö- konferenserna.
Latinamerika har, förutom Guantanamo-basen på Kuba, tvingats ta emot militärbaser i Honduras, Colombia, Peru, Bahamas, Haiti, El Salvador Puerto Rico,Paraguay m.fl. Om vi förflyttar oss till Ostasien så har USA 83 militära installationer i Sydkorea, där en stor bas på den lilla ön Jeju nyligen färdigställts trots ett ofantligt motstånd av öbefolkningen. Hela Stillahavsområdets, som brukar kallas The American Lake, har USA-installationer på nära nog alla atoller med Guam i spetsen, med 31 installationer för kontroll av Kina.
Australien har tjänstvilligt ställt sitt ofantliga territorium till förfogande för USAs krigsinstallationer, med ett 10-tal baser, där Pine Gap, den ofantliga basen, i mitten av landet, för kontroll och avlyssning av hela den södra hemisfären.
USA stora antal baser i Tyskland minskades vid murens fall och de har förflyttats till Ostasien. Men USA har inte helt lämnat Europa. Förutom avskjutningsbasen Rahmstein, för drönare mot Mellanöstern har USA ett stort antal baser i Italien och kärnvapen typ B-61- flygbomber, är utplacerade i Italien, Tyskland, Holland, Belgien och Turkiet. Rumänien, Bulgarien,Ungern, Grekland, Storbritannien, Portugal, Spanien ja, idag även hela Norden har utvecklats till plattformar för USAs krigsplaneringar med nära nog permanenta ofantliga stridsövningar på land och i luften och i havet. Östersjön som tidigare kallades Fredens hav har nu förvandlats till ett träningsfält för USA/Natos krigsövningar mot Ryssland. Där hölls nyligen tre gigantiska stridsövningar, som sträckte sig från Utö utanför Stockholm ända ned till Polen. För att kunna genomföra dessa krigsövningar har USA installerat baser i Estland, Lettland och Litauen.

Imp Wikipedia 250px-Imperialism_Coverart
Nordområdena, där Esrange, i Sverige, alldeles utanför Kiruna, har utvecklats till världens allra största nedladdningsstation från satelliter vilka är nödvändiga för USAs moderna krig med drönare, som nära nog ersatt vanliga stridsplan vid USAs krigföring i Mellanöstern. NEAT-North European Aerospace Testrange, stort som Blekinge, är ett viktigt träningsområde för USA rymdstyrda raket AMRAAM, samt träningsområde för att utveckla drönare. Längre norrut, i Norge, ligger Svalbard ett område som förklarades vara en fredszon, redan 1920, har idag ockuperats av USAs många radaranläggningar som är förutsättningen för USAs många krig via satelliter. Vid sandstorm under Irak kriget var SvalSats radar förutsättningen för att USAs stridsfordon och tanks skulle kunna orientera sig.

Russia - US bases imagesCAIEQPUF

Det nationella missilförsvaret.
I detta sammanhang är Globus ll en viktig radarbas i Vardö bara några mil från ryska gränsen. President Clinton gjorde förarbetet och Bush- administrationen bröt slutligen det stabiliserande avtal, ABM-avtalet, som ingåtts 1973 för att förhindra att endera stormakten installerade radar och andra hjälpmedel för krigföring som skulle möjliggöra ett första slag med kärnvapen mot endera stormakten. Det nationella missilförsvaret bygger på tidig varsling via radaranläggningar som USA nu har installerat i Nordnorge, Polen, Rumänien och Turkiet. USA säger att detta är ett försvarssystem men Ryssland ser att det med största säkerhet kan användas i offensivt syfte. Ryssland inte ska ha någon möjlighet att försvara sig vid ett kärnvapenanfall från USAs sida.
Motstånd finns. 2013 arrangerades en global konferens i Kiruna för att ta upp och diskutera de installationer jag nämnt. Här i Stockholm har Sveriges Fredsråd arrangerat konferenser där bl.a. Bård Wormdal som skrivit böckerna Satellitkriget och Spionbasen varit inbjuden. I oktober varje år gör Sveriges Fredsråd tillsammans med Kvinnor för fred en manifestation mot drönare första veckan i oktober. Nyligen tog Kvinnor för Fred initiativ till en picknick på Lovön för att markera att där driver Sveriges FRA tillsammans med USAs, NSA ,en anläggning som avlyssnar alla svenska och ryska kablar och sänder vidare till Storbritannien och NSA i USA.

Bekämpa USA-imp KP stockholm_bekampa_usa_1

Slutligen vill jag påminna om de personer som med fara för eget liv avslöjat vad NSA gör: Edward Snowden, har tagit sin tillflykt till Moskva, Chelsea Manning avtjänar ett 25 årigt fängelsestraff i USA och Julian Assange sitter sedan 4 år på Ecuadors ambassad. Låt dessa tre vara ett föredöme i vår bekämpning av USAs globala herravälde. Glöm dem inte.

i Andra om: baser, ,, , , , , , , , ,

Imperialism imperialism_usa