Agera för palestinska fångar i Israel!


Denna artikel har skrivits av en av landets främsta Palestinakännare, Gunnar Olofsson. Haft förmånen att publicera flera artiklar av honom här tidigare. Senast kom Vem tillhör Jerusalem? 20/4 och dessförinnan Dags att sätta punkt för israelisk apartheid 27/3.

Artikeln
Närmare 1.200 palestinska fångar har inlett en hungerstrejk i protest mot förhållandena i israeliska fängelser.
Enligt israeliska fängelsekällor rör det sig om ”bara” 700 fångar, där många redan avbrutit strejken, medan palestinska källor uppger att strejken i slutändan kan komma att omfatta uppemot 2000 fångar. Initiativtagare är den allmänt respekterade politikern Marwan Barghouti – av många kallad ”Palestinas Nelson Mandela” – som själv avtjänar fem livstidsstraff för sin roll i det palestinska upproret, Intifadan, åren 2000-2003. Enligt uppgift har Barghouti redan förpassats till isoleringscell.
Israel fångars föräldrarFångarnas föräldrar
Hungerstrejken, som inleddes på de palestinska fångarnas dag 17 april, rör framför allt bristen på kommunikation med omvärlden, att personer fängslade på ockuperade områden spärras in i fängelser inne i själva Israel där anhöriga nekas besöka dem, och det frikostiga användandet av isoleringsstraff. Den vanliga anledningen till uteblivna besök är ”säkerhetsskäl” – trots att de anhöriga ofta är äldre palestinska män och kvinnor, föräldrar till de internerade – och det finns exempel på fångar som på många år inte fått ett enda besök. Myndigheterna har också, som en form av kollektiv bestraffning, begränsat tillgången till medicinsk hjälp till sjuka fångar. Dessutom saknas så pass vardagliga och självklara saker som telefoner.

I nuläget sitter enligt de palestinska fångarnas organisation omkring 6.500 politiska fångar i israeliska fängelser, dömda för att på olika sätt ha protesterat mot ockupationen. Minst 300 av dem är barn, ofta dömda till långa fängelsestraff för stenkastning mot soldater, och över 500 personer är satta i så kallat ”administrativt förvar” på obestämd tid utan rättegång eller dom. Misshandel och tortyr är vanligt förekommande och rättegångarna, som knappast möter godtagbar nivå, sker i militärdomstolar ställda utanför det normala israeliska rättssystemet. Enligt Amnesty International är behandlingen av de palestinska fångarna ”olaglig och grym” och ”ett flagrant brott mot Fjärde Genèvekonventionen”.
Palestina intifadanIntifadan
Hur långt de palestinska fångarna kan nå med sin strejk beror i hög grad på hur stor internationell uppmärksamhet man kan få och vilka påtryckningar det kan leda till på Israel. Enligt EU:s associationsavtal med Israel bygger samarbetet på ”respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska principer” (artikel 2). Frågan är om EU, och Sveriges regering, nu tänker leva upp till sin egen demokratiska standard, och agera för de palestinska fångarna – eller om man än en gång kommer att svika det palestinska folket.

i Andra om: , , , , , , , ,


4 svar till “Agera för palestinska fångar i Israel!”

 1. Glädjande

  ”Igår var Sverige det enda EU-landet som röstade för en resolution, som Israel anser vara anti-israelisk, i organet Unesco.
  Jan Björklund är mycket kritisk mot Sveriges ja-röst.
  – Det är språket i resolutionen som har framkallat den israeliska reaktionen. De heliga platserna benämns med de arabiska namnen. Alla som sysslar med Mellanösternpolitik vet hur känsligt det är.
  Resolutionen, som röstades igenom med siffrorna 22–10 (23 avstod), slog bland annat fast att israeliska utgrävningar i östra Jerusalem är ett brott mot internationell lag. Den beskriver Israel som en ”ockuperande makt” och fastslår att man inte har suveränitet över Jerusalem.” (http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/84jQ2/bjorklund-smaklost-agerande-av-regeringen)

  • Apartheid-Israel har INTE suveränitet över ett stycke mark i Palestina.

 2. Således ytterligare en anledning för regeringen att aktivera ett Swexit för att straffa EU, eftersom EU således stödjer något som måste liknas med nazism, eftersom Israel rensar bort palestinierna från området medvetet och metodiskt. Någon etnisk rensning var det liksom inte tal om i apartheidstaten Sydafrika. Vi skulle behöva en statsminister med ryggrad som talade ut om den saken, men det är väl för mycket att begära idag, kanske?