Stöd israeliska läkare som vägrar tvångsmata palestinska fångar!


Tre svenska läkare, Charlotte Wiktorsson Victoria Strand Gunnar Olofsson, har tagit initiativ till en namninsamling ”Stöd våra israeliska kollegor-vägra tvångsmata palestinska fångar. Stöd våra israeliska kollegor!”

Jag har själv skrivit under och uppmanar alla läsare att göra det!

Uppropet.
Sedan 17 april pågår en hungerstrejk bland över tusen palestinska fångar i Israel. Den israeliska regeringen planerar nu tvångsmatning.

Israeli Medical Association (IMA) har starkt motsatt sig att deras läkare skall tvingas delta i tvångsmatning. Enligt de etiska reglerna för medlemmar av israeliska läkarförbundet IMA liksom för Svenska Läkarförbundet och World Medical Association (WMA), skall läkare inte delta i tvångsmatning eller annan medicinsk åtgärd mot patientens vilja. WMA har därtill jämställt tvångsmatning med tortyr.

I nuläget finns ungefär 6 500 politiska fångar i israeliska fängelser, dömda för att på olika sätt ha protesterat mot ockupationen. Så kan till exempel stenkastning leda till 20 års fängelse. Minst 300 av fångarna är barn (12-18 år) och Israel är det enda land i världen, där barn döms i militärdomstolar. Femhundra av fångarna är fängslade på obestämd tid utan rättegång eller dom i så kallat ”administrativt förvar”.
Palestina fångar hungerstrejkarDN 18/4 Människor som demonstrerar i Gaza till stöd för över tusen palestinska fångar på hungerstrejk. Demonstranterna är utklädda till fångar och soldater.
Foto: Mahmoud Issa/ZUMA Press/Splash

Protesterna gäller framför allt förhållandena i fängelserna: bristen på kontakt med omvärlden, att inte kunna få besök av anhöriga, isoleringsstraff och bristfällig sjukvård.

Det Israeliska hälsoministeriet har 17 maj utfärdat en order till sjukhusläkare i landet att om en läkare inte vill delta i tvångsmatningen måste han/hon finna en ersättare.

Myndighetskrav kan ställa oss läkare inför svåra ställningstaganden. Då är det av största betydelse att vi stöttar varandra och gemensamt manifesterar de etiska regler som finns för att vägleda oss.

Vi undertecknade stödjer våra israeliska läkarkollegor i deras vägran att tvångsmata de palestinska fångarna!
Du kan underteckna på https://www.skrivunder.com/vagra_tvangsmata

Bakgrund.
Detta är från en artikel av en läkarna bakom uppropet, Gunnar Olofsson som är en av landets främste experter på Israel-Palestina-frågan har skrivit om detta tidigare. Agera för palestinska fångar i Israel!

”Närmare 1.200 palestinska fångar har inlett en hungerstrejk i protest mot förhållandena i israeliska fängelser. Enligt israeliska fängelsekällor rör det sig om ”bara” 700 fångar, medan palestinska källor uppger att strejken i slutändan kan komma att omfatta uppemot 2000 fångar. Initiativtagare är den allmänt respekterade politikern Marwan Barghouti – av många kallad ”Palestinas Nelson Mandela” – som själv avtjänar fem livstidsstraff för sin roll i det palestinska upproret, Intifadan, åren 2000-2003. Enligt uppgift har Barghouti redan förpassats till isoleringscell.
Israel fångars föräldrarFångarnas föräldrar
Hungerstrejken, som inleddes på de palestinska fångarnas dag 17 april, rör framför allt bristen på kommunikation med omvärlden, att personer fängslade på ockuperade områden spärras in i fängelser inne i själva Israel där anhöriga nekas besöka dem, och det frikostiga användandet av isoleringsstraff. Den vanliga anledningen till uteblivna besök är ”säkerhetsskäl” – trots att de anhöriga ofta är äldre palestinska män och kvinnor, föräldrar till de internerade – och det finns exempel på fångar som på många år inte fått ett enda besök. Myndigheterna har också, som en form av kollektiv bestraffning, begränsat tillgången till medicinsk hjälp till sjuka fångar. Dessutom saknas så pass vardagliga och självklara saker som telefoner.

I nuläget sitter enligt de palestinska fångarnas organisation omkring 6.500 politiska fångar i israeliska fängelser, dömda för att på olika sätt ha protesterat mot ockupationen. Minst 300 av dem är barn, ofta dömda till långa fängelsestraff för stenkastning mot soldater, och över 500 personer är satta i så kallat ”administrativt förvar” på obestämd tid utan rättegång eller dom. Misshandel och tortyr är vanligt förekommande och rättegångarna, som knappast möter godtagbar nivå, sker i militärdomstolar ställda utanför det normala israeliska rättssystemet. Enligt Amnesty International är behandlingen av de palestinska fångarna ”olaglig och grym” och ”ett flagrant brott mot Fjärde Genèvekonventionen”.
Palestina intifadanIntifadan
Hur långt de palestinska fångarna kan nå med sin strejk beror i hög grad på hur stor internationell uppmärksamhet man kan få och vilka påtryckningar det kan leda till på Israel. Enligt EU:s associationsavtal med Israel bygger samarbetet på ”respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska principer” (artikel 2). Frågan är om EU, och Sveriges regering, nu tänker leva upp till sin egen demokratiska standard, och agera för de palestinska fångarna – eller om man än en gång kommer att svika det palestinska folket.

i Andra om: , , , , , , , ,


7 svar till “Stöd israeliska läkare som vägrar tvångsmata palestinska fångar!”

 1. Om det ligger någon sanning i det vet jag inte, men enligt Israellobbyn:

  ”Faktum är att hungerstrejken är helt orelaterad till förhållandena i israeliska fängelser. Istället har Barghoutis hungerstrejk en direkt koppling till en maktkamp som länge rasat inom hans Fatah-faktion. Hungerstrejken är riktad mot den Palestinska Myndighetens (PA) president Mahmoud Abbas (som också är ordförande i Fatah) snarare än som en strategisk handling mot Israel.”

  https://sv.gatestoneinstitute.org/10267/palestinier-hungerstrejk

  Personligen tror jag nog att båda sakerna har betydelse. Dels förhållandena, men kanske även valet av tidpunkt för protesterna.

  Personligen anser jag inte att man bör fokusera på det sionistiska Israel men på en demokratisk nybildning av ett starkare FN genom vilket de lagliga gränserna kan återställas, eller genom att länder som inte är eniga med USA:s ständiga veto, till Israels fördel, helt enkelt bojkottar USA på olika vis, ex. går ur Nato, inför högre handelstullar mot USA, förvägrar amerikanska medborgare rätten att besöka landet etc. etc.

  De kan man nämligen göra helt oavsett USA:s veton mot världssamfundet och som kännbart straff för dem. Allt som drar fokus bort från den riktiga lösningen är enligt min mening i Israels intresse.

 2. Det är upprörande att den delen i konflikten som härrör ur religionen inte brännmärks hårdare. Det är ju varken mer eller mindre än en cynisk blåsning, ett skojeri för marknadsgycklare.
  Här härjar alltså ett folk som anser sig vara utvalt av en gud, som ger dem rätt till ett landområde.
  Så, alltså, det finns ingen sådan gud, det är bedrägeri. Judarna har ingen gudomlig rätt till något land.

 3. Innan de vita kom till Amerika så ansåg urinvånarna – dvs indianerna – att ingen människa kan äga jorden. Tvärtom – jorden äger allt som lever.
  På så sätt var det enkelt för dom vita att ockupera landet.

 4. Bästa kollegor och undertecknare av uppropet

  Vi har nåtts av det glädjande beskedet att de palestinska politiska fångarna har fått igenom åtta av de krav de ställt och att den över en månad långa hungerstrejken är över!

  Eftersom Läkartidningen hade stängt torsdag-fredag hann vi inte få in uppropet till stöd för Israeli Medical Associations vägran att låta israeliska myndigheter tvinga sina medlemmar att tvångsmata de palestinska fångarna. Men vi tackar er alla för er uppslutning bakom de läkare som håller de etiska principerna för självklara. (https://www.skrivunder.com/a/175142)

  Den internationella opinionen, men mest av allt de palestinska fångarnas uthållighet och sammanhållning, har haft en avgörande betydelse för utgången.

  Charlotte Wiktorsson Victoria Strand Gunnar Olofsson