Stöd INTE en plats åt Sverige i FN:s säkerhetsråd!


Massmedia rapporterar att Sveriges regering söker påverka andra stater på ett mut-liknande sätt för att få en plats i FN:s säkerhetsråd (UNSC). Detta framgår av artiklarna nedan. Låt mig redan säga att jag tycker att det finns andra kandidater än Sverige som bättre förtjänar en sådan plats.

Dagens Nyheter skriver 7/4 ” Regeringen har i det dolda använt biståndspengar till kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd. En oberoende stiftelse har beviljats miljoner från biståndsbudgeten som UD sedan använt till att betala restaurangbesök, hotell och dyra flygbiljetter till 27 FN-ambassadörer som ska rösta om Sveriges plats. http://www.dn.se/nyheter/sverige/bistandspengar-gick-till-rostjakt-pa-svensk-plats-i-fns-sakerhetsrad/

Med ett klimatseminarium som förevändning och en stiftelse som mellanhand bjöd utrikesdepartementet, UD, i augusti in 27 FN-ambassadörer på en gratisresa till Sverige. Ambassadörerna representerar fattiga ö-nationer och utvecklingsländer i tredje världen och har en sak gemensamt – de har var sin röst när FN:s generalförsamling i juni ska utse nästa medlemmar i FN:s säkerhetsråd.
Löfven och Wallström
Att Sverige ska få ta plats i FN:s säkerhetsråd är ett av regeringens stora utrikespolitiska mål, det slog Stefan Löfven också fast i regeringsförklaringen när han tillträdde som statsminister hösten 2014.

Nu kan Dagens Nyheter avslöja nya detaljer efter att ha tagit del av över 100 mejl från UD:s stab för valkampanjen. Mejlen visar hur staben i detalj planerar ambassadörernas besök och hur räkningar för miljonbelopp sedan skickas vidare till stiftelsen Dag Hammarskjölds minnesfond, DHF.

Den inflytelserika stiftelsen skapades 1962 för att hedra minnet av den svenska generalsekreteraren i FN som omkom i en flygkrasch 1961. I förra veckan kom FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon till Stockholm på dess inbjudan för att ta emot en medalj och hålla en föreläsning.

Stiftelsen ska enligt stadgarna vara oberoende och ickestatlig, men i själva verket är den mycket starkt kopplad till regeringen. Margot Wallströms kabinettssekreterare Annika Söder var fram till hösten 2014 direktör för stiftelsen. Det var i den egenskapen hon i augusti 2014 skickade in en ansökan till UD om bidrag på 14 miljoner kronor, som beviljades under sommaren 2015. Då hade Annika Söder blivit UD:s högsta tjänsteman och utrikesministerns närmaste medarbetare.

Chefen för säkerhetsrådskandidaturen, Niclas Kvarnström, säger att FN-ambassadörernas besök var ett samarbete mellan stiftelsen och UD.
-Man kan ju fråga sig om det verkligen är rätt sätt att använda biståndspengar?
- Jag är frestad att gå in och förklara varför jag tycker det, men det får Dag Hammarskjölds fond förklara. Men från UD:s utgångspunkt så är det naturligtvis välkommet att de besöker Sverige, ur säkerhetsrådskandidaturens synpunkt.

Att betala resor och uppehälle för andra länders diplomater är ovanligt. En uppgiftslämnare beskriver det som ”i högsta grad exceptionellt”. UD:s sätt att driva kampanjen för en plats i säkerhetsrådet har enligt DN:s källor lett till ett internt missnöje på UD. Flera tjänstemän har ansett att agerandet inte är förenligt med svensk tradition och att det är uppenbart att klimatseminarierna i själva verket handlade om säkerhetsrådet.
”Det är en täckmantel för vad det här verkligen handlar om, nämligen att köpa röster”, säger källan.
I en intervju med Aftonbladet några dagar före besöket medgav dock Margot Wallström att ett syfte med vistelsen var att lobba för Sverige.

Vilka ambassadörer som valde att delta i klimatseminariet vill UD inte uppge. Alla uppgifter om deltagarna har klassats som hemliga, enligt UD kan de störa ”Sveriges mellanfolkliga förbindelser”.
Vilka restauranger som besökts, har hemligstämplats med hänvisning till rikets säkerhet.

Ambassadörer
FN-ambassadörerna får under besöket i Stockholm också träffa kronprinsessan Victoria och prins Daniel som tog emot på slottet.

Bör man stödja Sveriges kandidatur för en plats i FN:s säkerhetsråd?
Svaret är NEJ. Detta beror dels på Sveriges uppslutning bakom USA:s krigiska, folkrättsvidriga, utrikespolitik som utmärks av överträdelser av FN-stadgan, brist på elementär respekt för demokrati och nationellt oberoende och dels att de två andra aktuella kandidaturländerna Nederländerna och Italien är mindre dåliga kandidater.

Några exempel
Syrien. I en intervju 3/2 i år sa utrikesminister Margot Wallström att det är ett proxikrig i Syrien.http://jinge.se/mediekritik/sveriges-antidemokratiska-syrienpolitik.htm Med detta menar hon inte interventionen från USA & Co sedan 2011, i strid med internationell rätt och FN-stadga. Hon kritiserar Rysslands internationellt korrekta hjälp till Assad. Wallström betonar att det inte finns någon framtid för Assad och att hon här har samma inställning som USA och Storbritannien, dvs. motsatt inställning till FN:s. Utrikesministern visar här, liksom USA och dess många allierade och vänner, sin avsaknad av respekt för demokrati och FN:s fredsarbete, där man slagit fast att det är syrierna själva som ska få välja sin framtid, helst i FN-övervakade fria val. Läs även http://jinge.se/allmant/margot-wallstroms-syrienpolitik-motverkar-kamp-mot-terrorismen.htm och http://jinge.se/allmant/ambassador-niklas-kebbon-skadar-sveriges-utrikespolitik.htm
lofven-poroshenko
Ukraina: Lördagen 21/2 2015 gjorde Sverige regering ett uttalande om Ukraina. Man kritiserar inte den fascistinfluerade statskuppen i Kiev mot en folkvald president 22/2 2014 och ej USA:s långvariga undermineringspolitik i landet. Regeringen lägger ansvaret på president Janukovitj för dödsfallen i Kiev under protesterna mot regeringen i början av 2014. Enligt BBC och Der Spiegel startade skottlossningen med beskjutning av polis från en byggnad som kontrollerades av oppositionen under den mest våldsamma dagen 20 februari med flera allvarligt skadade som följd varpå kaos utbröt när polisen drog sig tillbaka från Majdantorget upp mot regeringskvarteren. En forskningsrapport ger starka belägg för det var delar av oppositionen som var ansvariga för dödsskjutningarna. Sverige stödjer den starkt korrumperade helt USA-dominerade Poroshenko-regeringen med hundratals miljoner. Man påstår att Ryssland bedriver aggression i östra Ukraina, men belägg för detta saknas. Regeringen stödjer aktivt de folkrättsvidriga sanktionerna mot Ryssland.
Kiev januari
USA. Sveriges regering sluter upp bakom USA:s brutala och odemokratiska utrikespolitik. Trots att det inte finns något land i världen som stött tillnärmelsevis så många statskupper i demokratiska länder som USA. Utrikespolitiskt kan USA kritisera och angripa diktaturer som står självständiga i förhållande till USA, som Irak, Libyen och Syrien men inte andra (Egypten, Tunisien, Bahrain, Saudiarabien, Pinochets Chile och alla de militärdiktaturer som USA stött/etablerat i Sydamerika och även i Sydostasien.) Några demokratiskt valda regeringar som USA störtat i statskupper eller stött störtandet av.
-Mossadeq i Iran 1953;
-Arbenz i Guatemala 1954;
-Lumbumba i Kongo 1960;
-Sukarno i Indonesien 1965;
-Allende i Chile 1973;
-Sihanouk i Kambodja 1970;
-USA invaderar störtar den demokratiska Bishopregeringen i Grenada 1983;
-USA understödjer statskuppen i Venezuela 2002, och erkänner, omedelbart och officiellt, kuppmakarna, men kuppen misslyckades;
-Den folkvalde presidenten Aristide kidnappas i Haiti av USA 2004 och skickas till Afrika. En statskupp genomförs, med USA:s stöd och många Aristide-anhängare mördas eller fängslas;
-Zelaya i Honduras 2009;
-Statskuppsplaner mot al-Assad omkring 2012-2013;
-Stödet till den egyptiska militärens statskupp mot Morsi 2013.
-Stödet till statskuppen i Ukraina i februari 2014
-Statskuppsförsök i Venezuela 2015.

Saudiarabien: Saudiarabien: Sveriges politik i förhållande till Saudiarabien har behandlats flera gånger på denna site och senast i två artiklar av Roland Hedayat. Den första artikeln tar för sig de pinsamma turerna i ”saudiaffären” och visar att Sveriges vapenlobby i praktiken tagit kontrollen över politiken vis a vis Saudiarabien. visar priset Sverige får betala för detta, och att resultatet blir en utrikespolitik som bl.a. i praktiken utgör ett tyst stöd för Saudiarabiens brottsliga krig mot Yemen. Av dessa och andra skäl är Sverige det sämsta valet bland kandidatländerna för en plats i FN:s säkerhetsråd.
Roland Hedayat sammanfattar den svenska utrikespolitiken så här: ”Margot Wallström vill presentera svensk utrikespolitik som omgiven av en aura av godhet och moralisk överhöghet. I själva verket är denna en fasad
för en politik som är kallhamrat cynisk, och förljugen så som bara tystnaden kan vara när sanningen blir för obekväm.”
Tre apor
Undertext: Med vapenlobbyn som ingenting (vill) se,
Kungen som ingenting vill höra
UD/Margot Wallström som ingenting vill säga

Mindre dåliga kandidater.
Jag tycker att det är en skam för Sverige att ha en utrikesminister som i praktiken inte stödjer kampen mot terrorismen eller är för en demokratisk utrikespolitik. Vi ska bespara FN:s säkerhetsråd den skammen. I Sveriges kandidatgrupp finns det två kandidater till, Nederländerna och Italien. Man kan rikta liknande kritik mot dessa länder som mot Sverige Men Nederländerna har markerat kraftigt mot krigsförbrytarna i Riyadh. Italien har förvisso också exporterat vapen till Saudiarabien, men har intagit en ledande position bland de länder som inte automatiskt vill vara instrument för USA:s konfrontationspolitik i Europa. Dessa länder verkar ju vara ett bättre val än Sverige.

intressant Andra om:
, , , , , , , , ,

DN 29/3 2015 SvT Ab Expressen Daily Mail


2 svar till “Stöd INTE en plats åt Sverige i FN:s säkerhetsråd!”

 1. Ett aktuellt exempel på säkerhetsrådets agerande, där inte bara Sveriges, utan också Nederländernas och Italiens kandidatur sätts på prov, är den mycket tillspetsade situationen på Koreahalvön. USA tillsammans med den sydkoreanska krigsmakten genomför jättelika gemensamma militärövningar (med omkring 17 000 USA-soldater och inte mindre än 300 000 sydkoreanska soldater) syftande till ”föregripande angrepp” mot Nordkorea och invasion för att ta livet av landets ledare och åstadkomma ”regimskifte”. Nordkorea har å sin sida demonstrativt markerat sin försvarsberedskap, inklusive sin förmåga att möta kärnvapenhotet från USA med egna kärnvapen. Artiklar i kinesisk press talar allvarligt om möjligheten att ett nytt krig utbryter på Koreahalvön och diskuterar hur Kina i så fall bör förhålla sig.

  I denna skärpta situation har FN:s säkerhetsråd ingripit på ett sätt som är både anmärkningsvärt och oroväckande.
  Enligt FN-stadgan har säkerhetsrådet huvudansvaret för upprätthållande av internationell fred och säkerhet. Säkerhetsrådet är skyldigt att handla i överensstämmelse med Förenta Nationernas ändamål och grundsatser.
  Centralt i Förenta Nationernas ändamål och grundsatser är att upprätthålla internationell fred och säkerhet, att förebygga och undanröja hot mot freden, att i överensstämmelse med rättvisans och den internationella rättens principer tillrättalägga eller lösa internationella tvister, och att mellan nationerna utveckla vänskapliga förbindelser, grundade på aktning för principen om folkens lika rättigheter och självbestämmanderätt.
  Vad har då säkerhetsrådet gjort?
  Jo, för det första har man förbjudit Nordkorea (DFRK) att skjuta upp satelliter i rymden, en rättighet som inte förvägras något annat land i världen, inte heller Sydkorea. Det är ett uppenbart brott mot FN-stadgans princip om folkens lika rättigheter och självbestämmanderätt. Därmed överskrider säkerhetsrådet klart sina befogenheter. Det har inget mandat att blanda sig i suveräna staters utveckling av rymdteknik eller annan teknik för fredliga syften.
  För det andra har säkerhetsrådet beslutat om internationella sanktioner mot DFRK. Det är ett direkt stöd till USA:s politik att isolera och krossa den koreanska folkrepubliken.
  För det tredje har säkerhetsrådet avvisat DFRK:s begäran att skyndsamt hålla ett möte för att diskutera de offensiva USA-ledda gemensamma militärövningarna. Säkerhetsrådet vägrar därmed att ta sitt ansvar för att förebygga och undanröja hot mot freden.
  DFRK drar av detta slutsatsen att FN:s säkerhetsråd i realiteten fungerar som bulvan för USA-imperialisterna och att de länder och folk som hävdar sitt oberoende aldrig kan förvänta sig någon hjälp från säkerhetsrådet.
  De signaler som den svenska regeringen givit i denna fråga tyder inte på någon beredskap att försvara FN-stadgans principer och de länder och folk som hävdar sitt oberoende. Jag vet faktiskt inte hur de alternativa EU-länderna Italien och Nederländerna agerat, men har mina farhågor.

 2. Hörde Panelen i Godmorgon, världen! diskutera frågan om Sveriges kandidatur. Olof Abrahamsson, NSD(S) lyfte fram Litauens insats som argument för Sveriges kandidatur. Hör och häpna över argumentet att Litauen lyfte fram Ukraina mot Ryssland! Sverige ska alltså bli ytterligare en knähund som springer USAs ärenden. Naturligtvis bättre för USA om andra gör jobbet!

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=438&artikel=6405995

  (spola fram ca 7 minuter, OA: inlägg börjar ca 8:40 in på programmet)