Etikett: muta

  • Stöd INTE en plats åt Sverige i FN:s säkerhetsråd!

    Massmedia rapporterar att Sveriges regering söker påverka andra stater på ett mut-liknande sätt för att få en plats i FN:s säkerhetsråd (UNSC). Detta framgår av artiklarna nedan. Låt mig redan säga att jag tycker att det finns andra kandidater än Sverige som bättre förtjänar en sådan plats. Dagens Nyheter skriver 7/4 ” Regeringen har i […]