Regeringen tillåter banker att stödja vapenexport till krigförande stater – och gör det själv


Visst är det illa! Se rubriken!

Ledarsidorna skrev i februari ”Den svenska krigsmaterielexporten uppgick i fjol till 11,3 miljarder kronor, enligt statistik från Inspektionen för strategiska produkter. En marginell ökning från tidigare år. De viktigaste mottagarländerna var Brasilien, Indien, USA och Norge. Exporten fortsätter också till länder med svag demokrati och bristande respekt för mänskliga rättigheter. Vapenexporten är dock en central komponent i en sammansatt utrikes- och säkerhetspolitik varför de utspel som gjorts genom orden egentligen mest är tomma ord för att lugna den aktivistiska hemmaopinionen.” Svensk vapenexport växer och med det politiskt inflytande.. Man skulle önska att svenskt politiskt inflytande skulle växa till följd av uppsutning bakom FN-stadga, internationell rätt och avståndstagande från krigsbrott av andra länder, främst av värstingen USA.

* Detta är en återpublicering av en artikel från 24/9 -2017 – precis för ett år sedan.

Frågan om svensk vapenexport till krigförande stater och diktaturer är en viktig frågan. Det är tydligt att Sveriges regering tillåter detta i strid med den vanliga tolkningen av svensk lag. Bland de som uppmärksammat och reagerat mot detta är den kristna biståndsorganisationen Diakonia. Kryphålet om svensk vapenexport. Sedan början av 2000-talet har vapenexporten mer än tredubblats, enligt Svenska Freds sammanställning. Under 2016 beviljades krigsmaterielexport till ett flertal odemokratiska länder, bland annat Qatar, Pakistan, Saudiarabien, Oman, Brunei, Thailand, Indonesien och Förenade Arabemiraten. här

SvD skrev nyligen ”Sverige bör sluta sälja vapen till Förenade Arabemiraten och andra länder som begår krigsbrott i Jemen. Det säger Kenneth Roth, chef för Human Rights Watch. – Sverige har ansvar att inte beväpna militär som är skyldiga till krigsbrott, säger han till SvD.”SvD: ”Sverige bör stoppa militär export till Saudikoalitionen”

Detta gör att Sveriges tal om vikten av fred, FN-stadga, folkrätt och nationell självständighet lätt ter sig som hyckleri. Med stöd av bl.a. USA bedriver Saudiarabien och Förendade Arabamiraten ett brutalt, folkrättsvidrigt krig mot fattiga Jemen.

Artikeln.
DN Debatt 14/9 2016: ”De största bankerna i Sverige investerar 4,7 miljarder i vapenföretag som exporterar till länder som kränker mänskliga rättigheter och deltar i väpnade konflikter. Bankerna måste sluta använda kundernas sparpengar till att stödja kontroversiell vapenexport, skriver företrädare för Diakonia och Sveriges konsumenter.”
Fem svenska fondmiljarder i kontroversiella vapenföretag
Rapporten från samarbetsinitiativet ”Fair finance guide” analyseras hur sju svenska banker genom sina sparfonder investerar i 15 företag som exporterar vapen och krigsmateriel till länder som anses vara särskilt kontroversiella. Uppgifterna kommer från Sipri och handlar om vapenexport till ett urval av 38 länder med auktoritära regimer, länder med bristande politiska rättigheter och medborgerliga friheter, länder i väpnad konflikt eller länder som trots stor fattigdom använder en oproportionerligt stor del av statsbudgeten till militära utgifter. Den typen av export strider mot en rad principer i internationella konventioner och regelverk som syftar till att förhindra att vapen hamnar i fel händer.

De europeiska företagen BAE Systems (äger Bofors), Finmeccanica och Airbus vars dotterbolag MBDA exporterade missiler till Gadaffiregimen i Libyen åren innan den föll 2011. Fem av de svenska bankerna investerar totalt 150 miljoner kronor i de tre företagen som fortsatt exportera till länder med förtryck, framför allt till Saudiarabien.

Den svenska Saudivapenaffären som avslöjades 2014 ledde till starka reaktioner. Trots det investerar i dag alla sju bankerna i företag som de senaste åren exporterat vapen till Saudiarabien med dess allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter i landet och anfallskriget mot grannlandet Jemen som enligt flera människorättsorganisationer bryter mot internationell humanitär rätt. Både ideella organisationer och Europaparlamentet har framfört krav på vapenembargo mot Saudiarabien. Minst tre av vapenföretagen fortsätter med exporten till Saudiarabien.

Granskningen visar också att flera svenska banker (bl.a. Länsförsäkringar, SEB och Skandia ) inte följer sina egna riktlinjer om att inte investera i vapenexport till länder där vapnen riskerar att bidra till kränkningar av mänskliga rättigheter. Ändå hittades sådana företag i 65 av bankernas sparfonder.

Diakonia föreslår att man ska anta heltäckande riktlinjer mot kontroversiell vapenexport för bankens hela finansiella verksamhet och menar att svenska och europeiska myndigheters bedömningar om vapenexport inte räcker, och
uppmanar bankerna att publicera en lista över de företag som har svartlistats på grund av sin involvering i kontroversiell vapenexport.
Löfven och Wallström

Svenska freds- och skiljedomsföreningen skriver i ett pressmeddelande 2/3 att nya uppgifter från Inspektionen för strategiska produkter (ISP) visar att Sverige år 2015 exporterade krigsmateriel för 7,6 miljarder kr
Trots riksdagsbeslut redan 2011 fördröjs nytt regelverk för vapenexport till ickedemokratier.
Sedan början av 2000-talet har vapenexporten mer än fördubblats.Svenska freds-

”Regeringens stöd till vapenindustrin genom olika främjanderesor till bland annat Indien och Saudiarabien under 2015 kan bara tolkas som att siktet är inställt på fler affärer. Så länge exportkontrollen inte skärps kommer vi sannolikt att få se en ökad vapenexport i framtiden”, säger Anna Ek, ordförande för Svenska Freds.

Trots riksdagsbeslut från 2011 om att skärpa exportkontrollen för vapenexport till ickedemokratier fortsatte vapenexporten även under 2015 till länder med stora demokratiska brister. Exporttillstånd har under 2015 beviljats till länder som Saudiarabien, Thailand, Singapore, Turkiet, Qatar, Mexico och Brunei. Ett aktuellt fall är också den affär med radar- och krigsledningssystemet Erieye till Förenade Arabemiraten som ISP överväger att godkänna.
Erieye har tidigare exporterats till Saudiarabien och beskrivs i militär fackpress som en hörnsten i Saudiarabiens krigföring i regionen.” (Slut Svenska Freds-)

Stoppa vapenexporten till USA!
Bland de fem största mottagarländerna fanns USA. Det är ett land som i sin utrikespolitik på det grövsta kränker mänskliga rättigheter och demokrati. Kriget mot Irak, angreppskriget i Syrien via ombud och direkt med dess stöd direkt och indirekt till den internationella terrorismen. Det aktiva stödet till Saudiarabiens angreppskrig mot Jemen, kriget i Afghanistan och den väldiga överträdelsen av FN-resolutioner om Afghanistan och Libyen. Det aktiva stödet till statskuppen i Kiev i februari 2014 mot folkvald regering och president, i ett bra val 2014 enligt OSSE. USA har också mer än något annat land stött eller genomfört statskupper mot demokratiska länder. DN-Wolodraski desinformerar grovt

Glädjande och icke-glädjande beslut.
Den 25 februari antog EU-parlamentet en resolution som

”…uppmanar Europeiska unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini att lansera ett initiativ i syfte att införa ett EU-vapenembargo mot Saudiarabien givet de allvarliga anklagelserna om brott mot den internationella humanitära rätten av Saudiarabien i Jemen, och det faktum att fortsatt licensiering av vapenförsäljning till Saudiarabien följaktligen skulle utgöra ett brott mot ”Council Common Position 2008/944/CFSP of 8 December 2008;”
Europeisk press kallar detta för en historisk resolution ”utan sidostycke”. Sveriges reaktion: Tystnad.
FN 225965762_b6db404658_t
Den 15 mars antog Nederländernas parlament en resolution där man ber sin regering om att införa ett totalt vapenembargo mot Saudiarabien, under hänvisning till EU-parlamentets resolution och till Saudiarabiens krigsbrott och landets brott mot mänskliga rättigheter. Nederländerna blev därmed Europas första land att agera enligt EU-parlamentets rekommendation.

Sveriges reaktion på denna epokgörande resolution är: Tystnad. Sverige har haft en mycket omfattande vapenexport till Saudiarabien. Om denna fortsätter på något sätt vet jag inte. Brittiska BAE Systems äger dock Bofors och kan kanske sälja via intern handel. Beklagar att jag inte vet detta, undersökning pågår. Saudiarabien bedriver ett mycket grymt och blodigt krig mot Jemen, med svenska vapen enligt Diakonia. Svenska vapen används i Saudiarabiens brutala krig i Jemen
Två viktiga artiklar om kriget i Jemen av Roland Hedayat.
Saudiaffären och Jemen och FN-sanktionerat folkmord i Jemen.

Utdrag ur gästblogginlägg av Roland Hedayat i april i år.
Björn von Sydow bugar för prins bin Salman

* Den 27 mars 2015 reste Björn von Sydow till Riyadh med Regeringens flygplan för att träffa den saudiske statsledningen. Han överlämnade ett brev från kungen och ett från regeringen, och framförde med böjd nacke sin ursäkt å Sveriges vägnar för Margot Wallströms uttalanden om mänskliga rättigheter i Saudiarabien. Detta satte punkt för den diplomatiska krisen som har kallats ”saudiaffären”. Saudierna meddelade att deras Sverigeambassadör skulle returnera till Stockholm, och att affärsvisum återigen kom att beviljas i vanlig ordning.

* Sveriges trovärdighet som handelspartner” är därmed räddad för saudiernas och krigskoalitionens del, men på bekostnad av Sveriges trovärdighet som en fredsnation som står upp för mänskliga rättigheter, för diplomati och mot den starkares rätt.
Jemen -Saudiangrepp
Slutord: * Är inte detta beklämmande, minst sagt? Vår utrikesminister Margot Wallström talar om ”feministisk utrikespolitik” samtidigt som regeringen tillåter vapenförsäljning till USA och Saudiarabien. USA:s utrikespolitik som torpederat sekulära stater i Mellanöstern som Irak, Libyen och Syrien med bra ställning för kvinnor till fördel för stöd till fundamentalistiska islamistister med sharia-lagar, eller till stater med annat kvinnoförtryck. Saudiarabien med dess fundamentalistiska wahabbism, sharialagar, kvinnoförtryck och brutala krig mot Jemen med USA:s stöd och svenska vapen.
Var finns ”den svenska demokratin”? Tacksam tips – hittelön lovas.

Internationell utblick.
Sverige är inte ensam att med vapenexport stödja Saudiarabiens brutala krig mot Jemen.
I februari publicerades följande information: ”Calls have stepped up on the United Nations Arms Trade Treaty (ATT) member states to stop selling deadly weapons to Saudi Arabia as the kingdom is using foreign arms to target civilians in Yemen.
The Control Arms Coalition said in a report on Friday that 11 countries, all of them state parties or signatories to the ATT, have reported sale of arms in 2015 to Riyadh, in a clear violation of their obligations under the UN treaty.
The report said governments of France, Germany, Italy, Montenegro, the Netherlands, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, the UK, and the US have sold various licenses and weapons to Saudi Arabia, including drones, bombs, torpedoes, rockets and missiles.”
Många tjänar pengar på vapenexport till Saudiarabien

Tillägg Gotland. Jan-Inge Flücht, den riktige herr Jinge skriver på Bilderblogg under rubriken ”Påtvingade nyheter tvingar fram vapenköp” att ”När man påstår att Gotland riskerar att drabbas av någon sorts rysk attack, oklart vilken sort eller varför, så berättar tidningen inte sanningen, man ljuger medvetet och det är Mikael Holmström som sköter det faktiska ljugandet och ”De enda människor som tjänar på den sortens desinformation är dem som tjänar sina slantar på vapenindustrin, och det vet vi alla vilka de är. Holmström är handplockad av DN från konkurrenten Svenska Dagbladet, antagligen så var han tvungen att hålla sig närmare sanningen på SvD, men nu tycker jag att måttet är rågat, man ska inte tillåtas använda en förment ”seriös” tidning för att rycka ännu mer slantar f.v.b. till vapenindustrin och vissa köpta s.k. ”journalister”. Bilderblogg

intressant Andra om:
, , , , , , , , ,


6 svar till “Regeringen tillåter banker att stödja vapenexport till krigförande stater – och gör det själv”

 1. Död tyst om detta mycket intressanta och talande nyhet från Aleppo i Västs fria dagliga propagandaorgan. De handlar om att upp till 30 utländska officerare som som ledde halshugga terroristernas operationer i Aleppo och Idlib stektes av ryska missiler. Det är en viktig markering gentemot länder som terrorkrig finansierar, upprustar, propagerar och tränar ISIS främst Israel, USA, Britterna, Turkiet, Saudiarabien och Qatari. Dessa officerare njuter av de 70 oskulderna i helvetet.

  http://www.globalresearch.ca/thirty-foreign-intelligence-officers-of-us-led-coalition-including-israelis-killed-in-russia-missile-attack-in-aleppo/5547152

 2. VARFÖR fortsätter vi att skänka våra dyrbara demokratiröster till de klättrande uppkomlingarna som verkar befolka vårt riksdagshus, inklusive vartenda kommunhus i landet???
  Skulle medborgarna i ett av världens fredligaste länder gå med på att vårt land ska ståta som en av de värsta vapenförsäljarna i världen??? Knappast! Inte om vi hade haft någonting att säga till om. Knappast hade vi heller valt att riva och rasera vårt kulturarv i den rasande takt som kommunpolitikerna (tillsammans med byggbolagen) nu gör i hela landet.
  ÄR DET INTE DAGS NU FÖR ETT NYTT DEMOKRATISKT POLITISKT SYSTEM???
  I större delen av mitt liv har jag mycket motvilligt tvingat mig att gå till valurnan…sista 2 gångerna har jag börjat rösta FÖR direktdemokrati. Jag kan inte tänka mig ett bättre samhälle än ett samhälle där alla medborgare själva får välja sitt politiska ombud OCH när som helst byta ut personen om det visar sig att ombudet inte gör som ombudet deklarerat. För deklarera VAD det politiska ombudet tänker rösta – i varenda politisk fråga som kommit upp på agendan – DET ska alla politiska företrädare göra på nätet, så att alla kan gå in och kontrollera att ORD & HANDLING går hand i hand. GÖr man inte det….då ska man kunna byta sitt ombud exakt när som helst.

  OM vi hade den rättigheten så skulle vi slippa denna klättrande elit som frotterar sig med den ekonomiska makten som håller på att förstöra våra levnadsbetingelser med sin enorma girighet. Idag framstår gammelpartierna mer och mer som karikatyrer av sig själva…som det engelska humorprogrammet ”Spitting inmages”. Jag skäms som människa över att vi har så extremt okunniga, ignoranta, uppblåsta pajaser som våra politiska företrädare (häromdagen såg jag en bild på Lövén där han framträder någonstans i USA med en klocka på armen värd en förmögenhet). I en tid då människornas företädare borde arbeta frenetiskt på att upptäcka ett nytt ekonomiskt system som kan arbeta i harmoni med naturlagarna så att vi kan känna förtröstan inför att framtida generationer kommer att kunna leva gott också dem…. istället hjälper de storföretagen att berika sig, och ropar på ökad tillväxt, utan att begripa att ökad tillväxt är detsamma som ökad rovdrift på vår planet. Vi måste stoppa dårarna….så fort vi kan. Alla bör fundera på Direktdemokraterna som ett frö till ett nytt politiskt system. Det är ju snart redan försent…den 6:e artutrotningen pågår..och så mycket annat elände tillkommet av ren och skär girighet som våra system möjliggör.

 3. det är en parodi när gemene man tror och säger att sverige är en demokrati, en demokrati är ett öppet samhälle utan hemlighetsstämplar , det är inte bra för svenska folket att veta för mycket, dom kan ju plötsligt få dåliga tankar om framtiden, sverige är spjutspetsen i europa när det gäller att införa aktiemarknad på allt som går att privatisera , det är ju synd om girigbukarna om dom inte kan utöka sina investeringar hela tiden, t,e,x när du blir allvarligt sjuk måste du anlita landstingens resurser, däremot kan du få ett recept på dom privata mottagningarna ,dom som suger ut dej och mej med en billig undersökning , är du allvarligt sjuk har du inget där att göra , allt händer i samklang med IMF som våra folkvalda avgudar, vilka är IMF jo dom som det är straffbart att säga sanningen om . det är otroligt att denna lilla grupp människor styr levnadsödena för jordens befolkning,

 4. USA och Stor Britanien äger Bofors. ”Sedan 2000 är företagets tidigare verksamhet delad mellan Saab Bofors Dynamics AB (robotar och AT4), som ägs av den svenska försvarskoncernen SAAB-gruppen, och BAE Systems Bofors AB (eldrörssystem och mellankaliber-/ tung ammunition), som ingår i den USA-baserade försvarskoncernen BAE Systems Inc. BAE Systems Inc. ägs i sin tur av det brittiska företaget BAE Systems Ltd.”
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Bofors

 5. Är det inte vi som bör lära USA ”försvar” i militära frågor ?
  Läser i Svenska media om militärövningar där man försvars-övar tillsammans med amerikanska elitförband. Men då undrar man lite omkring hur man tänkt i den Svenska försvarsmakten, USA har väl aldrig någonsin varit inställd på en försvars-inriktning, där är det ju enbart intervention och angreppskrig som gäller genom hela dess historia, det är bara att kolla fakta om det. Men ser sedan någon mening längre ned i artikeln att det amerikanska elitförbandet skall agera anfallande fiendesoldater, då faller bitarna på plats, för det har man övat på sedan begynnelsen som en nation.
  Ett kort utdrag nedan ur en artikel om Amerikas ”försvars”-historia :

  ”Letter to my Liberal American Friends on the True Nature of the U.S. Empire.”
  By The Saker.
  /cit.
  By the time the USA entered WWII it had already committed the worse crime in human history, the poly-genocide of an entire continent, followed by the completely illegal and brutal annexation of the lands stolen from the Native Americans. Truly, Hitler would have been proud. But that is hardly all, the Anglo invaders then proceeded to wage another illegal and brutal war of annexation against Mexico from which they stole a huge chunk of land which includes modern Texas, California, Nevada, Utah, Arizona and New Mexico! Yes, all this land was illegally occupied and stolen by your side not once, but TWICE! And do I even need to mention the horrors of slavery to add to the ”moral tally” of your side by the time the US entered the war? Right there I think that there is more than enough evidence that your side was morally worse than either the Nazis or the Soviets. The entire history of the USA is one of endless violence, plunder, hypocrisy, exploitation, imperialism, oppression and wars. Endless wars of aggression. None of them defensive by any stretch of the imagination. That is quite unique in human history. Can you think of a nastier, more bloodthirsty regime? I can’t. / slut citat.