Pentagonchef ”USA kommer att mista sitt imperium”


Denna artikel visar att det finns fler än en kritisk röst mot USA:s politik bland personer som varit eller är i ledande ställning. Om Lawrence Wilkerson får rätt får framtiden utvisa. Hoppas han får det, USA sprider väsentligen kaos och krig i sin utrikespolitik som också är ett hot mot nationellt oberoende och demokrati.
Jag återpublicerar den nu efter ett år.
Denna artikel med titeln ”Tidligere stabssjef i Pentagon:USA vil miste sitt imperium”
har tidigare publicerats av Pål Steigan http://steigan.no/2016/04/17/tidligere-stabssjef-i-pentagon-usa-vil-miste-sitt-imperium/. I detta Youtube-klipp beskriver den tidigare stabschefen också det militärindustriella komplexet, (des)informationen om Syrien, kritiserar Rysslandspolitiken och betonar att den brutala amerikanska utrikespolitiken är sanktionerad på högsta nivå – dvs. av presidenten. Han menar också att man bör pröva om t.ex. president Bush är skyldig till krigsförbrytelser. I Youtubeintervjun säger han att imperiet är korrupt och att «detta skepp kommer att sjunka».
LawrenceWilkerson-640x360
Den tidigare stabschefen i Pentagon, republikanen Lawrence Wilkerson, säger till Deutsche Wirtschafts Nachrichten att USA bör uppge sitt imperium-tänkande, inte minst då det den inte längre kan finansieras.

Wilkerson menar att ett stort hot mot USA är amerikanarna själva:

”Vi är ett imperium och vi tänker som ett imperium. Vi vill till vilket pris som helst behålla den amerikanska hegemonin. Men dessa ansträngningar är mycket dyra och skapar en väldig skuld. USA må utvecklas till en samarbetande makt. Jag tror inte att Ryssland och Kina behöver vare något hot mot oss.”
Men Wilkerson är inte optimistisk till en eventuell president Hillary Clinton:

”Hillary Clinton kommer troligen att vinna presidentvalet. Därmed fortsätter USA:s politik. Clinton kommer att behålla status quo, och kanske blir hon ännu hårdare i utrikespolitiken. Därför väntar jag ingen stor förändring i utrikespolitiken. Men därför räknar jag med att hon bara kommer att sitta en period som president. Därefter måste en större ändring ske av USA:s politik.”
Om förhållandet till Ryssland säger Wilkerson at han inte har någon kritik av Rysslands agerande i Ukraina eller i Syrien. Han säger uttryckligen att han menar att den ryska interventionen i Syrien var riktig och kom i rättan tid. Och han säger: «Vi behöver Ryssland, Ryssland behöver oss. Europa behöver Ryssland och Ryssland behöver Europa» Om USAs nära allierade i de arabiska oljediktaturerna säger han «Deras dagar är räknande!»
Wilkerson var en av författarna till Colin Powells tal i FN i 2003, där falsk information presenterades om massförstörelsevapen vilket ledde till det katastrofala kriget mot Irak. Wilkerson är klar över de förfalskningar som skedde och säger att detta var botten i mitt yrkesliv.

Lawrence Wilkerson var i flera år stabschef för utrikesminister Colin Powell under George W. Bush.

http://jinge.se/allmant/henry-kissinger-usas-mest-ansedda-utrikesminister-tycker-till.htma href=”http://intressant.se/intressant”>i Andra om: , ,
, ,, , DN, , , , ,


29 svar till “Pentagonchef ”USA kommer att mista sitt imperium””

  • Det anser även företrädare för USA:s politik, bl.a. ordförande i den mäktigaste tankesmedjan CFR. Läs i kapitel 10 i skriften ”USA som världspolis.S

  • Varför har de baser runt om i hela världen om de inte har något imperium?

   • USA´s baser ringar in Ryssland, jorden största land, positionerat i centrum, och ett riktigt imperium med ett herrefolk och många understammar. USA´s baser, liksom dess krig, har hela tiden tjänat till att hindra det ryska imperiets expansion. von Clausewitz verk ”Om Kriget” låg till grund för tyska generalstabens teorier, men kan ses som tidlösa betraktelser. I väst ses det ryska imperiet som det globala problemet, pga dess storlek och läge, kommunismen var bara ett extra minus.

    Väst är inget imperium, dess två gamla imperier föll sönder 1945-1955, väst är en handelsfederation. Däremot finns definitivt planer på att göra väst till ett imperium, men där finns bara ett potentiellt herrefolk, det anglosaxiska, och de flesta européer är inte anglosaxare.

    • Varför startar USA krig runtom i Mellanöstern och på andra håll i världen. Observera att imperialismen INTE behöver ha kontroll över landareal, det handlar om att andra länder för en politik som passar ”Världspolisen”. Du vänder förhållanden upp och ner.

    • Jag blev nyfiken på ordet ’Herrefolk’ så jag googlade. Kom på ordet ’Lebensraum’ på wikipedia. Återger en del av texten:
     ’Hitler ansåg att tyskarna i synnerhet och germanerna i allmänhet utgjorde ett ”herrefolk” (tyska Herrensvolk) och därigenom var överlägsna ”Undermänniskor” (tyska Untermenschen). Slaver (ryssar, polacker med flera) var undermänniskor i den nazistiska ideologin. Enligt Hitlers ideologi förtjänade herrefolket ”livsrum” (Lebensraum) på bekostnad av slavera’.
     Kan det vara så att de svenska ’herrefolket’ – liberalerna – återger en nazistisk ideologi med tanke på propagandan mot Ryssland?

     • Herrefolket är det folk vars imperium behärskar andra folk. Nation betyder folk. Imperier har ett folk som utgör herrefolk; romarna i Romarriket, araberna i de Ummayadiska och Abassidiska kalifaten, turkarna i det ottomanska imperiet, han-kineserna i Kina, ryssarna i ryska imperiet, britterna i brittiska imperiet, österrikare och ungrarna i Habsburgska imperiet. Hitler hade tänkt sig motsvarande roll för tyskarna i Europa, det kunde ha gått vägen om han inte undervärderat sina motståndare så grundligt.

      Ryssarna är herrefolket i det ryska imperiet, som också består av hundratalet underordnade folkslag. Anglosaxarna är ett av flera folk i Europa, och styr inte över tex Tyskland eller Frankrike. Svenskarna är Europas mest amerikainfluerade folk. I praktiken har kampen mellan det kristna öst och väst pågått lika länge som islams erövringskrig, den östra kristenhetens nuvarande svaga belägenhet utnyttjas av den västra till att stärka egna positioner. Västvärlden vill ersätta rysk influens med västlig, och betraktar ryskstödda regimer som lämpliga att ersättas av västinfluerade, liksom vice versa. Krigen som uppstår när Ryssland inte kan finansiera sina vasaller parallellt med islams samhällsförstörande ideologi bildar en komplicerad väv, där USA´s begränsade militära insatser inte förmår bryta de lokala herrefolkens dominansförsök.

      Amerikanerna är inte herrefolk i Europa, brexit handlar om att britterna inte vill vara underhuggare till tyskarna. Det antikoloniala arvet är mycket starkt i USA. USA´s välbeväpnade utrikepolitik syftar till att hindra framväxen av fientliga imperier. Ryssarna ses som farligare än saudiaraberna och turkarna, så USA bildar allianser med svagare motståndare för att neutralisera den farligaste motståndaren. Således den gamla brittiska Europapolitiken.

      • Det finns inga belägg alls för att krigen ”uppstår när Ryssland inte kan finansiera sina vasaller parallellt med islams samhällsförstörande ideologi”. Det ju USA som startat krigen i Afghanistan (insatser långt utöver FN-mandat), Irak, Libyen, Syrien via ombud, Jemen som stöd till Saudiarabien, Ukraina undermineringsarbete samt sedan stöd till en slags statskupp. Ryssland gör främst en insats som legalt stöd till Syrien. Antikoloniala arvet starkt i USA? De neokoloniala insatserna av USA:s ledning är frapperande, som jag nyss nämnt. USA:s brutala insatser är i strid med folkrätten, orsakar död och förintelse, flyktingströmmar i miljoner och EU:s politiker tiger, förråder tron på demokratin och förråder principen om nationellt självbestämmande.

       • Kriget i Afghanistan startade när Sovjetunionen invaderade Afghanistan. Sen valde USA att beväpna mujaheddin, den sovjetiska segern i Vietnam medförde att USA inte orkade ännu ett defensivt krig mot sovjetiska lydregimer. Sovjetunionens sönderfall är ett praktexempel på snabbt förlorat imperium, och dess orsaker, men den ryska imperiekärnan återstår. Därför kvarstår också den amerikanska inringningen. USA kommer gradvis att förlora sin dominerande ekonomiska roll, men kan mycket väl tänkas behålla sitt militära övertag längre, och därmed minska krigen. Ju jämnstarkare parter, desto sannolikare krig. Eftersom USA inte har något imperium, finns inget att förlora. Däremot kan länder som köper/säljer mycket med USA välja/tvingas välja bort den handeln i händelse av annat ekonomisk-politiskt centrums tillväxt i makt. Dit är det nog långt. Amerikansk utrikespolitik syftar till att hindra andras imperiebyggande.

        • Du förvanskar historien. Det var det vietnamesiska folket, och Sydvietnams nationella befrielsefront FNL som besegrade USA-imperialisterna och detta med stöd av Nordvietnam, Kina och Sovjetunionen. Visste du att man vid Geneveförhandlingarna i mitten av 1950-talet beslöt att det skulle hållas val i Vietnam? Att USA hindrade detta och etablerade en marionettregim i Saigon?
         Ja, det var helt fel av Sovjetunionen att invadera Afghanistan. De drog sig tillbaka efter några år – medan USA nu krigat där dubbelt så länge – med hjälp av bl.a Sverige. Skamligt!
         USA har verkligen ett ”imperium!” – utan att ha geografisk kontroll http://jinge.se/allmant/ar-imperialismen-dod.htm. Och det senaste blogginlägget http://jinge.se/allmant/dollar-och-eu-imperialismens-ttip-mot-resten-av-varlden.htm. Läs skriften ”USA som världspolis”. Se nedtill höger på bloggsidan.

      • Jag tror att Hitler tvärtom undervärderade kapitalet i USA. Till och svenska kapitalister inom banker och stålindustrier samarbetade med Nazityskland. Hitler hade nog räknat med att kapitalet i USA skulle ställa sig på hans sida mot det kommunistiska Sovjetunionen. Till en början såg det fint ut. USA hade inga planer att gå in i kriget – de förde själv en rasistisk politik mot alla svarta och andra människor som de ansåg var underordnade.
       Det var när japanerna anföll Pearl Habor som amerikanarna förklarade krig mot Tyskland och mot alla Tysklands axelmakter.
       ’Ryssarna är herrefolk i det ryska imperiet, som också består av hundratalet underordnade folkslag’ – nja, imperium är kapitalismens yttersta kärna. Kapitalismen har alltid som att expandera – eller som i USA:s fall – få kontrollen av världens naturresurser. Ryssland har ännu inte visat dom tendenserna.
       Underordnade folkslag? I alla fall inte på Sovjetunionens tid. Lenin var delvis svensk. Chrustitjov ukrainare. Tjernenkov var från någonstans i Sibirien. Edurd Sjevardnaze (utrikesminister) var en georgier.

       • Det var Hitler som förklarade USA krig någon dag efter Pearl Harbor, inte tvärtom. Isolationisterna i USA var mycket starka även 1941, sen ordnade Tojo och Hitler själva frågan om USA´s inträde i kriget. Bägge uppfattade sig som jämnstarka med USA, och potentiella vinnare på kriget. Ingendera insåg att USA´s produktionsapparat jobbade med helt andra volymer än deras egen, och var oåtkomlig för vapeninsats.

        Imperier är inte underordnade kapitalet, imperier har funnits i tusentals år, imperium innebär till sin essens att ett folk, dvs en nation, överlägset krigstekniskt organiserat, besegrar sina grannar och ger dem rollen som undermänniskor, eller med romarnas ord, barbarer. Imperiestaten plockar upp enskilda dugliga människor ur folket den ockuperar och gör dem till tjänstemän i sin stat, de kan tom bli diktator, som Stalin. Ottomanerna använde besegrade folk som tjänstemän och soldater. Brittiska och franska imperierna använde systematiskt småfolk som tjänstemän.

        USA, en före detta brittisk koloni, har inte ockuperat dem de besegrat, Japan och Tyskland tvangs på amerikansk konstitution, dvs rule by law, men har inga amerikanska ståthållare eller vicekungar. Amerikansk trupp ockuperar inte länderna som USA besegrat. USA har inget imperium. USA håller handelsvägarna öppna, dess valuta dominerar handeln, men USA ockuperar inte sina handelspartners. Leninistisk imperie-teori saknar allmängiltighet och beskriver inte imperier, utan sig själv. Den vanliga kommunistiska rundgången således, den egna sekten ses som hela världen, omvärld som inte uppför sig enligt teorierna ignoreras.

        Innebörden i pentagonchefens meddelande är att USA´s tekniska och militära överlägsenhet kommer att erodera, vi återgår någon gång under 21 århundradet till den vanliga ordningen med flera jämnstarka parter. Då ska ni få se på krig!

        • Redan för 100 år sedan konstaterade Lenin att imperialism existerade utan att länder ockuperats… USA ser till att ordna kontroll genom statskupper, intervention i andra länders val mm. Dagens imperialism är annorlunda än romerska imperiets förstås. Imperialismen är kapitalismens hittills högsta stadium” gäller idag.

         Statskupper mot demokratiskt valda regeringar efter Andra Världskriget.
         Det finns inget land i världen som stött tillnärmelsevis så många militärkupper i demokratiska länder som USA. Utrikespolitiskt har USA tydligt visat att landet inte är för demokrati. Man kan kritisera och angripa diktaturer som står självständiga i förhållande till USA, som Irak, Libyen och Syrien men inte andra (Egypten, Tunisien, Bahrain, Saudiarabien, Pinochets Chile och alla de militärdiktaturer som USA stött/etablerat i Sydamerika och även i Sydostasien.) Några demokratiskt valda regeringar som USA störtat i statskupper.
         -Mossadeq i Iran 1953;
         -Arbenz i Guatemala 1954;
         -Lumbumba i Kongo 1960;
         -Sukarno i Indonesien 1965;
         -Allende i Chile 1973;
         -Sihanouk i Kambodja 1970;
         -USA invaderar militärt och störtar den demokratiska Bishopregeringen i Grenada 1983;
         -USA understödjer statskupp en i Venezuela 2002, och erkänner, omedelbart och officiellt, kuppmakarna som de nya representanterna för landet. Problemet för USA var att kuppen misslyckades;
         -Den folkvalde presidenten Aristide kidnappas i Haiti av USA 2004 och skickas till Afrika. En statskupp genomförs, med USA:s stöd och många Aristide-anhängare mördas eller fängslas;
         -Zelaya i Honduras 2009;
         -Statskuppsplaner mot al-Assad omkring 2012-2013;
         -Stödet till den egyptiska militärens statskupp mot Morsi 2013.
         -Stödet till statskuppen i Ukraina i februari 2014
         -Statskuppsförsök i Venezuela 2015.

         USA har intervenerat i val i drygt 40 länder drygt 80 gånger enligt forskare i USA (http://www.latimes.com/nation/la-na-us-intervention-foreign-elections-20161213-story.html; http://jinge.se/allmant/usa-varldsmastare-i-manipulering-av-andra-landers-val-i-45-lander.htm)

        • Enligt Wikipedia var det USA som förklarade krig.
         Anser du att det finns herrefolk och undersåtar idag? Och då menar jag i Sverige.
         Jag är en mycket vanlig människa ur arbetarklassen, och anser att jag är mycket lika mycket värd som adlig människa. Men kanske anser du annorlunda?

         ’Då ska ni få se på krig!’
         Det här är det jag påtalade för en annan kommentarperson på den här bloggen – Vi kommunister ska inte närma sig ’dom bruna’. Risken är stor att vi blir mördade – precis som vi blev för 2:a VK.

         Jag blir arg och skräckslagen av ’Herrefolkets’ kommentar … men det var kanske det som var meningen …

         • Hur läser Kerstin wikipedia? Det är allmänt känt att Hitler deklarerade krig mot USA den 11:e december, och därmed besparade amerikanerna huvudbry. Det kallas ibland en impulshandling, som att han inte tänkte efter före.

          https://en.wikipedia.org/wiki/German_declaration_of_war_against_the_United_States_(1941)

          Herrefolket är det folk, den nation, vars militär dominerar andra folks territorium. Nazisterna misslyckades med sitt imperium, men tex ryssarna och ottomanerna har lyckats. Britter och fransmän har förlorat sina imperier, men också lyckats riva ner ottomanska och habsburgska imperierna.

          • Hitlers krigsförklaring kan ha haft att göra med att han därefter förhindrade Usa att föra ut sina vinster från deras omfattande verksamhet i Nazityskland men dom fick återinvestera vinsten inom Nazikontrollerat område. En kosmetisk förändring var att Usa tvingades göra rockader på vd-poster genom att byta in sina lokala Europeiska dotterbolagschefer till sina dotterbolag i Nazi-tyskland.
           Business as usual. Kartellernas teater.
           Usas Olja levererades ända till Augusti 1944 med ett kortare uppehåll. Via omlastning vid Kanarieöarna. Hitler gjorde aldrig ngt försök att ockupera Gibraltar trots Britternas känsliga beroende av den passagen.
           1938 innan inmarschen i Tjeckoslovakien hade Britterna räddat honom kvar vid makten när hans Preussiska generaler stod i begrepp att störta honom och sökte Brittiskt stöd.
           Den verklighetsbild som sign Herrefolket tror på existerade aldrig.

          • Googla på wikipedia Pearl Habor.
           Wikipedia: ’Attacken mot Pearl Habor eller slaget vid Pearl Habor var ett överraskningsanfall som utfördes av den kejserliga japanska flottan mot den amerikanska marinbasen vid Pearl Habor, Hawaii på morgonen den 7 december 1941. Nästa dag förklarar USA krig mot Japan vilket resulterar i landets inträde i andra världskriget’.

        • Det är väl känt att Usa avsiktligt provocerade Japan att anfalla Pearl Harbour och att Usas regering medvetet underlättade för dem att sänka flera gamla slagskepp med tusentals döda amerikanska sjömän som följd.
         Även i Europa var amerikanerna i hög grad skyldiga till att kriget utbröt och hjälpte Britterna att hetsa Polen.
         Den amerikanske historikern Harry Elmer mfl skrev om det på femtiotalet.
         Polackerna trodde sig kunna påräkna Franskt och Brittiskt flygstöd och att Polackerna skulle marschera till Berlin. Dom var lika oförnuftiga i relation till Sovjet.
         Jan Nybondas summerade Finländska historikers uppfattning om Finlands agerande i samband med de olika omgångarna av krig mot Sovjet och kritiken mot Finlands politiker liknar den ovan nämnda mot Polen. Andra källor pekar ut Churchill som den som lockade Finland i faran och även fick Hitler att tro att det väntade ett Brittiskt-Franskt-Sovjetiskt anfall från norr vilket resulterade i de av Britterna önskade följande krigshandlingarna från Tyskland.
         Angloamerikas tankesmedjor definierade krig som det för dom mest lönsamma 1909 utan att det fanns ngt hot från andra(men amerikanerna förberedde sig mellan 1916-36 på ett Brittiskt anfall med 8miljoner soldater). Federal Reserve kuppades igenom med list 1913 och det möjliggjorde de lönsamma krigen.
         I båda krigen var det de angloamerikanskt dominerade finans och företagskartellernas överväganden som bestämde händelserna, inte militärstrategi. Tyskland var annars i en omöjlig situation. Men dom hjälptes att hålla igång kriget genom omfattande samarbete med ’fienden’. Hitler hade vanföreställningar om Britternas roll och dom hade bearbetat Tyskland under lång tid för att frambringa just en sån duperad figur som Hitler.
         Dina kålsuparteorier är helt felaktiga. Angloimperiet är sen länge hela problemet.

         • Kerstin blandar bort korten, ordningsföljden på USA´s inträde i andra världskriget december 1941 är som följer;

          7 dec; Japan överfaller Pearl Harbor utan krigsförklaring
          8 dec; USA förklarar Japan krig sen Japan angripit USA
          11 dec Hitler förklarar USA krig, och besparar Roosevelt beslutet.

          • Ja, som sagt Usas ondskefulla krigsorsakande provokation gick i lås.
           Usa anföll Japan helt oprovocerat 1853. Sen var Japan länge Britternas spelbricka och Britterna försökte lura Usa att retirera till Australiens tättbefolkade delar och vänta på Japan där.
           Förhoppningen var att Usa skulle tvingas kriga till 1955.

      • ’Det antikoloniala arvet är mycket starkt i USA’. Vad???
       Wikipedia: Antikolonialism – motstånd mot kolonialism, mot stater, och andra makter söker behärska och exploatera främmande territorium och folk.
       Det är väl det USA har försökt att åstadkomma över hela välden under hela efterkrigstiden.
       Wikipedia igen: Kolonialism är staters eller gruppers erövring och behärskande av, för dem, mer eller mindre främmande territorier. Det kan även involvera exploatering samt införande av den egna kulturen eller civilisation. Enligt vissa synsätt krävs en mer omfattande migration till det koloniserande området, enligt andra synsätt räcker dominans. Nykolonialism eller neokolonialism syftar på ekonomisk och politisk exploatering som äger rum utan att kolonial makten har direkt kontroll.

    • Karl Rove
     ”Vi är ett imperium nu, och när vi agerar, skapar vi vår egen realitet. Och under tiden ni studerar den realiteten – uppmärksamt som ni kommer att göra- agerar vi igen, skapar andra nya realiteter, vilka ni också kan studera och så håller det på. Vi är historiens aktörer och ni, allihop, har bara att studera vad vi gör”
     Beträffande von C:
     Tyskarna och övriga kontinenten var efter Napoleonkrigen föremål för det Brittiska Imperiets omstörtningar via ombud. Dvs konspirationer.
     När Bismarck 30 år efter Clausewitz död enade Tyskland fanns därför inget alternativ att leva fredligt uppdelat i flera separata provinser. De som uppfattar Tyskland som krigiskt bortser från det medan von Clausewitz accepterar bilden av konkurrerande nationalstater.
     Den bilden ger angloimperiet fritt fram att fortsätta konspirera.
     Under von Clausewitz tid var Preussarna Englands legosoldater men Preussen hade inget för det.

    • Om det finns med något ”herrefolk” med i denna bild som känner sig utvald av Demiurgen, eller liknande påhittad gud, så utgörs de förmodligen av Bilderberggruppens giriga favorit-folkgrupp, men den gemensamma metoden oavsett bakgrund är helt klart monopolkapitalismen.

     Så här går plundringen till:

     https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2015/12/09/en-ekonomisk-hitman-bekanner-hur-sverige-forslavats-och-hur-sverige-kan-befrias/

 1. I historieböckerna kan vi läsa om det 1:a Riket, Romarriket.
  Därefter tog katolikerna vid med det Tysk-Romerska Riket.
  Sedan försökte Hitler med det 3:e Riket, det 1000-åriga riket.
  Men det blev inte så gammalt. Hur länge ska vi tvingas stå
  ut med USA, det 4:e Riket. Lawrence Wilkerson tror att
  Kabul kommer att vara USA:s 2:a huvudstad i ytterligare
  50 år.

 2. Både Johan Galtung (från ”vänster”) och Pat Buchanan (från ”höger”) har förutspått en kollaps fram till 2030 (tänker på böckerna ”Suicide of a Superpower..” och ”The end of the American empire…”). Med liknande argument. Man får väl se.