Folk och Försvar 2018 – en sorglig tillställning


Denna artikel har skrivits av professor Lars Drake, Uppsala. Synapze. Lars Drake är en mycket kunnig geopolitisk analytiker (min term), och jag har flera gånger återpublicerat artiklar av honom. Senast kom Ryskt informationskrig – ännu en nyhetsanka? 30/12 2017.

Artikeln.
Så var det då dags för NATO-entusiasternas årliga propagandajippo. Det är naturligtvis ett tillfälle till diskussion också ….. med likasinnade. Nåväl det finns en spänning mellan dem som vill gå med i NATO och dem som vill att vi ska samarbeta maximalt utan att formellt svenskt medlemskap.
En betydande del av diskussionerna handlade om upprustning av militär förmåga och på utveckling av ett totalförsvar. Jag har inte så mycket att invända mot det. Kritiken handlar om några grundfrågor i den säkerhetspolitiska analysen och det faktum att allt är fokuserat på hot från ett land och att strategin involverar nära samarbete med NATO.
Löfven 180114
När statsminister Stefan Löven uttalar det självklara, som dessutom är den bedömning som fastställts i senaste försvarspolitiska beslutet, ”… att ett direkt militärt angrepp på Sverige är osannolikt”, går oppositionspolitikerna i taket. Försvarsberedningen har nämligen just kommit med en ny formulering: ”… ett väpnat angrepp på Sverige kan inte uteslutas”. (TT via UNT, 1)

Oj sån stoooor skillnad! Själv kan jag godkänna båda. Den första är en rimlig bedömning och den andra ett självklart konstaterande om man bedömer att sannolikheten ligger under 100 och över noll procent. Saken är den att politikerna tolkar in saker i dylika texter som inte finns där.

Allan Widman (L) en ledande NATO-entusiast som sällan uttalar sig balanserat sa enligt TT ”Den formuleringen var gjord för att vi bedömer att det är ett mycket, mycket allvarligare läge nu …”. Företrädare för M och KD har framfört liknade synpunkter. (TT via UNT, 1)

Varför har så många partier lyft fram så uppenbart olämpliga personer som talespersoner på just försvarsområdet. Det verkar inte finnas någon som kan analysera utrikespolitik och säkerhetspolitik. Endast V:s representant, Lotta Johnsson Fornarve, har gjort ett något mer nyanserat inlägg som avvikande mening i Försvarsberedningens rapport från december 2017. Skämtar de, är de oärliga, okunniga eller inkompetenta – förtroendeskapande är de i alla fall inte.
Hultqvist och McCainHultqvist och krigshöken senator McCain, USA

Det fundamentala felet i försvarsministerns och försvarsberedningen analyser av det säkerhetspolitiska läget är den överdrivet negativa synen på Ryssland och den positiva på USA/NATO. Detta diskuterades inte vad jag kunnat se från Forum på SVT eller i presskommentarer. Det fundamentala tankefelet togs för givet på Folk o Försvars konferens.

Svenska politiker och de som kommer till tals i medierna återkommer till några få punkter.
Ryssland är aggressivt, vilket visas av att 1. Ryssland har krigat i Georgien och 2. i Ukraina, 3. i Syrien, 4. införlivandet av Krim i Ryssland innebär att den europeiska säkerhetsordningen efter kalla kriget för första gången har utmanats och 5. ryska flygplan över Östersjön och därtill hörande gränskränkningar är i sig en upptrappning.

1. Kriget i Georgien startades av dåvarande presidenten Sakashviili som beslutade om bombning av Sydossetiens huvudort. Ryssland hade fredsbevarande trupp i området och slog tillbaka. Några dagar senare drog de sig tillbaka till Sydossetien. Varken den delen eller Abchazien hade accepterat att bli en del av Georgien när Sovjetunionen upplöstes.
Poroshenko och Obama. images4YUZEIHV
2. Inbördeskriget i östra Ukraina startades efter det att det skett en kupp i de norra och västra delarna av landet i strid med landets konstitution. Krav på någon form av självstyre i de östra och södra delarna av landet (där en stor majoritet röstat för sittande president) och slogs ner med våld övergick konflikten till att bli ett inbördeskrig. (2)
3. Ryssland bombar Al Nusra och IS (och grupper som samarbetar med dem) som utpekats av FN:s Säkerhetsråd som terrororganisationer. Det sker på inbjudan av den regering som representerar Syrien i FN. USA bombar utan sådan inbjudan.

4. Redan 1999 utmanades den europeiska säkerhetsordningen när NATO utan stöd i FN:s Säkerhetsråd bombade Jugoslavien i 78 dygn i syfte att tvinga landet att avstå från Kosovo. Ryssland behövde inte använda mer än små grupper av soldater som bevakade ett antal punkter på Krim. Ukrainska soldater lämnade inte sina förläggningar. Om de beordrats till det hade sannolikt flertalet gjort myteri. En folkomröstning hölls som gav ett överväldigande stöd för anslutning till Ryssland.

5. Under 2014 och 2015 genomfördes 20 kränkningar av svenskt territorium med flyg (sjö eller land) varav Ryssland stod för 1.

Det som saknas i analysen är hur det block, USA/NATO, som Sverige ska bedriva ett alltmer fördjupat samarbete med agerat de senaste 20 åren. USA och/eller NATO har angripit och bombat flera länder utan stöd i FN:s Säkerhetsråd. Jugoslavien 1999, Afghanistan 2001-, Irak 2003-, Libyen 2011 (FN-stöd för skydd av civila och flygförbud men inte bombningar för att gynna rebellsidan) och Syrien 2014-. Resultatet är långvariga krig och länder i upplösning. I Libyen har det uppstått slavmarknader. Därutöver har USA använt drönare för att bomba enstaka mål i flera länder i Mellanöstern. Rysslands agerande är inte ens i närheten av detta.

Förra året publicerades det en artikel om rysk desinformation i någon slags vetenskaplig tidskrift. Den kom (av en tillfällighet?) just när Folk o försvar 2017 skulle börja. Artikeln recenserades utan någon väsentlig invändning i de stora tidningarna. Den höjdes till skyarna av rusofober som Patrik Oksanen (ni vet han som okritiskt vidarebefordrade och övertolkade Egor Putilovs Rysslandskritiska alster 12/3 2015 (3), och 29/9 2016 (4) sågade Putilov för hans koppling till Ryssland).
Martin KraghMartin Kragh
Artikeln som hade Martin Kragh som huvudförfattare blev hårdare kritiserad än jag sett mer än något enstaka exempel på under 40 års akademisk karriär.
Den justerades på flera punkter, men allvarliga brister finns fortfarande kvar. Här finns min kritik som fick tas i två (5) delar (6) för att den inte fick plats som en artikel på Synapze. Jag skrev även en kortare artikel som visar uppföljningen, bl.a. vad de sakkunniga skrev om Kraghartikelns vetenskapliga kvalité. Kritiken var nedgörande. Jag sammanfattar detta i titeln ”Kraghartikeln: sågad men inte fälld”. (7) Nu ser jag glädjande nog ingen hänvisning till den artikel som hyllades förra året.

En av huvudaktörerna på Folk o försvar 2018 är naturligtvis försvarsminister Peter Hultqvist, han som drivit oss allt längre in i NATO:s famn. Förra året var han över och frotterade sig med topparna i Trumps administration. Det inställsamma tal han då höll tillhör de falskaste jag läst på länge. Min kritiska genomgång av det talet finns här. (8)

Felet är inte att Sverige återuppbygger en försvarskapacitet utan att säkerhetsanalysen bara pekar ut ett land som kan ses som ett hot, Ryssland. Försvaret borde inriktas mer förutsättningslöst mot varje möjlig angripare. Det kan inte uteslutas att Ryssland i något läge skulle kunna angripa Sverige, det är dock inom överskådlig tid mycket osannolikt. Det kan heller inte uteslutas att USA eller något annat land skulle göra detsamma. I så fall skulle det kunna vara för att föregripa ett misstänkt angrepp från den andra stormakten. Ett ensidigt angrepp på Sverige torde vara extremt osannolikt.

Vem vet i förväg vilka som står på olika sidor om tio år. Några historiska exempel: Sovjetunionen ville få en front med Storbritannien mot Tyskland innan Andra världskriget började. Sovjetunionen ingick en icke angreppspakt med Tyskland när detta misslyckades. Tyskland anföll i väst och öst och det ledde till att Storbritannien samarbetade med Sovjetunionen. Kalla kriget innebar en front mellan de segrande Västmakterna och Tyskland mot Sovjetunionen.

Just nu arbetar USA hårt för att isolera sig och nya allianser skapas. Det har slutits avtal mellan Ryssland, Turkiet och Iran. NATO-landet Turkiet har svåra intressekonflikter med USA. I Syrien samarbetar USA med den vänsterinriktade kurdiska gruppen YPG. Kina kommer in på spelplan och samarbetar med länder i Latinamerika som länge varit USA:s självklara intressesfär. Det finns tydliga splittringstendenser i EU. Reala ekonomiska intressen och lokala maktintressen påverkar utvecklingen. Den nuvarande sanktionspolitiken mot Ryssland är skadlig för flera EU-länders ekonomi, men till nytta för USA som bl.a. fortsätter att importera raketmotorer. Om USA idag skulle starta ett krig i Ostasien kommer det att splittra NATO. Utvecklingen framöver är svårare att förutsäga än vanligt – och det är svårt nog. Om inte dessa argument räcker kan man lägga till att det är ofattbart dumt att liera sig med en supermakt som är på ett sluttande plan vad gäller ekonomi och politik.
putin%20erdogan
En av punkterna den sista dagen (borde nog ha tagits upp den första dagen) på konferensen handlade om global säkerhetspolitik. Då berördes åtminstone en av de just nämnda trenderna, Kinas ökade betydelse. USA:s omfattande inblandning i många av världens länder, inklusive rena invasioner, togs inte upp. Konflikter i Mellanöstern togs upp, men det gjordes ur ett Västperspektiv av Alexander Atarodi som lyckades tala om detta ämne utan att nämna USA:s krigshandlingar i området. Han nämnde USA:s ”engagemang” som kanske inte kommer att fortsätta och såg det som något negativt.

Konferensen får ju inte störas av analyser som talar mot ett fördjupat samarbete med världens värsta krigsförbrytare.

intressant.se Ukraina, , , , , , , , ,

Referenser.

1 http://www.unt.se/nyheter/omvarld/regering-och-opposition-oeniga-om-militart-hot-4870251.aspx

2 http://www.synapze.se/?link=article&key=16638

3 http://www.helahalsingland.se/opinion/ledare/stoppa-statliga-pengar-till-putinkrigarna

4 http://www.dt.se/opinion/ledare/oksanen-darfor-borde-sd-genast-kastas-ut-ur-sapo-s-insynsrad

5 http://www.synapze.se/?link=article&key=16520

6 http://www.synapze.se/?link=article&key=16523

7 http://www.synapze.se/?link=article&key=16755

8 http://www.synapze.se/?link=article&key=16660

Sven Hirdmans artikel i samma ämne: http://www.vlt.se/opinion/debatt/sven-hirdman-krigshysterin-om-ryssland-ar-farlig-och-obegriplig


22 svar till “Folk och Försvar 2018 – en sorglig tillställning”

 1. Nummer 2 på den listan kan man mycket applicera när det gäller Sovjetunionen och Afghanistan: Sovjetunionen bombade Mujahedin och andra terrororganisationer från 1979 (men jag vet inte om FN pekade ut dessa grupper som terrorister, men klart är att IS och förmodligen även Al Quaida föddes i Afghanistan när USA, Kina, Pakistan och andra länder beväpnade och tränade dessa grupper). Detta skedde på en inbjudan av den afghanska regeringen som representerade Afghanistan i FN. Mujahedin och frivilliga från de arabiska staterna (så främmande trupper befann sig i Afghanistan redan före 1979) bombade Afghanistan med USAs klara samförstånd.

  Anders, jag har sett att du har artiklar skrivna av professorer, välutbildade människor och andra kända personer (som Myrdal) och Ekis. Men du har mycket sällan artiklar – även om de finns – från grovarbetare, sjukskrivna, invandrare, etc. Anser du att vi har mindre att säga än några professorer? Det hade varit intressant och läsa vad en strejkande hamnarbetare har att berätta.
  Jag har varit förbryllad över att du skriver en utförlig levnadspresentatör över personerna som får publicera sina artiklar på den här sajten. Det spelar väl ingen roll om de är professor eller arbetare, så vida texten inte innehåller information och uppgifter professorn arbetar eller forskar i?
  Arbetarklassen är ryggraden i socialismens ideologi. Inte professorer.

  • Det finns olika uppfattningar om den legala/illegala aspekten i Sovjetunionens misslyckade, destruktiva och impopulära krig i Afghanistan. Bidrog nog till Sovjetunionens fall.

   Jag välkomnar alla intressanta artiklar. Tyvärr skriver arbetare sällan politiska översikter efter vad jag vet. Bland gästbloggare finns en del invandrare, flera pensionärer med för mig okänt arbete och minst två personer i ditt arbete.

   Instämmer i sista meningen.

 2. Först hävdar du att Lotta från vänsterpartiet gjort ett nyanserat inlägg, men vari det består slipper vi höra. Lika bra kanske.

  Sen hävdar du att de två skrivningarna har samma innehåll, och det håller jag med om, men det gör inte socialdemokraternas olika fraktioner. En fraktion av socialdemokraterna och de borgerliga inser att vår avrustning leder till Nato, men den tongivande Wallström/Jämtin/miljöparti-fraktionen tror att Sverige som militärt tomrum är fredsbevarande, de inser inte att omgivningen vill fylla tomrummet.

  Sen hävdar du att det inte gör något att Sverige rustar upp. Vi rustar inte upp. Det är mycket skrik för liten ull, det finns ingen som vill satsa pengarna. Det saknas 40miljarder per år. Försvarsbudgeten är halv. Ingen vill betala. Det blir ingen upprustning. Det blir Nato, i en eller annan form, och svenska folket har röstat sig fram till resultatet. Betalningsoviljan har ett pris; neutraliteten. Pratet om totalförsvar är också bedrägligt, de letar billiga investeringar, och vill satsa på sina egna propagandakanaler. Liksom miljöpartiets antiförsvars-försvarspolitik, där man blandar samman hypoteser, känslosvall och tro med den militära avskräckningsförmågan. De vill inte betala för hårdvara, de vill sprida sin propaganda.

  Som lök på laxen har de avancerade staternas krigföring förändrats, den är alltmer hightech, allt mindre utförd av massarméer som tvångsrekvirerats ur folkdjupens fattigdom. Om ett eller två decennier kommer de avancerade länderna att skicka fram tre sorters självtänkande robotar i första anfallsvågen. En flygoid, en tankoid och en soldatoid. En flygande, en på larvfötter, en på titanium-ben. De kommer att följas av mänskliga elitsoldater när avancerade länder vill byta ut regimen till lydigare i mindre avancerade länder. De mindre avancerade länderna kan ha värnpliktsarméer, men de duger bara till att förlora krig. Även Ryssland byter till den nya västteknologin. SAAB jobbar sedan länge på framtidens obemannade stridsflyg.

  Ovanpå fredsvännernas behjärtansvärda tro, betalningsoviljan och krigföringens automatisering kommer det långsamt eskalerande lågintensiva inbördeskriget. Importen av folk som lärt sig hata oss redan som barn, lyder främmande profeter och inte delar våra värderingar sprider skräck i den lydiga svenska befolkningen. Vår största konkurrensfördel, en intelligent, strävsam, samarbetsvillig och monokulturell befolkning, kastas bort, och majoriteten kommer att rösta för inskränkningar i demokrati, i hopp om att det ska bekämpa importen. För att få bukt med gängen av invandrarpojkar som terroriserar svenskar, krävs internering utan bevis som håller i rättegång. Om vi ska klara ”utmaningen”, krävs åtminstone partiellt undantagstillstånd. Det blir inget, vi får självförvållade inre oroligheter, som var och en tvingas förhålla sig till.

  Jag tror inte vi kommer att få krig med utrikes makt, vi kommer att få Natos krigsmateriel i ett mångkulturellt Sverige där befolkningen tvingas skydda sig själv en och en, på sin egen gata, mot för många som flyttat hit. Inbjudna av regeringen. De som protesterat stigmatiseras med tillmälet ”fascist”, ett ord som fullstädigt ändrat mening. Vår tids destabiliserande politiska krafter sitter i regeringen.

  • UAV.
   Om Sverige skulle öka sina militärkostnader för att göra ett fruktlöst försök att hänga med i den utveckling du beskriver, så hade det bara gjort saken ännu värre.
   Om en stormakt anfaller vårt land så kommer vi aldrig att kunna stoppa det. I det läget återstår bara en väg, nämligen att inte delta i krigshets mot någon och inte göra oss själva delaktiga i någon hotbild mot främmande makt. Neutralitet kallades detta förr i tiden.
   Det som pågår i Sverige nu är försvarspolitisk hjärnblödning, där vi dels väljer att samarbeta med dom mest brutala och krigiska krafterna i världen och samtidigt gör vårt eget land till en måltavla som måste hanteras av motståndaren.
   Drivkraften bakom detta är den amerikanska imperialismen och vapenindustrins jakt på vinstmaximering.

   Vad gäller ”invandrarpojkar som terroriserar svenskar” så är det problemet delvis orsakat av oss själva, i form av misslyckad integrering, och delvis orsakat av exakt dom brutala krafter som vi nu väljer att samarbeta med.
   Den västliga imperialismens uppstyckning och totala sönderslagande av arabvärlden har pågått i tusen år och har knappast minskat i omfattning under senare tid. Arabvärldens folk har god anledning att hata västvärldens marktjuvar och blodtörstiga oljepirater.
   Bronsåldersreligioner på båda sidor gör knappast saken bättre heller, men hur mycket vi än ogillar muslimska extremister, så har den kristna varianten orsakat makalöst mycket mer död och lidande.

   • Anders, jag håller fullständigt med om den sista delen av din kommentar.

    Men krigshetsen fanns även på 60- 70- 80-talet. Och Sverige deltog även i sken av neutralitetens namn i militära operationer för NATO och USA mot Sovjetunionen. Det var ett flertal spioner som greps för att de hade spionerat för Sovjetunionen räkning. Men hur många spioner greps för att de hade spionerat för USAs räkning? Absolut inga! Det behövdes inte. Svenska försvaret informerade förmodligen själva den biten till USA.
    Hade inte Aftonbladet eller Expressen en löpsedel för ett antal år sedan som rapporterade om att självaste Carl Bildt spionerade för USA?

    • Jovisst Kerstin, minnet av Von Hoffsten har inte bleknat helt och t.om. Olof Palme hade ju intima band med USA.

    • Catalina affären 1952 var en sådan operation. Wikipedia: ”Tre år tidigare hade Sverige, i strid med de officiellt strikta neutralitetslinjen, ingått ett hemligt avtal med USA och Storbritannien. Svenska signalspaningsdata skulle bytas ut mot amerikansk utrustning. Flygvapnets specialutrustade Tp 79:or79001 Hugin och 79002 Mumin genomförde regelbundet topphemliga flygningar över Östersjön med amerikansk signalspaningsutrustning ombord. Sverige bedrev även fotospaning mot Sovjetunionen.”
     ”Under 1952 steg spänningarna ytterligare då NATO-plan upprepade gånger kränkte sovjetiskt luftrum och de svenska flygningarna blev fler. Sovjetisk press började skriva om att Sverige gick NATOs ärenden.” Det låter väl ganska bekant idag, eller hur? Det var så det svenska folket fördes bakom ljuset då, och det tycks upprepa sig idag.
     I övrigt kolumnen på Wikipedia nämns: ”En teori har gjort gällande att en av besättningsmedlemmarna på DC3:an, den rysktalande telegrafisten Erik Carlsson, varit spion och sovjetisk angivare, om uppdraget. Detta har till en viss del strykts av bevarande säpodokument där Carlsson misstänks vara kommunist och sovjetisk spion.” ”Erik Carlssons kvarlevor har aldrig hittats.”
     ”En annan teori, som lanserats av Anders Jallai, är att DC3:an hade en nionde besättningsmedlem som var en amerikansk underrättelseofficer.”

   • Det verkar finnas ett enormt problem med innantill-läsning. De två stora militärmakter som finns runt oss vill fylla tomrummet Sverige med vänskapligt sinnad makt. Det är inte vi som bestämmer någonting mer än om vi betalar för vårt eget försvar eller ej. Orsakar vi tomrum hemma, blir de två stora oroliga för varandra. De drivs inte av omsorger eller fiendskap till oss, utan oro för varandra. Resultatet av vår naivitet blir Nato, vi väljer inte självmant Ryssland.

    Islam är en erövrarreligion till själva sin konstitution, den är skriven så av Muhammed. Vi har inget att säga till om där heller, däremot kan vi avstå från att importera. Islam har erövrat den urkristna kyrkans territorier, besegrat Byzans, knäckt Romarriket. De europeiska kolonialväldena krossade ottomanerna och corsairerna mot slutet.

    Integration är ett tveeggat ord, det kan lika gärna betyda att vi anpassar oss till importens uppfattning. Framgångsrika immigrationsländer assimilerar.

    • Islam visade stor tolernas mot kristna i t.ex. i Spanien under flera hundra år. Kristendomen gick fram tillsammans med krig och tvångsmissioneringen som vid erövring av Amerika, i Afrika osv.

    • UAV
     Din tomrumsteori håller inte. För att satsa stora summor på ett svenskt försvar behövs en hotbild. Hittills har den hotbilden varit Ryssland, men tidvis har den spätts ut med prat om neutralitet och kanske framför allt av att vi INTE har gått med i NATO , iallafall inte formellt.
     Ett militärt tomrum hotar ingen, men en uttalad hotbild gör det.
     Sedan är det inte naivitet som får den svenska överheten att välja NATO. Samarbetet med USA har varit intimt under hela 1900 talet och fram till nu. Tusentals ekonomiska trådar binder ihop kapitalisterna i våra två länder och deras förtjusning över marknadens frihet och låga skatter i USA är inte att ta miste på.

     Alla dom abrahamitiska religionerna är erövrarreligioner och hittills har kristendomen varit värst, så det blir lite märkligt när du lyfter fram enbart Islam på det sättet du gör.
     Jag ger inte fem öre för något religiöst påhitt, men jag tycker mig ana ett stänk av främlingsfientlighet i ditt fokuserande på Islam. Islam har vad jag kan sen ingenting alls med våra relationer till supermakterna att göra.

     • Anders Å,
      Du har nog inte helt släppt KP och ideologin, eller hur? :-)
      Jag instämmer helt i din kommentar.

      Det finns delade meningar i både KP och SKP, och bland sympatisörer till båda partierna, om en sammanslagning mellan dessa två partier. Vad anser du?

      • Kerstin.
       He he tja kanske det. Det behövs definitivt mer styrka på vänsterkanten.
       För min egen del så tror jag fortfarande inte på arbetarklassens stat då jag tycker mig se att arbetarklassen håller på att försvinna. Den ståndpunkten ifrågasätter ju väldigt mycket av det jag tidigare trott på och jag tror numera att vi som ändå vill ekonomisk rättvisa står inför en oerhörd utmaning, inte minst teoretisk och måste börja tänka nytt. Längre högerut än så tror jag aldrig att jag kommer.

       • Beror bland annat vilka grupper man räknar till arbetarklassen. Är det 80 % av de som arbetar?. Första mötet om detta ordnas 29/1 på ABF Stockholm?

        • Intressant Anders, hoppas vi får en artikel om det mötet.

         Min tanke om detta är att det inte spelar så stor roll vilka vi väljer att kalla arbetarklass, det avgörande är att största delen av dom som idag arbetar inom framför allt tillverkningsindustrin sannolikt kommer att bli utan jobb i en relativt snar framtid. Det kommer säkert att drabba även andra grupper och på sikt nästan alla. Den nya tekniken gör också att profitkvotens fallande tendens accelererar och till slut återstår bara spekulation för kapitalisterna.
         Detta är marknadens död och begreppet arbetes död och vi saknar idag seriösa teorier om hur det skall hanteras.
         Vi pratar om kanske den största omvälvningen av det mänskliga samhället sedan den neolitiska revolutionen och dom flesta verkar helt enkelt undvika att tala om det.
         Den nya tekniken utvecklas dock i en rasande takt och sannolikt kommer vi att bli överraskade av kraften i det.

         Teknikrevolutionen öppnar möjligheter för det klasslösa samhället där alla kan få det dom behöver, men också för krig och diktatur.
         Om vi som vill ekonomisk rättvisa och demokrati står utan både teori och organisation inför detta så ökar sannolikheten att krigets krafter tar över.
         Vi ser dom ju redan nu i krigshetsen mot Ryssland.

  • Var är din källa om ’folk som har lärt sig hata oss redan som barn, lyder främmande profeter och inte delar våra värderingar …’?
   De flesta människor utifrån har inte lärt sig hata oss redan som barn. Det finns ingen statistik på detta. Främmande profeter – menar du påven? Nej, det trodde jag inte. Du pratar om islam och profeter inom islam. Islam är en fredlig religion. Men precis som det finns udda fanatiska religiösa organisationer inom den kristna rörelsen så finns det udda fanatiska religiösa organisationer inom den islamska rörelsen. Och inom andra religioner.
   Vad menar du med våra värderingar? Menar du vara att gift – man och kvinna och barn – och vara kristen, fira kristna högtider, etc, så kan jag tala om för dig att dom värderingar är inte mina. Jag är varken det ena eller det andra. Så du kan inte räkna in mig – och många andra – i ’våra’ värderingar.
   Menar du att den genetiskt blonda svensken är mer intelligent, strävsam och samarbetsvillig än en mångkulturell befolkning?
   Det är inte invandrapojkar som terroriserar svenskar, utan det är fascister och nazister som gör detta (bomber mot syndikalisterna i Gbg). Ska då även fascister och nazister interneras när de terroriserar den svenska befolkningen och invandrarna?
   Undantagstillstånd är en form av terrorism från högsta nivå, nämligen staten. Ett sådant samhälle som utnyttjar undantagstillstånd är en diktatur. Så genom att förordar undantagstillstånd och inskränkningar i mänskliga rättigheter (interneringar) så talar du för diktatur.
   Då och då kan det vara nödvändigt med att besluta om kortvariga undantagstillstånd, och det gäller oftast vid väderkatastrofer såsom i sydstaterna i USA när de hade översvämningar.
   Det du gör genom den här kommentaren är att du spär på en redan negativ men enormt falsk uppfattning om att det är invandrarna som hotar Sverige.

 3. Mail till professor Åsa Wikforss, som skrivit boken ”Alternativa fakta”

  Hej!

  Det finns alla skäl att stödja din betoning av vikten av kunskap, kunskapsbaserad information och kritisera faktaresistens. Och begreppet ”Alternativa fakta” som du dock inte analyserat närmare.

  Debatten om Sveriges försvars- och utrikespolitik var av naturliga skäl i fokus vid konferensen i Sälen nyligen.

  Bl.a förre statsekreteren moderaten Sven Hirdman, förre FN-amnassadören och regeringsledamoten, socialdemokraten Pierre Schori, professor emeritus Lars Drake (partifärg okänt) och jag (ej partiansluten) har i separata artiklar påvisat (starkt ord) att Sveriges säkerhets- och försvarspolitik inte är grundad på en faktabaserad analys, och därför bl.a. farlig.

  Föreslår att du läser detta.

  Sven Hirdman http://www.vlt.se/opinion/debatt/sven-hirdman-krigshysterin-om-ryssland-ar-farlig-och-obegriplig

  Pierre Schori:

  Lars Drake http://jinge.se/allmant/folk-och-forsvar-2018-en-sorglig-tillstallning.htm

  Anders Romelsjö http://jinge.se/allmant/for-minskad-risk-for-krig-samarbete-aven-for-ryssland.htm

  Svara gärna på mail.

  Hälsningar

  Anders Romelsjö, professor emeritus

 4. Apropå Ukraina; nu kan Oliver Stones film om kuppen ses på nätet, en och en halv timme. Finns bl.a. på steigan.no

  Apropå Finland; någon kanske är intresserad av min artikel på nyhetsbanken; krigen mellan Finland och Sovjetunionen; utlagd idag.