Bråket i Nato – som har 12 gånger större militärutgifter än Ryssland

Media rapporterar om att Trump kritiserar andra Nato-länder för att de satsar för litet på sitt försvar och för att vissa av dem köper (billig) gas i stället för (dyr) gas från USA.

USA har fördubblat sina militärutgifter i Europa från 3 till 6 miljarder dollar och Nato genomför fler och större övningar i Europa?
Trumps kritik diskuteras förstås i media.
Men skriver etablerade media att:
* Natos:s militärutgifter är 12 gånger större än Rysslands; Hemska Ryssland rustar ned och snälla rustar USA upp och
* Ryssland rustar ned. DN skrev ”Ryssland minskar sina militära utgifter med 20 procent har främst ekonomiska skäl. DN Rapport: Rysslands militärutgifter minskar medan världens ökar. ;
* ökningen av USA:s militärutgifter under ett år under Trump är större än Rysslands totala militärutgifter;
* USA & Nato stödde en statskupp mot demokratisk vald regering i Ukraina 22/2 2014 – det största brottet mot internationell rätt i Europa efter upplösningen av Jugoslavien via USA/Nato/Tyskland. Medan man fördömer Ryssland defensivt efter statskuppen gjorde en av befolkningen stödd annektering/återinförlivning av Krim i strid mot folkrätten;
* Nato genomför fler och större övningar i Europa, riktade mot Ryssland? Stora Nato-övningar – Försök att skrämma Ryssland i aldrig skådad omfattning
* Alternativet till gas från Ryssland är amerikansk skiffergas (fracking). Dels så är skiffergas mycket mer skadlig för miljö och djurliv, och dessutom måste den fraktas lång väg. Dessutom är skiffergas med nuvarande låga oljepris inte lönsamt. Stefan Löfvén säger ja till North Stream 2

nato-schengen
Jag följer upp med ytterligare jämförelser från en tidigare publicerad lång och ingående artikel Lars Drake och Jake Kayzer, aktiva i Nej till NATO och Aktivister för fred. Hur är det militära styrkeförhållandet mellan NATO och Ryssland? Synapze I denna finns referenser till uppgifterna nedan.

Relativ militär styrka används som argument av båda parter i den svenska diskussionen om vår relation till NATO och det är avgörande för att förstå det säkerhetspolitiska läget. Det påstådda hotet från Ryssland används som ett huvudargument för svensk anslutning till NATO och för intimt samarbete med den militäralliansen. Det förekommer ett flertal olika sätt att mäta hur mycket olika stater eller allianser satsar på sin militär och vilken kapacitet de har. Några av metoderna är ekonomiska och andra är tekniska. I den här artikeln går vi igenom metoderna och jämför i första hand Ryssland och NATO med avseende på några av de mått som kan betraktas som meningsfulla.

Ekonomiska mått


Grundfrågan är hur mycket pengar som satsas på militära ändamål. De mått som förekommer är mängd pengar räknat totalt, per capita, andel av BNP eller som andel av landets statsbudget.

Det enda måttet som har ett tydligt positivt samband med militär kapacitet är när jämförelsen görs för totala utgifter, även om det inte inkluderar t.ex. teknisk standard eller personalens kompetens. Stockholm International Peace Institute (SIPRI) sammanställer årligen statistik över militära utgifter i världens länder och dess uppgifter anses allmänt trovärdiga. Det finns andra organisationer som också sammanställer information från olika länder och de skiljer sig inte dramatiskt från SIPRI’s resultat. Ryssland har under flera år satsat mindre än 10 procent av vad Natoländerna satsat. År 2016 var det 8 procent enligt budget. Högtekniska vapensystem kostar ungefär lika mycket i alla länder, men personal m.m. är billigare i länder med låga löner än i höginkomstländer. Skillnaden i ranking mellan NATO och Ryssland består dock även om utgifterna räknas om till köpkraftsrelaterad BNP, dvs BNP (PPP). Det bör även ske en justering i motsatt riktning eftersom Ryssland inte la ut lika mycket 2016 som var beslutat i dess budget.
Slutresultatet med ett snitt av BNP och BNP (PPP) och justering för faktisk minskning i Ryssland är svår att beräkna, men det torde ligga under 20% av NATO’s utgifter.
RyssKrig-768954
Tabell 1. Jämförelse mellan Natoländerna och Rysslands militära utrustning. (Beklagar att tabellen är skev.)

Vapenslag

NATO 29 Ryssland Ryssland i procent av NATO 29

Tanks 16074 15398 96

Hangarfartyg 14 1 7

Stora krigsfartyg 121 24 20

Medelstora krigsfartyg 208 61 29

Ubåtar 150 67 45

Stridsflygplan 6328 1337 21

Attackhelikoptrar 3585 677 19

Kärnvapen 7625 7700 101

-varav utplacerade 2330 1790 77

Militära satelliter 155 74 48

Militära baser utomlands över 700 färre än 5 <1 Rysslands enda hangarfartyg, Admiral Kuznetsov, har länge varit i behov av reparation och modernisering. Det är utdaterat sedan länge. Nu skall fartyget repareras, men någon vidare modernisering kommer det inte att bli. Rysslands enda hangarfartyg har inte en chans att mäta sig med NATO’s 14 mer moderna. Det kommer att dröja innan Ryssland har tillgång till ett modernt hangarfartyg, om inte landet lyckas köpa ett från någon vilket inte är sannolikt. [7]

Not: Huvuddelen av uppgifterna i tabellen är tagna från en artikel på Wikileaks som baseras på trovärdiga källor (hela Wikileaks artikel innehåller 181 källor). [4] Uppgifterna om kärnvapen har tagits från SIPRI Yearbook 2016, en källa som sällan ifrågasätts. [5] I kategorin Stora krigsfartyg ingår jagare och kryssare. I kategorin Medelstora krigsfartyg ingår fregatter, korvetter och amfibiefartyg (huvudsakligen landstigningsfartyg). Transportfartyg, patrullbåtar, m.m. ingår inte.

Natoländernas sammanlagda tillgång till militär och paramilitär personal är ungefär 6,3 miljoner (aktiva, reservister och paramilitära) och motsvarande för Ryssland är 3,5 miljoner. [6] Det innebär att Nato har nästan dubbelt så många som Ryssland.

Slutsatsen av denna kvantitativa genomgång är att NATO har ett betydande övertag gentemot Ryssland när det gäller militär utrustning.

The share of world military expenditure of the 15 states with the highest expenditure in 2014 (2)

Kort kommentar:
1. För rimligare maktbalans är en kraftig nedrustning av Nato första steget – eller hur? Bättre än en synnerligen kraftig upprustning av Ryssland för att få balans.
2. EU och andra Nato-stater har under detta millenium alltmer framträtt som underordnade till USA. År 2003 protesterade Frankrike mot USA:s planer att anfalla Irak genom veto i säkerhetsrådet och Tyskland protesterade högljutt. Nu tiger man om USA:s brutala krig som dödat miljoner i Mellanöstern, och drivit miljoner på flykt till Europa. Och accepterar USA:s olagliga sanktioner mot Ryssland.
3. Trump är resande talesman för USA:s enorma militärindustri och för dess miljöförstörande fracking-industri.
4. Kommer att EU att stå upp mot USA:s handelskrig?

Ja, kommer Tyskland och andra Nato-länder att stå emot?

NATO-demonstration IV

i Andra om:
, , , , , , , , , , ,
,

  13 comments for “Bråket i Nato – som har 12 gånger större militärutgifter än Ryssland

 1. Korp
  12 juli, 2018 at 11:16

  På måndagen den 16 juli är det tänkt att Ryssland-USA-toppmötet i Helsingfors sker.
  Det kommer att bli de första förhandlingarna mellan presidenterna Putin och Trump. Är Putin redo? Kreml har alltid bekräftat att de är redo för förhandlingar.
  Men är Trump redo? Enligt Trump själv har han ”förberett sig för detta möte för hela sitt liv.” Men det är lite alarmerande att mötet mellan Lavrov och Pompeo som planeras för att förbereda toppmötet avbryts.
  Sergey Lavrov: ”Toppmötena håller på att förberedas på olika nivåer, i olika format, och ett av stadierna för förberedelserna inför toppmötet i Helsingfors, som hålls den 16 juli, var besöket av den amerikanska säkerhetsrådgivaren John Bolton. Det var den amerikanska sidan som föreslog att utrikesministrarna skulle hålla ett särskilt möte, före toppmötet. Vi godkände förstås.
  Men häromdagen sa Mike Pompeo i en telefonsamtal att hans schema var extremt tätt och han kunde bara inte fysiskt träffas före toppmötet. Han hänvisade till brist på tid. Men det finns faktiskt alltid tid; frågan är dock vad vi spenderar den på.
  Betyder det att den amerikanska statssekreteraren Mike Pompeo ser toppmötet, som hans president ”har förberett hela sitt liv”, inte är en prioritet”?
  Enligt den amerikanska presidenten fortsätter Europa att bita handen som skyddar den, och Tyskland är det värsta av allt. Vi betalar från 70 till 90 procent för att skydda Europa. Sedan kommer de hit för att sälja sina Mercedes och BMW:s handelsunderskott är 151 miljarder dollar.
  Handelsreglerna som Trump skriver om, liksom hans önskan att träffa Putin ansikte mot ansikte, kan bara överraska dem som missade den amerikanska presidentens valagenda. Även om han inte har gjort Amerika ”great” igen.. med bara 47% av den amerikanska befolkningen, som är stolta över att vara amerikaner.

  • Korp
   12 juli, 2018 at 14:27

   Moskva är överraskat av att höga tjänstemän från Mellanöstern och arabiska länder står på kö för att träffa och samtala med Vladimir Putin. Innan han träffar sin amerikanska motsvarighet i Helsingfors nästa vecka, ska Putin ha flera högprofilerade möten i Ryssland.
   Där finns israels premiärminister Benjamin Netanyahu och Ali Akbar Velayati, utrikespolitiskt stöd till Irans högsta ledare. Den palestinska presidenten Mahmoud Abbas kommer att vara i Moskva i tid för att titta på VM-finalen på söndagen och förväntas träffa Putin. Tamim bin Hamad Al Thani, Qatar Emir, kommer också att vara bland åskådarna, men om han ska prata med Putin har ännu inte bekräftats.
   Man bör inte överskatta hur mycket Donald Trump realistiskt kan erbjuda i Helsingfors för att Ryssland ska göra någon större politisk förändring. Rysslands engagemang i Syrien förändrade situationen dramatiskt från den hopplösa bilden mot total upplösning 2014 till dagens relativa stabilitet. Den viktiga frågan för landet skulle vara efterkrigstidens återuppbyggnad och vem som ska betala för det.
   Mötena med Netanyahu och Velayati är troligtvis bara avsedda att hålla Putin uppdaterad med respektive Israels och Irans positioner. Rysslands starka punkt är nu förmågan och villigheten att erbjuda lösningar på säkerhetsproblem.
   Att lösa säkerhetsfrågor kräver en konstruktiv dialog med intressenterna, och den syriska erfarenheten ses av det ryska ledarskapet som mer än konstruktivt. Många människor i Mellanöstern-länderna, arabiska eller på annat sätt, delar denna ställning.
   https://www.rt.com/news/432839-middle-east-leaders-moscow/

   • Korp
    13 juli, 2018 at 12:18

    Förmodat samtalsämne vid det kommande mötet mellan Trump och Putin i Helsingfors den 16 juli.
    Det är ingen överdrift att säga att president Putins tal till Förbundsförsamlingen den 1 mars 2018 hade en tektonisk effekt på världens allmänna opinion, som av vissa försökte avvisa talet som ”rysk propaganda” och ”dålig CGI”.
    Men ganska snart blev verkligheten svår, mycket svår: ryssarna hade antingen redan installerat eller skulle distribuera vapensystem som var decennier före någonting liknande väst och mot vilket väst inte hade några defensiva åtgärder.För dem som är intresserade av en bra sammanfattning om dessa vapen, kolla här på en ganska bra gjord RT-video..
    https://thesaker.is/the-other-new-revolutionary-russian-weapons-systems-asats/

 2. Andersson
  12 juli, 2018 at 13:02

  Maffian vill ha betalt för sitt beskydd, så har det alltid varit. Att denna situation skulle uppstå har varit uppenbart i drygt 10 år. Maffian skapar ett hot så att det uppstår ett behov av beskydd. Fördelen med Trump är att han inte lindar in sina skäl utan plumpt rakt på sak säger som det är, det handlar om pengar. Nu borde den mest naive och ointresserade förstå att NATO med USA inte är ett alternativ för fred i Europa. Vaknar inte våra politiker kommer EU bryta samman beroende på att försvar och immigration tagit för stor del av resurserna som borde använts till vår gemensamma välfärd.

  • arbetarklass
   12 juli, 2018 at 16:37

   Bra talat. Det är en ren skam att vår regering ska stödja och underblåsa beskyddarverksamhet. Det visar ju bara hur korrupta dom är. Skrota Nato. Ett svart hål av kostnader som inte fyller någon som helst funktion mer än att tillfredsställa borgarna men det kan jag vara förutan. Bättre satsa de pengarna på den sociala välfärden istället. Den sociala tryggheten har blivit så urvattnad de senaste decennierna så där behövs verkligen göras massiva insatser av en regering som har både mod och kompetens och inte måste fråga EU först vad de får göra eller inte får göra.

 3. arbetarklass
  12 juli, 2018 at 13:41

  ”Make USA great again”
  Ja, kanske men inte genom energimarknaden. Där vinner Ryssland som sitter inne med resurserna. USA vill bryta sig in på energimarknaden genom ”frackingmetoden” som en fortsatt möjlighet. Men det är en dålig metod av miljöskäl och jag tror inte de kommer att lyckas. En av USA:s anledningar till inblandning i Ukraina tror jag var att ”ta över” energiförsörjningen som Ryssland stått för men så vitt jag vet har det projektet misslyckats för USA:s del. Förmodligen också för Europas del också. Trump borde inse att man inte går över ån för att hämta vatten. Och dessutom sämre vatten. Nordstream II kommer till för att stanna inom överskådlig framtid. Precis som Krim tillhör Ryssland. Jag välkomnar alla vänskapliga kontakter med Ryssland. Jag tror och hoppas vi hamnar där till slut ändå.

 4. arbetarklass
  12 juli, 2018 at 13:56

  Den rödgröna regeringen försöker blidka USA genom att köpa in det amerikanska Patriot-robotsystemet för massor av miljarder tror jag. Förmodligen för att vinna tid och på ett smidigt sätt försöka ta sig ur USA:s krav på ökade kostnadstäckningar för Nato. Regeringen köper och arbetarna betalar priset. Inte precis någon hjältemodig insats av regeringen tycker jag.

 5. Jeffrey
  12 juli, 2018 at 14:00

  Fantastiskt med så många fel på ett sådant litet utrymme här är några rättelser. NATO är en försvarsallians som räddade det fria väst från att anfallas av Sovjet under kalla kriget. Ryssland är aggressivt och ockuperar delar av Georgien, Moldavien och Ukraina i strid med internationell rätt o avtal. Med mera

  • 12 juli, 2018 at 19:06

   Det är riktigt att Nato är en försvarsallians. Den tillkom 1949 av 12 stater under påståenden om behov av försvar mot Sovjetunionen som var mycket försvagat efter att ha burit huvudbördan och varit huvudkraften i kriget mot nazismen. 20 miljoner döda och förstörd infrastruktur. Då Sovjet upphörde 1991 borde rimligen Nato ha upphört, men man har i stället kraftigt utökat sitt verksamhetsområde. Nato har bedrivit folkrättsvidriga krig för att splittra Jugoslavien, i Afghanistan långt utöver FN-mandat och förstört Libyen, Afrikas rikaste land innan Nato angrep under lögnaktiga påståenden. Nato domineras av världens i särklass mest krigiska stat -USA. För fred och en bättre värld borde Nato kraftigt rusta ned och avskaffas. Jens Stoltenberg har sagt att Ryssland inte utgör något hot. Jens Stoltenberg: Ryssland är inget hot mot något NATO-land
   Georgien: Helt klart att Georgien angrep Ryssland. http://jinge.se/allmant/intressant-ny-bok-av-per-garthon-om-georgien.htm. Ryssland ockuperar inte del av Moldavien. Efter en statskupp mot folkvald regering 22/2 2014 röstade befolkningens stora majoritet för att åter förenas med Ryssland, vilket skedde fredligt. Viss ett brott mot folkrätt – men ett mindre brott än en statskupp i ett land i Europa, med nu stora ekonomiska problem och en fascisttolerant regering.Nato-smedjan Atlantic Council & Washington får storfrämmande – nazist från Ukraina

  • Benny
   13 juli, 2018 at 08:23

   Man kan bara konstatera att MSM:s propaganda fortfarande biter på en del…Jeffrey kanske skulle ta reda på sanningen i stället för löjlig USA-propaganda?

 6. 12 juli, 2018 at 18:50

  DN skriver ”Men något nytt Nato-beslut om pengar fattades inte efter torsdagens träta med Trump. Stoltenberg sade att efter Trumps tillträde har övriga Nato-länder ökat sina försvarsanslag med 41 miljarder dollar.

  – Jag känner verkligen att Nato är mer enat nu än före toppmötet – inte bara därför att vi haft denna öppna och uppriktiga diskussion utan också fått några färdigskrivna manuskript, sade Stoltenberg och fortsatte:

  – Tack var diskussionen fick vi också en bättre gemensam förståelse för utmaningarna, känslan av brådska när det gäller att betala mera och allierade åtaganden om att öka investeringarna för vår gemensamma säkerhet. ”DN. Kan inget Nato-land göra en vettig säkerhetspolitisk analys. Nu är Natos ”försvarsutgifter” 14 gånger större än den tilltänkta huvudfienden Ryssland. Räcker inte det?

 7. arbetarklass
  13 juli, 2018 at 00:19

  Föreställningen om Nato:s förträfflighet kan nog ändras om Europas folk och regeringar plötsligt märker att det börjar kosta pengar. Kanske det då inte hjälper hur mycket då lilla Baltikum än bönar och ber om beskydd. Allas sak kan inte vara vår. Sådan skuldbörda har vi faktiskt inte. Ej heller USA som bara vill ha betalt för sitt arbete. USA är inte längre något ymnighetshorn där BNP bara flödar ur. De liksom Europa har en ny ekonomisk verklighet att förhålla sig till där den ekonomiska tillväxten förflyttats till Asien och andra delar av världen. Trump är affärsman så han vet att det inte går att spela Krösus om man inte är det. Det kan hålla en kortare tid men aldrig i längden. En politiker av klass måste tänka långsiktigt. Precis som makthavarna i Kreml.

 8. Jan Nybondas
  13 juli, 2018 at 09:57

  Stalin var en man av den gamla skolan. Tyskland var för honom det stora hotet även fortsatt efter 1945 och han ville få sina allierade USA och Storbritannien att medverka till att Tyskland inte tilläts upprusta. Sent omsider fick han erfara att USA övertog Tysklands roll. Den skämtsamma sammanfattningen att NATO blev till för att hålla Sovjetunionen ute, Tyskland nere och USA inne, är faktiskt rätt träffande.
  I Sovjetunionen förstod man redan före kriget att det inte skulle bli någon revolutionär våg som skulle dra genom Västeuropa, utan man förespråkade samarbete med alla krafter som inte var direkt fientliga. När Stalin hade lovat att inte intervenera i Grekland höll han sitt löfte. Sovjetunionen gjorde sitt bästa för att efterkrigstiden skulle bli en period av samarbete men de var starkt försvagade av krigets härjningar och kunde inte parera det amerikanska kalla krigets politik.
  Mig veterligen har ingen kunnat påvisa att Sovjetunionen hade några anspråk på erövringar och därför är det i grunden fel att se NATO som en försvarsallians. NATO var en allians inriktad inte på försvar utan på att motarbeta socialistiska vinningar vilka på 40- och 50-talet sågs som sannolika inte bara av vänsterkrafterna själva. I England hade man faktiskt länge insett Hitlers destruktivitet och därför kommit till att det vore naturligt att samarbeta med Stalin. Det som hindrade britterna var att de befarade att ett sådant samarbete skulle höja den inhemska vänsterns anseende på ett riskabelt sätt.
  NATO har ända sedan den grundades varit NAATO, där ett extra A finns för ”attack”. Att man inte vågade attackera Sovjetunionen annat än politiskt och ekonomiskt berodde på styrkebalansen. När balansen svängde bröt det ena kriget efter det andra ut: Jugoslavien, Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Jemen. Afrika riskerar bli NAATO:s nästa slagfält.

Comments are closed.