Stefan Löfvén säger ja till North Stream 2

Nu har kommunstyrelsen i Karlshamn sagt Ja till North Stream 2.
Detta gästblogginlägg har jag fått av Markus Limmergård, som ansvarar för siten ”Svenskt Världspolitiskt Forum”. Svenskt Världspolitiskt Forum. Han är med i styrelsen för Folket i Bild Kulturfront och i ”Aktivister för fred” och är språklärare i Jönköping.

(Själv är jag född i Jönköping och har bott i Karlshamn 1976-83, då jag var distriktsläkare i Bräkne-Hoby, och senare vid vårdcentralen i Olofström där jag påbörjade min ”karriär” som forskare).
Karlshamn från ovan Fotograf Per Anders Rudelius
Artikeln.
Regeringen har bestämt sig för att ändra sitt tidigare beslut att förhindra Nord Stream 2, det avtal om rysk gas till Tyskland som har slutits mellan Ryssland och Tyskland. Orsaken man anger är att det tidigare säkerhetspolitiska underlag för att stoppa projektet uppges vara otillräckligt. Man överlåter därtill beslutet till det kommunala självstyret.

Tidigare har projektet att hyra ut hamnen i Slite på Gotland till Gazprom, för lagring av rör, stoppats då det har ansetts vara en säkerhetsrisk. Då hoppade Karlshamn på i stället, som på grundvalar av kommunalt självstyre valde att vara del i projektet.

Det har sedan pågått en tillsynes samordnad påverkanskampanj för att stoppa svensk medverkan via sociala medier. Det involverar politiker på såväl lokal, nationell som europeisk nivå. Vissa kallar Karlshamns politiker för landsförrädare. Det involverar försvarsaktivister för NATO och politiska skribenter.

Löfven och Wallström

I slutet av året kallades kommunpolitiker från Slite och Karlshamn av UD upp till samtal där försvarsminister Hultqvist deltog. Parallellt tryckte Moderaterna och Liberalerna på för att stoppa projektet.

Det involverar Gunnar Hökmark (m) som har agerat i Bryssel för att stoppa projektet. Gunnar Hökmark

Det involverar EU:s kommissionär för klimat- och energifrågor.

Det involverar Karlis Neretnieks, svensk officer, f.d. Rektor vid Försvarshögskolan, f.d. regementschef på Gotland och ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademin. Denne har talat om containrar med luftvärnsrobotar. Han anser att Nord Stream 2 bör skrotas för EU och för svensk säkerhet.

Däremot har en rapport från King’s college nått slutsatsen att Nord Stream 2 skulle vara bra för Europa. King’s College’s Report och här

Vi har ånyo sett en påverkanskampanj för att motverka en normalisering av relationerna till Ryssland. Det glädjer mig att regeringen har nått det beslut som de har fattat, och att påverkanskampanjen därmed har misslyckats vilket jag gör av fyra huvudsakliga skäl.
-Om Sverige säger nej till denna affär, kommer sannolikt någon annan att tjäna de pengar som vi kastar i sjön.
-Det gynnar handel att två eller fler parter tillåts ingå affärsavtal utan att tredje part sätter käppar i hjulen för detta.
-Att handel eller andra former av relationer återupptas kommer sannolikt att leda till att olika parter närmar varandra varpå risken för krig drastiskt minskas.
-Rysk gas, om den stoppas, kommer i så fall att stoppas av någonting. Det man har tänkt att detta ska vara är amerikansk skiffergas (fracking). Dels så är skiffergas mycket mer skadlig för miljö och djurliv, och dessutom måste den fraktas lång väg. Dessutom är skiffergas med nuvarande låga oljepris inte lönsamt.

Nord Stream 2
Grattis svenska regeringen för att ni för en gångs skull bedriver pragmatisk politik i förhållande till Ryssland. http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/gm98B/regeringen-ger-gront-ljus-till-karlshamn-om-rysk-gasledning
Regeringen ger grönt ljus till Karlshamn om rysk gasledning.

i Andra om: , , ,, , , , , , ,

  8 comments for “Stefan Löfvén säger ja till North Stream 2

 1. ervin
  1 februari, 2017 at 10:22

  fans det någon förståndig människa som trodde att ryssland inte fick hyra in sej, 49 procent av gasledningen ägs och finansieras av dom största bankerna i europa, bl, italien och tyskland, och tänk att vi är så maktfulkommna att vi ska bestämma vad europa ska använda för energi, tillåt mej le en smula,

 2. Martin Kullberg
  1 februari, 2017 at 11:09

  Sverigedemokraterna rättade sig i ledet och gick fot med sitt moderparti M.

  ”Tommy Strannemalm, Sverigedemokraterna:

  – Vi röstar nej. Ryssland vill anlägga Nord Stream 2 för att kunna utöva påtryckningar på Ukraina. Om Ryssland nu tillåts detta kommer Europa att trycka emot. Det orsakar en destabilisering av det säkerhetspolitiska läget. Vi kan inte påverka beslutet för koalitionen har majoritet, men vi kan markera mot Ryssland.”

  Kanske man kan slippa snacket om att SD är något annat än Moderater.

  • Eje Collinder
   3 februari, 2017 at 03:54

   Ett tydligt nej till att Nord Stream 2 är en tydlig åthutning åt Tyskland, som önskade få lägga sina rör i Karlshamn samt få igenom sitt rör-projekt tillsammans med Ryssland och delvis Italien. SD:s motivering till sitt nej till Nord Stream 2 verkar ogenomtänkt eftersom nazistiska strömningar och inbördeskrig nu utspelas i Ukraina. SD ska väl inte försvara den sörjan i Ukraina.

 3. Rolf Löfgren
  1 februari, 2017 at 11:54

  Sverige borde ansöka om att koppla in sig på ledningen.
  Leda in gasen till ett antal stationer på Gotland och Ostkusten.
  Där producera Eco-Par, det renaste fordonsbränslet i världen.
  Ett modern dieselbränsle med mycket hög naturvänlighet.
  Detta skulle vara ett stort steg framåt, i att skapa naturvänliga transporter.
  Och tesen att koldioxid är skadligt, är i grunden falsk.

  http://ecopar.se/

 4. 1 februari, 2017 at 13:04

  Kriget i Syrien hade ju som grund först och främst en pipeline från söder och till marknaden i medelhavets väst.

  Kriget mot North Stream2 har ju inte mindre implikationer av att missgynna Ryssen leveranserna som nu inte längre kan ske genom Ukraina..

  Är banker inblandade så är det ju i vinstsyfte, de politiska poängerna låter de vänta. Det kanske f.ö. ska gälla den befintliga som alltså inte räcker till längre när ledningen genom Ukraina inte fungerar som den ska.. Varför kan Tyskland och en stor del av Europa ta emot gas men inte vi ha en ledning ens i närheten??

  Vår energimaffia verkar inte ha vårt bästa för ögonen i alla fall. Inte med 20 % effektökningar och minskade säkerhetsmarginaler. Tepcoeffektens alarmsignaler ljunga allt närmare som vinstvarningar.. men visst kan man hälla nytt vin i gamla läglar om bara fördelarna ska räknas.. Riskerna, konsekvenserna såväl som notan är ju vår för tid och evighet..

  Vi borde hämta in offerter från bägge lägren… och välja den som inte varit här med sina ubåtar och spelat falskt..

 5. 1 februari, 2017 at 21:00

  Det är förmodligen riktigt att hypotesen om CO2-skadlighet sannolikt är överdriven, både vad gäller försurning av haven och vad gäller klimatet, särskilt om man tänker på den försurande effekten av svavelsyra från sjöfartens transporter, som ett resultat av monopolkapitalisternas globalisering.

  CO2 har gjort planeten grönare, enligt forskarna, är samtidigt långtifrån skadlig för människan jämfört med NOx eller SOx och har kanske rentutav gjort att vi närmar oss ett temperatur-optimum om man ska tro klimatupplysningen.se och andra forskare som ex. professor Bob M Carter.

  MEN vad gäller den långsiktigt ekologiskt hållbara vägen framåt för allt liv i balans på vår vackra planet och för framtidens generationer i minst 17 led är frågan om inte olje- och gas-beroende är helt fel väg att gå på lång sikt, med tanke på att oljan kommer bli dyrare och dyrare i takt med att tillgängligheten minskar? Vi talar nämligen här om en ändlig naturresurs i allt djupare fickor i haven och under marken.

  MP:s nya borgerliga inriktning i kärnkraftsfrågan är kanske heller inte rätt väg att gå då denna kraft heller inte är ekologiskt hållbar långsiktigt.

  Ur totalförsvars-synvinkel är dessutom självförsörjning naturligtvis att föredra i tider av handelskrig som ofta föregår konventionella krig. Det viktigaste vi lärt oss i krigstider är att vi ska vara neutrala, alliansfria och ha ett starkt modernt försvar.

  Man behöver inte vara raketingenjör för att inse poängen med att vara neutrala i ett ev. kärnvapenkrig, samt att ha ett gott totalförsvar.

 6. 3 februari, 2017 at 14:21

  The Swedish government has long been opposing the project, and local media also contributes to the situation, fueling hysteria, said Alexander Grivach, deputy director of the National Energy Security Fund.
  ”This is kind of an amusement for the Swedish media. They look for mythical Russian submarines or report that some power cable is used by Russia for radio intelligence. In 1970s and 1980s, when the first Soviet pipelines were built to Western Europe, there were serious discussions in certain media outlets that those pipelines could be used for a Russian tank attack. Of course, such fairytales are fun but absurd,” Grivach told Radio Sputnik.

  However, according to the expert, now the situation can change and the ”political phobias” over Russia-European energy cooperation will be overcome.
  The expert suggested that the decision by Karlshamn Municipality might have been dictated by economic interests.

  ”Sweden knew all the advantages of such cooperation at the time when Nord Stream pipeline was built. The government used some political motives not to grant access to Swedish ports to store pipes. At the time, other European countries, including Germany and Finland, successfully replaced Sweden. Sweden now probably regrets those losses and doesn’t want them happen again due to the opposition from military officials and politicians,” Grivach concluded. (https://sputniknews.com/business/201702021050277557-sweden-nord-stream-pipeline/)

 7. 11 februari, 2017 at 17:13

  Våra förutsättningar att vara och bli ett lyckligare land är alltså bra mycket större utan inflytande från väst. Västs golden shower över Sverige borde tas för vad det är.

Comments are closed.