Vems dräng är Carl Bildt?

Att Carl Bildt agerade som betald lobbyist för Vita Husets räkning när det gällde att få andra länder att säga ja till USA:s anfall mot Irak är väl känt. Det kan vara bra att komma ihåg när man nu i efterhand läser om de moderata anklagelserna mot Olof Palme för att vara sovjetisk agent.

För det finns gott om folk inom den statliga utrikesförvaltningen vars handel och vandel kan ifrågasättas. Bland annat så avslöjar Wikileaks idag att det svenska utrikesdepartementet gått USA:s ärenden återigen, och idag heter utrikesministern som bekant – Carl Bildt.

DN: ”Slå in en kil mellan Medvedev och Putin. Det har, bakom kulisserna, varit Sveriges linje i ett för de flesta okänt utrikespolitiskt samarbete med USA och de nordiska och baltiska länderna. De har träffats två gånger per år för att bland annat samordna sin Rysslandspolitik. Det visar hemliga amerikanska diplomatrapporter som DN tagit del av via Wikileaks. Det kallas e-PINE, enhanced partnership in northern Europe. För de flesta är det okänt. UD:s presschef vet till exempel inte vad e-PINE är. Men gruppen träffas på högsta möjliga tjänstemannanivå två gånger per år, omväxlande i Washington och i Europa. USA:s biträdande utrikesminister Daniel Fried deltar och från Sverige bland annat utrikesrådet Björn Lyrvall, visar dokumenten från Wikileaks.”

De möten som DN/Wikileaks berättar om har förevarit under år 2007 och 2008, de har knappast slutat idag även om UD:s presschef säger sig vara okunnig om verksamheten. Att Sverige dessutom gjort sig till ett redskap för att slå in en kil mellan Putin och Medvedev har givetvis inte skett utan Carl Bildts medverkan och uttryckliga godkännande, så det finns all anledning att fråga sig om han fortfarande har lön från Vita Huset eftersom man där anser att Medvedev är lättare att handskas med än Vladimir Vladimirovitj Putin.

Det är också ur det perspektivet man ska se Carl Bildts utfall mot Ryssland i samband med det korta kriget mot Georgien. Då var han snabb med att plocka fram Nazityskland som en referens för vad han tyckte om Rysslands agerande, något som han senare fick mycket kritik för inom EU.

DN: ”Det framgår av andra Wikileaksdokument att Sverige och USA haft samma syn på Georgienkonflikten. Den amerikanska ambassaden i Stockholm konstaterar i juli 2009 att Sveriges utrikesminister Carl Bildt inför ordförandeskapet i EU tonat ner sina antiryska offentliga uttalanden, men att hans stöd för Georgien och lobbying bakom kulisserna ingalunda har upphört.”

Frågan i rubriken är mer än berättigad, många moderater ansåg att Palme var en rysk agent/spion, han blev skjuten men inte av en knarkare och lodis som det gjorts gällande. Och frågan som alla måste ställa sig nu med beaktande av det senaste Wikileaksavslöjande är förstås vilken roll som Carl Bildt har spelat, och framförallt spelar. En följdfråga blir givetvis om agerandet har varit förankrat i den svenska regeringen, men det får den själv besvara. Men det blir väl som vanligt, ”- Vi kommenterar inte tredjehandsuppgifter!” De kan ju skicka fram Tobias Billström, han har ju lärt sig meningen utantill.

it , , , , , , dn1234 svd12 ex12 ab123 svt

  20 comments for “Vems dräng är Carl Bildt?

Comments are closed.