Om inte Abbas lyckas i FN?


Ikväll på Agenda så fick Reinfeldt frågan om hur Sverige skulle ställa sig till frågan om Palestina i FN. Precis som vanligt svarade han inte rakt och tydligt utan valde att vara diffus och svävande.

Det har sagts att det finns motstridiga uppfattningar bland palestinierna på Västbanken och i Gaza, och tacka sjutton för det. Hur ser den politiska situationen ut i Sverige, var står opinionen i olika frågor? Det är klart att det finns palestinier med olika uppfattningar precis som det finns svenskar.

Samtidigt så har Mahmoud Abbas tagit en risk, kom-
mer han hem till Ramallah utan något resultat alls så kommer han hamna i svårigheter, men frågan är vad som händer runt Palestina, och vad som händer i Gaza. Nu berättas det att den arabiska revolutionen har tagit fart i Jemen, ja i vart fall har mördandet av demonstranter tagit fart. I Egypten jäser missnöjet med militären som tar alldeles för lång tid på sig. I Jordanien markerar den amerikanska marionettkungen mot Israel, han känner väl att hans position försvagats. I Syrien bubblar det för fullt, och det är definitivt inte omöjligt att det blir stridigheter bland palestinierna på Västbanken och i Gaza.

Blir palestinierna som sitter inspärrade i Gaza tillräckligt provocerade så kommer de säkerligen att börja skjuta raketer igen, svarar Israel på sådana attacker så skulle inte jag vilja vara i Mellanöstern. En faktisk och pågående revolution i ett flertal länder runt Israel är ett mycket starkt hot mot hela statens existens, eller i vart fall mot freden.

Dessutom saknar Israel en regering som är kompetent nog för att klara en sådan situation, det finns skäl att anta att det allra redan har gått för långt. Det finns en stor risk, eller en stor möjlighet, att situationen för palestinierna kommer att förändras radikalt de närmaste månaderna.

it Andra om: , , , , , , dn1234 sr svd1234 ex12 ab12


8 svar till “Om inte Abbas lyckas i FN?”

 1. Din kommentar är fylld av ett sammelsurium av lögner, de ena grövre än de andra. Skulle du åtminstone ha ljugit bara lite så skulle kommentaren publicerats med lögnen struken, men när allt är lögn från början till slut så upprepar jag – håll dig till nazzebloggarna fortsättningsvis!

  Att du dessutom skriver via anonymitetsservers förbättrar inte lögnernas status. / Jinge

 2. Fler och fler länder ser erkännandet av en palestinsk stat som en återspegling av deras egna engagemang för värderingar , självbestämmande och frihet , Det är för européernas intresse att inte böja sig för USA och Israel tryck över FN frågan
  Sverige är inför valet mellan vad som är moralisk rätt att stödja en palestinsk stat och hyckleri motiveras i namn av pragmatism , Man ska inte använda för många ursäkter för att fördröja en palestinska stat

  En ensidig självständighet strategi är det enda hållbara och sammanhängande alternativ som står på bordet just nu , Det är ett alternativ som har fungerat bra för andra och inte minst för Israel
  Förhandlingarna har inte lyckats under de senaste 20 åren och kommer inte att lyckas under de nuvarande omständigheterna , Israel kommer aldrig att ge palestinierna en stat och därför måste FN ingripa
  Världen måste välja mellan antingen en palestinsk stat eller kaos och vända bordet över ansiktet på alla , Om palestinierna lyckas få fullt medlemskap i FN skulle det vara en ny fas i den palestinska historien

  Om palestiniernas verkligheten inte förändras så kommer deras frustration att öka och förvandlas till kaos , Palestinierna tror oavsett resultatet av FN att steget blir en framgång för Abbas
  Nu återstår att se vilka länder som är sanna och vilka som har dubbel moral och hyckleri

 3. Den israeliska Peace NGO Forum lanserar en kampanj till stöd för en palestinsk stat som leder upp till den palestinska myndighetens begäran om erkännande i FN: s generalförsamling, planerad till September 20 : e 2011.

  1. För att säkerställa identiteten på Israel som en judisk, sionistisk och demokratisk stat i en anda av sin självständighetsförklaring.

  2. Upprättandet av en palestinsk stat bredvid Israel kommer att uppfylla den historiska resolution från 1947 om två stater för två personer.

  3. Vi kommer att finnas tillgänglig för att vårda den sociala solidariteten och rehabilitera israeliska samhället.

  4. Annars Israels förbindelser med Egypten, Turkiet, USA och i själva verket hela världen kommer att fortsätta att försämras.

  5. Upprättandet av en palestinsk stat kommer att öppna dörren för hela arabvärlden att erkänna Israel och genomföra beslutet av den 22 Arabförbundets medlemsländer att normalisera förbindelserna med Israel.

  6. Eftersom Social rättvisa stannar inte vid den gröna linjen.

  7. Det kommer att ge allvarliga och lika förhandlingar mellan två stater, snarare än en stat och en myndighet.

  8. Jerusalem kommer att bli internationellt erkänd som huvudstad i Israel och de utländska ambassaderna kommer att återvända till den.

  9. Upprättandet av en palestinsk stat kommer att avsluta ockupationen som korrumperar oss och skadar Israels styrka.

  10. Vi bör inse att vi inte längre lever i en värld som kan tolerera orättvisa, och att alla människor har en rätt frihet och självbestämmande.

  11. Den palestinska staten kommer att tillåta en dramatisk förbättring av relationerna mellan judar och araber inne i Israel, tillåter oss att engagera sig i processer som kommer att föra jämställdheten mellan judar och araber i Israel.

  12. Det är ömsesidigt beroende mellan Israels säkerhet och att i staten Palestina.

  13. Det kommer att skapa tydliga principer för gränsen fysiska funktioner som kommer att möjliggöra effektiva förhandlingar.

  14. Etablera en överenskommen palestinsk stat kommer att tysta de som använder palestinierna som ett skäl för krig och bojkotter mot oss.

  15. Så Israel kan avgöra sina gränser precis som alla normala tillstånd.

  16. Om vi ​​inte accepterar en palestinsk stat kommer vi att vara kvar med en bi-nationell stat och förlorar den sionistiska drömmen.

  17. En palestinsk nationalstat kommer att lösa flyktingproblemet inom sig.

  18. Det kommer att få ett slut på fantasin om ett land för två nationer mellan Medelhavet och Jordanfloden.

  19. I Tel Aviv är Ramallah, Kairo och Damaskus en ung, sekulär, teknisk generation växer, menar att i sin egen makt att påverka förändringar och föraktar regeringarnas falskt injiceras rädsla.

  20. Så Israel inte kommer att åter ockupera A-område och därmed ta ansvar och finansiera fyra miljoner palestinier på Västbanken och Gaza.

  21. Endast en palestinsk stat kan hindra oss från att bli nästa apartheidstat.

  22. Detta är det enda praktiska alternativet för israeler att leva i fred i Mellanöstern.

  23. Annars kommer vi att ha att göra med säkerhet utan samarbete med palestinska säkerhetsstyrkorna som hjälper oss idag att förebygga terrorism.

  24. Annars Israel måste ge israeliska medborgerliga rättigheter till palestinierna i territorierna och i slutändan också rätt att rösta för Knesset.

  25. Kostnaden för att inte lösa konflikten är mycket högre än priset på en överenskommelse i dag.

  26. Att upprätta en palestinsk stat är en akt av rättvisa. Palestinierna är ett folk och förtjänar en stat.

  27. Så att Israel kommer inte att vara det sista landet att erkänna Palestina.

  28. Detta är det sätt att förhindra judiska och palestinska extremister förvärras situationen.

  29. En palestinsk stat bredvid Israel kommer att tjäna medborgarna och låta palestinier självbestämmande och nationell stolthet.

  30. Han som bryr sig om våra barns livskvalitet, har ett intresse av att stoppa våra grannar lidande och ge dem möjlighet att ta ansvar för deras öde

  31. Tvåstatslösningen stöds av både israeler och palestinier i alla undersökningar de senaste åren.

  32. Det kommer att skapa stora ekonomiska möjligheter för israeler och hela Mellanöstern Mellanöstern som inte finns i dag på grund av konflikten.

  33. Den grundvattenförorening på Västbanken skadar hälsan hos israeler och palestinier. En självständig palestinsk stat kommer att angripa denna fråga grundligt eftersom det kommer att ligga i deras intresse.

  34. Endast en palestinsk stat kommer att möjliggöra en historisk försoningsprocess mellan folken.

  35. Detta tar bort hotet om krig och sorg från våra familjer, som får betala priset för det pågående kriget.

  36. En tvåstatslösning kommer att fördöma det palestinska visionen om ett tillstånd

  37. Inrättandet av en palestinier stat kommer få ett slut på konflikten och att alla anspråk mot Israel.

  38. En palestinsk självständig stat kommer att samarbeta med Israel om god förvaltning av berget Aquifer, den gemensamma källan till vatten för de två länderna.

  39. Israel är det enda som står mellan palestinierna och oberoende.

  40. Om södra Sudan kan ha en stat, varför inte Palestina?

  41. Det kommer tillbaka våra palestinska grannar sin värdighet

  42. Eftersom du inte kan kräva rättigheter för israeler och inte erkänner palestiniernas rätt till en stat.

  43. Detta är ett sätt att bevisa att det inte finns någon sanning i att säga att det inte finns någon partner för fred på den andra sidan.

  44. Alternativet – en typ av judisk-palestinska Jugoslavien – är skrämmande och innebär förstörelse av en sionistisk Israel, ekonomiskt och moraliskt.

  45. Den framtid som vi ser det bara är i våra händer.

  46. Vi kommer att äntligen leva i ett demokratiskt moraliskt land som respekterar sina minoriteter med lika rättigheter.

  47. Om media skulle berätta sanningen om konflikten i ett fullständigt och balanserat sätt, skulle du säga ja.

  48. Eftersom en situation militär ockupation och ”bosättare” staten kan inte fortsätta för evigt, äventyrar det oss, och inte korrelerar med universella humanistiska judiska värderingar.

  49. Det är nu eller aldrig, och alla andra alternativ är långt värre.

  50. Eftersom det är den enda hållbara lösningen, och det vet du.

  http://jfjfp.com/?p=25519

 4. Tror inte han skriver det han tycker utan vad ”Peace NGO” anser måste göras, läs överst på inlägget, ”Den israeliska Peace NGO Forum lanserar en kampanj till stöd för en palestinsk stat…..”!
  Det är så jag har uppfattat det i allafall :/