Kriget mot Syrien förbereddes för länge sedan och bygger på en ny militärdoktrin


Denna mycket viktiga artikel av Pål Steigan 23/9 har vänligen översatts av Bertil Carlman.

Kriget mot Syrien förbereddes för länge sedan och bygger på en ny militärdoktrin

En vanlig missuppfattning är att kriget mot Syrien började efter det att ett uppror i landet blev nedslaget 2011. Denna missuppfattning hålls vid liv av de stora medierna då den tjänar militära och politiska ändamål.
Syrien var utsett till krigsmål för USA minst tio år tidigare.George W. Bush höll sitt tal om «ondskapens aksel» Wikipedia år 2002 var Syrien redan i kikarsiktet för Washingtons krigförare. Då definierade fienden som Iran, Irak och Syrien, senare samma år lade dåvarande vise utrikesminister, nuvarande säkerhetsrådgivare John R. Bolton till Kuba och Libyen på listan. här

Network centric warfare – modellen för de nya kaoskrigarna

Dessförinnan hade amiral Arthur Cebrowski, som var dataexpert och rådgivare åt Joint Chiefs of Staff, gjort ett arbete för att utveckla USA:s militärdoktrin så att den skulle passa i vår tid. Tillsammans med John Gartska i Joint Chiefs skrev han artikeln «Network-Centric Warfare: Its Origin and Future». Ny militär strategi, 1998. År 2001 gjorde utrikesminister Donald Rumsfeld denna strategi till en del av USA:s militärdoktrin. Nu efteråt är det möjligt att se att kriget mot Syrien är det första kriget i vilket denne strategi, denna doktrin, har tagits i bruk fullt ut.

Vad går denna doktrin ut på?

Bild från Pål Steigans artikel https://steigan.no/2018/09/krigen-mot-syria-ble-forberedt-for-lenge-siden-og-den-bygger-pa-en-ny-militaerdoktrine/

Håll kontrollen genom kaos

Det Cebrowski och Gartska tog som utgångspunkt var förändringar i teknologin med allt större användning av datakraft och kraftig ökning i tillgången på information, samhällsförändringar både i USA och globalt och ny militärteknologi.

De menade att detta betydde att uppmärksamheten måste flyttas från plattformar till nätverk, att deltagarna måste uppfattas som delar av stadigt skiftande ekosystem i stället för oavhängiga subjekt och behovet av att kommandosystemen och beslutsfattande måste anpassas för att kunna överleva i ständigt skiftande ekosystem.

I ett sådant sorts krig måste kommandon distribueras ut i nätverket och tas av kommendanter som uppträder självständigt, men utifrån samma mål.

“Network-centric warfare is associated with the behavior of people in a network environment during the time of war, and human behavior will directly influence the result.” (Cebrowski A. Transforming Transformation – Will it Change the Character of War?) Researchgate

Författarna försökte koppla samman nya insikter i mänskligt beteende i ett nätverk där informationen är tillgänglig via ny teknologi och där information, underrättelse och mål for operationerna kan distribueras i systemet. Denna tankegång är också påverkad av erfarenheter från de stora korporationerna och finanssektorn om hur toppcheferna skall kunna leda självstyrande grupper fram mot samma mål. Något år efter artikeln av Cebrowski och Gartska blev detta formulerat av Vanessa Druskut och Jane Wheeler i “How to lead a self-managing team” (2005).

Kontroll över berättelsen betyder allt

När de konkreta besluten skall distribueras ut i ett närverk betyder kontrollen över berättelsen allt. I ett sådant system är det avgörande att odla förhållningssätt, motivering och att skapa förmåga till självständig handling under den centrala strategin. För de som skall ha den yttersta ledningen i ett sådant krig är det viktigt att sörja för att ideologin, värderingarna och motivationen finns där, mer än att ta de avgörande besluten i varje enskild strid.

I Cebrowskis och Gartskas värld är merparten av jordklotet ett kaos, och kan gärna förbli så. De tecknar en modell som av andra kallas “Chaordic Organizations”, alltså en kombination av kaos och ordning. Chaordic organizations Kombination av kaos och ordning är en realitet, konsten är att behärska denne kombination. Och då blir kontrollen över berättelsen viktigare än någonsin. Berättarkonsten har alltid varit viktig för att vinna ett krig. Men när kriget skall fördelas i ett nätverk, blir det nödvändigt att militarisera framförandet av berättelsen på ett helt annat och mer avancerat sätt än förut.
Medieindustrin blir därför inte bara en viktig kanal för militärstrategerna, den blir krigets första division.

Kriget i Syrien det första kriget av ny typ. År 2003 undertecknade George W. Bush det som kallas Syria Accountability Act. Syria Accountability Act Denna lag gav presidenten fullmakt att gå i krig mot Syrien när det kunde passa honom – utan att behöva få ett godkännande i Kongressen. Fullmakt för krigÅr 2010 undertecknade USA, Frankrike och Storbritannien Lancaster House Treaties. I det blev Frankrike og Storbritannien tilldelade uppgifter i framtida krig, vilket vi senare fick demonstrerat i Libyen och Syrien. Det var dessa tre länder som tog initiativet till resolution 1973 i FN som etablerade en «flygförbudszon» över Libyen och som blev grunden för det olagliga kriget mot Libyen i vilket Norge som bekant gick i spetsen för ödeläggelsen.

Saudi-Arabien och Gulfstaternas samarbetsråd blev naturligtvis också inkluderade i detta systeme och utvecklade också sina egna varianter av huvudstrategin.

Irakkriget blev ingen lättvunnen seger för USA, som Dick Cheney hade förspeglat amerikanerna. Det blev inte bara ett helvete för irakierna, utan innebar också stora förluster för USA. Militärledningen var inte frestad att upprepa denna metod. Därför valde man i Libyen, men ännu mer i Syrien att använda Cebrowskis och Gartskas nätverksmodelll. Man aamordnade naturligtvis detta med hjälp av «Friends of Syria», men man lät samtidig de olika aktörerna spela ut sina egna roller.
Därmed blev det möjligt för USA att leda från baksätet. Amerikanska kommendanter och rådgivare fanns naturligtvis i kommandorummen och de stod för träning och undervisning. Men krigen kunde utföra av legohärar som betalades och motiverades av icke minst Saudi-Arabien, Qatar och Emiraten. I en sådan nätverksmodell kunde också Israel spela sin roll, ordentligt dold från offentligheten. Och Norge fick jobben med å finansiera «upprorsmännen», det vill säga jihadisternas infrastruktur, deras administration och deras hälsovård. Och USA kunde beväpna och betala kurderna för att göra sin del av jobbet.

Och medierna sålde krigens berättelser

Huvudberättelsen i kriget mot Syrien är «upproret mot diktatorn». Det är en berättelse som har ett «progressivt» och nästan «radikalt» anslag. Det är lätt att sälja till en liberal och småborgerlig publik i väst, samtidigt som islamisterna kunde ha sin egen och totalt annorlunda tolkning till grund för vad som är detta «upprors» mål. Detta har vi redan skrivit mycket om och avslöjat i detalj.
Läs: Medienes ansvar for krigen i Syria (steigan.no)

Härska genom kaos

I denna typ av krigföring är det inte ens nödvändigt för imperiet att vinna. För militärindustrin är det kontinuerliga kriget en mycket bättre affärsidé. Man producerar «failed states» och härskar genom kaos. På så vis sörjer man för att eliminera rivaler och man hindrar stormaktskonkurrenter från att skaffa sig ett fotfäste, läs Ryssland och Kina. På det viset kan imperiet klara sig med att använda mycket mindre militära styrkor, man kan outsourca kriget till privata företag och islamistiska legohärar, och man kan sörja för att man ändå får tillgång till råvarorna.

Jakten av miljoner människor på flykt är inte bara en konsekvens av kriget, utan ett mål i sig. Det bidrar till det kaos som imperiet kan härska over och utnyttja till sin fördel, antingen för att rasera samhällsmodellerna i Europa eller för att göra det omöjligt för länder som Syrien att resa sig igen. Det är också därför imperiet klamrar sig fast i Syrien. Väst har förlorat, men vägrar att ge sig eftersom imperialistmakterna inte önskar ett återuppbyggt och väl fungerande Syrien.


9 svar till “Kriget mot Syrien förbereddes för länge sedan och bygger på en ny militärdoktrin”

 1. George Orwell beskriver i ”1984” ett område från västra nordafrika bort över mellanöstern som omöjligt att regera, ett permanent kaos. De tre statssocialistiska imperier som i boken kontrollerar jorden krigar permanent med varandra bla just där. Boken är skriven innan de flesta beslutsfattare i västvärlden föddes. Om någon militärpolitisk doktrin ändrats, förutsågs den av Orwell. Eller så råder där ständigt inbördeskrig mellan olika affärsdrivande uttolkare av religion, och västvärlden förhåller sig till dem så gott det går.

  • Fortsatt stöd till krigsförbrytare.
   Världen bevittnar än en gång höjden av amerikanskt hyckleri då medlemmar av den amerikanska statliga avdelningen trissar upp anti-ryska och anti-syriska retorik kring påstådd användningen av kemiska vapen i Syrien och England. Innan de pekar finger mot Ryssland och Syrien, borde USA och dess lakejer svara för sin egen kemiska och biologiska vapenansamling.
   Nikki Haley har varnat Syrien, Iran och Ryssland att de kommer att hållas ansvariga för sin förutbestämda användning av kemiska vapen i Idlib på oskyldiga civila. Inga bevis lämnades för att stödja hennes hot. Förenta staterna utförde kryssningsmissiler vid två tillfällen och gav inte någon gång bevis för att de syriska myndigheterna använde kemiska vapen i att attackera civila, och det fanns heller ingen rationell anledning till ett sådant uppenbart irrationellt beslut av den syriska staten.
   Inga bevis har någonsin lämnats för att motivera den klara internationella aggressionsbrottet som begåtts av Förenta staterna vid dessa två tidigare tillfällen. Nu försöker England och USA att anklaga den ryska regeringen för att använda kemiska vapen i ett påstått försök att mörda en rysk medborgare på brittisk mark. Den13 September förklarade biträdande utrikesminister Manisha Singh, USA:s kommitté-utrikesrepresentant att USA skulle utöka de svåraste sanktioner mot Ryssland, inklusive bryta alla diplomatiska förbindelser, om Ryssland vägrade att erkänna sin skuld i mordfiasko-försöket mot Skripals med biologiska vapen. Hon sade att Ryssland skulle behöva uppfylla detta krav genom en godtyckligt 4-November tidsfrist som fastställts av Förenta staterna i enlighet med en amerikansk lag, inte en internationell rätt.
   Nyligen har US-utrikesminister Michael Pompeo klargjort att Saudiarabien och UAE (United Arab Emirates)
   har handlat i god tro för att vidta åtgärder för att minska civila offer i deras militära operationer i Jemen och att den amerikanska militären skulle fortsätta att tillhandahålla både materiellt och direkt stöd till båda nationerna i åtala sitt olagliga krig. Amerikansktillverkade och levererade bomber används för att döda civila i Jemen regelbundet.
   När kommer någon medlemsstat i FN att äntligen berätta för Nikki Haley att säkerhetsrådet måste erkänna att al Qaida alltid har varit en proxy för Saudiarabien och Förenta staterna? Haley fortsätter att hävda att Ryssland direkt underlättar en överhängande humanitär katastrof och krigsförbrytelser i de förestående syriska militära operationerna för att återta Idlib-provinsen, förstöra en mängd ISIS och al Qaida-länkade terroristgrupper och frigöra hundratusentals civila. Hon sa samma sak under slaget för att befria Aleppo.

   Ryssland måste slutligen acceptera verkligheten att det inte finns något att vinna genom att förhandla eller försöka samarbeta med Förenta staterna för att lösa problem. Det ryska FN-uppdraget måste ringa ut Nikki Haley och USA på sin egen beklagliga skiva och hyckleri och samtidigt som man söker hjälp från andra medlemsstater måste man också inse att de flesta köps av Washington. Ryssarna måste inse att de aldrig kan få ett ömsesidigt respektfullt och fördelaktigt förhållande med de politiska och finansiella eliter som kontrollerar Förenta staterna.
   https://www.globalresearch.ca/before-pointing-its-finger-at-russia-and-syria-the-u-s-should-answer-for-its-own-chemical-and-biological-weapons-record/5655063

 2. USA ville inte alls anfalla Libyen när Khaddafi åldrades och tappade greppet. Det var Frankrike och Italien som fruktade flyktingströmmar, och krävde Nato-insats. Eftersom Nato inte fungerar utan USA drogs USA in i Libyen.

  • Marjorie! Vilken logik, fruktade flyktingströmmar! Det finns ingen makthavare i vare sig Frankrike eller Italien som vid tidpunkten innan angreppet talat om annat än att ”diktatorn Khadaffi mördar sitt eget folk”. Det var retoriken kryddat med Viagra och annat som visat sig vara lögner. Det är sant att Sarkozy var mer pådrivande än Obama, sannolikt bland annat för att sopa bort spåren av olagliga och komplimenterande kampanjbidrag. Huvudanledningen är oljan och rädslan för Khadaffis inflytande genom hans popularitet i Afrika och tredje världen. Som vanligt var talet om demokrati bara en förevändning. Det argumentet tillämpas aldrig ens på de grymmaste diktaturer om de råkar vara på USAs och NATOs sida.

   De fruktade flyktingströmmarna ordnade NATO och en totalt kollapsad stat där laglöshet råder och alla skjuter på alla!

  • https://www.youtube.com/watch?v=xyH3Uc39JZo

   I denna såtillvida ovanliga dokumentär att den kommer från ett MS-bolag, tyska ZDF, redogörs på 45 min. Libyenkrigets upptakt. Alla är med, även USA och USA behövs för att förstöra Libyens luftförsvar och flygvapen. Obama hade blivit vald på en fredsplattform som han omedelbart övergav till förmån för den reguljära krigsplattformen. Dokumentären är på tyska, otextad än så länge. På ZDF:s egen hemsida endast för tysk publik.
   I dokumentären redogörs för västmakternas krigslögner och för Libyens förtvivlade försök att hindra krigets utbrott. Det är mest maktens män i väst som får komma till tals men det hindrar inte att helheten blir avslöjande. De flesta av dem medger att Libyen befinner sig i kaos men ingen av dem tillstår att kriget innebar ett brott mot folkrätten. Västmakterna står ovanför lagen, det är ett mycket tydligt budskap. För att kunna påbörja ett krig behövs endast att medierna går ut med en påhittad story om regimen som angriper sitt eget folk och saken är klar. Moralens bud kräver krig. Endast den amerikanska kongressledamoten Dennis Kucinic kommer ut med hedern i behåll. Han var en av de få om inte den ende som genomskådade det hela från början.

  • Om du hade Läst Ola Tunanders bok ”Libyen krigets geopolitik” skulle du sluppit visa din okunnighet. USA hade långt gångna planer redan på 1980-talet för att avsätta Gaddafi.

   För övrigt är nyckeln till både 1984 och dagens MÖ stavas Emmanuel Goldstein. Orwell fattade redan då att det är Israel som är kärnproblemet. Irak förstördes för israel med falska förvändning om WMD och 45 minuters kärnvapen notis som lögnare Tony Blair hävdade. Syrien har haft 8 år av krig som en del av Oded Yinon planen som går ut på att stycka länder i MÖ i små enklaver och på så sätt låta Israel vara ensam herre på täppan. Iran hotas av USA inte för att Iran är något världshot – tvärtom Iran har inte invaderat eller starta ett krig de senaste 200-åren, utan helt enkelt för att Israel vill att Iran förstörs. Orwells ministry of truth är dagens medier som döljer det faktum att israel har mellan 300 och 400 kärnvapenspetsar och istället hittar på kärnvapen hot från Iran.

 3. Innan de pekar finger mot Ryssland och Syrien, borde USA och dess lakejer svara för sin egen kemiska och biologiska vapenansamling.
  https://www.globalresearch.ca/before-pointing-its-finger-at-russia-and-syria-the-u-s-should-answer-for-its-own-chemical-and-biological-weapons-record/5655063

  Världen bevittnar än en gång höjden av amerikanskt hyckleri då medlemmar av den amerikanska statliga avdelningen trissar upp anti-ryska och anti-syriska retorik kring påstådd användningen av kemiska vapen i Syrien och England.
  USA:s FN-ambassadör Nikki Haley har varnat Syrien, Iran och Ryssland att de kommer att hållas ansvariga för sin förutbestämda användning av kemiska vapen i Idlib på oskyldiga civila. Inga bevis lämnades för att stödja hennes hot. Förenta staterna utförde kryssningsmissiler vid två tillfällen och gav inte någon gång bevis för att de syriska myndigheterna använde kemiska vapen i att attackera civila, och det fanns heller ingen rationell anledning till ett sådant uppenbart irrationellt beslut av den syriska staten.
  Inga bevis har någonsin lämnats för att motivera den klara internationella aggressionsbrottet som begåtts av Förenta staterna vid dessa två tidigare tillfällen. Nu försöker England och USA att anklaga den ryska regeringen för att använda kemiska vapen i ett påstått försök att mörda en rysk medborgare på brittisk mark.

  Den 13 September förklarade biträdande utrikesminister Manisha Singh USA:s kommitté-utrikesrepresentant att USA skulle utöka de svåraste sanktioner mot Ryssland, inklusive bryta alla diplomatiska förbindelser, om Ryssland vägrade att erkänna sin skuld i mordfiasko-försöket mot Skripals med biologiska vapen. Hon sade att Ryssland skulle behöva uppfylla detta krav genom en godtyckligt 4-November tidsfrist som fastställts av Förenta staterna i enlighet med en amerikansk lag, inte en internationell rätt.

 4. Skolorna öppnar i Östra Ghouta. Kanske skäl att ibland berätta goda nyheter. Tim Anderson har besökt Östra Ghouta och berättar om en återgång till vardagen. På steigan.no men jag fick ingen länk att fungera. Någon datanörd kanske kan hjälpa. Denna förort är mycket konservativ, jämfört med Damaskus, vilket förklarar varför jihadisterna lyckades etablera sig just där. Stora problem återstår givetvis förutom den fysiska förstörelsen, eftersom det i denna trakt även finns sådana som inledningsvis frivilligt eller ofrivilligt anslutit sig till jihad.