Tag Archive for Värnplikt

Ja till värnpliktsförsvar – Nej till NATO

På DN Debatt rapporterades i mitten av april under rubriken ”Kraftigt ökat stöd för både Natointräde och värnplikt” att en opinionsundersökning i slutet av 2013 visade att * 29 % var positiva till svenskt medlemskap i NATO medan 34 % är negativa * 17 % var positiva 2012, vilket innebär en kraftig ökning i en…

NATO övar Syrienkrig i Östersjön

Omkring 200 fredsvänner demonstrerade i lördags (7/9) i Karlskrona mot närmandet till Nato.Det skedde samtidigt med att den stora krigsövningen Northern Coasts planlades på Örlogsbasen. 40 krigsfartyg och 3500 soldater från 12 Nato- och 3 PFP-länder deltar. Övningen äger rum i hela Östersjön och gäller ingripande i det fiktiva landet Bpgaland med fredsframtvingande åtgärder ”i…

Rysk flygövning – nej till NATO!

Svenska Dagbladets reporter Mikael Holmström har nu avslöjat att ryska bombplan hade en övning nära Sverige på natten till långfredagen 29 mars i år. Dagens Nyheter skriver 22/4 på första sidan ”Peter Hultqvist, Socialdemokraternas försvarspolitiske talesperson, lägger ansvaret både på Försvarsmakten och regeringen för att det svenska försvaret i påskas missade en rysk bombövning mot…

Ska Sverige gå med i krigs- och kärnvapenpositiva organisationen NATO?

DN Debatt har idag ett viktigt inlägg ”Svenska NATO-förespråkare håller tyst om kärnvapen” i försvarsfrågan av de tidigare ledande socialdemokraterna och ambassadörerna Anders Ferm och Maj Britt Theorin. Jag inleder med att citera ur deras inlägg: ”Alliansens kärnvapenpolitik kvarstår oförändrad även sedan man börjat lägga tonvikten på krishantering. De amerikanska strategiska kärnvapnen förblir den yttersta…

Regeringen bäddar för svenskt medlemsskap i krigsorganisationen NATO

Dagens Nyheter skriver idag ”Försvarsminister Karin Enström (M) är nöjd med att Sverige kan försvara en del av landet i en vecka mot ett begränsat militärt angrepp. När ÖB uttalande sig om detta för en vecka sedan väckte det uppseende över världen och en borgerlig försvarspolitiker kallade det för ”politisk bomb”. Nu säger regeringen, och…

Kraven på våra soldater – sänks!

Föga överraskande så vill nu försvaret sänka kraven på dem som ska bli soldater i framtiden. Orsaken är givetvis svårigheten att få tag i ungdomar som låter sig sändas till Afghanistan och andra länder där USA bestämt sig för att starta krig. Svenska ungdomar undrar säkert varför de ska slåss på USA:s sida i ett…

Ådalen 1931 och vår nya yrkesarmé

De allra flesta vuxna vet vad Ådalen 1931 betyder, själv föddes jag först 15 år efter denna katastrof men det var definitivt inte en tid som inneburit att dödsskjutningarna hade fallit i glömska. Alla äldre har någon slags relation till dödsskjutningarna, nedanstående rader är ett citat ur Wikin. Wikipedia: ”I samband med en sedan sommaren…

Vilka ska hjälpa Sverige då? Värnpliktiga?

Nu säger man att Japans regering har skickat en del av armén, ett hundra tusen soldater, upp till de värst drabbade områdena för att hjälpa till med räddningsarbete och röjning. Det låter givetvis bra, men visst är man sent ute. I ett län saknas tiotusen personer, och det finns två län till som är lika…

Ådalen 1931 och Yrkesarmén

De allra flesta vuxna vet vad Ådalen 1931 betyder, själv föddes jag först 15 år efter denna katastrof men det var definitivt inte en tid som inneburit att dödsskjutningarna hade fallit i glömska. Alla äldre har någon slags relation till dödsskjutningarna, nedanstående rader är ett citat ur Wikin. Wikipedia: ”I samband med en sedan sommaren…