Ådalen 1931 och vår nya yrkesarmé
De allra flesta vuxna vet vad Ådalen 1931 betyder, själv föddes jag först 15 år efter denna katastrof men det var definitivt inte en tid som inneburit att dödsskjutningarna hade fallit i glömska. Alla äldre har någon slags relation till dödsskjutningarna, nedanstående rader är ett citat ur Wikin.

Wikipedia: ”I samband med en sedan sommaren 1930 pågående konflikt om lönesänkningar vid Marma-Långrör ABs sulfatfabrik vid Marmaverken i Hälsingland hade strejkbrytare anställts. Vid skeppningssäsongens inledning på våren 1931 var fabriken och bland annat Graningeverkens AB:s fabriker blockerade av strejk. Sympati-
åtgärderna mot det sistnämnda berodde på att båda företagen leddes av chefer med samma efternamn. Då skeppningen åter kunde starta efter att isen släppt sitt tag om sjöfarten var industrins lager fyllda och man var angelägen om att få levererat vad man trots lågkonjunktur sålt. Då ingen förändring av löneläget skedde utbröt på olika håll under våren 1931 sympatistrejker, bland annat vid Graningekoncernens sulfat- och sulfitfabriker vid Sandviken och Utansjö i Ådalen. För att lasta lagrad pappersmassa anskaffade nu koncernens ägare, Gerhard Versteegh, genom Ångermansälvens stuveribolag ett 60-tal strejkbrytare, bland annat studenter och professionella strejkbrytare.”
(Den som vill friska upp minnet kan besöka Wikisidan och läsa om händelsen.)

Ådalen har under alla år varit en black om foten för all militär i Sverige. Att det trots allt avklingat beror sannolikt på vårt värnpliktsförsvar, många har hävdat att just värnplikten varit en garant för att inte svensk militär återigen skulle rikta sina vapen mot svenska medborgare, själv tror jag att det ligger mycket i det påståendet. Visserligen nämnde man aldrig något om Ådalen under soldatutbildningen, men det var givetvis ett nytt Sverige när jag gjorde lumpen i slutet av sextiotalet, ett land som hade utvecklats rejält sedan det tidiga trettiotalet.

Den utvecklingen gällde också inställningen till våra värnpliktiga soldater. Uniformsklädda ungdomar riskerade knappast att bli mötta med argument om Ådalen trots att händelserna i sig blev till en katastrof när det gäller folks för-
troende för militären. En värnpliktig blev till en ”militärstuderande”, en människa som går igenom sin obligatoriska utbildning, därtill nödd och tvungen. Då man mött dessa ungdomar på väg till eller ifrån sina förband så har snarare minnen om den egna värnplikten väckts hos alla män som gjort lumpen.

Nu så kan man inte längre möta värnpliktiga av den enkla orsaken att värn-
plikten har avskaffats. Visserligen kan man möta soldater under utbildning, men i så fall är det sådana som sökt sig till militären frivilligt och tagit anställning som soldater. Under prinsessbröllopet fick vi veta via massmedia att det fanns militär utposterad för att förstärka säkerheten, jag tror till och med att jag läste någonstans att det fanns militära prickskyttar utplacerade, men jag är osäker på om den uppgiften stämmer. Rimligen är det ett uppdrag som helt och enbart ska skötas av polismyndigheten.

Men faktum kvarstår, Nu har vi inte längre några värnpliktiga, vi har inte längre något värnpliktsförsvar utan en yrkesarmé. En armé som idag utsätts för en militärpropaganda som bland annat tar sig uttryck som den på bilden. Jag känner stark oro inför detta, om militär ska hjälpa till på våra gator med skarpladdade vapen för att skydda ett bröllop, vad blir då nästa steg?

i , , , , , , , dn svd ab123 sr t


25 svar till “Ådalen 1931 och vår nya yrkesarmé”

 1. Vi kan nog lägga detta till historien, Ådalen har knappast någon betydelse idag vare sig vad det gäller militär eller polis. Att historien i Ådalen skulle ha några som helst likheter med samhället idag, betvivlar jag, vare sig vi har en värnplikts arme eller en proffesionell armé. Att Ådalen överhuvudtaget fått så stor betydelse är en (S) propaganda av stora mått spelande på känslor att detta var ett påfund av borgligeheten som mycket väl skulle kunna hända igen om vi fick en borglig regering, så med andra ord en skrämsel propaganda som funkar väl i Sverige, där alla tror det är fritt från mygel och korruption.

  • Du beskriver det precis som högern alltid vill göra. En tragisk händelse för länge sedan och som nu saknar relevans. Men det är att vara farligt historielös. Ådalen 31 och dess efterspel ledde, förutom ökad klassmedvetenhet, till en samhällsutveckling som än i dag präglar vårt tänkande. Saltsjöbadsavtalet, “den svenska linjen”, fackföreningsrörelsens styrka mm. Allt detta skulle vara helt obegripligt utan Ådalen 31. Och mycket av detta håller nu också mycket riktigt på att vittra sönder, därför att alltför många har glömt pionjärernas kamp, eller tror att det bara är en fotnot i en historiebok och inte en levande realitet. Därför har vi också en borgerlig regering idag, som t o m blivit demokratiskt omvald … Och där både bönder och liberaler, till skillnad mot förr, lydigt dansar efter högerns pipa. Därför att även dessa har glömt historien.

   Redan tre dagar efter tragedin publicerades denna dikt av Erik Blomberg i tidningen Social-Demokraten :

   GRAVSKRIFT

   Här vilar
   en svensk arbetare.
   Stupad i fredstid.
   Vapenlös, värnlös.
   Arkebuserad
   av okända kulor.

   Brottet var hunger.

   Glöm honom aldrig.

   ———–
   Nej, låt oss aldrig glömma historiens kämpar och offer ! Jag tror inte heller att samma skulle kunna hända idag som det gjorde för 80 år sedan, men vem vet vad som sker i morgon ? Man kan säga mycket om sossarnas gångna regeringspolitik men den innebar dock en spärr mot det högervridna samhällsklimat som nu fritt kan föras fram som ideal. T ex Timbro-idén att ta bort den lagstadgade semestern. Den är, som så mycket annat från det hållet – ytterst sett – ett resultat av den omedvetenhet som kommer av historielöshet.

 2. Det är bara att vänta, de som är unga idag kommer förr eller senare så öka mot öga med svensk militär!

 3. Du ställer mycket bra frågor, Jinge.
  Vid en husockupation på Folkungagatan på 80-talet ville Stockholms polisledning kalla in militär mot ockupanterna. Som orsak angavs att polisens spanare hört ”främmande språk” talas bland ockupanterna.

  • Lyckligtvis ombad försvarsmakten stockholmspolisen att dra åt helvete, även om man kan gissa att det uttrycktes i något mera rumsrena ordalag.

   • Under FN:s miljövårdskonferens i Sthlm, tror att det var 1970, fick ett befäl vid högvakten tokspel och skickade ut sitt manskap for att ”rensa upp” bland demonstranter på Skeppsbron. Det vevades vilt med bajonetter och sköts enligt uppgift också några skott i luften innan galningen omhändertogs.

 4. Under kravallerna i Göteborg i samband med EU-toppmötet 2001 var det väldigt nära att flera personer sköts ihjäl av polisen. Därmed tycker jag det känns lite vanskligt att hävda att denna myndighet skulle vara bättre än försvarsmakten när det gäller att hantera demonstranter. Dessutom med införandet av ett yrkesförsvar kan utbildningstiden per soldat kraftigt förlängas och därmed borde de soldaterna vi får nu vara bättre än de gamla värnpliktssoldaterna.

 5. Erik blombergs gravskrift är bland det viktigaste som skrivits på svenska.

 6. Jinge, du och jag verkar vara jänmåriga du kanske ett par år+ Såg du Widerbergs film Ådalen -31 på bio? Det gjorde jag. 1981 visades filmen i svensk TV. En mycket central scen av händelser omedelbart efter massakern ”undan knektjävlar” ”skjut då om du har mage för det” har bekräftats av vittnen.
  Dessa scener var bortklippta i SVT.s version av filmen.
  Kanske anstötligt antimilitaristiska.

 7. finns det inte något förbud mot att sätta in Svenska förband mot svenska folket? har för mej det tillkom en sådan lag efter ådalen.

  Sen så, vilka är ni rädda att Yrkesarmén ska sättas in mot? för i försvaret får man lära sig att skjuta som vakt i nödvärn, att skjuta in mot en hoper demostranter för att skingra dom är totalt jävla IG, lägg sedan till all dagens kameror som finns i alla mobiler, hade ådalen hänt idag hade tidningarna haft bilder på de som skjuter i någorlunda kvalite.

   • Glömde nämna lag 2006:343

    1 § I denna lag finns bestämmelser om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning i form av insatser som kan innebära användning av våld eller tvång mot enskilda.
    Rikspolisstyrelsen får begära sådant stöd om
    1. stödet behövs för att förhindra eller på annat sätt ingripa mot en handling som kan utgöra brott enligt lagen (2003:148) om straff för terroristbrott,
    2. ingripandet kräver resurser av särskilt slag som polisen inte har tillgång till, och
    3. regeringen har lämnat sitt medgivande.

    http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060343.htm

    Dvs Polisen får begära hjälp av militär som i sin tur får använda våld. Regeringen måste godkänna begäran och det måste föreligga en risk för terrorism. Jag antar att om där nu fanns militära krypskyttar vid Viktorias bröllop så var det den lagen man använde sig av.

 8. Att sätta in militära förband mot civila är ett brott som jag tror att samtliga officerare är medvetna om. Försvarsmaktens uppgift är att skydda Sverige mot yttre angrepp, inte skjuta demonstranter. Att tro att något svenskt förband skulle lyda en liknande order som Ådalen är oerhört naivt. Och det fanns säkerligen prickskyttar utplacerade under bröllopet, men från Säpo och NI, inte försvarsmakten.

  • Tro ska man göra i kyrkan! Läs Marcus kommentar och kommentera den!

   Från försvarsmakten och SÄPO enligt mediauppgifter.

  • Det handlar inte bara om order utan även om träning; polisen har övat på konfliktshantering på ett helt annat sätt (även om vi har haft fall med skottlossning i trängda situationer från polisen också).
   Vid Ådalen t ex var inte ordern att öppna eld. Enligt wiki-artikeln så skulle man flytta en kulspruta som mot reglementet var laddad och då råkade man tappa den varvid den börja skjuta.

   Så fort du ger otränade människor mer beväpning än vad som behövs så riskerar man att sådana situationer uppstår. Kent State massakern är ett annat bra exempel på detta.

   • Det håller jag med om fullständigt med om, att lösa situationer som den vid Kent state är inte en uppgift för militären, då vi inte är tränade för det. Jinge, vilka medier var det som rapporterade att prickskyttar från fm var närvarande?

    • Vad har du för yrke?

     Jag minns inte, jag länkade dit men det var 4-8 bloggposter och många länkar. Googla!

 9. Jag jobbar inom försvarsmakten:-)
  Hittade inga direkt trovärdiga rapporteringar om militära prickskyttar, det ät troligare att man använde sig av prickskyttar från NI, då militära och polisiära prickskyttar tränar på helt olika sätt och med olika vapen. Och jag undrar varför du tror att riskerna ökar med en yrkesarme, det är fortfarande samma regler som gäller dvs folkrätten! Det satsas mycket på utbildning på just det området.

  • Du svamlar, dessutom är du uppenbarligen förblindad. Jag VET inte att det var militära prickskyttar som förstärkte polisens, men det sa man på minst en TV-kanal och det stod oxo i tidningen.

   • Svamlar?! Är jag förblindad för att jag jobbar på fm? Tycker att det är lite tråkigt att du väljer att inte svara på min fråga utan bara ignorerar den. Det märks hur lite du vet om ämnet när du tror att riskerna för ett nytt Ådalen ökar för att vi har en yrkesarme, soldaterna får ju sina order från politiker, frivilliga som värnpliktiga. Och jag har mycket svårt att tro att någon militär skulle lyda en order från högre ort som innebar att man skulle skjuta oskyldiga civila!

    • ”Det märks hur lite du vet om ämnet”

     Har du inget annat argument så tycker jag att du ska avstå från att låtsas diskutera. Elda halmgubbar får du göra i tidningarnas kommentarsfunktioner, men här ogillas det dessutom finns det regler för kommentarer som ska följas. Sedan hävdar du att jag väljer att inte svara på din fråga, och då eldar du oxo halmgubbar. Jag är iofs van vid att försvarsanställda hoppar in och försvarar verksamheten i alla möjliga och omöjliga situationer, det kanske är naturligt men det blir ofta flames, halmgubbar och

     ”Och jag har mycket svårt att tro att någon militär skulle lyda en order från högre ort som innebar att man skulle skjuta oskyldiga civila!”

     Vad skulle chefen sagt om du skrivit i en blogg att du trodde att det var möjligt att militären skulle skjuta oskyldiga civila? Samtidigt med det kan man ju undra om militären är beredd att skjuta skyldiga civila, men jag har inte lust att sänka mig till en sådan nivå. Men kom inte med fler guilt by association eller ad hominem för då härsknar jag till rejält.