Tag Archive for Spionage

Federleys moraliska dilemma

De flesta politiskt intresserade vet att Fredric Federley ett antal gånger deklarerat att han är motståndare till utökade möjligheter för FRA att spionera mot hederligt folk. Federley: ”Jag har anmält mig till debatten på tisdag 15 minuter. Jag behöver den tiden för att utveckla mitt resonemang och göra seriositeten i frågan rättvisa. Någon gång på…

Riksdagen och den personliga integriteten

Ända sedan det gamla Sovjetunionen försvann så har FRA oroat sig för hur det ska gå med spionverksamheten. Finns inget hot kvar så behövs ingen signalspaning. Därför var terroristattacken mot World Trade Center en ren skänk från ovan sett ur FRA:s ögon, äntligen något att frukta, och sent omsider något att spana på. Saken blir…

Hysterisk rädsla skapar hysteriska lagar

För ett tag sedan började jag lägga till ett par rader i mina utgående e-postmed- delanden med texten ”bomb, kalasjnikov, revolution, al-qaida och tapt”, allt för att trigga FRA:s automatiska sökspindlar. AB: ”Dagen före sommarlovet väntas riksdagen ge Försvarets radioanstalt (FRA) rätt att kontrollera våra telefonsamtal, sms och mejl. Förslaget innebär att FRA kan gå…