Tag Archive for Rikedom

Ökar eller minskar fattigdomen under Obama?

I sitt tala till nationen (USA) 12/2 sa president Obama bland annat att han vill minska fattigdomen i USA och höja den låga minimilönen med 20 %. Om detta sker kan det förstås bidra till minskad fattigdom i USA. Bra, det behövs! Vad skedde under hans föregående 4 år som president? Uppgifter i detta blogginlägg…

Arbetslöshet och näthat -hänger de ihop?

Morgonekot idag rapporterar att 200 000 människor i Sverige tjänar mindre än 10 700 kr – per år, inte per månad – och inte därför uppfyller kravet för sjukpeninng. Siffran synes chockerande hög, även om den delvis förklaras av studier mm. Men det är i linje med andra uppgifter i officiell statistik från Sverige och…

Årets svensk – Hans Rosling – förskönar verkligheten?

Hans Rosling, kollega på institutionen för folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet har utsetts till ”Årets Svensk”. Jag lärde känna honom som yngre medicinare i Uppsala 1968. Vi gick båda med i demonstrationståg för stöd åt Vietnams folk och mot USA-imperialismen, men grälade hur man bäst skulle få till en bättre värld. Hans var socialdemokrat och jag…

”The making of a president” – pengar och smutskastning avgörande?

Det är allt tydligare att en stark ekonomi är av avgörande betydelse i valen i USA. Bidrag från rika personer och storbolag blir alltmer framträdande. Beloppen är klart högre i detta presidentval än 2008. Detta har underlättats av ett beslut i högsta domstolen i januari 2010 (Citizens United), som i praktiken ökar möjligheten till stora…

David Rothkopf – David Rothkopf – Boktips

Jag har just slagit ihop boken Superclass av David Rothkopf, en skildring av de sex tusen snuskigt rika människor som till stor del styr världen. Boken berättar om hur de två rikaste procenten av innevånarna på den här planeten äger hälften av jordens tillgångar. USA och dess allierade i Nato består av 13 procent av…