Etikett: privaitisering

 • Gemensam Välfärd -konferens 15-16 mars i ABF-huset, Stockholm

  Stockholms läns landsting är, i jämförelse med andra landsting, extremt vad gäller konkurrensutsättning och privatisering av vården. Medan andra landsting köper en tiondel av sin vård från privata vårdgivare är motsvarande siffra för Stockholms läns landsting en tredjedel. Drygt 3 000 företag bedriver hälso- och sjukvård på uppdrag av SLL, på tre år har antalet […]

 • Konsten att försämra vården och strunta i forskning och kunskap

  I gårdagens postskörd finner jag två viktiga dokument om vårdsituationen i Sverige. De har mycket olika innehåll, men båda är skrämmande. Som läkare och specialist i allmänmedicin (och socialmedicin) fick jag i massutskick följande invit av ett danskt privat vårdföretag ”Vikariat som distriksläkare i Sverige. Är du utbildning (skrivfel av företaget) specialist i allmänmedicin, och […]

 • För en bra skola – avskaffa friskolorna, stöd lärarna och kunskapskontroll och ge de unga jobb!

  På DN Debatt skrev igår utbildningsministern och företrädare för lärarfacken, SKL och friskolorna inlägget ”Tio förändringar som ska rädda den svenska skolan” i ”bred enighet.” Man fokuserade i bred enighet på ”höjda lärarlöner, lämplighetsprov vid antagningen till lärarutbildningen och övningsskolor. Totalt handlar det om tio konkreta förändringar som ska vända den negativa utvecklingen” De flesta […]

 • Finanskapital & Filippa förstör för folkets framtid

  Under senare tid har även andra viktiga aspekter på vårdkrisen än privatiseringar behandlats. I DN Debatt Stockholm skriver barnläkare på Astrid Lindgrens Barnsjukhus under rubriken ”Akut platsbrist hotar vården på barnsjukhuset” att ”På barnsjukhusen är patientsäkerheten hotad och det kommer inte att förändras utan fler vårdplatser och adekvat bemanning – det förstnämnda fordrar ökade resurser […]