Gemensam Välfärd -konferens 15-16 mars i ABF-huset, StockholmStockholms läns landsting är, i jämförelse med andra landsting, extremt vad gäller konkurrensutsättning och privatisering av vården. Medan andra landsting köper en tiondel av sin vård från privata vårdgivare är motsvarande siffra för Stockholms läns landsting en tredjedel. Drygt 3 000 företag bedriver hälso- och sjukvård på uppdrag av SLL, på tre år har antalet avtal med privata utförare ökat med 35%. Vårdval etableras på allt fler områden. Den nya strukturplanen för hälso- sjukvården i landstinget kan också bli en hävstång i denna process.
Gemensam välfärd

Nedan följer programmet för Gemens Välfärds välfärdskonferens i helgen där sjukvården bara är ett av ämnena.

Lördag 15 mars10.00 – 11.00 Plenum
Invigning. (Z-SALEN). Kjersti Barsok, vice ordf LO Oslo, Kjell Rautio, LOs välfärdsutredare, Helena Frisk, ordf Verdandi
Dororthea Härlin, Berlin Water Table, Attac Germany
Moderator: Gunilla Andersson, Attac Sverige och Nätverket för Gemensam Välfärd

11.30 – 13.00 Session 1
1. Grön omställning för jobb och välfärd – en valfråga värd namnet.
2. Den stora omvandlingen – om privatiseringens pris. (SANDLER)
3. Det goda äldreboendet
4. We’re Not Broke – film. (PER ALBIN) En film om ett USA som närmar sig statsbankrutt samtidigt som de största amerikanska bolagen nolltaxerar – och om medborgare som protesterar.

5. Ställ om bostadspolitiken – för klimatet, social rättvisa och bostäder åt alla. (ERLANDER)
6. Så får vi till stånd en likvärdig skola, del 1. (BRANTING)

13.15 – 14.15 Plenum
Eurokrisen – orsaker, konsekvenser, lösningar. (Z-SALEN) Alexandra Pascalidou och Kajsa Ekis Ekman

14.30 – 16.00 Session 2
1. Förena klimatkampen med den sociala kampen för arbete och social rättvisa. (Z-SALEN)
2. A few people can move a lot – don’t hesitate (or resignate). (SANDLER)
3. Tax haven free city! (PALME)
4. Så får vi till stånd en likvärdig skola, del 2. (PER-ALBIN)
5. ”Kan Köpenhamn så kan vi”. (ERLANDER)
6. Den tysta statskuppen – så genomfördes privatiseringarna av vård, skola och omsorg. (BRANTING)

——————————————————————————————————————

Söndag 16 mars
10.00 – 11.30 Session 3
1. New Public Management, del 1 – när offentlig verksamhet blir en marknad (Z-SALEN)
2. Bollen är i rullning – Folkkampanj för gemensam välfärd (SANDLER)
3. Lojal, lydig och tyst:Om nya styrsystem, decentraliserat ansvar och bristfällig dialog i socialtjänsten (PALME)
4. Folkhälsopolitikens framtid (PER-ALBIN)
Internationellt pågår en rörelse för att bekämpa den ojämlika hälsan som har betecknats som ”vår tids största orättvisa”. I Sverige ökar hälsoklyftorna samtidigt som folkhälsoarbetet försvagas, inriktas på snäva livsstilsfrågor och allt mer tappar ett socialt jämlikhetsperspektiv.
5. Bristande rättssäkerhet för utsatta grupper (ERLANDER)
6. Svart ekonomi och samhällspåverkan (BRANTING)

12.00 – 13.00 Plenum
Nordisk folkrörelsesamverkan för gröna jobb och rättvis klimatomställning (Z-SALEN)13.15 – 15.00 Session 4
1. New Public Management, del 2 – avveckling och alternativ (Z-SALEN)
2. Bra välfärdskommuner –
3. ”Bostad Först” – ett framgångsrikt arbetssätt för att minska hemlösheten (PALME)
4. Skatteflykt – nej tack! (PER-ALBIN)
5. Rättvis omställning och valåret 2014. Mobilisering för framtidstro (ERLANDER OCH BRANTING)

intressant.se, , , , , , , , , , , , , , , , ,, , , , , , , , , , , ,, , , , , , ,

DN replik 31/10 DN Debatt 16/8 DN Debatt 30/10 DN Debatt 26/6 Läkaruppropet Läkartidningen Ingrid Eckermans blogg Läkaresällskapet – Zarembas reportageserie Läkartidningen 28/5 Läkartidningen 21/5 DN 17/4 Läkartidningen 27/5 Läkartidningen 28/5 DN Debatt 16/4 DN Debatt 17/4 DN Debatt 7/4 USA-bloggen DN Debatt 18/2 DN 16/2 DN 17/2 Zaremba Alliansfritt Sverige Alliansfritt Sverige 20/2 Ingrid Eckermans blogg Svensson DN 15/2För ett alliansfritt Sverige bloggen DN 13/2Socialdemokraterna i region Skåne- Blogginlägg SvDAb 16/2 Expressen SvT SvD 5/2 Cochrane – om hälsoundersökningar BilderbloggCochrane Dagens Medicin 12/12Cochrane-rapporten DN Debatt 1/11 Hägglund DN Debatt 1/11 Hallengren/a> DN Debatt 4/11 Ingrid Eckermans blogg, DN Debatt 2/10, DN Stockholm 2011, DN Stockholm 18/42, DN Stockholm 20/4 svar från landstingsråd, Expressen , Socialistiska Läkare , Ordfront,Läkartidningen 4 oktober 2011, Jan Halldin Socialmedicinsk Tidskrift, DN 10.10 2011
SvD 26/4 DN Debatt 12/3 2013 Läkartidningen 23/4 2013 Socialistiska Läkare