Tag Archive for NGO

Folkrörelse eller NGO-sväng? Vad sker i Indien?

Professionella välgörenhetsorganisationer, så kallade NGO-er, spelar en allt större roll i världspolitiken. (NGO= Non-Governmental Organization) De kallar sig icke-statliga och oberoende. Men ofta lever de på pengar och stöd från statsmakter och storföretag. De blir instrument för State Department, Foreign Office och UD i USA. Föredrag av Mikael Nyberg, författare till böckerna Det stora tågrånet…

Amnesty – propagandaorgan för USA:s UD och storfinansen?

Överskriften ovan verkar nog överdriven, insinuerande och oseriös då man ser den utan att ha läst t.ex. detta blogginlägg, som baseras på en artikel av Tony Cartalucci ”Amnesty International is US State Department Propaganda”. Enligt sin svenska hemsida har Amnesty International 3 miljoner medlemmar i mer än 150 länder runtom i världen ”som kämpar för…

Dags att lägga ner Palestinagrupperna?

Palestinagrupperna i Sverige har för avsikt att resa till Gaza 27-28 oktober för att delta i en konferens om hur Israels blockad av Gaza påverkar innevånarnas mentala hälsa. Anna Wester berättar att det senaste beskedet är: ”…att Israel inte tänker släppa in någon internationell gäst till Gaza, varför GCMHP och WHO nu planerar att flytta…