Etikett: Jämställdhet

 • Alexandra Kollontaj åter aktuell

  Denna recension av Alexandra Kollontajs bok ”Jag har levt många liv” ifrån Sjösala förlag (www.sjosalaforlag.se) har jag fått från en manlig recensent som föredrar att vara anonym. Artikeln. En sann revolutionär som tidvis varit bortglömd i historien om den ryska revolutionen är Alexandra Kollontaj. Hon föddes i en högborgerlig miljö där fadern till henne var […]

 • Leve den Internationella Kvinnodagen!

  Idag är det den Internationella Kvinnodagen!Det var från början en radikal, ja tidvis på sina ställen närmast en revolutionär och socialistisk manifestation. Som framgår nedan har även borgerliga och reaktionära organisationer kommit att ”fira” 8 mars och berövat dagen dess revolutionära innehåll och fina historik av kamp för bättre villkor, som var internationella kvinnodagens ursprung. […]

 • Medför OS demokratisering i Saud-Arabien?

  Kvinnor från Saudiarabien får delta i OS, för första gången, som säkert många noterat. Till detta bidrog att den konservativa monarkin i Quatar och i monarkin i Brunei i Sydoastasien tidigare beslutat detsamma, också för första gången. Detta var nog nödvändigt också med tanke på att Saudiarabien och Quatar framträder som viktiga bundsförvanter till USA […]

 • TT:s kökkenmödding om Ohly

  Tidningarnas telegrambyrå tycks ha skickat en sommarvikarie för att bevaka Lars Ohlys tal i Gnesta idag, på annat sätt kan inte deras obegripliga tyckande förklaras. TT/Aftonbladet: ”Kvinnor och barn missgynnas av regeringens politik, enligt Lars Ohly (V) som i sitt sommartal i Gnesta ägnade mycket tid åt jämställdheten – ett område som inte blottar några […]