Alexandra Kollontaj åter aktuell


Denna recension av Alexandra Kollontajs bok ”Jag har levt många liv” ifrån Sjösala förlag (www.sjosalaforlag.se) har jag fått från en manlig recensent som föredrar att vara anonym.

Artikeln.
En sann revolutionär som tidvis varit bortglömd i historien om den ryska revolutionen är Alexandra Kollontaj. Hon föddes i en högborgerlig miljö där fadern till henne var en stark kämpe för demokratiska rättigheter, som var ett radikalt styrelsesätt på den tiden. Demokratin hade just funnit fotfäste i några europeiska länder men krig och uppror gjorde att hastiga förändringar i samhällslivet genomfördes och kampen om makten påbörjades.
Kollontaj
Demokrati har funnits som idé sen den antika Grekland men när man från grunden vill ändra styrelseskicket krävs vilja och beslutsamhet. Karl Marx skrev i Kommunistiska manifestet att man ämnar att samarbeta med de demokratiska partierna i varje land. Men på den tiden var analysen inte helt mogen för ett kritiskt förhållningssätt till den borgerliga demokratin. Den klasskamp som beskrivs har utvecklats under några hundra år och gjort kravet för en socialistisk demokrati mer aktuell.
Karl Marx
Alexandra Kollontaj lade alla politiska diskussioner i minnet och var engagerad sen tidig ålder. Hon noterade de klasskillnader som fanns då de proletärer som arbetade i deras hem var klädda i trasor medan hennes far bar på guld. Hon lärde sig att Tsaren var en bandit som vill förstöra för progressiva krafter.

I vuxen ålder framträder en revolutionär gestaltning och Kollontaj tar ställning för kvinnans frigörelse och sexuella rättigheter som var väldigt utopiska för det ryska samhället. Hon författade ett dokument i Pravda som var så kontroversiell att den svartlistades efter ett kongressbeslut men förtroendet för henne fanns ändå kvar. Hon blev en inbiten feminist och gjorde analyser om kvinnans ställning i Tsar-Ryssland och det senare Sovjetunionen.

Det finns bevarade manuskript till memoarer om hennes politiska liv men de ligger i stängda arkiv. Jag anser att man ska kunna läsa vad hon skrivit och potentiellt kan få en annorlunda syn på det sovjetiska samhället. Det går att läsa artiklar hon skrivit på internet och böcker finns i antikvariat. Det finns en självbiografi som publicerades av sovjetiska förlag som heter ”Jag har levt många liv” och Sjösala förlag har nyligen gett ut den med modern teknik.

I boken ”Jag har levt många liv” får man en inblick av den stormiga politik som Ryssland och världen genomgick i slutet av 1800-talet fram till Oktoberrevolutionen då arbetet med att bygga en arbetarstat påbörjades. Den politiska fraktionen inom det styrande kommunistpartiet som kallades för Arbetaroppositionen blev nedröstad och betraktades vara alltför orealistisk. Madame Kollontaj lämnade sin tjänst som folkkommissarie för uppfostran, barn- och kvinnovård och fick sedan en tjänst som ambassadör i Norge.
Oktoberrevolutionen untitled
Många av de idéer som Kollontaj hade om sexuell frigörelse och analysen av kvinnans position i klassamhället är fortsatt intressanta att diskutera. Vi i Sverige har lyxen att kunna diskutera dessa frågor i offentligheten och vi kan manifestera dem på gator och torg. I Ryssland var situationen annorlunda och måste sättas i en historisk kontext. Det första man ska studera är arbetarklassens villkor för sin överlevnad. I Ryssland gick bönder in i industrin och blev en del av arbetarnas skara vilket resulterade i att en enorm urbanisering och de radikala, socialistiska idéerna fick snabb spridning.

På andra sidan av klasskampen hade man storbönder tillsammans med andra utländska soldater. De ville inte se någon socialiserad ekonomi. Deras förakt för bolsjevikerna var så stark att man avlivade sina boskap och brände sina fält för att inte ge det till staten. Det ledde i sin tur till hungersnöd. Det är så borgarna agerar.

Tillbaka till Kollontaj. Hennes arbete för kvinnliga proletärer är ovärderligt så det är dags att lyfta fram henne böcker och ge ett revolutionärt svar på feminismens förborgerligande. Om Anna Kinberg Batra kan kalla sig för feminist så vill jag inte vara med. Är svaret att vi ska kvotera in kvinnor i styrelserummen så kan det kvitta. Den lösning som Kollontaj gav till kvinnorna var att bl.a. att ha en kollektiv uppfostran av barnen och förändringar kring äktenskap. Vi får göra en intern värdering av feminismen men glöm inte att läsa hennes böcker.

i Andra om: , ,, , , , ,, , , , ,


4 svar till “Alexandra Kollontaj åter aktuell”

  1. Alexandra Kollontaj blev efter Norge ambassadör i Sverige och var det enda fram till freden 1945. Hennes viktigaste uppgift var att hålla Sverige utanför kriget!
    Jag har levt många liv är en bra bok. Men hennes absolut bästa verk är: ”Kvinnans ställning i den ekonomiska samhällsutvecklingen”. Baserad på hennes föreläsningar på Svedlovsk universitetet på 20-talet. Den behandlar kvinnans ställning från ursamhället till kapitalismen och hur den borde se ut i ett socialistiskt samhälle. Många tror att hon hyllar Sovjet men det gör hon inte alls utan talar om hur ett socialistiskt samhälle borde se ut.
    Arbetaroppositionen som hon först var anhängare till tog hon själv avstånd ifrån och var själv med om att rösta ner den. Att Kollontaj blev bortglömd delar hon dessvärre med de flesta historiska kvinnorna. Däremot borde hon i sanning få upprättelse!

  2. När den nya kvinnorörelsen startade med Grupp 8, 1973, blev Alexandra Kollontaj en av de förebilder vi tog till oss via studier åtminstone i Umeå där jag bodde då.

  3. Kollontaj är nog mest känd för misskötseln av Villa Kassman på Storholmen numera.