Tag Archive for grundlag

Fortsatt debatt om Venezuela!

I denna artikel bemöter Eva Björklund synpunkter från bland annat en kommentator. Bemötande av Kommentators argument, kursiverade. Att påstå att bristen på mat och läkemedel i Venezuela beror på oppositionen är bara trams. Priskontrollerna hindrar affärerna att sälja till marknadspris vilket då gör att många låter bli att sälja Venezuela har en huvudsakligen kapitalistisk marknadsekonomi…

Motsättningar mellan Syrien och Ryssland?

Här har tidigare rapporterats om motsättningar mellan Syrien och Ryssland gällande Rysslands utkast till ny konstitution för Syrien. Jag frågade mig då hur pass väl detta förslag var förankrat i Syrien. En ny artikel tyder på att förslaget inte var väl förankrat. Motsättningar mellan Ryssland och Syrien Men det rådet faktiskt oklarhet om dessa motsättningar.…

Ryssland föreslår ny grundlag – och flygförbudszon! för Syrien – hjälp eller stjälp?

Som massmedia rapporterat har Ryssland vid mötet om Syrien lagt fram ett förslag till grundlag i Syrien. Fler än jag har nog undrat över detta? Var detta godkänt av Syriens regering? Lade Ryssland fram ett förslag tillsammans med Syriens regering fast detta inte framgick? Skedde presentationen på detta sätt för att oppositionen inte direkt skulle…