Tag Archive for Forskning

Ska vi alla dö idag?

Frågan är inte så korkad som den kan verka, det finns nämligen ett antal forskare som tror att dagens invigningsexperiment i partikelacceleratorn i Cern kan skapa – ett svart hål. Det är i alla fall kontentan av den artikel som Gunilla von Hall skrivit i dagens upplaga av Svenska Dagbladet. Nu kan jag inte säga…

Forum för levande historia, lobbygrupp som låtsasforskar

Idag presenterar Dagens Eko en ny ”vetenskaplig undersökning” som är gjord av Forum för levande historia. Man frågar sig hur antisemitismen ska kunna motverkas om lärarkåren har dåliga kunskaper. SR/Ekot: ”Sverige är nu först med en omfattande undersökning om lärarnas kunskaper och erfarenheter av nazismens brott mot bland annat judarna… …Frågorna har kritiserats för att…

Den Statliga Propagandan

Idag tar Dagens Nyheter upp en angelägen fråga på ledarplats i tidningen, artikeln handlar om onödiga myndigheter, verksamheter där några helt saknar relevans. DN: ”Politiska ambitioner har fött ständigt nya myndigheter. Ibland med lyckat resultat, men många gånger utan positivt bidrag – eller med rent av negativt. I dag finns omkring 300 myndigheter i Sverige,…

Lägg Ner Forum för Levande Historia

Alltfler inser nu att vi likt Nordkorea fått en statlig myndighet som, utifrån den regerande politiska åskådningen, ska servera skolelever den aktuella historiesynen, en politiserad historia på svenska. DN: ”253 akademiska forskare fördömer regeringens kampanj: Forum för levande historia utnyttjas opportunistiskt för historieskrivning i statens tjänst. Den statliga myndigheten Forum för levande historia har nu…

Det rör sig vid Mars nordpol

Att det finns is på Mars behöver ingen längre tveka om, det syns tydligt på de bilder som Nasa har lagt ut på webben. Dessutom syns något slags ras, och eventuellt också vatten. Jag tycker i alla fall att det ser ut som vatten det som rasar ut för branten, bilderna ser ut att visa…

Bra björnartikel i Dagens Nyheter

Idag har Dagens Nyheter en utomordentligt intressant artikel om Sveriges största rovdjur, det enda rovdjur som kan vara farligt för människan, björnen. DN: ”Möten mellan björn och människa är mycket vanligare än vad någon hittills trott. Men de sker utan att folk märker det. Det gör däremot björnen, visar ny forskning. Björnhonan Tomsa river i…

Morgongymnastik ger oss bättre rörlighet!

Som bekant är jag ofta tämligen skeptisk till tidningarnas behandling av nyheter, och ibland blir det som idag, en nyhet som inte är någon nyhet alls. Det enda som egentligen är nytt är att en vetenskaplig undersökning visar att cellerna blir spänstigare om cellbäraren rör på sig med jämna mellanrum. På samma sätt förhåller det…

Regeringen satsar på Kärnkraft

Idag meddelas det att regeringen satsar på kärnkraft, eller kanske man snarare ska se det som en defensiv åtgärd för att slippa att hamna ännu mer på efterkälken? DN: ”Regeringen vill inte att Sverige ska tappa mer specialistkompetens på kärnkraftsområdet. I stället bör den svenska forskningen försöka återta sin tidigare ledande position. Det är en…