Tag Archive for FN-förbundet

Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic stöder USA:s folkrättsbrott

Denna artikel har skrivits av Lars-Gunnar Liljestrand, som tidigare var ordförande i FIB-juristerna. Gabelic stöder USA:s folkrättsbrott Den publicerades för exakt ett år sedan. Svenska FN-förbundet följer i stort sett angriparna USA:s syn på konflikten. I senaste inlägget 18/4 2018 skriver ordföranden Gabelic om ”Återkommande kemvapenattacker”. Kommentar: Inga kemvapenattacker av Syriens regering har bevisats. Vidare…

Försvar för FN-stadgan diskvalificerar för medlemskap i FN-förbundet?

Föreningen FiB-juristerna ansökte i maj 2014 om medlemskap i Svenska FN-förbundet, som uppger att fredsfrågorna är ”ett av de områden som vi i Svenska FN-förbundet prioriterar”. Föreningen insände alla begärda handlingar (stadgar, antal medlemmar, uppgiften att föreningen är en riksorganisation, länk till hemsidan, styrelse, senaste årsredovisning). Elin Lundstedt, generalsekreterarassistent i Svenska FN-förbundet, svarade att kommande…

Vad händer i Syrien? Möte Karlskrona 28/11 kl 18.30

Jag brukar på bloggen informera om intressanta möten jag får höra om. Det har hittills under november varit möten om Irak, om kapitalismen kris, om sjukvårdspolitik (Gemensam Välfärd), om Syrien. Denna gång handlar det om ett möte i Karlskrona, som jag lärde känna under min tid som främst distrikts-/husläkare i Bräkne-Hoby och Olofström. Informationen kommer…

Stöder Svenska FN-förbundet FN-stadgan? – debatt

Förenta Nationerna (FN) anses sannolikt som den viktigaste internationella organisationen av de flesta. Alla stater på jorden är medlemmar, förutom Vatikanstaten. FN ska enligt sina stadgar bli involverad i alla allvarliga mellanstatliga konflikter, och också ibland vid konflikter inom länder. FN åtnjuter högt status inte minst i Sverige. FN:s andre generalsekreterare Dag Hammarskjöld kom från…