Stockholm / Stockholmiana 1


Jag nämnde i min tidigare artikel i ämnet att jag hade ett antal filmer från staden från perioden 1897 till 1969. Från dessa filmer jag gjort några skärmdumpar som jag vill passa på att visa. De är från tiden då Stadshuset färdigställdes, något som skedde först 1923.

På den tiden fanns det inga kylskåp, och än mindre frys-
boxar i de svenska hemmen, utan ville man ha kyla så fick man kontakta iskarlen för att få ett isblock levererat hem, något som säkert var rätt så vanligt i rikare familjer. Dessa isblock kunde man köpa även sommar-
tid, den förvarades nämligen i stora stackar täckta av sågspån som jag har förstått saken. Bilden visar issågning, här utan-

för Stadshuset i Riddarfjärden.

Våren år 1924 drabbades Mälaren av en osedvanligt kraftig översvämning, det var vårfloden som blev rekordstor, och bilden visar Södermälarstrand, där vattenytan var två meter högre än normalt och går upp till gatunivån. Alla som gått upp från Gamla Stans tunnelbanestation har säkert sett att tågen där går ner till T-centralen och att vattennivån där ibland närmar sig betongkanten oroväckande mycket. Själv har jag sett nivåer där vattnet bara har varit tjugofem-trettio centimeter från att rinna över kanten och ner i tunnelbanan. En översvämning som den år 1924 skulle ha gjort T-centralen till världens första undervattensstation. Märkligt att inte stadens planerare har tagit

hänsyn till detta, eller hur?

De flesta som har varit i Stockholm har sett Centralen med omgivningar. Idag talar man om att spårkapaciteten är för underdimensionerad, något som inneburit att bygget av Citybanan redan är i full gång. Men på tjugotalet hade man inte ens planskilda korsningar för bilar och järnväg vid landets största station vilket innebar att bilister på väg mot Kungsholmen ofta tvingades vänta när bommarna skulle ner för att släppa fram tågen.

Som en parentes kan jag be-
rätta att jag hittat rätt på kol & kokshästar, men än så länge från fel tidsepok, inte från fyrtio- och femtiotalet då undertecknad växte upp. Men det kommer nog fler bilder…

Min förra postning i ämnet it , , , , , ,


5 svar till “Stockholm / Stockholmiana 1”

  1. En vattenhäst hittar du i Gnesta. Station ligger vid Frösjön, så det är möjligt att det var första tankningsstället från Stockholm sett.

  2. Min moster och morbror hade en sommarstuga vid Mälaren där jag och mina föräldrar ofta var när jag var liten och så länge vi bodde kvar i Eskilstuna, på 40-talet. De hade just en isstack utanför stugan. På våren beställde morbror några rejäla isblock som grävdes ner där. Jag gissar att stacken var c:a 3×3 meter och 1,5 meter hög. Sedan användes isstacken som kylskåp under sommaren. Mjölk och annat som skulle hållas kallt grävdes ner i sågspånen varje dag, där det var kallt tack vara isblocken. Det var sedan jag och min kusin som fick hämta in det som skulle användas i köket medan nergrävningen var en grannlaga uppgift som vi inte betroddes med.
    Jag var då 4-5 år gammal och räckte inte upp över kanten utan fick klättra upp på sidan för att kunna nå ner i isstacken. Om jag inte missminner mig var den byggd av stockar.
    Det här var ju dessutom på den tiden när man inte hade kylskåp i lägenheterna ens. Så den där isstacken var nästan ren lyx. Så kall och god mjölk fick man annars inte under sommaren. Men jag har för mig att somliga hyreshus hade isskåp i farstun, som flera kunde dela på, och som kyldes med isblock. Dock inte i vårt hus, förmodligen bara i några få hyreshus.

  3. Högt vatten i Mälaren 1924, en bidragande orsak kan ha varit att på tjugotalet byggdes kanalen i Södertälje om. Ombyggnaden blev klar 1924. Danvikskanalen öppnades någon gång under tjugotalet och Hammarby kanal och sluss byggdes i mitten på tjugotalet och invigdes 1930.
    Jag kan tänka mig att när det gäller T-bana så ansåg stadsplanerarna att med all nya kanaler och utlopp utöver de ovan så skulle det inte vara någon risk längre för att Mälaren svämmade över sin bräddar. Det fanns säkerligen inte ens i deras vildaste fantasi att havet skulle höja sig och till och med utgöra ett hot för Mälaren som dricksvattentäkt.