Etikett: Iskarlar

  • Stockholm / Stockholmiana 1

    Jag nämnde i min tidigare artikel i ämnet att jag hade ett antal filmer från staden från perioden 1897 till 1969. Från dessa filmer jag gjort några skärmdumpar som jag vill passa på att visa. De är från tiden då Stadshuset färdigställdes, något som skedde först 1923. På den tiden fanns det inga kylskåp, och […]