Varför Rödgrön Tystnad?


[column width=”49%” padding=”2%”]
Det förefaller som om de rödgröna partierna drabbats av tunghäfta. Möjligen är det någon smittsam åkomma, för de kan rimligen inte vara okunniga om att diskus-
sionerna om en svensk vaccinfabrik återigen blossat upp. När till och med landets största tidning, dessutom socialdemokratisk, ägnat hela ledarsidan åt saken så hade man kunnat förvänta sig att få höra något från de rödgröna partiledarna åtminstone.

SR/Ekot: ”Om några dagar ska vaccintillverkaren Glaxo Smith Kline leverera 460 000 doser till Sverige. Men nästa leverans, som är på drygt en halv miljon doser, kommer inte att komma i tid. Och det orsakar problem för landstingen, enligt Göran Stiernstedt på Sveriges kommuner och landsting, SKL. – Det är olyckligt, för att det stör planeringen och åstadkommer naturligtvis irritation, både hos dem som vaccinerar och hos allmänheten, eftersom efterfrågan fortfarande är betydligt större än tillgången, säger han.”

En uppgift jag läst i media är att Sverige betalar 1,8 milj-
arder för det vaccin vi köpt. Utöver det så har vi betalat en hemlig summa till Glaxo Smith Kline för att ha förtur till vaccinet den dag en pandemi bryter ut. Varför den summan ska vara hemlig har jag svårt att begripa, möjligen har företaget begärt det för att allmän kännedom om summan kraftigt skulle sänka firmans anseende. Eller så är det regeringens anseende man försöker rädda med hemligstämpeln.

Frågan om ansvar för de ständiga förseningarna har också dykt upp ett flertal gånger. Ekot vet att berätta att avtalet är skrivet så att något ansvar inte kan utkrävas.

Var och en kan dra slutsatser kring detta, är det möjligen så att svenska förhandlare är så usla? Under alla omstän-
digheter tycks det som om de rödgröna inte ens vill ta frågan på sina läppar. Kommer man, i händelse av att man hamnar i regeringsställning, att se till att bygga en egen vaccinfabrik?

[/column]
[column width=”49%” padding=”0″]svin

Bygger man en fabrik med kapacitet att förse de nordiska länderna samt baltstaterna med vaccin så kommer totalkostnaden för bygget att bli lägre än 200 miljoner. Satsar man dessutom motsvarande summa på forskning och framtagning av vaccin så har man gjort en mycket god affär. En fabrik som är delägd av ett antal omgivande länder står definitivt inte sysslolös då det inte finns pandemier i faggorna. Det ska tillverkas vaccin mot den vanliga årsinfluensan plus en kopiös massa andra åkommor.

Måste vi gå till en spågumma för att få veta vad Eriksson, Ohly, Sahlin och Wetterstrand tycker?

intressant Andra om: , , , , , , , , , , dn1 svd12 ab23 ex123 annarkia skp anna k&å lasse loke rödam scraber anders pamflett t
[/column]


5 svar till “Varför Rödgrön Tystnad?”

 1. Om den ”hemliga summan” avser en leveransgaranti så har leverantören brutit sin del av det avtalet för länge sedan då efterfrågan på vaccin är större än tillgången.
  Det betyder att vi som köpare inte heller är bundna till avtalet längre och har full rätt att välja en annan eller flera leverantörer i nuvarande läge. T ex Kanada eller Ryssland som har egenutvecklade vacciner och tillverkning.

  Med en egen vaccinfabrik hade säkert ett antal liv kunnat räddas men allt tyder på att våra politiker med vett och vilja hellre låter dessa dö än att det får komma fram vad som är skrivet i det hemliga avtalet. Kanske sitter de i en utpressningssituation just nu.

  Det finns också patent och handelshinder som begränsar möjligheten till egen tillverkning vilket är särskilt tydligt på Kuba som nekas att köpa in H1N1-vaccin överhuvudtaget.
  De har själva alla resurser för egen tillverkning men pga handelsembargot måste de avstå för att inte förvärra sin situation ytterligare då de redan blivit lovade vissa lättnader om de inte… och om… osv.

  Alla behöver givetvis en egen vaccinfabrik som fungerar innan nästa pandemi bryter ut men just nu är det för sent påtänkt och det hjälper heller inte att förbanna dumheten i efterhand då nuvarande beslutsfattare ändå inte behöver ta något ansvar för nästa pandemi. Om trettio år eller så.

  För dagen gäller att köpa in från andra leverantörer. Genast.