Jobbcoachskandalen drabbar regeringen

Sven Otto Littorin avsatte tre miljarder förra året, dessa pengar har slussats iväg till närmare tusen jobbcoach-
företag som får runt 20 000 för var och en som arbets-
förmedlingen skickar dit. Dessa pengar får de trots att det knappt förekommer vare sig kontroll eller en specifikation över vilken slags kompetens dessa jobbcoacher ska ha.

AB: ”Jobbcoacherna ska guida oss till jobb. Metoderna: hjärntvätt, healing och beröringsterapi. Jobbcoacherna är arbetsmarknadens nya frälsare. Det har regeringen bestämt. Men nu kan Aftonbladet avslöja några av deras metoder:
Hjärntvätt, healing och beröringsterapi… …Och reglerna var kristallklara: coacherna ska göra de arbetslösa bättre på att söka jobb. Terapi, medicinska behandlingar, utbildningar och rehabilitering är förbjudet. Så står det i avtalet.”

Företagen engagerar ofta personal som får en mindre del av summan, personal som själva ofta har oklara anställnings-
förhållanden. En bekant till mig har vikarierat som lärare i en högstadieskola men saknar helt utbildning utöver gymnasiet och en avbruten universitetskurs i pedagogik, han tjänar idag enorma pengar på att vara jobbcoach. Men de som tjänar mest är det ”konsultföretag” han arbetar åt som plötsligen bytt inriktning och blivit entreprenörer i jobbcoaching.

Det får givetvis en hel räcka av konsekvenser. Har man ingen arbetsmetod, ingen grundutbildning och ingen handledning så blir jobbcoachingen lite av arbetsmarknadens Vilda Västern. Då kan man ofta, som Aftonbladets reporter, hamna i en situation där man får en uppgift om ett mantra som man ska upprepa för att på det sättet få ett arbete.

AB: ”Aftonbladets reporter Camilla Sundell coachades med hjälp av mantran och knackningar av Arbetsförmedlingens jobbcoach Britt-Marie Johansson. När Aftonbladet återvänder till Britt-Marie Johansson för att ta reda på varför hon använder terapeutiska metoder, som klart bryter mot Arbetsförmedlingens kontrakt, vill hon inte svara.”

Det visar med all önskvärd tydlighet att hela idén med jobbcoaching på det sätt det nu förekommer är felaktig.

AB: ”Men Aftonbladets granskning avslöjar bland annat att 98 bolag – mer än 10 procent – använder sig av den alternativa terapimetoden NLP, neurolingvistisk programmering. Experterna avfärdar den som ovetenskapligt trams. Ändå säger mannen som köpte in tjänsterna – Arbetsförmedlingens upphandlingschef Jan Åbjörnsson – att han inte ens känner till vad metoden innebär. –?Nej, jag är bara övergripande ansvarig.

Littorin

”Snabbkursen tar sju dagar” Bakom NLP ligger amerikanen Richard Bandler, 59. Han är en före detta kokainmissbrukare och mordmisstänkt som gjort sig en förmögenhet på att utfärda NLP-certifikat till coacher runtom i världen.”

Jobbcoaching har lanserats av regeringen som en kraftfull insats mot arbetslösheten, de som utsätts för detta är ofta extremt kritiska och ifrågasätter varför de ska tvingas ägna sig åt något som de tycker verkar oseriöst. Ett av de svar som man kan lämna i nuläget är att arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin själv saknar utbildning, i vart fall annan än den han köpte på postorder från USA. Detta regeringsfiasko kommer bara att växa framöver och frågan är väl vad regeringen tänker göra med både den verksamheten och arbetsmarknads-
ministern.


Har du egen erfarenhet av denna verksamhet så använd gärna kontaktfunktionen och berätta det för mig, om du inte vill skriva om det i en kommentar. Jag lämnar givetvis inte ut ditt namn om du inte vill det.

intressant Andra om: , , , , ab12 ex svd dn t

  15 comments for “Jobbcoachskandalen drabbar regeringen

Comments are closed.