Opinionen och Vargen


Att den tragiska händelsen på Kolmårdens djurpark skulle leda till att debatten om våra rovdjur intensi-
fierades var väl tämligen väntat, likaså att polariseringen i frågan skulle öka, det märks inte minst i tidningars och bloggars kommentarsfält.

Eva Franchell/AB: ”Det är direkt stötande att se hur olika jägareorganisationer inte drar sig för att utnyttja dödsolyckan. Samma dag som djurskötaren dör kommenterar Jägareförbundets Gunnar Glöersen: – Att vargar är kapabla att döda människor är något Jägareförbundet varnat för. I dag ser vi allt fler vargar komma in i byar och samhällen…

…Ännu längre går Peter-Lorentz Johnsson på Jaktakademin: – Låt nu den daltande vargdebatten få ett slut. Ska det bli dagisbarn, djurskötare samt viltvårdare som ska dyka upp på nästa löpsedel?”

Enligt min uppfattning så behöver vi stärka vargens möjlighet att överleva i Sverige, och jag tror att enda sättet för att uppnå detta är att importera vuxna vargar från Ryssland. En sådan import bör starta genast. Placerar man ut tjugo djur så kommer de genetiska förutsättningarna för vargstammen att förbättras, om det råder det knappast några tvivel. Man kan bli tvungen att göra om den sortens åtgärder ett par gånger, men jag kan inte tänka mig att det kan finnas behov av det mer än två eller tre gånger.

Den andra saken som måste till är att tillåta jakt på varg. Och det är främst två skäl till detta. Det ena är att vargens skygghet för människa då bibehålls, och det andra är för att minska rovdjurstrycket på vissa regioner. Ger man Värmland och Dalarna rätt att skjuta fler djur än andra län så verkar man för en faktisk spridning av vargstammen. Man bör absolut tillåta vargar och andra rovdjur i det s.k. renskötselområdet, i vart fall i dess södra delar. Kombinerar man dessa åtgärder så kan man tillåta jakt på samma antal djur som man har importerat och sedan placerat ut, fast givetvis inte i de områden där man har satt ut djur.

it Andra om: , , , , , , , , , , svd1234567 sr1 dn1234567 gp12 ab12345


7 svar till “Opinionen och Vargen”

  1. Jag tycker att det låter som ett bra förslag. Jag skulle gärna se varg här i skogarna på Södertörn, men det skulle förstås kännas ovant. Men björn vill jag inte ha hit!

  2. Det är inte höghastighetsvapen med kikarsikten som skapat en hälsosam respekt hos den vilda vargen för människan. Istället är det tusen års erfarenhet, som gjort att denna respekt nedärvts från generation till generation. Alltså så länge som vargen och människan konkurrerat om byten i skogen. Det har skapats av det som gjort ont och som varit obehagligt
    Hur skall en död varg kunna berätta?

  3. Själklart bör vargen fridlysas omedelbart, precis som de flesta andra djur. Den enda giltiga anledningen till nöjesjakt överhuvudtaget, enligt min mening, på vissa djur i skogen är om trafikproblemen blir för stora (vilket kan vara påhitt som är tänkta att legitimera lustjagandet, men om hyfsat seriösa myndigheter kommer fram till detta så kan det vara ok). Jakt borde ses på samma sätt på perverterad pornografi. Något rovdjurs-tryck(!) existerar ju inte med varg, allt som finns är tomma, jättelika & vindpinade ytor där inget rör sig. Men visst kan ödsligheten vara tryckande på många ställen..

  4. Med Glöersens vidriga ’logik’ borde vi börja med att döda alla människor eftersom inget djur, möjligen med undantag för Malariamyggor, är farligare för människan än vi själva.

    Att sen han och övriga hatare av naturliga ekosystem väljer att bortse från att grundproblemet är att Kålmården i syfte att maximera vinsten har behandlat ett vilt djur som ett tamt är direkt ohederligt.

    Det kan fan inte vara kul att vara jägare i Sverige med sånna idioter som ska företräda deras intressen.